Yayın Türü
Makale
Yıl Künye   tezdurumu
2000 Umut Al , Hatice Kübra Bahşişoğlu Al, U. ve Bahşişoğlu, H. K. (2000). Türkiye'deki üniversite kütüphanelerine ait web sitelerinin içerik açısından değerlendirilmesi. Bilgi Dünyası, 1 (2), 307-329. 0
2002 Umut Al Al, U. (2002). Üniversite kütüphanelerinde bilgi hizmetlerinin internet aracılığıyla pazarlanması. Bilgi Dünyası, 3 (1), 1-11. 0
2003 Umut Al , Pınar Al Al, U. ve Al, P. (2003). Elektronik bilgi kaynaklarının seçimi. Bilgi Dünyası, 3 (1), 1-14. 0
2004 Umut Al , Orçun Madran Al, U. ve Madran, O. (2004). Web tabanlı uzaktan eğitim sistemleri: Sahip olması gereken özellikler ve standartlar. Bilgi Dünyası, 5 (2), 259-271. 0
2010 Zehra Taşkın , Tolga Çakmak Taşkın, Z. ve Çakmak, T. (2010). Başlangıcından bugüne Bilgi Dünyası dergisi bibliyometrik profili. Bilgi Dünyası, 11 (2), 332-348. 0
2010 Umut Al , İrem Soydal Al, U. ve Soydal, İ. (2010). Bilgibilim alanında kendine atıf üzerine bir çalışma. Bilgi Dünyası, 11 (2), 349-364. 0
2010 Umut Al , İrem Soydal , Haydar Yalçın Al, U., Soydal, İ. ve Yalçın, H. (2010). Bibliyometrik özellikleri açısından Bilig'in değerlendirilmesi. Bilig, (55), 1-20. 0
2010 Umut Al Al, U. (2010). Türkiye'nin göreli atıf etkisi üzerine biliometrik bir çalışma. Bilgi Dünyası, 10 (2), 231-244. 0
2010 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2010). Public libraries in Turkey. Fontees Artis Musicae, 57 (3), 303-308. 0
2002 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2002). Social change, industrialisation and public libraries: A theoretical approach. Aslib Proceedings, 54 (5), 326-334. 0
2010 Yaşar Tonta , Yurdagül Ünal Tonta, Y. ve Ünal, Y. (2010). Does Urquhart’s Law hold for consortial use of electronic journals?. Scientometrics, 83 (3), 793-808. 0
2010 Yaşar Tonta , Hamid R. Darvish Tonta, Y. ve Darvish, H. R. (2010). Diffusion of latent semantic analysis as a research tool: A social network analysis approach. Journal of Informetrics, 4 (2), 166-174. 0
2009 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2009). Dijital yerliler, sosyal ağlar ve kütüphanelerin geleceği. Türk Kütüphaneciliği, 23 (4), 742-768. 0
2010 Yaşar Tonta , İrem Soydal Tonta, Y. ve Soydal, İ. (2010). Service quality of web information systems. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 27 (2), 117-128. 0
2009 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2009). Preservation of scientific and cultural heritage in Balkan countries. Program: electronic library and information systems, 43 (4), 419-429. 0
2008 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2008). Libraries and museums in the flat world: Are they becoming virtual destinations?. Library Collections, Acquisitions, & Technical Services, 32 (1), 1-9. 0
2002 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2002). Reading and library usage habits of students whose mother tongue is Turkish in Vienna, Austria. IFLA Journal, (2), 74-80. 0
2001 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2001). Lesen und bibliotheksnutzung Türkischer Grundschüler in Wien. Bulletin Jugend & Literatur, (3), 4-5. 0
2000 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2000). Lese-und Bibliothekbenutzungsverhalten von Schülern mit türkischer Muttersprache in Wien. Bücherei Perspektiven, (4), 18-22. 0
1999 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1999). The right to information: Is it possible for developing countries. IFLA Journal, 25 (2), 104-107. 0
1998 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1998). A sociological study of public library use in Ankara, Turkey. Journal of Librarianship and Information Science, 30 (4), 259-267. 0
2010 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2010). Türkiye’nin bilgi toplumu politikasında kütüphane kurumuna yaklaşım. Bilgi Dünyası, 11 (2), 263-289. 0
2010 Bülent Yılmaz , Derya Baklacı , Ömer Çetin , Vuslat Güler , Yelda Güneyoğlu , Dilek İskenderoğlu Yılmaz, B., Baklacı, D., Çetin, Ö., Güler, V., Güneyoğlu, Y. ve İskenderoğlu, D. (2010). Türkiye’de halk kütüphanelerinin yerel yönetimlere devredilme süreci üzerine Ankara özel idare yöneticilerinin düşünceleri. Türk Kütüphaneciliği, 24 (3), 471-479. 0
2010 Sinem Arıcan , Bülent Yılmaz Arıcan, S. ve Yılmaz, B. (2010). 100 Temel eser uygulamasının öğrencilerin okuma alışkanlıklarına etkisi ve bu uygulamada kütüphanelerin rolü konusunda öğretmen görüşleri. Türk Kütüphaneciliği, 24 (3), 495-518. 0
2010 Bülent Yılmaz , Şelale Korkut , Eda Köse Yılmaz, B., Korkut, Ş. ve Köse, E. (2010). Ankara'daki üniversite ve halk kütüphanelerinde çalışan kütüphanecilerin iş doyumları üzerine bir araştırma. Bilgi Dünyası, 11 (1), 49-80. 0
2009 Aynur Ersoy , Bülent Yılmaz Ersoy, A. ve Yılmaz, B. (2009). Yaşam boyu öğrenme ve Türkiye'de halk kütüphaneleri. Türk Kütüphaneciliği, 23 (4), 803-834. 0
2009 Tolga Çakmak , Bülent Yılmaz Çakmak, T. ve Yılmaz, B. (2009). Okul öncesi dönem çocuklarının okuma alışkanlığına hazırlık durumları üzerine bir araştırma: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Anaokulu örneği. Türk Kütüphaneciliği, 23 (3), 489-509. 0
2009 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2009). Gerçekliğin toplumsal inşasında bilgi ve bilgi merkezi. Bilgi Dünyası, 10 (1), 28-45. 0
2009 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2009). Bilgi ve Belge Yönetimi / Kütüphanecilik Bölümü mezunlarının teknik hizmetler sınıfı kapsamına alınması ile ilgili gerekçe. Türk Kütüphaneciliği, 23 (2), 366-372. 0
1999 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1999). The right to information: Is it possible for developing countries?. Sci-Tech Libraries, 6 (9), 4-10. 0
2009 Bülent Yılmaz , Eda Köse , Şelale Korkut Yılmaz, B., Köse, E. ve Korkut, Ş. (2009). Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi öğrencilerinin okuma alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Türk Kütüphaneciliği, 23 (1), 22-51. 0
2009 Şenol Karadeniz , Bülent Yılmaz Karadeniz, Ş. ve Yılmaz, B. (2009). Türkiye'de halk kütüphanecilerinin hizmet içi eğitim gereksinimleri. Türk Kütüphaneciliği, 23 (1), 52-82. 0
2008 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2008). İlkçağ Anadolu uygarlıklarında sosyo-ekonomik ve kültürel yapı bağlamında kütüphane/arşiv kurumu. Türk Kütüphaneciliği, 22 (3), 351-376. 0
2007 Ayşe Gül Aksaçlıoğlu , Bülent Yılmaz Aksaçlıoğlu, A. G. ve Yılmaz, B. (2007). Öğrencilerin televizyon izlemeleri ve bilgisayar kullanmalarının okuma alışkanlıkları üzerine etkisi. Türk Kütüphaneciliği, 21 (1), 3-28. 0
2006 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2006). Avrupa Birliği sürecinde Türk halk kütüphaneleri: Nicel bir değerlendirme. Türk Kütüphaneciliği, 20 (1), 61-84. 0
2002 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2002). Public libraries in Turkey. PULMAN Express, (3), 11-13. 0
2005 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2005). Türkiye'de kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması süreci ve halk kütüphaneleri. Türk Kütüphaneciliği, 19 (1), 56-77. 0
2004 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2004). Öğrencilerin okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıklarında ebeveynlerinin duyarlılığı. Bilgi Dünyası, 5 (2), 115-136. 0
