Erasmus+ Program

Öğrenim Hareketliliği

1. Başvuru Koşulları

    • Başvuru için Genel Akademik Not Ortalamasının:

            • Lisans öğrencileri için 2.20/4.00

            • Yüksek Lisans veya Doktora öğrencileri için ise 2,5/4,00 olması gerekmektedir.

    • Geçerli bir yabancı dil puanı.*

    • Erasmus Programı için başvuracak öğrenciler, başvuracakları akademik yıl için geçerliliği olan İkili Anlaşmaların kontenjanlarını göz önünde bulundurarak başvuruda bulunmalıdır. (İkili Anlaşmalar)

2. Başvuru için Gerekli Belgeler

    • Erasmus Öğrencisi Başvuru Formu (Formu doldurup başvuruyu sonlandır butonu ile tamamladıktan sonra formun çıktısını alıp Koordinatörlüğümüze teslim ediniz. Online başvuru kılavuzunu indirmek için tıklayınız.)

    • Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan ya da ilgili Enstitü Müdürlüğü'nden (lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için) onaylı transkript (E-mail üzerinden istenmelidir)

    • Yabancı Dil notunu gösterir belge.

    • Başvuru evraklarına dair detaylı bilgiye güncel seçim takviminden ulaşabilirsiniz.

* Yabancı Dil Belgesi Hakkında Önemli Not:

Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği için sadece Hacettepe Üniversitesi Erasmus+ Dil Sertifika Testi ve aşağıdaki tabloda yer alan sınavlar resmi sertifika olarak kabul edilecektir. 

Hacettepe Üniversitesi Erasmus+ Dil Sertifikasyon Testi H.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) tarafından yapılmaktadır. Sınavların başvuruları ve tarihleri için YDYO web sayfasına bakınız.

Erasmus+ Hareketlilik Başvuruları için Kabul Edilen Dil Yeterlilik Sınavları

 

ÖNEMLİ NOT

Erasmus+ hareketlilikleri için aşağıda örnekleri verilen dil yeterlilik sınavları kabul edilmeyecektir: 

Hazırlık geçme notu

Hazırlık atlama notu

Diğer üniversitelerin yabancı dil yüksek okullarınca düzenlenen dil yeterlilik sınavları 

IELTS

ÜDS

KPDS

YDS

YÖKDİL

Bölümlere Göre Uygulanacak Dil Barajı Puanları

3. Değerlendirme Kriterleri

    • Genel Akademik Not Ortalamasının %50'si ile Yabancı Dil Puanının %50'si alınır. Bu puanların toplamı Nihai Puanı oluşturur.

    • Yerleştirmeler öğrencilerin tercihlerine göre AB Koordinatörlüğü tarafından bu nihai puan üzerinden merkezi olarak yapılmaktadır.

    • Önceki yıl veya yıllarda aynı kademede Erasmus Hareketliliği Programından faydalanmış öğrencilerin genel puanından 10 puan azaltma uygulanmaktadır.

(!) Tüm değerlendirmeler TC Avrupa Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı’nın yayınladığı 2020 Dönemi Erasmus+ Ana Eylem1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı linkinde yer alan el kitabındaki kurallara göre yapılmaktadır.  

(!) Eksik evraklı ve imzasız başvurular geçersiz sayılmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için AB Ofisi sayfasına bakınız.

Staj Hareketliliği

Yurtdışında öğrenim süresi bir staj dönemi de içerebilir. 

Staj, bir işletme veya herhangi bir başka ilgili iş yerinde bir işe yerleştirilme anlamına gelir, (lütfen bir yüksek öğretim kurumundaki derslerin takip edilmesinin bir staj olarak kabul edilemeyeceğini unutmayınız). 

Yurtdışında bir iş yerinde yapılacak stajlar, kısa dönemli, birinci, ikinci, üçüncü aşama çalışmaları ve Program Ülkeleri içindeki hareketlilik durumunda, öğrencinin mezuniyetinden sonra en fazla bir yıl içinde desteklenir.

Mümkün olduğu durumlarda stajlar, öğrencinin çalışma programının entegre bir parçası olmalıdır.

Daha fazla staj fırsatı yaratmak için konsorsiyum ortaklıkları kurulmuştur. Daha fazla bilgi için lütfen "Konsorsiyum Ortaklıkları" bölümünü inceleyiniz.

