Yayın Yılı
2014 Yılı Yayınları
2024  |  2023  |  2022  |  2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006  |  2005  |  2004  |  2003  |  2002  |  2001  |  2000  |  1999  |  1998  |  1997  |  1996  |  1995  |  1994  |  1993  |  1992  |  1991  |  1990  |  1989  |  1988  |  1987  |  1986  |  1985  |  1984  |  1983  |  1982  |  1981  |  1980  |  1979  |  1978  |  1977  |  1976  |  1975  |  1974  |  1973
Tür Künye  
Makale Zehra Taşkın , Umut Al Taşkın, Z. ve Al, U. (2014). Standardization problem of author affiliations in citation indexes. Scientometrics, 98 (1), 347-368.
Tez Selda Ekici Ekici, S. (2014). Ankara'daki anaokullarının okuma alışkanlığına hazırlık yeterlilikleri açısından değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez İpek Şencan Şencan, İ. (2014). Haber metinlerinin kategorizasyonunda varlık isimleri ve konu başlıkları ilişkisi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Makale Yurdagül Ünal , Tolga Çakmak , Nazan Özenç Uçak Ünal, Y., Çakmak, T. ve Uçak, N. Ö. (2014). Açık dergi sisteminin Edebiyat Fakültesi Dergisine uyarlanması. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 31 (1), 235-254.
Makale Hakan Yıldız , Nazan Özenç Uçak Yıldız, H. ve Uçak, N. Ö. (2014). Bireyselden ortak bilgi davranışına. Bilgi Dünyası, 15 (1), 1-26.
Makale Gülçin Umut , Özgür Külcü Umut, G. ve Külcü, Ö. (2014). Elektronik belge yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunların analizi ve çözüm önerileri: Kalkınma Bakanlığı örneği. Bilgi Dünyası, 15 (1), 761-769.
Makale Özgür Külcü , Türkay Henkoğlu Külcü, Ö. ve Henkoğlu, T. (2014). Privacy in social networks: An analysis of Facebook. International Journal of Information Management, 34, 761-769.
Makale Metin Turan , Özgür Külcü Turan, M. ve Külcü, Ö. (2014). Türkiye’de bilişim suçlarının tanımlanması ve yaşanan ihlallere yönelik içerik analizi. Türk Kütüphaneciliği, 28 (1), 18-46.
Makale Özgür Külcü , Türkay Henkoğlu Külcü, Ö. ve Henkoğlu, T. (2014). Sosyal paylaşım ağlarında gizlilik: Facebook incelemesi. Bilgi Dünyası, 15 (2), 231-252.
Makale Şahika Eroğlu , Özgür Külcü Eroğlu, Ş. ve Külcü, Ö. (2014). TS 13298 çerçevesinde kurumsal bilgi sistemleri ve elektronik belge yönetimi standartlarının değerlendirilmesi: İçişleri Bakanlığı örneği. Bilgi Dünyası, 15 (2), 327-352.
Diğer Ömer Dalkıran Dalkıran, Ö. (2014). Türkiye’de eğitim – halk kütüphanesi ilişkisi.
Makale Metin Turan , Bülent Yılmaz Turan, M. ve Yılmaz, B. (2014). Türkiye’de telif hakları ihlalleri: Yargıtay kararları çerçevesinde bir değerlendirme. Bilgi Dünyası, 15 (1), 55-75.
Diğer Ömer Dalkıran Dalkıran, Ö. (2014). İslam dünyasında kitabın tarihi.
Makale Umut Al , İrem Soydal Al, U. ve Soydal, İ. (2014). Kütüphan-e Türkiye Projesi: Halk kütüphanesi potansiyel kullanım araştırması. Türk Kütüphaneciliği, 28 (4), 526-546.
Makale Selda Ekici , Bülent Yılmaz Ekici, S. ve Yılmaz, B. (2014). Ankara’daki anaokullarının okuma alışkanlığına hazırlık yeterlilikleri açısından değerlendirilmesi. Türk Kütüphaneciliği, 28 (4), 547-582.
Diğer Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2014). 2014 Yılı kamuya kütüphaneci alımı kontenjanları ya da Türkiye’de kütüphaneciyi ciddiye almama sorunu üzerine.
Diğer Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2014). Türkiye’de halk kütüphanelerine ilişkin güncel sorunlar üzerine bir rapor - 2009.
Diğer Nilay Cevher Cevher, N. (2014). Halk kütüphaneleri: Araştırmalar ve görüşler.
Makale Umut Al , İrem Soydal Al, U. ve Soydal, İ. (2014). Kütüphan-e Türkiye Projesi: Halk kütüphanesi kullanım araştırması. Türk Kütüphaneciliği, 28 (3), 288-307.
Diğer Ömer Dalkıran Dalkıran, Ö. (2014). Hizmet içi eğitimde Türk Kütüphaneciler Derneği’nin (TKD) rolü.