2003 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2003). Toplumsal iletişim ve kütüphane. H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 20 (2), 11-29. 0
2008 Yaşar Tonta , Yurdagül Ünal Tonta, Y. ve Ünal, Y. (2008). Dergi kullanım verilerinin bibliyometrik analizi ve koleksiyon yönetiminde kullanımı. Türk Kütüphaneciliği, 22 (3), 335-350. 0
2002 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2002). Bilgi toplum ilişkisi ve Türkiye. H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 19 (2), 101-114. 0
2008 Yaşar Tonta , Umut Al Tonta, Y. ve Al, U. (2008). Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyası 1923-1999: Eleştirel bir değerlendirme. Türk Kütüphaneciliği, 22 (3), 320-334. 0
2002 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2002). Ankara'da ilköğretim öğretmenlerinin okuma ve halk kütüphanesi kullanma alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Türk Kütüphaneciliği, 16 (4), 441-460. 0
2001 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2001). Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve Türkiye'de halk kütüphaneleri: Niceliksel bir karşılaştırma. Türk Kütüphaneciliği, 15 (4), 378-398. 0
2008 Yaşar Tonta , Umut Al Tonta, Y. ve Al, U. (2008). Türkçe makalelerin dergilere dağılımı ve Bradford Yasası. Bilgi Dünyası, 9 (1), 41-66. 0
2008 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2008). Open access and institutional repositories: The Turkish landscape. Trends in Information Management, 4 (1), 52-76. 0
2006 Mícheál Mac An Airchinnigh , Kalina Sotirova , Yaşar Tonta Mac An Airchinnigh, M., Sotirova, K. ve Tonta, Y. (2006). Digital re-discovery of culture game of inquiry & the physicality of soul. Review of the National Center for Digitization, 9, 19-37. 0
2006 Yaşar Tonta , Umut Al Tonta, Y. ve Al, U. (2006). Scatter and obsolescence of journals cited in dissertations of librarianship. Library & Information Science Research, 28 (2), 281-296. 0
2005 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2005). Internet and electronic information management. Information Services & Use, 25 (1), 3-12. 0
2005 Yaşar Tonta , Mehmet Emin Küçük Tonta, Y. ve Küçük, M. E. (2005). Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş sürecinde temel dinamikler. Türk Kütüphaneciliği, 19 (4), 449-464. 0
2005 Yaşar Tonta , Yurdagül Ünal Tonta, Y. ve Ünal, Y. (2005). Scatter of journals and literature obsolescence reflected in document delivery requests. Journal of the American Society for Information Science & Technology, 56 (1), 84-94. 0
2001 Nazmiye Özkan , Bülent Yılmaz Özkan, N. ve Yılmaz, B. (2001). Çocuk kitaplarında dil sorunu. Bilgi Dünyası, 2 (2), 147-168. 0
2000 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2000). Viyana ilkokullarında okuyan Türk öğrencilerin okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Bilgi Dünyası, 1 (2), 280-306. 0
2000 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2000). Çok kültürlü toplumlarda etnik azınlık çocuklarının okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıkları. Türk Kütüphaneciliği, 14 (4), 451-465. 0
2000 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2000). Halk kütüphanesi sorunlarına yöneticilerin yaklaşımı: Ankara örneği. Türk Kütüphaneciliği, 14 (3), 332-346. 0
2000 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2000). Eğitimde nitelik sorunu ve Internet. Türk Kütüphaneciliği, 14 (1), 47-59. 0
1999 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1999). Halk kütüphaneleri üzerine güncel bir karşılaştırma. Türk Kütüphaneciliği, 13 (1), 28-39. 0
1998 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1998). Halk kütüphaneleri-okul kütüphaneleri arasında işbirliği ve Türkiye'de durum. Türk Kütüphaneciliği, 12 (2), 110-130. 0
1998 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1998). Ankara'daki halk kütüphanesi sisteminin niceliksel analizi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Dergisi Belge Bilgi Kütüphane Araştırmaları, (4), 49-70. 0
1997 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1997). Yerel yönetimler ve halk kütüphanesi hizmeti: Türkiye için bir değerlendirme. Türk Kütüphaneciliği, 11 (2), 113-133. 0
1998 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1998). Bilgi toplumu: Eleştirel bir yaklaşım. H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 15 (1), 147-158. 0
1996 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1996). Halk kütüphanesi kullanımına sosyolojik bir yaklaşım. Türk Kütüphaneciliği, 10 (4), 360-383.
1995 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1995). Okuma sosyolojisi: Ankara'da oturanların okuma alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Türk Kütüphaneciliği, 9 (3), 325-336. 0
1993 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1993). Türkiye'de Kütüphanecilik, Arşivcilik ve Dokümantasyon ve Enformasyon Anabilim Dallarının/Bölümlerinin tercih edilme eğilimleri: 1988-1991: I. Türk Kütüphaneciliği, 8 (1), 41-52. 0
1993 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1993). Türkiye'de Kütüphanecilik, Arşivcilik ve Dokümantantasyon ve Enformasyon Anabilim Dallarının /Bölümlerinin tercih edilme eğilimleri: 1988 - 1991: II. Türk Kütüphaneciliği, 7 (2), 107-118. 0
1992 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1992). Okuma alışkanlığında öğretmenlerin rolü. Eğitim, 1 (2), 5-12. 0
1992 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1992). Eğitimde başarı sorununa sosyo-ekonomik bir yaklaşım: I. Öğretmen Dünyası, 13 (149), 21-23. 0
1992 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1992). Eğitimde başarı sorununa sosyo-ekonomik bir yaklaşım: II. Öğretmen Dünyası, 13 (150), 19-21. 0
1992 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1992). Uluslararası Standart Süreli Yayın Numarası: ISSN. H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 9 (1.02.2019), 195-205. 0
1991 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1991). Kütüphanelerde sağlama işlemlerinin otomasyonu. H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 8 (1.02.2019), 205-216. 0
1991 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1991). Türkiye'de ekonomi - halk kütüphaneleri ilişkileri. Türk Kütüphaneciliği, 5 (3), 122-131. 0
1991 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1991). Halk kütüphaneleri ve istatistik. Türk Kütüphaneciliği, 5 (1), 22-26. 0
1989 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1989). Boş zaman ve halk kütüphanesi: Kavramsal bir yaklaşım. Türk Kütüphaneciliği, 3 (4), 200-206. 0
1989 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1989). Okuryazarlık ve okuma alışkanlığı üzerine. Türk Kütüphaneciliği, 3 (1), 48-53. 0
1990 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1990). Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü'nde yapılan tezler kaynakçası: 1972-1990. Türk Kütüphaneciliği, 4 (2), 83-87. 0
2008 Mehmet Emin Küçük , Umut Al , Necip Erol Olcay Küçük, M. E., Al, U. ve Olcay, N. E. (2008). Türkiye’de bilimsel elektronik dergiler. Türk Kütüphaneciliği, 22 (3), 308-319. 0
