Staj Sonrası Belgeler

Öğrenciler tarafından doldurulacak staj değerlendirme formu

Kurum Değerlendirme Formu: Öğrencilerin staj yaptıkları kurumları değerlendirecekleri formdur. Bilgisayar üzerinde doldurulmuş, ıslak imzalı, taranmış kopyası en geç 5 Haziran 2023 Pazartesi gününe kadar ders sayfasına yüklenmelidir.


Staj kurumları tarafından doldurulacak staj değerlendirme formları

Form 1: Stajyer Değerlendirme Formu: Staj kurumu tarafından aylık olarak doldurulması gereken formdur. Bilgisayar üzerinde doldurulmuş, ıslak imzalı, taranmış kopyası en geç 9 Haziran 2023 Cuma gününe kadar Bölüm Bilgi Sistemine yüklenmelidir.

Form 2: Stajyer Genel Değerlendirme Formu: Staj kurumu tarafından staj bitiminde doldurulması gereken formdur. Bilgisayar üzerinde doldurulmuş, ıslak imzalı, taranmış kopyası en geç 9 Haziran 2023 Cuma gününe kadar Bölüm Bilgi Sistemine yüklenmelidir.