Çift Anadal Programı

Bölümümüz ile HÜ İktisat Bölümü arasında çift ana dal programı bulunmaktadır.

Programla ilgili ayrıntılı bilgiler için ilgili protokoller incelenmelidir.

Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü için açılan Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) Çift Anadal Programı

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) için açılan İktisat Bölümü Çift Anadal Programı

Başvuru koşuları, programın yürütülmesi ve mezuniyet koşulları bilgileri için “Hacettepe Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi” esas alınmıştır. İlgili protokollerde yer almayan koşullar için söz konusu yönerge geçerlidir. Çift anadal başvurusu yapmak isteyen öğrencilerin öncelikle bu yönergeyi incelemeleri gerekmektedir.

Hacettepe Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi

Çift anadal programı başvuruları, başvuru yapılacak bölümün bağlı olduğu dekanlığa yapılmaktadır. Başvuruyla ilgili yönetmelik maddesi şu şekildedir;

“Koşulları sağlayan öğrenciler, çift anadal programına devam etmek istediklerini belirten dilekçe ve transkriptleri ile akademik takvimde belirtilen süre içinde çift anadal programını açan ilgili dekanlığa/müdürlüğe başvururlar.”

Başvuru tarihleri için Hacettepe Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının ilan ettiği akademik takvimler takip edilmelidir.


Çift Anadal Programı Bölüm Koordinatörü

Doç. Dr. Tolga Çakmak

tcakmak@hacettepe.edu.tr

Tel: +90 (312) 297 82 00 / 114