2008 Umut Al , Mehdi Afzali Al, U. ve Afzali, M. (2008). Caygah-e Iran ve Turkiye der Tolid-e Menabe-e Etla-e Resani der Cahan. Faslname-ye Ketab, 19 (3), 119-136. 0
2004 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2004). Integration and personalization of digital information services. International Journal: Information Theories & Applications, 11 (3), 263-266. 0
2003 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2003). The personalization of information services. Information Management Report, , 1-6. 0
2008 Umut Al Al, U. (2008). Bilimsel yayınların değerlendirilmesi: h-endeksi ve Türkiye’nin performansı. Bilgi Dünyası, 9 (2), 263-285. 0
2002 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2002). Türk Kütüphaneciliği Dergisi, 1987-2001. Türk Kütüphaneciliği, 16 (3), 282-320. 0
2002 Yaşar Tonta , Mustafa İlhan Tonta, Y. ve İlhan, M. (2002). Contribution of Hacettepe University Faculty of Medicine to the world’s biomedical literature (1988-1997). Scientometrics, 55 (1), 123-136. 0
2007 Umut Al , Recai Coştur Al, U. ve Coştur, R. (2007). Türk Psikoloji Dergisi’nin bibliyometrik profili. Türk Kütüphaneciliği, 21 (2), 142-163. 0
2001 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2001). Collection development of electronic information resources in Turkish university libraries. Library Collections, Acquisitions and Technical Services, 25 (3), 291-298. 0
2000 Yaşar Tonta , Mehmet Emin Küçük Tonta, Y. ve Küçük, M. E. (2000). Elektronik kütüphanecilik semineri: Bir değerlendirme. Bilgi Dünyası, 1 (2), 354-375. 0
2000 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2000). Elektronik yayıncılıkta son gelişmeler. Bilgi Dünyası, 1 (1), 89-132. 0
2000 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2000). Contribution of Turkish researchers to the world’s biomedical literature (1988-1997). Scientometrics, 48 (1), 71-84. 0
2006 Umut Al , Mehdi Afzali Al, U. ve Afzali, M. (2006). İran ve Türkiye'nin dünya bilgibilim literatürüne katkıları: Karşılaştırmalı bir çalışma. Bilgi Dünyası, 7 (2), 181-201. 0
1999 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1999). Bilgi toplumu ve bilgi teknolojisi. Türk Kütüphaneciliği, 13 (4), 363-375. 0
1999 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1999). Bilimsel araştırmalarda istatistik tekniklerin kullanımı ve bulguların sunumu üzerine. Türk Kütüphaneciliği, 13 (2), 112-124. 0
1998 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1998). Elektronik kütüphaneler. Özel Ulak, 1 (2), 2-3. 0
2006 Umut Al , Mustafa Şahiner , Yaşar Tonta Al, U., Şahiner, M. ve Tonta, Y. (2006). Arts and humanities literature: Bibliometric characteristics of contributions by Turkish authors. Journal of the American Society for Information Science & Technology, 57 (8), 1011-1022. 0
1998 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1998). Ulusal akademik ağ ve bilgi merkezi. Bilim ve Teknik, 31 (364), 66-71. 0
2004 Pınar Al , Umut Al , Hatice Kübra Bahşişoğlu Al, P., Al, U. ve Bahşişoğlu, H. K. (2004). Science Citation Index’de Hacettepe Üniversitesi: 1975-2003. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 21 (2), 229-244. 0
2004 Mehmet Emin Küçük , Umut Al , Gülten Alır , İrem Soydal , Yurdagül Ünal Küçük, M. E., Al, U., Alır, G., Soydal, İ. ve Ünal, Y. (2004). Türkiye'de kütüphanelerarası işbirliği üzerine br değerlendirme. Türk Kütüphaneciliği, 18 (2), 119-134. 0
1998 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1998). Kültür politikası yoksunluğu. Türk Kütüphaneciliği, 12 (1), 3-4. 0
1998 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1998). Tartışma ve özeleştiri gereksinimi. Türk Kütüphaneciliği, 12 (2), 99-100. 0
1998 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1998). Türk Kütüphaneciliği'nin kurumsallaşması üzerine. Türk Kütüphaneciliği, 12 (3), 195-196. 0
1997 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1997). İyimserlik ve karamsarlık birarada. Türk Kütüphaneciliği, 11 (2), 83- 84. 0
1997 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1997). Sorumluluk zamanı. Türk Kütüphaneciliği, 11 (3), 203-204. 0
1997 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1997). 1997'nin değerlendirilmesi. Türk Kütüphaneciliği, 11 (4), 301-302. 0
2004 Umut Al , Yaşar Tonta Al, U. ve Tonta, Y. (2004). Atıf analizi: Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü tezlerinde atıf yapılan kaynaklar. Bilgi Dünyası, 5 (1), 19-47. 0
1997 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1997). Ulusal bilgi politikasi. Türk Kütüphaneciliği, 11 (1), 3-4. 0
2003 Umut Al , Mehmet Emin Küçük Al, U. ve Küçük, M. E. (2003). Üst veri standartları ve uygulamaları. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 20 (1), 167-185. 0
1998 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1998). Elektronik bilgi erişim ve belge sağlama sistemleri. Özel Ulak, 1 (1), 3-3. 0
2002 Umut Al Al, U. (2002). Internet'te veri güvenliği. Oluşum, 10 (38), 37-50. 0
1997 Yaşar Tonta , Mustafa İlhan Tonta, Y. ve İlhan, M. (1997). Sosyal bilimlerde Türkiye'nin dünyadaki yeri. Türk Psikoloji Dergisi, 12 (40), 67-75. 0
1997 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1997). Elektronik yayıncılık, bilimsel iletişim ve kütüphaneler. Türk Kütüphaneciliği, 11 (4), 305-314. 0
1997 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1997). Türkiye'de bilgi hizmetleri ve internet: Temel sorunlar ve politika geliştirme. Türk Kütüphaneciliği, 11 (3), 217-232. 0
2001 Mehmet Emin Küçük , Umut Al Küçük, M. E. ve Al, U. (2001). Metadata kavramı. Bilgi Dünyası, 2 (2), 169-187. 0
2001 Umut Al Al, U. (2001). Filtreleme ve kütüphaneler. Oluşum, 9 (36), 1-15. 0
2008 Seda Kesen , Canan Şenol , Zehra Yanar Kesen, S., Şenol, C. ve Yanar, Z. (2008). Google Scholar ve Scirus arama motorlarında Türkçe anahtar sözcüklerle yapılan aramalar üzerine bir değerlendirme. Bilgi Dünyası, 9 (1), 140-157. 0
1996 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1996). Scholarly communication and the use of networked information sources. IFLA Journal, 22 (3), 240-245. 0
1996 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1996). Internet, elektronik kütüphaneler ve bilgi erişim. Türk Kütüphaneciliği, 10 (3), 215-230. 0
1996 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1996). İnternet kaynakçası. Türk Kütüphaneciliği, 10 (3), 305-306. 0
2007 Hayri Sever , Fuat Akal , Güven Köse Sever, H., Akal, F. ve Köse, G. (2007). Kavram tabanlı bilgi geri getirim yaklaşımı. Bilgi Dünyası, 8 (1), 49-75. 0
2005 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2005). Mülkiyet konusu olarak bilgi: Bilgiyi özel mülk saymak ahlaklı mı?. Cumhuriyet Bilim Teknik , (977), 2-2. 0
2005 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2005). Türk halk kütüphanecilerinin Almanya halk kütüphanesi sistemi üzerine yaptıkları inceleme gezisi gözlemleri. Türk Kütüphaneciliği, 19 (3), 356-362. 0
2004 Bülent Yılmaz , Didar Bayır Yılmaz, B. ve Bayır, D. (2004). PULMAN-XT Projesi ve Türk kütüphaneciliğine etkileri (Okuyucu Mektubu). Türk Kütüphaneciliği, 18 (1), 79-84. 0
2003 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2003). Toplumsal kimlik ve kütüphane olgusu. Düşünceler, (59), 11-11. 0
Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (Devam Ediyor) Türkiye'de eğitim politikası ve kütüphane. Bilim ve Ütopya, 12 (139), 49-51. 0
2005 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2005). Türkiye'deki kültürel yaşam: Sayısal bir değerlendirme. 66-68, (561), 66-68. 0
2002 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2002). Çok kültürlü toplumlar ve halk kütüphaneleri: Yunanistan'daki Türk azınlık örneği. Düşünceler, (58), 2-22. 0
2003 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2003). Kültür ve aldatmak ilişkisi üzerine. Bilim ve Ütopya, (104), 5-5. 0
2008 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2008). Bilim adamı ve kütüphane. Cumhuriyet Bilim Teknik, (799), 12-12. 0
2002 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2002). Konu, ülke orijini ve dil dağılımı açısından atıf dizinleri (SCI ve SSCI). Bilim ve Ütopya, (94), 47-51. 0
2001 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2001). Bilimde öncelikler sorunu. Cumhuriyet Bilim Teknik , (770), 14-14. 0
2001 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2001). Bilgi kültürü. Bilim ve Ütopya, (90), 13-15. 0
2001 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2001). Türkiye'de kitap ve dergi üretimi üzerine niceliksel bir değerlendirme. Kalkınmada Verimlilik Anahtar, 13 (154), 18-19. 0
2001 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2001). Faklı olanın kabulü. Milliyet Sanat Dergisi, (512), 40-42. 0
2001 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2001). Türkiye bilgiyi denetleyemiyor. Cumhuriyet Bilim Teknik , (760), 16-17. 0
2001 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2001). Kütüphane: Böyle güzel bir günde mi?. Düşünceler, (56), 6-8. 0
2005 Yurdagül Ünal Ünal, Y. (2005). ULAKBİM Cahit Arf Bilgi Merkezinde belge sağlamanın maliyet analizi. Türk Kütüphaneciliği, 19 (2), 171-192. 0
2004 Yurdagül Ünal Ünal, Y. (2004). ULAKBİM belge sağlama verilerinin analizi. Türk Kütüphaneciliği, 18 (2), 135-162. 0
2000 Yurdagül Ünal , Nevin Selçuk Ünal, Y. ve Selçuk, N. (2000). Elektronik bilgi kaynakları için entellektüel mülkiyet ve dijital içerik hakları, düzenleme ve dijital ödeme sistemleri. Bilgi Dünyası, 1 (1), 180-191. 0
2001 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2001). Grek mucizesi ve uygarlık. Cumhuriyet Bilim Teknik , (755), 16-17. 0
2001 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2001). Türkiye'de kitap ve dergi üretimi üzerine niceliksel bir değerlendirme. Cumhuriyet Kitap, (603), 12-13. 0
2001 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2001). Kültür Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan kütüphanecilerin maaşlarının iyileştirilmesine yönelik rapor. Türk Kütüphaneciliği, 15 (1), 75-84. 0
2000 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2000). Eğitimde nitelik ve Internet'e doğru bakmak. Cumhuriyet Bilim Teknik , 2 (691), 17-17. 0
2000 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2000). Kültür'e bakış ya da kültürel bakış: Binde iki. Kalkınmada Anahtar Verimlilik, 11 (134), 4-4. 0
2000 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2000). Eğitimde nitelik ve Internet'e doğru bakmak. Kalkınmada Anahtar Verimlilik, 12 (141), 21-21. 0
1999 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1999). 21. Yüzyılda halk kütüphaneciliği ve okuma alışkanlığı. Hedef Bilgi Toplumu, (3), 7-9. 0
1998 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1998). Avusturya halk kütüphaneleri ve halk kütüphanesi sistemi üzerine bazı gözlemler. Türk Kütüphaneciliği, 12 (3), 259-262. 0
1998 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1998). Okuma alışkanlığı sorunu ile bir mücadele örneği ve Türkiye için öneriler. Türk Kütüphaneciliği, 12 (3), 252-258. 0
1998 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1998). Okuma alışkanlığı sorunu, bir enstitü örneği ve Türkiye için öneriler. Türk Kütüphaneciliği, 12 (3), 244-251. 0
1998 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1998). Türkiye'de bilimsel üretim ve SCI. Cumhuriyet Bilim ve Teknik, (590), 15-15. 0
1998 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1998). İnsan kaynakları açısından Türkiye'de halk kütüphaneleri. Türk Kütüphaneciliği, 12 (2), 160-163. 0
1998 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1998). Çocuklarda kitap okuma alışkanlığı. Informationsmagazin für Zuwandererlnnen aus der Türke, Viyana Postası, (31), 9-10. 0
1998 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1998). Hangi bilgi toplumu ve nasıl?. İzmir Kent Kültürü ve Sanat Dergisi, 3 (14), 17-19. 0
1998 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1998). Bilginin metalaşması sorunu. Kalkınmada Anahtar Verimlilik, 10 (115), 2-2. 0
1997 Bülent Yılmaz , Sadiye Lallı Yılmaz, B. ve Lallı, S. (1997). Perran (Eralp) Özben: Güzel bir yaşamın, iyi bir kütüphanecinin özeti. Türk Kütüphaneciliği, 11 (1), 65-66. 0
1996 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1996). UNESCO Halk Kütüphanesi Bildirgesi: 1972'den 1994'e. Türk Kütüphaneciliği, 10 (2), 157-162. 0
1996 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1996). İngiltere'de halk kütüphanelerine yapılan kısa bir gezinin ardından. Türk Kütüphaneciliği, 10 (4), 405-406. 0
1996 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1996). Bilgi okuryazarı: Bilgi toplumunun bireyi. Yaşadıkça Eğitim, (46), 2-3. 0
1996 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1996). Türkiye'de kütüphane kullanımının sosyo-ekonomik boyutu. Bilim ve Ütopya, (22), 23-23. 0
1996 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1996). Bilgi-kültür ilişkisi üzerine kısa bir inceleme. Son Duvar, 1 (1), 30-30. 0
1995 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1995). Neden okunsun ki?. Düşünceler, , 12-13. 0
1994 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1994). Çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmada ebeveynlerin rolü. Yaşadıkca Eğitim, 32, 9-13. 0
1994 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1994). Eğitim-halk kütüphanesi ilişkisi. Ayna, 1 (2), 103-106. 0
1993 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1993). Sansür ve okuma alışkanlığı: karşıtların birliği mi?. Kitap Gazetesi, 2 (18), 25-25. 0
1993 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1993). Kütüphane kullanma alışkanlığı. Yaşadıkça Eğitim, 3 (27), 6-8. 0
1991 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1991). Türkiye'de kağıt ve yayıncılık. Milliyet Sanat Dergisi, (272), 16-17. 0
1990 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1990). Yayın yaşamına bir kanal: kütüphaneler. Bülten, (1), 1-2. 0
1990 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1990). Kültürel yaşamımızda sayıların dili. Milliyet Sanat Dergisi, (235), 36-38. 0
1991 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1991). Okuma alışkanlığı ve halk kütüphaneleri. Çağdaş Eğitim, 16 (164), 37-40. 0
1991 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1991). Okuma alışkanlığı. Yaşadıkça Eğitim, (15), 5-10. 0
1991 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1991). Kütüphane ve okuma alışkanlığı. Kalkınmada Anahtar Verimlilik, 3 (33), 5-5. 0
