Projelerimiz
Devam Eden Projeler
Avrupa Birliği (AB) Projesi
 • S. Kurbanoğlu, O. Madran, İ. Şencan. Haber Okuryazarlığı Kutuda - İHTİYAÇ (News Literacy on Board –NEED) (Proje no: 2023-1-BG01-KA220-ADU-000157595) (Erasmus+ KA2 Stratejik Ortaklık Projesi). (1 Ekim 2023-30 Eylül 2025).

 • S. Kurbanoğlu, İ. Şencan. Okulda Bilgi ve Dijital Okuryazarlık. Çocuk Edebiyatı ve Transmedya Kullanarak İlköğretimde Eleştirel Düşünme ve Eşitlik Değerlerini Destekleyen Bir Köprü (KÖPRÜ) (Proje No: 2021-1-ES01-KA220-SCH-000032527). (Erasmus+ KA2 Stratejik Ortaklık Projesi). (01 Kasım 2021-01 Mart 2024).

TÜBİTAK Projesi
 • Z. Taşkın. Türkçe Bilimsel Literatür için Sürdürülebilir Açık Atıf Verisi (2022-2024). TÜBİTAK 2218 Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı, Proje no: 121C401. Ev sahibi kuruluş: TÜBİTAK ULAKBİM (1 Haziran 2022 - 31 Mayıs 2024)

 • G. Doğan. Uluslararası Üniversite Sıralamalarının “Sorumlu Araştırma” Bağlamında Değerlendirilmesi (2022-2024). TÜBİTAK 2218 Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı, Proje no: 121C400. Ev sahibi kuruluş: TÜBİTAK ULAKBİM (1 Haziran 2022-31 Mayıs 2024)

   Uluslararası Projeler
   • Ö. Külcü, T. Çakmak, Ş. Eroğlu, G. Akçapınar, H. Uzun Külcü, M. Dişli, D. Soylu, Y. Şipka, H. Ünal. InterPARES Trust AI (Artificial Intelligence for Trust in Records and Archives - Yapay Zekâ ve Güvenli Veri Arşivlerinin Yapılandırılması). (2021-2026). https://interparestrustai.org/trust
   Paydaş Kurum Projeleri
   • M. U. Tosun, A. Ulucan, T. Çakmak, Ş. Eroğlu, K. B. Atıcı, Ö. Tayfur Ekmekçi, N. Tunçel, B. Çekiç, M. Kaya, S. C. Demir. Türkiye'de Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Hizmetlerin Dijitalleştirilmesi Çalışması (Katılımlı Araştırma Projesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Proje no: 19509).

   Tamamlanan Projeler
   Avrupa Birliği (AB) Projesi
   • S. Kurbanoğlu, Y. Ünal, İ. Soydal, O. Madran, İ. Şencan.  Enhancing Key Civic Competences for the Post-truth Era: News Literacy and Critical Thinking -  ESSENTIAL. (Erasmus+ Yetişkin Eğitimi için Stratejik Ortaklık Projesi). (01 Ekim 2020-30 Eylül 2022).   

   • S. Kurbanoğlu, Y. Ünal, O. Madran. Re-designing and Co-creating Innovative Cultural Heritage Services Through Libraries – iTSELF (Erasmus+ Yetişkin Eğitimi için Stratejik Ortaklık Projesi. Proje No: 2018-1-LV01-KA204-047006). (01 Aralık 2018-30 Kasım 2020). http://itself.bilgiyonetimi.net/

   • S. Kurbanoğlu, Y. Tonta, İ. Soydal. Avrupa Bilgi Bilim Eğitimi: Hareketlilik ve Öğrenme Çıktılarının Uyumunun Teşvik Edilmesi (EINFOSE). (Avrupa Birliği Erasmus+ (KA2). Proje No: 2016-1-HR01-KA203-022180). (1 Ekim 2016 – 30 Eylül 2018). http://sokrat.ffos.hr/einfose/ 

   • Y. Tonta, U. Al, O. Madran, G. Doğan. Avrupa Birliği Araştırmaları için Açık Erişim Politikaları Uyum Stratejileri. (Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Proje No: 611742). (1 Şubat 2014 – 31 Ağustos 2016). www.pasteur4oa.eu

