Stajlar

Öğrencilerimiz, akademik ders programları gereği, sekizinci yarıyıl boyunca haftada 3 iş günü staj yapmaktadırlar. Bu staj akademik programımızda, BBY 452 Staj (0 8 4) (AKTS 11) kodu ile öğrencilerin mezun olabilmeleri için tamamlamaları gereken zorunlu bir ders olarak yer almakta ve Bölümümüzce uygun görülen kurumlarda yaptırılmaktadır.

Stajın amacı; öğrencilerin üniversitede edinmiş oldukları bilgileri uygulamaya aktarmalarına ve deneyim kazanmalarına katkı sağlamak; sorumluluk alma, birikimleri doğrultusunda sorunları görme, çözüm önerileri üretme ve ekip çalışması yapma becerilerini geliştirmektir. Staj, öğrencilere iş hayatı ile ilgili deneyim kazandırmayı amaçlamaktadır.

Öğrenciler, staj süreleri sonunda edindikleri bilgileri ve kurumu değerlendirecekleri bir formu doldurmak zorundadırlar. Staj notlarının belirlenmesinde kurumun, öğrencinin ve bölüm staj danışmanı hocaların değerlendirmeleri dikkate alınmaktadır.Staj Koordinatörlüğü 

Dr. Öğr. Üyesi Güleda Doğan (Staj Koordinatörü)

Arş. Gör. Dr. İpek Şencan (Staj Koordinatör Yardımcısı)

İletişim: bbystaj@hacettepe.edu.tr