1989 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1989). Ülkemizde okuma olgusu. Yayın Dünyası, 9, 2-3. 0
1989 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1989). Batı ülkelerinde okuma olgusu. Mülkiyeliler Birliği Dergisi, 23 (3), 56-61. 0
1989 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1989). Ülkemizde okuma olgusunun ekonomik boyutu. Öğretmen Dünyası, , 15-17. 0
2011 Esin Sultan Oğuz Oğuz, E. S. (2011). Türk devriminin kültür politikaları ve Türkiye'de kütüphane kurumunun gelişimine etkileri. H.Ü. Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, 6 (12), 113-130. 0
2011 Selda Önderoğlu , Bugay Turhan , Esin Sultan Oğuz Önderoğlu, S., Turhan, B. ve Oğuz, E. S. (2011). Developing an entrepreneur mindset through erasmus: Hacettepe University case . International Journal of Euro-Mediterranean Studies, 3 (1), 105-114. 0
2006 Ahmet Aldemir , Esin Sultan Oğuz Aldemir, A. ve Oğuz, E. S. (2006). Sayısal (Dijital) kültürün korunması: Web arşivleme. Türk Kütüphaneciliği, 20 (3), 283-312. 0
2005 Esin Sultan Oğuz Oğuz, E. S. (2005). UNESCO Dünya Belleği Programı ve Türkiye'nin belgesel mirasları (Görüş). Türk Kütüphaneciliği, 19 (3), 321-331. 0
1996 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1996). Bilgi uzmanlarının mesleki örgütü Türk Kütüphaneciler Derneği. Bilim ve Teknik, (343), 70-70. 0
1995 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1995). Internet: An innovative environment for information dissemination, access, and retrieval in distance education. European Journal of Distance Education, (2), 6-32. 0
1995 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1995). Bilgi erişim sistemleri. Türk Kütüphaneciliği, 9 (3), 302-314. 0
1995 Yaşar Tonta , Serap Kurbanoğlu Tonta, Y. ve Kurbanoğlu, S. (1995). Networked information in Turkey. Türk Kütüphaneciliği, 9 (3), 230-234. 0
1995 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1995). Library associations in Turkey. Türk Kütüphaneciliği, 9 (3), 281-285. 0
1995 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1995). Turkish librarianship: A selected bibliography. Türk Kütüphaneciliği, 9 (3), 286-293. 0
1994 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1994). Son kullanıcı' ve 'ön uç' terimleri üzerine kısa bir not. Düşünceler, (10), 2-5. 0
1992 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1992). Analysis of search failures in document retrieval systems: A review. The Public-Access Computer Systems Review, 3 (1), 4-53. 0
1991 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1991). A study of indexing consistency between Library of Congress and British Library catalogers. Library Resources & Technical Services, 35 (2), 177-185. 0
1990 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1990). An interlending network for Turkish university libraries. Information Development, 6 (2), 105-111. 0
1998 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1998). Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi. Popüler Bilim, , 53-57. 0
1990 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1990). A brief look at automation activities in Turkish university libraries. Program, 24 (1), 73-80. 0
1990 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1990). Konu erişimi: Kütüphane kataloglarında yapılan konu aramaları üzerine bir deneme. Türk Kütüphaneciliği, 4 (2), 60-69. 0
1989 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1989). Bilgisayara dayalı bir ödünç verme sistemi tasarımı sırasında göz önünde bulundurulması gereken ilkeler. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Dergisi: Belge Bilgi Kütüphane Araştırmaları, (2), 17-26. 0
1988 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1988). Kütüphanelerde mikrobilgisayar kullanımı. Türk Kütüphaneciliği, 2 (1), 23-35. 0
1988 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1988). Kütüphaneler insanlığın ortak belleğidir. Öğretmen Dünyası, (99), 25-26. 0
1987 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1987). Turkish university libraries. Libri, 37 (4), 259-278. 0
1987 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1987). Interlending services in Turkish university libraries. Interlending and Document Supply, 17 (4), 122-125. 0
1987 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1987). Bilgisayar ağlarının kütüphanelerarası işbirliğine katkısı. Bakış Bilgisayar Teknolojisi Dergisi, (6), 13-17. 0
1987 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1987). Bilgi ağları ve kütüphanelerarası işbirliği. Türk Kütüphaneciliği, 1 (3), 139-156. 0
1986 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1986). Turkish librarianship: An annotated bibliography (1950-1984). International Library Review, 18 (4), 317-326. 0
1985 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1985). Maliyet analizi: Hacettepe Üniversitesi Tıp Merkezi Kütüphanesi'nde 1981/1982 mali yılında ödünç verilen bir yayının ödünç verme birim maliyeti. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 34 (1), 14-22. 0
1985 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1985). Ahmed Rasim'in İbrahim Müteferrika ve matbaacılık üzerine yazdıklarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 3 (1), 153-167. 0
1985 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1985). Türk Kütüphaneciliği hakkında yabancı dergilerde yayımlanmış makaleler kaynakçası (1950-1984). Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 34 (3), 134-140. 0
1984 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1984). Mikroformlar. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 33 (3), 102-115. 0
1983 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1983). Kitap dışı materyaller: Terminolojik bir yaklaşım. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 32 (3), 121-126. 0
1982 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1982). Kütüphanecilikte son gelişmeler. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 31 (3), 121-124. 0
2010 Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (2010). Bilgi okuryazarlığı: Kavramsal bir analiz. Türk Kütüphaneciliği, 24 (4), 723-747. 0
2008 Serap Kurbanoğlu , Buket Akkoyunlu Kurbanoğlu, S. ve Akkoyunlu, B. (2008). Bilgi Yönetimi Bölümü öğrencilerinin öğrenme stilleri. Türk Kütüphaneciliği, 22 (3), 296-307. 0
2006 Serap Kurbanoğlu , Buket Akkoyunlu , Aysun Umay Kurbanoğlu, S., Akkoyunlu, B. ve Umay, A. (2006). Developing the information literacy self-efficacy scale. Journal of Documentation, 62 (4), 730-743. 0
2004 Buket Akkoyunlu , Serap Kurbanoğlu Akkoyunlu, B. ve Kurbanoğlu, S. (2004). Öğretmenlerin bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik algıları üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (27), 11-20. 0
2004 Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (2004). An overview of information literacy studies in Turkey. The International Information and Library Review, (36), 23-27. 0
2004 Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (2004). Bilgi ve Belge Yönetimi bölümlerinde öğrenci profili. Bilgi Dünyası, 5 (1), 1-18. 0
