Yan Dal Programı

Üniversitemizin lisans düzeyinde herhangi bir programa kayıtlı öğrencilerden isteyenler Bölümümüzün yan dal programına akademik takvimde belirtilen tarihlerde başvuru yapabilmektedir.

Bölümümüz öğrencileri de Üniversitemizde yan dal programı bulunan bir lisans programına gerekli koşulları sağlamaları halinde başvuruda bulunabilmektedirler.


Diğer Bölümlerden Bölümümüze Yapılacak Başvurular

Bölümümüzün yan dal programı başvuru koşulları, programın uygulanışı, programın süresi, ilişik kesme, başarı ve mezuniyet durumu ile alınması gereken dersler listesi için bu dokümanı inceleyiniz. Dokümanda yer almayan koşullar ve konularda Üniversitemiz Senatosunun kararı doğrultusunda kabul edilen Yan Dal Programı Yönergesi geçerlidir.

Bölümümüzün yan dal programına ilişkin koşulları sağlayan ve yan dal başvurusunda bulunmak isteyen öğrencilerin Başvuru İçin Gerekli Belgeler başlığı altındaki belgeleri ilgili akademik takvimde belirtilen tarihlerde Bölümümüz Yan Dal Koordinatörlüğüne eksiksiz bir şekilde teslim etmeleri gerekmektedir.

Önceki Müfredat ve Protokoller

2021-2022 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı öncesinde Bölümümüz Yan Dal Programına başvurarak kayıt hakkı kazanmış olan öğrencilerimiz bu dokümandaki müfredata tabiidir.

2018 yılı öncesinde Bölümümüz Yan Dal Programına başvurarak kayıt hakkı kazanmış olan öğrencilerimiz bu dokümandaki müfredata tabiidir.


HÜ. Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Bölümümüze Yapılacak Başvurular 

Yan dal programımız HÜ. Bilgisayar Mühendisliği bölümü ile yan dal programımız farklı bir protokol çerçevesinde yürütülmektedir. Bu doğrultuda HÜ. Bilgisayar Mühendisliği bölümünde öğrenim gören lisans programı öğrencileri Bölümümüz yan dal programı başvurularında ve ilgili diğer süreçlerde Üniversitemiz Yan Dal Programı Yönergesi ile bu dokümandaki koşullara tabiidir. HÜ. Bilgisayar Mühendisliği bölümü lisans programı öğrencilerden belirtilen koşulları sağlayan öğrenciler Başvuru İçin Gerekli Belgeler başlığı altındaki belgeleri akademik takvimde belirtilen tarih aralığında Bölümümüz Yan Dal Koordinatörlüğüne eksiksiz bir şekilde teslim etmeleri gerekmektedir.

Önceki Müfredat ve Protokoller

2021-2022 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı öncesinde Bölümümüz Yan Dal Programına başvurarak kayıt hakkı kazanmış olan ana dalı Bilgisayar Mühendisliği olan öğrencilerimiz bu dokümandaki müfredata tabiidir.

2018 yılı öncesinde anadal programı Bilgisayar Mühendisliği olan ve Bölümümüz Yan Dal Programına başvurarak kayıt hakkı kazanmış olan öğrencilerimiz bu dokümandaki müfredata tabiidir.


Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Bölümümüz yan dal programına aşağıda sunulan belgeler ile başvuru yapılmalıdır.

  • Üniversitemiz Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığından alınmış ve onaylı transkript belgesi
  • Başvuru dilekçesi

Bölümümüzden Diğer Bölümlere Yapılacak Başvurular

Üniversitemiz Senatosunun kararı doğrultusunda kabul edilen Yan Dal Programı Yönergesinde belirtilen ve başvurulmak istenen bölümün koşullarını sağlayan öğrencilerimiz öncelikle transkriptleri ve dilekçeleri ile Bölümümüz Yan Dal Koordinatörlüğüne sonrasında da ilgili bölüme dilekçe ile başvurmalıdır.


Bölümümüzden HÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne Yapılacak Başvurular

Bölümümüz lisans programı öğrencileri HÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne yan dal başvurusunda bulunmak için bu bölümün ilgili web sayfasını takip etmelidir.


Diğer Bölümlere Yapılacak Başvuru Belgeleri

Başvuru için gerekli olabilecek belgeler başvuru yapılacak bölüme göre farklılık gösterebileceğinden lütfen ilgili bölümün yan dal programı sayfasını inceleyiniz. Başvuru öncesinde Bölümümüz yan dal koordinatörlüğü ile mutlaka iletişime geçiniz.


İletişim

Doç. Dr. Tolga Çakmak
Bölüm Yan Dal Programı Koordinatörü
tcakmak@hacettepe.edu.tr
Tel: +90 (312) 297 82 00 / 114