Makale Zehra Taşkın Taşkın, Z. (2014). Elektronik kaynak lisans anlaşmaları: Türkiye’de kütüphane ve kütüphanecilerin durumu. Türk Kütüphaneciliği, 28 (1), 6-17.
Diğer Yaşar Tonta Tonta, Y. (2014). Araştırma yapan ve destekleyen kurumlar için MedOANet açık erişim politikaları uygulama ilkeleri.
Diğer Umut Al , Yaşar Tonta Al, U. ve Tonta, Y. (2014). Açık erişim politikalarının geliştirilmesi ve PASTEUR4OA projesi.
Makale Umut Al , İrem Soydal Al, U. ve Soydal, İ. (2014). Akademinin atıf dizinleri ile savaşı. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 31 (1), 23-42.
Kitap İçi Bölüm Umut Al , Zehra Taşkın Al, U. ve Taşkın, Z. (2014). Relationship between economic development and intellectual production. Collaboration – Changing the Global Landscape of Science: Proceedings of 10th International Conference on Webometrics, Informetrics and Scientometrics & 15th COLLNET Meeting 2014 içinde. Germany: Technische Universität Ilmenau.
Kitap İçi Bölüm Umut Al , İrem Soydal , Umut Sezen , Orçun Madran Al, U., Soydal, İ., Sezen, U. ve Madran, O. (2014). The impact of Turkey in the library and information science. Collaboration – Changing the Global Landscape of Science: Proceedings of 10th International Conference on Webometrics, Informetrics and Scientometrics & 15th COLLNET Meeting 2014 içinde. Germany: Technische Universität Ilmenau.
Kitap İçi Bölüm Yurdagül Ünal , Gülten Alır , İrem Soydal Ünal, Y., Alır, G. ve Soydal, İ. (2014). Students readiness for e-learning: An assessment on Hacettepe University Department of Information Management. Beyond the Cloud: Information... Innovation... Collaboration... : 4th International Symposium on Information Management in a Changing World, September 4-6, 2013, Limerick, Ireland. Proceedings. içinde (s. 137-147). Berlin: Springer.
Kitap İçi Bölüm Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2014). Türkiye'de bilgi ve belge yönetimi eğitiminde Hacettepe Üniversitesi deneyimi. Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 60. Yıl Armağan Kitabı içinde (s. 93-108). Ankara: Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
Kitap Zehra Taşkın , Tolga Çakmak , Güleda Düzyol Taşkın, Z., Çakmak, T. ve Düzyol, G. (2014). From collections to connections: Turning libraries "inside-out": Bobcatsss 2013. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
Kitap İçi Bölüm Şahika Eroğlu , Tolga Çakmak Eroğlu, Ş. ve Çakmak, T. (2014). Evaluation of organizational literacy in context of organizational learning: A literature review. Communications in Computer and Information Science içinde (s. 540-549). Switzerland: Springer.
Tez Güven Köse Köse, G. (2014). Sınırlı alanlarda konu tespit ve takibi için geliştirlmiş bir mimari yapı önerisi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Hamid Derviş Derviş, H. (2014). Türkiye' de nanoteknoloji yayılımının değerlendirilmesi: Bir sosyal ağ analizi yaklaşımı. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Hacer Özen Özen, H. (2014). Dergi koleksiyonlarının değeri: Kullanım ve atıf verilerine dayalı bir analiz. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Tez Haydar Yalçın Yalçın, H. (2014). Sosyal ağlar ve bilgi hizmetleri: Ağ kuşağının kütüphanelerden beklentileri. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
Makale Yurdagül Ünal , Tolga Çakmak , Nazan Özenç Uçak Ünal, Y., Çakmak, T. ve Uçak, N. Ö. (2014). Açık Dergi Sisteminin Edebiyat Fakültesi Dergisi’ne uygulanması. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 3 (1), 235-254.
Makale Doğan Atılgan , Nevzat Özel , Tolga Çakmak Atılgan, D., Özel, N. ve Çakmak, T. (2014). Awareness, perceptions and expectations of academic librarians in Turkey about Resource Description and Access (RDA). Cataloging and Classification Quarterly , 52 (6.07.2019), 660-676.
Kitap İçi Bölüm Özlem Şenyurt Topçu , Tolga Çakmak , Güleda Doğan Şenyurt Topçu, Ö., Çakmak, T. ve Doğan, G. (2014). Data standardization in digital libraries: An ETD case in Turkey. Procedia - Social and Behavioral Sciences 147 içinde (s. 223-228). Prag: Elsevier.
Makale Umut Al , Yaşar Tonta Al, U. ve Tonta, Y. (2014). Açık Erişim Politikalarının Geliştirilmesi ve PASTEUR4OA Projesi. Türk Kütüphaneciliği, 28 (3), 384-387.