2004 Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (2004). Öz-yeterlik inancı ve bilgi profesyonelleri için önemi. Bilgi Dünyası, 5 (2), 137-152. 0
2003 Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (2003). Self-efficacy: A concept closely linked to ınformation literacy and lifelong learning. Journal of Documentation, 59 (6), 635-646. 0
2003 Buket Akkoyunlu , Serap Kurbanoğlu Akkoyunlu, B. ve Kurbanoğlu, S. (2003). Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı ve bilgisayar öz-yeterlik algıları üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (24), 1-10. 0
2002 Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (2002). Www bilgi kaynaklarının değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 19 (1), 11-25. 0
2002 Serap Kurbanoğlu , Buket Akkoyunlu Kurbanoğlu, S. ve Akkoyunlu, B. (2002). Bilgi okuryazarlığı: Bir ilköğretim okulunda yürütülen uygulama çalışması. Türk Kütüphaneciliği, 16 (1), 20-40. 0
2010 Özgür Külcü , Tolga Çakmak Külcü, Ö. ve Çakmak, T. (2010). Evaluation of the ERM application in Turkey within the framework of InterPARES project. International Journal of Information Management, 30 (3), 199-211. 0
2002 Buket Akkoyunlu , Serap Kurbanoğlu Akkoyunlu, B. ve Kurbanoğlu, S. (2002). Öğretmenlere bilgi okuryazarlığı becerilerinin kazandırılması üzerine bir çalışma. Türk Kütüphaneciliği, 16 (2), 123-138. 0
2002 Serap Kurbanoğlu , Buket Akkoyunlu Kurbanoğlu, S. ve Akkoyunlu, B. (2002). Öğretmen adaylarına uygulanan bilgi okuryazarlığı programının etkililiği ve bilgi okuryazarlığı becerileri ile bilgisayar öz-yeterlik algısı arasındaki ilişki. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (22), 98-105. 0
2001 Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (2001). Öğrencilere bilgi okuryazarlığı becerilerinin kazandırılmasının önemi ve okul kütüphanecilerinin bu alandaki rolü. Bilgi Dünyası, 2 (1), 1-19. 0
2001 Serap Kurbanoğlu , Buket Akkoyunlu Kurbanoğlu, S. ve Akkoyunlu, B. (2001). Öğrencilere bilgi okuryazarlığı becerilerinin kazandırılması üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (21), 81-88. 0
1996 Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (1996). Müracaat hizmetlerinde internet. Türk Kütüphaneciliği, 10 (3), 265-276. 0
1996 Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (1996). Kütüphanecilik ve bilgi bilim tezlerinde kullanılan bilimsel araştırma yöntemleri: Bir değerlendirme. Türk Kütüphaneciliği, 10 (4), 350-359. 0
1996 Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (1996). Kütüphanecilik literatüründe atıf hataları. Türk Kütüphaneciliği, 10 (2), 137-148. 0
1996 Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (1996). Türk kütüphanecilerinin kullandığı dergiler. Türk Kütüphaneciliği, 10 (2), 105-118. 0
1996 Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (1996). Sanal gerçeklik: Gerçek mi, değil mi?. Türk Kütüphaneciliği, 10 (1), 21-31. 0
1996 Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (1996). Internet’te uyulması gereken kurallar. H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 13 (1.02.2019), 113-123. 0
1995 Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (1995). Elektronik uzayda suç ve ceza. H. Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 12 (1.02.2019), 167-186. 0
1995 Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (1995). Sanal gerçeklik: Günümüzdeki ve gelecekteki uygulama alanları. Bilim ve Ütopya, 12, 31-33. 0
1995 Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (1995). Sanal gerçeklik’ten sanal kütüphane’ye. Bilişim, 23 (62), 20-22. 0
1993 Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (1993). Sistem yaklaşımına dayalı bir metodoloji: Yumuşak Sistemler Metodolojisi. Türk Kütüphaneciliği, 7 (2), 89-100. 0
1993 Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (1993). Sistem yaklaşımı ve kütüphanecilik bilimi. Türk Kütüphaneciliği, 7 (1), 33-40. 0
1992 Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (1992). Uzman sistemler. Türk Kütüphaneciliği, 6 (4), 189-193. 0
1988 Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (1988). Mikroformlarda erişim. Türk Kütüphaneciliği, 2 (3), 103-108. 0
1988 Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (1988). Arşivler ve mikroformlar. Türk Kütüphaneciliği, 2 (1), 36-41. 0
1973 İrfan Çakın Çakın, İ. (1973). Kütüphane ve enformasyon hizmetlerinin planlanması. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 22 (1.02.2019), 63-74. 0
1973 İrfan Çakın Çakın, İ. (1973). Ayniyata tutkumuz. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 22 (3.04.2019), 110-113. 0
1974 İrfan Çakın Çakın, İ. (1974). Mukayeseli kütüphanecilik (comparative librarianship). Yeni Yayınlar Aylık Bibliyografya Dergisi, 19 (2), 75-77. 0
1982 İrfan Çakın Çakın, İ. (1982). Karşılaştırmalı kütüphanecilik:Teorik bir yaklaşım. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 31 (1), 6-10. 0
1982 İrfan Çakın Çakın, İ. (1982). Çağdaş eğitimde kütüphanenin işlevleri. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 31 (2), 55-66. 0
1982 İrfan Çakın Çakın, İ. (1982). Kütüphanecilikte felsefi yaklaşım. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 31 (4), 155-157. 0
1983 İrfan Çakın Çakın, İ. (1983). Üniversite kütüphane ilişkisi. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 32 (2), 61-64. 0
1984 İrfan Çakın Çakın, İ. (1984). Turkish libraries: Historical context. International Library Review, 16 (1), 71-77. 0
1986 İrfan Çakın Çakın, İ. (1986). Kütüphanenin toplumsal konumu ve işlevleri. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 35 (1), 6-15. 0
1989 İrfan Çakın Çakın, İ. (1989). Karşılaştırmalı kütüphanecilik: Yöntemi ve özellikleri. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 6 (1.02.2019), 113-130. 0
1989 İrfan Çakın Çakın, İ. (1989). Kütüphanecilik: Bilim dalı olarak tanımı ve özellikleri. Türk Kütüphaneciliği, 3 (2), 59-64. 0
1992 İrfan Çakın Çakın, İ. (1992). Araştırma faaliyetleri ve kütüphaneler. İstanbul Üniversitesi Edebiyat fakültesi Kütüphanecilik Bölümü Belge-Bilgi Araştırmaları, (3), 27-38. 0
1991 İrfan Çakın Çakın, İ. (1991). Özel kütüphaneler: Tanım boşluğu. Türk Kütüphaneciliği, 5 (2), 49-55. 0
1993 İrfan Çakın Çakın, İ. (1993). Türk kütüphaneciliğinin sorunları ve çözüm önerileri. Türk Kütüphaneciliği, 7 (3), 220-226. 0
1995 İrfan Çakın Çakın, İ. (1995). Üniversite kütüphanelerinin sorunları. Bilim ve Ütopya, (16), 28-29. 0
2011 Umut Al , İrem Soydal Al, U. ve Soydal, İ. (2011). Atıf dizinlerindeki Türkiye adresli dergiler üzerine bir değerlendirme. Bilgi Dünyası, 12 (1), 13-29. 0
2010 Özgür Külcü , Hande Uzun Külcü Külcü, Ö. ve Külcü, H. U. (2010). The contextual analysis of the e-records management requirements of Turkish red crescent society. The Electronic Library, 28 (2), 314-333. 0
2009 Özgür Külcü Külcü, Ö. (2009). Records management practices in universities: Comparative study of examples in Canada and Turkey. The Canadian Journal of Information and Library Science, 33 (1.02.2019), 85-107. 0
2009 Özgür Külcü Külcü, Ö. (2009). Quality documentation and records management: a survey of Turkish universities. Aslib Proceedings, 61 (6), 459-473. 0
