Staj Sonrası Belgeler

Öğrenciler tarafından doldurulacak staj değerlendirme formu

Kurum Değerlendirme Formu: Öğrencilerin staj yaptıkları kurumları değerlendirecekleri formdur. En geç 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü bilgisayar üzerinde doldurulmuş ıslak imzalı taranmış kopyası ders sayfasına yüklenmelidir.


Staj kurumları tarafından doldurulacak staj değerlendirme formları

Form 1: Stajyer Değerlendirme Formu: Staj kurumu tarafından aylık olarak doldurulması gereken formdur. Bilgisayar üzerinde doldurulmuş ıslak imzalı taranmış kopyası en geç 20 Mayıs 2022 Cuma gününe kadar Bölüm Bilgi Sistemine yüklenmelidir.

Form 2: Stajyer Genel Değerlendirme Formu: Staj kurumu tarafından staj bitiminde doldurulması gereken formdur. Bilgisayar üzerinde doldurulmuş ıslak imzalı taranmış kopyası en geç 20 Mayıs 2022 Cuma gününe kadar Bölüm Bilgi Sistemine yüklenmelidir.