Bilgi Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı başvurusu

Hacettepe Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Bilgi Araştırmaları Anabilim Dalı bünyesinde yürütülmekte olan Bilgi Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı, bilgi düzenleme, bilgi yönetimi, bilgi sistemleri tasarımı ve bilginin birey, toplum ve kurumlar üzerindeki etkileri konularında uzmanlar yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır. Programın eğitim dili Türkçe'dir. Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler tezsiz yüksek lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Program başvuruları 03-14 Ocak 2022 tarihlerinde yapılacaktır.

Başvurular için tek koşul herhangi bir Lisans Programından mezun olmuş olmaktır.

Program hakkındaki tüm detaylara http://www.bilisim.hacettepe.edu.tr/tr/bilgi_arastirmalari_anabilim_dali_bilgi_yonetimi_t-21 adresinden ulaşabilirsiniz.