2009 Özgür Külcü Külcü, Ö. (2009). Evolution of the e-records management practices in e-government: reflections from Turkey. The Electronic Library, 27 (6), 999-1009. 0
2009 Özgür Külcü , Hande Uzun Külcü Külcü, Ö. ve Külcü, H. U. (2009). The records management capacity assessment system (RMCAS) as a tool for program development at the Turkish red crescent society. International Journal of Information Management, 29 (6), 483-487. 0
2007 Özgür Külcü Külcü, Ö. (2007). Belge yönetim programlarının geliştirilmesi: Hacettepe Üniversitesine yönelik gerçekleştirilen yasal analiz uygulaması. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 24 (1), 153-178. 0
2006 Özgür Külcü Külcü, Ö. (2006). Üniversitelerde kalite uygulamaları ve belge yönetimi: Hacettepe Üniversitesi örneği. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 23 (1), 205-229. 0
2011 Özgür Külcü , Yurdagül Ünal Külcü, Ö. ve Ünal, Y. (2011). AccessIT projesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler ve geliştirilen elektronik sistemler. Türk Kütüphaneciliği, 25 (1), 125-131. 0
2010 Özgür Külcü Külcü, Ö. (2010). Belge yönetiminde yeni fırsatlar: Dijitalleştirme ve içerik yönetimi uygulamaları. Bilgi Dünyası, 11 (2), 290-331. 0
2010 Deniz Tümer , Özgür Külcü Tümer, D. ve Külcü, Ö. (2010). İlk ve ortaöğretim okullarında belge yönetimi programları ve Türkiye’deki durum. Bilgi Dünyası, 11 (2), 408-443. 0
2010 Deniz Tümer , Özgür Külcü Tümer, D. ve Külcü, Ö. (2010). Eğitim kurumlarında belge yönetimi koşullarının değerlendirilmesi: 22 ilk ve orta dereceli özel okulda yapılmış bir araştırma. Türk Kütüphaneciliği, 24 (3), 404-438. 0
2010 Özgür Külcü , Hande Uzun Külcü Külcü, Ö. ve Külcü, H. U. (2010). Belge yönetiminde kapasite değerlendirme sistemi: Bir uygulama örneği olarak Türkiye Kızılay Derneği. Bilgi Dünyası, 11 (1), 22-48. 0
2009 Özgür Külcü , Hande Uzun Külcü Külcü, Ö. ve Külcü, H. U. (2009). Belge yönetiminde program geliştirme: Belge yönetimi kapasite değerlendirme sistemi. Bilgi Dünyası, 10 (2), 261-286. 0
2009 Özgür Külcü , Hande Uzun Külcü Külcü, Ö. ve Külcü, H. U. (2009). Belge yönetiminde kurumsal koşulların değerlendirilmesi: Türkiye Kızılay Derneği örneği. Bilgi Dünyası, 10 (1), 35-59. 0
2009 İnci Önal Önal, İ. (2009). IFLA / UNESCO School Library Manifesto for creating one world: Germany, Iran and Turkey in comparative perspective. Libri, 59 (1), 45-54. 0
2005 İnci Önal Önal, İ. (2005). New developments on the Turkish school library scene. Journal of Librarianship and Information Science, 37 (3), 141-151. 0
2008 Özgür Külcü Külcü, Ö. (2008). Hacettepe, British Columbia ve Simon Frazer Üniversitelerinde belge yönetimi uygulamalarının karşılaştırmalı analizi. Bilgi Dünyası, 9 (2), 370-398. 0
2007 Özgür Külcü Külcü, Ö. (2007). Belge yönetiminin değişen yüzü: Standartlaşma çalışmaları ve uluslararası uygulamalar. Bilgi Dünyası, 8 (2), 230-279. 0
2006 Özgür Külcü Külcü, Ö. (2006). Küreselleşme sürecince Avrupa Birliği’nde belge yönetimi uygulamaları ve Türkiye. Bilgi Dünyası, 7 (2), 202-229. 0
2003 Özgür Külcü Külcü, Ö. (2003). Batıda aydınlanma süreci ve bu süreçte belge ve arşivler II: Fransız Devrimi ve arşivciliğe etkisi. Türk Kütüphaneciliği, 17 (1), 421-440. 0
2001 Özgür Külcü Külcü, Ö. (2001). Toplumsal ve ekonomik değişim sürecince bilgi ve bilgi hizmetleri. Türk Kütüphaneciliği, 15 (1), 3-19. 0
2000 Özgür Külcü Külcü, Ö. (2000). Kuramsal bilginin oluşumu ve toplumsal bilgiye dönüşümünde epistemoloji bilgi hizmetleri ilişkisi I. Türk Kütüphaneciliği, 14 (4), 386-411. 0
2000 Özgür Külcü Külcü, Ö. (2000). Modern kurumlarda bir denetim aracı olarak belge yönetimi ve ülkemizdeki durum. Türk kütüphaneciliği. Türk Kütüphaneciliği, 14 (1), 18-46. 0
2010 İnci Önal Önal, İ. (2010). Tarihsel değişim sürecinde yaşam boyu öğrenme ve okuryazarlık: Türkiye deneyimi. Bilgi Dünyası, 11 (1), 101-121. 0
2007 İnci Önal Önal, İ. (2007). Medya okuryazarlığı: Kütüphanelerde yeni çalışma alanı. Türk Kütüphaneciliği, 3 (21), 335-359. 0
2006 İnci Önal Önal, İ. (2006). Türkiye’de basımcılık ve yayıncılığın bilgi hizmetlerine etkisi: Tarihsel araştırma. Bilgi Dünyası, 7 (1), 1-22. 0
2005 İnci Önal Önal, İ. (2005). Okul kütüphanelerinde derme geliştirme: Politikalar ve dermelerin betimlenmesi. Bilgi Dünyası, 2 (6), 193-218. 0
2004 İnci Önal Önal, İ. (2004). Eğitim ve bilgi hizmetlerinde toplam kalite uygulamaları. Türk Kütüphaneciliği, 1 (18), 27-42. 0
1997 İnci Önal Önal, İ. (1997). Multimedya örneğinde etkileşimli bilgi kaynaklarını değerlendirme. Türk Kütüphaneciliği, 2 (11), 158-170. 0
1995 İnci Önal Önal, İ. (1995). School library development in Turkey. Türk Kütüphaneciliği, 3 (9), 255-257. 0
1984 İnci Önal Önal, İ. (1984). Cezaevlerine halk kütüphanesi hizmetleri. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 3 (33), 119-131. 0
1996 İnci Önal Önal, İ. (1996). Okul kütüphanesi personelinin eğitiminde kuram ve uygulama. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 131 (2), 87-100. 0
1994 İnci Önal Önal, İ. (1994). Gençliğin bilgi gereksinimlerini etkileyen unsurların araştırılması. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 1 (11), 159-168. 0
2002 İnci Önal Önal, İ. (2002). Geçmişimizi anımsatacak,geleceğimizi aydınlatacak bilgi merkezleri olarak kütüphaneler. Eğitim, 25 (3), 9-11. 0
1999 İnci Önal Önal, İ. (1999). Yer ve zaman sınırlarını aşan kütüphaneler: Elektronik – sayısal kütüphaneler, Uzaktan Eğitim. Kış, (2), 1929-1929. 0
1997 İrfan Çakın Çakın, İ. (1997). Kütüphanecilik konusunu tartıştırdık: Kütüphanecilik öğrencilerine iş umudu doğuyor. Nokta: Haftalık Siyasi Haber Dergisi, , 30-34. 0
1998 İrfan Çakın Çakın, İ. (1998). Üniversitelerimizin bilgiye erişim ortamları: Genel değerlendirme. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cumhuriyetimizin 75. Yılı Özel Sayısı, , 37-68. 0
2000 İrfan Çakın Çakın, İ. (2000). Bilgi profesyonellerinin eğitiminde yeniden yapılanma: Hacettepe Üniversitesi örneği. Türk Kütüphaneciliği, 14 (1), 3-17. 0
2000 İrfan Çakın Çakın, İ. (2000). Üniversitelerimizin bilgiye erişim sorunları ve Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi. Bilgi Dünyası, 1 (1), 26-41. 0
2000 İrfan Çakın Çakın, İ. (2000). Prof. Dr. İlhan Kum’u uğurlarken... Bilgi Dünyası, 1 (2), 253-254. 0
2001 İrfan Çakın Çakın, İ. (2001). Değerli hocamız Prof. Dr. İlhan Kum’u düşünürken. Türk Kütüphaneciliği, 15 (1), 85-89. 0
2002 İrfan Çakın Çakın, İ. (2002). Kütüphanecilik bölümleri: Yeniden biçimlenirken... Düşünceler, (58), 3-9. 0
2004 İrfan Çakın Çakın, İ. (2004). Müteferrika Matbaası’nın düşündürdükleri ve Avrupa’da basımcılığın etkileri: Gelecek için geçmişi anlamak. Bilgi Dünyası, 5 (2), 153-167. 0
2005 İrfan Çakın Çakın, İ. (2005). Cumhuriyet’ten günümüze bilgi profesyonellerinin eğitiminde başlıca yönelişler. Türk Kütüphaneciliği, 19 (1), 7-24. 0
2011 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2011). Information use in art: A citation analysis of sources used in art theses in Turkey. The Journal of Academic Librarianship, 37 (1), 77-81. 0
2009 Nazan Özenç Uçak , Umut Al Uçak, N. Ö. ve Al, U. (2009). The differences among disciplines in scholarly communication: A bibliometric analysis of theses. Libri, 59 (3), 166-179. 0
