HÜ BBY 2022 Yaz Semineri

Bilgi bilim, yüzyılı aşan teorik ve uygulamalı birikimini, değişen koşullarda yönetim, iletişim, ekonomi, istatistik, sistem mühendisliği ve veri yönetimi alanlarıyla harmanlayarak geleceğe uzanmaktadır. Bu çerçevede H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünün seçkin eğitim kadrosu tarafından, etkin bilgi sistemleri ve hizmetlerinin geliştirilmesine temel teşkil edebilecek kuramsal ve uygulamalı eğitimlerin verilmesi amaçlanmaktadır. Gerçekleştirilecek sertifika programının hedef kitlesini, çeşitli statülerde görev yapan bilgi profesyonelleri, bilgi ve belge sistemleri geliştirme-yürütme süreçlerinde yer alan çalışanlar, idareciler ve tüm ilgililer oluşturmaktadır.

HÜ BBY 2022 Yaz Semineri "Yeni Nesil Bilgi Hizmetleri ve Veri Yönetimi" temasıyla 16-17 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. H.Ü. Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi işbirliğiyle Bölümümüz tarafından yürütülecek olan sertifika programı, Bölüm dersliklerinde yüz yüze katılım ya da Zoom üzerinden eş zamanlı katılım sağlanarak hibrit gerçekleşecektir.

12 saat sürecek olan Eğitim sonunda, devam koşulunu yerine getiren katılımcılarımıza H.Ü. Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi Müdürü’nün ve H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanının imzasının bulunduğu Sertifika Belgesi teslim edilecektir.

Eğitim içeriği, eğitmenler, kontenjan, başvuru koşulları ve eğitim ücreti gibi bilgilere şu bağlantıdan ulaşabilir ve eğitime kayıt yaptırabilirsiniz: https://yasamboyu.hacettepe.edu.tr/egitimler/hu-bby-2022-yaz-semineri-yeni-nesil-bilgi-hizmetleri-ve-veri-yonetimi/