Projelerimiz
Devam Eden Projeler
Avrupa Birliği (AB) Projesi
    Uluslararası Projeler
    • Ö. Külcü, T. Çakmak, Ş. Eroğlu, G. Akçapınar, H. Uzun Külcü, M. Dişli, D. Soylu, Y. Şipka ve H. Ünal. InterPARES Trust AI (Artificial Intelligence for Trust in Records and Archives - Yapay Zekâ ve Güvenli Veri Arşivlerinin Yapılandırılması). (2021-2026). https://interparestrustai.org/trust
    Paydaş Kurum Projeleri
    • M. U. Tosun, A. Ulucan, T. Çakmak, Ş. Eroğlu, K. B. Atıcı, Ö. Tayfur Ekmekçi, N. Tunçel, B. Çekiç, M. Kaya, S. C. Demir. Türkiye'de Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Hizmetlerin Dijitalleştirilmesi Çalışması (Katılımlı Araştırma Projesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Proje no: 19509).

    Tamamlanan Projeler
    Avrupa Birliği (AB) Projesi
    • S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve İ. Soydal. Avrupa Bilgi Bilim Eğitimi: Hareketlilik ve Öğrenme Çıktılarının Uyumunun Teşvik Edilmesi (EINFOSE). (Avrupa Birliği Erasmus+ (KA2). Proje No: 2016-1-HR01-KA203-022180). (1 Ekim 2016 – 30 Eylül 2018). http://sokrat.ffos.hr/einfose/ 

    • Y. Tonta, U. Al, O. Madran ve G. Doğan. Avrupa Birliği Araştırmaları için Açık Erişim Politikaları Uyum Stratejileri. (Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Proje No: 611742). (1 Şubat 2014 – 31 Ağustos 2016). www.pasteur4oa.eu

    • S. Kurbanoğlu, T. Çakmak ve O. Madran. X-libris Smart ICT 3.0 Libraries Services: to Address on Future Skills and Competencies - Learning Spaces 2025. (Erasmus+ Yetişkin Eğitimi için Stratejik Ortaklık Projesi. Proje No: 2014-1-TR01-KA200-012958). (1 Eylül 2014 - 31 Ağustos 2016). www.xlibrisproject.org/

    • B. Yılmaz, Ö. Külcü, Y. Ünal ve T. Çakmak. Europeana Bulutu'nda Yerel İçerik – LoCloud – (Local Content in a Europeana Cloud). (Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Proje No: CIP – ICT-PSP-2012-6). (1 Mart 2013 – 30 Mart 2016). www.locloud.eu

    • Y. Tonta, S. Kurbanoğlu, U. Al ve G. Doğan. MedOANet: Akdeniz Açık Erişim Ağı. (Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Proje No: 288945). (1 Aralık 2011 – 30 Kasım 2013). www.medoanet.eu

    • B. Yılmaz ve A. Ersoy. EMPATIC EMPowering Autonomous Learning Through Information Competencies. (Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Proje No: 505657-LLP-2009-UK-K4-K4MP). (01 Ocak 2010 - 30 Mart 2012).

    • B. Yılmaz. Ö. Külcü, Y. Ünal, H. Demirdelen, L. Özen ve A. F. Kartal. AccessIT: Accelerate the Circulation of Culture Through Exchange of Skills in Information Technology. (Avrupa Birliği 7. Çerçeve Culture (2007-2013) Programı. Strand 1.2.1. Proje No: 2009 – 0766 – 001 -001, CU7 – COOP7). (1 May 2009 – 30 November 2011). www.access-it.org

    • M. Dobreva, E. McCulloch,D. Birrell, P. Feliciati, I. Ruthven,J. Sykes, Y. Ünal. User and Functional Testing. (European Union, eContentplus programme, Kasım 2009 - Mart 2010).

    • B. Yilmaz ve D. Bayır. PULMAN-XT Public Libraries Mobilising Advanced Networks-Extended. (Avrupa Birliği 5. Çerçeve Programı). (2002-2003).

    TÜBİTAK Projesi
    Ulusal Projeler
    • B. Yılmaz. Halk Kütüphaneleri Bölge Seminerleri. (KYGM, Goethe Enstitüleri-Türkiye, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Türk Kütüphaneciler Derneği ortaklığında). 2006-

    • Y. Tonta, M. E. Küçük, U. Al, G. Alır, K. L. Ertürk, N. E. Olcay, İ. Soydal, Y. Ünal . Hacettepe Üniversitesi Elektronik Tez Projesi: Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlik Tezlerinin Dijitalleştirilmesi ve Tam Metinlerinin Internet Aracılığıyla Erişime Açılması. (Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Aralık 2003 - Ağustos 2005).

    Altyapı Projesi
    Uluslararası Projeler
    • Ö. Külcü, A. Yılmaz, H. Uzun Külcü, T. Çakmak, Ö. Dalkıran ve Ş. Eroğlu. InterPARES TRUST (Trust and Digital Records in an Increasingly Networked Society - Hızla Ağlaşan Toplumda Dijital Kayıtlar ve Güven). (Ocak 2013 – Ocak 2019). interparestrust.org/

    • Ö. Külcü, A. Yılmaz, H. Uzun Külcü, T. Çakmak ve Ö. Dalkıran. InterPARES 3; The International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems (Elektronik Sistemlerde Belgelerin Özgünlüğünün Korunması Üzerine Uluslararası Araştırma Projesi) (Mayıs 2007-Mayıs 2011). (47 s.).