Erasmus+ Program

Öğrenim Hareketliliği

Erasmus Programına Nasıl Başvurulur? (Erasmus Programı için Başvuru, Değerlendirme Koşulları ve Gerekli Belgeler)

1.Başvuru Koşulları

 • Başvuru için Genel Akademik Not Ortalamasının; Lisans öğrencileri için 2.20/4.00, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencileri için ise 2,5/4,00 olması gerekmektedir.
 • Geçerli bir yabancı dil puanı.*
 • Erasmus Programı için başvuracak öğrenciler, başvuracakları akademik yıl için geçerliliği olan İkili Anlaşmaların kontenjanlarını göz önünde bulundurarak başvuruda bulunmalıdır. (İkili Anlaşmalar)

2. Başvuru için Gerekli Belgeler

 • Başvuru formu. (Online başvuru yapmak için http://www.abofisi.hacettepe.edu.tr adresinde yer alan formu başvuru dönemlerinde doldurunuz. Formu doldurduktan sonra çıktısını alıp Üniversitemiz AB Ofisi koordinatörlüğüne teslim ediniz.)
 • Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan ya da ilgili Enstitü Müdürlüğü'nden (lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için) onaylı transkript belgesi.
 • Yabancı Dil notunu gösterir belge*.

* Yabancı Dil Belgesi Hakkında Önemli Not:

2015-2016 Akademik yılı Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği ve Erasmus+ Staj Hareketliliği Programları için, Hazırlık Geçme Notu, Hazırlık Muafiyet Notu, ÜDS, KPDS, YDS ve YDYO’nun geçmiş yıllarda düzenlemiş olduğu Erasmus dil sınavı notları geçerli olmayacaktır.

Yabancı Dil notu ile ilgili olarak http://www.abofisi.hacettepe.edu.tr/ErasmusYAbanciDilSinavihk141114.shtml linkinden ayrıntılı bilgiye ulaşılabilir.

** Tüm başvuru evrakları eksiksiz olarak beraber teslim edilmelidir.

3. Değerlendirme Kriterleri

Değerlendirmede; Genel Akademik Not Ortalamasının %50'si ile Yabancı Dil Puanının %50'si alınır. Bu puanların toplamı Nihai Puanı oluşturur.

Yerleştirmeler öğrencilerin tercihlerine göre AB Koordinatörlüğü tarafından bu nihai puan üzerinden merkezi olarak yapılır.

Önceki yıl veya yıllarda aynı kademede Erasmus Harereketliliği Programından faydalanmış öğrencilerin genel puanından 10 puan azaltma uygulanır.

Tüm değerlendirmeler TC Avrupa Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı’nın yayınladığı http://www.abofisi.hacettepe.edu.tr/2014-KA1-yuksekogretim-kurumlari-icin-el-kitabi.pdf linkinde yer alan el kitabındaki kurallara göre yapılmaktadır.

* Eksik evraklı ve imzasız başvurular geçersiz sayılacaktır.

Staj Hareketliliği

Staj Nedir?

Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede staj yapmasıdır. “Staj”, bir yararlanıcının bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir.

Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.

Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.

Kimler Başvurabilir?

Yükseköğretimde öğrenci hareketliliğine yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler katılabilir.

Öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde staj faaliyeti gerçekleştirilebilir.

Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde başvurunun öğrenci mezun olmadan önce yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.

Staj Süresi Ne Kadar Olmalıdır?

Faaliyet süresi her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere en az 2 en fazla 12 ay arasında bir süredir.

Bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde yapılan öğrenci hareketliliği süresi toplamı, hibe verilmese dahi 12 ay’ı geçemez.

Ev sahibi Kuruluşlar Kimler Olmalıdır?

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir.

Uygun bir işletmeden kastedilen; büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Akademik çalışma amaçlı staj faaliyeti gerçekleştirilemez.

Yerleştirme faaliyeti aşağıda belirtilen kuruluşlarla gerçekleştirilebilir.

 • İşletmeler
 • Eğitim Merkezleri
 • Araştırma Merkezleri
 • Diğer Kuruluşlar

Ancak; aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:

 • Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları
 • AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alarak kurulmuş kuruluşlar
 • Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz (büyükelçilik ve konsolosluk gibi)
 • Diplomatik temsilciliklerimizin hiçbir birimi staj faaliyeti için uygun değildir.

Staj Programına Başvuru Koşulları

Başvuru için Genel Akademik Not Ortalamasının; Ön lisans ve Lisans öğrencileri için 2.20/4.00, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencileri için ise 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Hacettepe Üniversite AB Koordinatörlüğü tarafından ilan edilmiş olan yabancı dil puanlarından herhangi birine sahip olunması gerekmektedir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Online başvuru formu: (Erasmus Öğrencisi Başvuru Formu online başvuru için www.appabofisi.hacettepe.edu.tr tıklayınız. Form doldurulduktan sonra çıktısı alınıp AB Koordinatörlüğü’ne teslim edilir).

Öğrencinin staj yapmak istediği kurumdan alacağı davet mektubu: Öğrencinin Adı-Soyadı, staj tarih aralığı ve Erasmus+ Staj hareketliliği kapsamında staj yapacağının belirtilmiş olması gerekir.

Staj yapılmak istenen kurumdan alınan davet mektubu olmadan öğrenci staj hareketliliğine başvuru yapamaz.

Transkript Belgesi: Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan ya da ilgili Enstitü Müdürlüğü'nden (lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için) onaylı transkript belgesi AB Koordinatörlüğü’ne teslim edilir.

Yabancı Dil belgesi: Yabancı Dil notunu gösterir belge* AB Koordinatörlüğü’ne teslim edilir.

* Yabancı Dil Belgesi Hakkında Önemli Not: 2015-2016 Akademik yılı Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği ve Erasmus+ Staj Hareketliliği Programları için, Hazırlık Geçme Notu, Hazırlık Muafiyet Notu, ÜDS, KPDS, YDS ve YDYO’nun geçmiş yıllarda düzenlemiş olduğu Erasmus dil sınavı notları geçerli olmayacaktır.

Yabancı Dil notu ile ilgili olarak http://www.abofisi.hacettepe.edu.tr/ErasmusYAbanciDilSinavihk141114.shtml linkinden ayrıntılı bilgiye ulaşılabilir.

Tüm başvuru evrakları eksiksiz olarak belirtilen tarih aralığında birlikte teslim edilmelidir.

Değerlendirme Kriterleri

Değerlendirmede;

Genel Akademik Not Ortalamasının %50'si ile Yabancı Dil Puanının %50'si alınır. Bu puanların toplamı Nihai Puanı oluşturur.

Yerleştirmeler öğrencilerin tercihlerine göre AB Koordinatörlüğü tarafından bu nihai puan üzerinden merkezi olarak yapılacaktır. Kontenjan bilgisi için tıklayınız.(http://www.abofisi.hacettepe.edu.tr/stjhrk_kontenjan.shtml)

Önceki yıl veya yıllarda aynı kademede Erasmus Hareketliliği Programından faydalanmış öğrencilerin genel puanından 10 puan azaltma uygulanır.

Tüm değerlendirmeler TC Avrupa Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı’nın yayınladığı http://www.abofisi.hacettepe.edu.tr/2014-KA1-yuksekogretim-kurumlari-icin-el-kitabi.pdf linkinde yer alan el kitabındaki kurallara göre yapılmaktadır.

* Eksik evraklı ve imzasız başvurular geçersiz sayılacaktır.


Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. Yurdagül Ünal
Tel: +90 (312) 297 82 00 / 128