Partnerlerimiz

Bölümümüz birçok kurum ve kişi ile ilişki içindedir. Bu kurum ve kişiler Bölümümüzün ders programına ve yürütülmekte olan staj programına destek olmakta; çeşitli amaçlarla hazırlanan mesleki etkinliklerin gerçekleştirilmesinde önemli katkılar sağlamaktadırlar. Nitekim Bölümümüz lisans programı üniversite içinden birçok bölümün katkısı ile yürütülmekte, H. Ü. Kütüphane Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı uygulamalı dersler için ortam sağlamaktadır. Ayrıca mesleki derneklerimiz ve diğer üniversitelerde yer alan Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri Bölümümüzün önde gelen partnerleri arasındadır. Aşağıda Bölümümüze üniversite içinden ve dışından katkı sağlayan birimler listelenmektedir. 

Katkıda Bulunan Birimler

 • Üniversite içinden
  • Psikoloji Bölümü
  • Tarih Bölümü
  • Eğitim Bilimleri Bölümü
  • İstatistik Bölümü
  • Kamu Yönetimi Bölümü
  • Kütüphane Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı
 • Üniversite dışından
  • Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
  • Üniversitelerin Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlıkları
  • Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
  • Milli Kütüphane Başkanlığı
  • Çeşitli Kamu/Özel Kuruluşların Kütüphaneleri ve Arşivleri (DPT, İGEME, Kızılay gibi)
  • Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü

Staj Yapılan Kurumlar

 • Başkent Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Bşk.
 • Bilkent Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Bşk.
 • DOCUART Bilgisayar ve İletişim Ltd. Şti.
 • Hacettepe Üniversitesi Hastane Arşivi
 • Hacettepe Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Bşk.
 • İstanbul Ticaret Odası
 • Kızılay Genel Müdürlüğü Arşivi
 • ODTÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Bşk.
 • Özel Tevfik Fikret Lisesi
 • Sabancı Üniversitesi Bilgi Merkezi
 • Sermaye Piyasası Kurulu Arşivi
 • T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
 • T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı
 • T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi
 • T.C. Kültür Bakanlığı Milli Kütüphane Başkanlığı
 • TBMM
 • TOBB Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Md.
 • TRT Film Arşivi
 • Tusaş Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.
 • TÜBİTAK-ULAKBİM
 • Vehbi Koç ve Ankara Araştırmaları Merkezi