Stajlar

Zorunlu Staj

Öğrencilerimiz, akademik ders programları gereği, sekizinci yarıyıl boyunca haftada 3 iş günü staj yapmaktadırlar. Bu staj akademik programımızda, BBY 456 Staj (0 8 0) (AKTS 10) kodu ile öğrencilerin mezun olabilmeleri için tamamlamaları gereken zorunlu bir ders olarak yer almakta ve Bölümümüzce uygun görülen kurumlarda yaptırılmaktadır.

Stajın amacı; öğrencilerin üniversitede edinmiş oldukları bilgileri uygulamaya aktarmalarına ve deneyim kazanmalarına katkı sağlamak; sorumluluk alma, birikimleri doğrultusunda sorunları görme, çözüm önerileri üretme ve ekip çalışması yapma becerilerini geliştirmektir. Staj, öğrencilere iş hayatı ile ilgili deneyim kazandırmayı amaçlamaktadır.

Öğrenciler, staj süreleri sonunda edindikleri bilgileri ve kurumu değerlendirecekleri bir formu doldurmak zorundadırlar. Staj notlarının belirlenmesinde kurumun, öğrencinin ve bölüm staj danışmanı hocaların değerlendirmeleri dikkate alınmaktadır.


Gönüllü Stajlar

Öğrencilerimiz dört yıllık lisans eğitimleri süresince isterlerse kendi seçtikleri ve kabul aldıkları kurumlarda gönüllü staj da yapabilmektedirler. Gönüllü stajlar için herhangi bir dönem sınırlaması bulunmamaktadır. Ancak, kurumlar gönüllü stajyer talep ederken belirli sınıf öğrencilerini tercih edebilmektedirler (daha çok 2. 3. veya 4. sınıf öğrencileri).  

Gönüllü stajlar transkripte işlenmemekte ve bu stajlar için Bölüm tarafından herhangi bir notlandırma yapılmamaktadır. Gönüllü stajlar dördüncü sınıf son döneminde yapılan zorunlu staj yerine de geçmemektedir. Staj bitiminde kurumdan ya da öğrenciden herhangi bir belge doldurması beklenmemektedir.


Bölüm Staj Koordinatörlüğü 

Doç. Dr. Güleda Doğan (Staj Koordinatörü)

Arş. Gör. Dr. İpek Şencan (Staj Koordinatör Yardımcısı - Zorunlu Staj)

Arş. Gör. Burcu Tığ Demir (Staj Koordinatör Yardımcısı - Gönüllü Staj) 

İletişim: bbystaj@hacettepe.edu.tr