Staj Sonrası Belgeler

Öğrenciler tarafından doldurulacak staj değerlendirme formu

Kurum Değerlendirme Formu: Öğrencilerin staj yaptıkları kurumları değerlendirecekleri formdur. Bilgisayar üzerinde doldurulmuş, ıslak imzalı, taranmış kopyası en geç 27 Mayıs 2024 Pazartesi gününe kadar ders sayfasına yüklenmelidir..


Staj kurumları tarafından doldurulacak staj değerlendirme formları

Form 1: Stajyer Değerlendirme Formu: Staj kurumu tarafından aylık olarak doldurulması gereken formdur. Bilgisayar üzerinde doldurulmuş, ıslak imzalı, taranmış kopyası en geç 31 Mayıs 2024 Cuma gününe kadar Bölüm Bilgi Sistemine yüklenmelidir.

Form 2: Stajyer Genel Değerlendirme Formu: Staj kurumu tarafından staj bitiminde doldurulması gereken formdur. Bilgisayar üzerinde doldurulmuş, ıslak imzalı, taranmış kopyası en geç 31 Mayıs 2024 Cuma gününe kadar Bölüm Bilgi Sistemine yüklenmelidir.