Lisans - Ön Lisans Öğrenci KılavuzuBİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Fakülte/Bölümün Bulunduğu Yerleşke Edebiyat Fakültesi Beytepe Yerleşkesi
Eğitim-Öğretim Modeli 4 Yıl (8 yarıyıl) Örgün Öğretim
Program Akreditasyonu -
Program İçeriği https://bilsis.hacettepe.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=520&curSunit=396
Staj Zorunlu staj vardır. (Ankara içindeki kurum ve kuruluşlarda yapılabilmektedir)
İmkanlar Bu programa yerleşen adaylardan ilgili Yükseköğretim Kurumu tarafından aranan şartları sağlayanlara, Yükseköğretim Kurumunun vakfı/anlaşmalı olduğu kurum tarafından burs, yurt, ücretsiz yemek, kısmi zamanlı çalışma vb. imkânlar sağlamaktadır. Söz konusu imkânlara ilişkin bilgi üniversitemiz http://www.sksdb.hacettepe.edu.tr sayfasından edinilebilir
Hazırlık Programın öğretim dilinde bir yıl süreli zorunlu Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda ilgili dilde yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. İlgili dil için üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak ilgili dilde yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
Detaylı Bilgi İçin www.bby.hacettepe.edu.tr/