Not: Yukarıda sunulan bilgi notu Avrupa Komisyonu web sitesinden bir alıntıdır. Tam metin için lütfen buraya tıklayınız. 

Daha fazla bilgi için, lütfen Türk Ulusal Ajansı'nın web sitesini ziyaret ediniz.

1. Başvuru Koşulları

    • Yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması

    • Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam hareketlilik süresinin 12 ayı geçmeyecek olması

    • Genel Akademik not ortalamasının:

            o Lisans öğrencisi ise 2.20/4.00

            o Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi ise 2.5/4.00 olması gerekmektedir.

    • Hacettepe Üniversite AB Koordinatörlüğü tarafından ilan edilmiş olan yabancı dil puanlarından herhangi birinin olması* gerekmektedir.

* Kabul edilen dil sınavlarının listesini kontrol ediniz.

2. Başvuru için Gerekli Belgeler

    • Erasmus Öğrencisi Başvuru Formu

ÖNEMLİ NOT: Formu doldurup başvuruyu sonlandır butonu ile tamamladıktan sonra formun çıktısını alıp Koordinatörlüğümüze mail üzerinden teslim ediniz. 

    • Yurt dışında staj yapılacak kurumdan gönderilen imzalı ve damgalı davet mektubunun basılı bir kopyası (ıslak imzalı belgenin taranmış kopyası kabul edilmektedir).

    • Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan ya da ilgili Enstitü Müdürlüğü'nden (lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için) onaylı transkript (E-mail üzerinden alınmalıdır)

    • Yabancı Dil notunu gösterir belge

(!) Başvuru evraklarına dair detaylı bilgiye güncel seçim takviminden ulaşabilirsiniz.

3. Değerlendirme Kriterleri

    • Genel Akademik Not Ortalamasının %50'si ile Yabancı Dil Puanının %50'si alınır. Bu puanların toplamı Nihai Puanı oluşturur.

    • Yerleştirmeler öğrencilerin tercihlerine göre AB Koordinatörlüğü tarafından bu nihai puan üzerinden merkezi olarak yapılacaktır.

    • Önceki yıl veya yıllarda aynı kademede Erasmus Hareketliliği Programından faydalanmış öğrencilerin genel puanından 10 puan azaltma uygulanır.

(!) Tüm değerlendirmeler TC Avrupa Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı’nın yayınladığı 2020 Dönemi Erasmus+ Ana Eylem1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı linkinde yer alan el kitabındaki kurallara göre yapılmaktadır.  

(!) Eksik evraklı ve imzasız başvurular geçersiz sayılacaktır.

Ayrıntılı bilgi için AB Ofisi sayfasına bakınız.


ERASMUS+ Gönüllülük Faaliyetleri

Erasmus+ Gönüllülük Faaliyetleri gençlerin gönüllülük faaliyetlerine katılmak için yurt dışına seyahatine yardımcı olur. 

Erasmus+ AB'nin Avrupa Dayanışma Teşkilatı inisiyatifleri dahilinde gönüllülük faaliyetlerini destekleyen fon programlarından birisidir. 

Avrupa Dayanışma Teşkilatı'nın bir parçası olduğunuzda daha kapsayıcı ve birlik içinde bir topluma ulaşmayı sağlamaya çalışan sizinle benzer düşüncelere sahip gençler topluluğuna katılmış olursunuz.

Bir gönüllü olarak yurtdışında bir kurum/örgütün çalışmalarına adamaktasınızdır. Gönüllülük projeleri, gençlik çalışmaları, kültürel aktiviteler, sosyal yardım ya da çevrenin korunması gibi çok çeşitli faaliyetleri içerebilir.  Parasız ve tam zamanlı olarak çalışmaya gönüllü olursunuz.

Gönüllülük fırsatlarına göz atmak için Avrupa Gençlik Portalı'nı ziyaret edebilirsiniz.

Not: Yukarıda verilen bilgiler Avrupa Komisyonu'nun web sitesinden alınmıştır. 

Daha fazla bilgi için Türk Ulusal Ajansı'nın sayfasına bakınız.


Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. Yurdagül Ünal

Tel: +90 (312) 297 82 00 / 128