   • S. Kurbanoğlu, T. Çakmak, O. Madran. X-libris Smart ICT 3.0 Libraries Services: to Address on Future Skills and Competencies - Learning Spaces 2025. (Erasmus+ Yetişkin Eğitimi için Stratejik Ortaklık Projesi. Proje No: 2014-1-TR01-KA200-012958). (1 Eylül 2014 - 31 Ağustos 2016). www.xlibrisproject.org/

   • B. Yılmaz, Ö. Külcü, Y. Ünal, T. Çakmak. Europeana Bulutu'nda Yerel İçerik – LoCloud – (Local Content in a Europeana Cloud). (Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Proje No: CIP – ICT-PSP-2012-6). (1 Mart 2013 – 30 Mart 2016). www.locloud.eu

   • Y. Tonta, S. Kurbanoğlu, U. Al, G. Doğan. MedOANet: Akdeniz Açık Erişim Ağı. (Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Proje No: 288945). (1 Aralık 2011 – 30 Kasım 2013). www.medoanet.eu

   • B. Yılmaz, A. Ersoy. EMPATIC EMPowering Autonomous Learning Through Information Competencies. (Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Proje No: 505657-LLP-2009-UK-K4-K4MP). (01 Ocak 2010 - 30 Mart 2012).

   • B. Yılmaz. Ö. Külcü, Y. Ünal, H. Demirdelen, L. Özen, A. F. Kartal. AccessIT: Accelerate the Circulation of Culture Through Exchange of Skills in Information Technology. (Avrupa Birliği 7. Çerçeve Culture (2007-2013) Programı. Strand 1.2.1. Proje No: 2009 – 0766 – 001 -001, CU7 – COOP7). (1 May 2009 – 30 November 2011). www.access-it.org

   • M. Dobreva, E. McCulloch,D. Birrell, P. Feliciati, I. Ruthven,J. Sykes, Y. Ünal. User and Functional Testing. (European Union, eContentplus programme, Kasım 2009 - Mart 2010).

   • B. Yilmaz, D. Bayır. PULMAN-XT Public Libraries Mobilising Advanced Networks-Extended. (Avrupa Birliği 5. Çerçeve Programı). (2002-2003).

   TÜBİTAK Projesi
   Ulusal Projeler
   • B. Yılmaz. Halk Kütüphaneleri Bölge Seminerleri. (KYGM, Goethe Enstitüleri-Türkiye, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Türk Kütüphaneciler Derneği ortaklığında). 2006-

   • Y. Tonta, M. E. Küçük, U. Al, G. Alır, K. L. Ertürk, N. E. Olcay, İ. Soydal, Y. Ünal . Hacettepe Üniversitesi Elektronik Tez Projesi: Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlik Tezlerinin Dijitalleştirilmesi ve Tam Metinlerinin Internet Aracılığıyla Erişime Açılması. (Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Aralık 2003 - Ağustos 2005).

   Altyapı Projesi
   Uluslararası Projeler
   • Z. Taşkın. Importance of Learned Societies as Publishers in the International Journal Landscape (1 Eylül 2022 - 31 Aralık 2022). Finnish Learned Societies.

   • Z. Taşkın. Creating a Content-based Citation Analysis System for English and Polish. 2019-2021. ULAM Program for post-doctoral research, Polish National Agency for Academic Exchange (NAWA).

   • Ö. Külcü, A. Yılmaz, H. Uzun Külcü, T. Çakmak, Ö. Dalkıran, Ş. Eroğlu. InterPARES TRUST (Trust and Digital Records in an Increasingly Networked Society - Hızla Ağlaşan Toplumda Dijital Kayıtlar ve Güven). (Ocak 2013 – Ocak 2019). interparestrust.org/

   • Z. Taşkın. The Bibliometric Analysis of ELSI (Earth Life Science Institute) Origins Network (EON) and the Origins of Life Research. (2016-2018). Earth and Life Science Institute (ELSI) EON Network Seed Grant (Japonya).

   • Ö. Külcü, A. Yılmaz, H. Uzun Külcü, T. Çakmak, Ö. Dalkıran. InterPARES 3; The International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems (Elektronik Sistemlerde Belgelerin Özgünlüğünün Korunması Üzerine Uluslararası Araştırma Projesi) (Mayıs 2007-Mayıs 2011). (47 s.).