2009 Nazan Özenç Uçak , Tolga Çakmak Uçak, N. Ö. ve Çakmak, T. (2009). Web sayfasının kullanılabilirliğinin ölçülmesi: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü web sayfası örneği (Measurment of web usability: Web page of Hacettepe University Department of Information Management). Türk Kütüphaneciliği, 23 (2), 278-298. 0
2009 Nazan Özenç Uçak , Umut Al Uçak, N. Ö. ve Al, U. (2009). Bilimsel iletişimin zamana göre değişimi: Bir atıf analizi çalışması (Changes in scholarly communication over time: A citation analysis study). Bilgi Dünyası, 10 (1), 1-22. 0
2008 Nazan Özenç Uçak , Umut Al Uçak, N. Ö. ve Al, U. (2008). Sosyal bilim tezlerinin atıf analizi (Citation characteristics of social sciences theses). Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 25 (2), 223-240. 0
2008 Nazan Özenç Uçak , Hatice Gülşen Birinci Uçak, N. Ö. ve Birinci, H. G. (2008). Bilimsel etik ve intihal (Scientific ethics and plagiarism). Türk Kütüphaneciliği, 22 (2), 187-204. 0
2008 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2008). Kütüphanecilik ve bilgi yönetimi literatüründe kullanıcı (Users in literature of librarianship and information management). Bilgi Dünyası, 9 (1), 20-40. 0
2006 Nazan Özenç Uçak , Şemsa Olşen Güzeldere Uçak, N. Ö. ve Güzeldere, Ş. O. (2006). Bilişsel yapının ve işlemlerin bilgi arama davranışı üzerine etkisi (The impact of cognitive structure and processes on information seeking). Türk Kütüphaneciliği, 20 (1), 7-28. 0
2004 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2004). Değişen bilgi ortamının danışma hizmetine etkisi (The impact of changing information environment on rerefence services) . Türk Kütüphaneciliği, 18 (4), 407-417. 0
2007 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2007). Internet using habits of the students of the department of information management: Hacettepe University, Ankara. The Journal of Academic Librarianship, 33 (6), 697-707. 0
2004 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2004). User studies in Turkey: An evaluation of dissertations. Information Development, 20 (2), 122-129. 0
2003 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2003). Elektronik danışma hizmetleri (Digital reference services). Bilgi Dünyası, 4 (2), 103-121. 0
2003 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2003). The Importance of user-centered university library design. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (8), 197-204. 0
2000 Nazan Özenç Uçak Özenç Uçak, N. (2000). Sosyal bilimler ve kütüphanecilik alanında nitel araştırma yöntemlerinin kullanımı (Use of qualitative research methods in social sciences and librarienship). Bilgi Dünyası, 1 (2), 255-279. 0
2000 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2000). Bilgi üzerine kuramsal bir yaklaşım. Bilgi Dünyası, 1 (1), 143-159. 0
2000 Nazan Özenç Uçak , Umut Al Uçak, N. Ö. ve Al, U. (2000). İnternet'te bilgi arama davranışları. Türk Kütüphaneciliği, 14 (3), 317-331. 0
1997 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (1997). Bilgi gereksinimi ve bilgi arama davranışı. Türk Kütüphaneciliği, 11 (4), 315-325. 0
1999 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (1999). Sosyal ve insan bilimleri alanlarında bilgi gereksinimi ve kullanımı. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 16 (1), 115-128. 0
1995 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (1995). Kütüphanecilikte sürekli eğitim. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 12 (1.02.2019), 207-216. 0
1995 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (1995). Kütüphaneleri etkileyen teknolojik yenilikler ve geleceğin kütüphaneleri. Türk Kütüphaneciliği, 9 (1), 49-55. 0
1993 Ahmet Çelik , Nazan Özenç Uçak Çelik, A. ve Uçak, N. Ö. (1993). Üniversite kütüphaneleri üzerine. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 10 (2), 115-121. 0
2007 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2007). Adile Günden anısına armağan: ÜNAK’03 Bildiriler, Bilgiye Erişimde Değişen Yollar ve II. Tıbbi Bilgi Yönetimi ve Teknolojileri Sempozyumu Ankara, 25-26 Eylül 2003 (Kitap Tanıtımı). Bilgi Dünyası, 8 (2), 326-328. 0
2006 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2006). Bilgi Merkezlerinde Toplam Kalite Yönetimi (Kitap Tanıtımı). Bilgi Dünyası, 7 (1), 159-160. 0
2002 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2002). Türkiye'de ve dünyada Nazım Hikmet (Toplu Katalog) = Nazım Hikmet'inTurkey and in the World (Union Catalogue) (Tanıtım). Türk Kütüphaneciliği, 16 (3), 396-396. 0
1996 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (1996). TÜRKMED Türk Tıp İndeksleri Dizisi (Tanıtım-Eleştiri). Türk Kütüphaneciliği, 10 (2), 186-187. 0
2001 Özgür Külcü Külcü, Ö. (2001). Yönetimde iletişim: İletişim türleri ve özellikleri. Düşünceler, 56, 15-28. 0
2012 Umut Al , Umut Sezen , İrem Soydal , Zehra Taşkın , Güleda Düzyol Al, U., Sezen, U., Soydal, İ., Taşkın, Z. ve Düzyol, G. (2012). Collaboration of Turkish scholars: Local or global?. CollNet Journal of Scientometrics and Information Management, 6 (1), 145-159. 0
2012 Umut Al , İrem Soydal , Gülten Alır Al, U., Soydal, İ. ve Alır, G. (2012). Trends in research librarianship literature: A social network analysis of articles. Liber Quarterly, (21(3/4)), 429-444. 0
2012 Umut Al Al, U. (2012). Türk kültürü ve Hacı Bektaş Veli araştırma dergisi, 2008-2010. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, (61), 273-286. 0
2011 Umut Al , İrem Soydal Al, U. ve Soydal, İ. (2011). Koleksiyon yönetiminde ödünç verme istatistiklerinin kullanımı: Hacettepe Üniversitesi örneği (Use of circulation statistics in collection management: A case study of Hacettepe University). Bilgi Dünyası, 12 (2), 223-238. 0
2011 Tolga Çakmak , Özgür Külcü Çakmak, T. ve Külcü, Ö. (2011). Kurumsal içerik yönetimi bileşenlerinin bir savunma sanayii organizasyonu örneğinde değerlendirilmesi. Bilgi Dünyası , (12(2)), 263-279. 0
2011 Nevzat Özel , Tolga Çakmak Özel, N. ve Çakmak, T. (2011). Çevrimiçi kütüphane kataloglarına yönelik kullanıcı beklentileri: Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri örneği. Bilgi Dünyası , (12(1)), 30-45. 0
2009 Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (2009). Report of the UNESCO "Training the Trainers in Information Literacy" ("TTT") workshop. Ankara, Turkey, September 3-5, 2008. The International Information and Library Review, 41 (4), 252-256. 0
2009 Benlihan Uğur , Buket Akkoyunlu , Serap Kurbanoğlu Uğur, B., Akkoyunlu, B. ve Kurbanoğlu, S. (2009). Students' opinions on blended learning and its implementation in terms of their learning styles. Education and Information Technologies, 16, 5-23. 0
2010 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2010). Bilgi: Çok yüzlü bir kavram (Information: A multi-faceted concept). Türk Kütüphaneciliği, 24 (4), 705-722. 0
2012 Bülent Yılmaz , Ömer Dalkıran Yılmaz, B. ve Dalkıran, Ö. (2012). Türkiye'nin bilim-teknoloji politikalarında kütüphane kurumuna yaklaşım. Bilgi Dünyası, 13 (1), 57-81. 0
2012 İnci Önal , Selda Ekici Önal, İ. ve Ekici, S. (2012). Okul kütüphanecilerinin görüşlerine göre okul kültürü değerlendirmesi. Bilgi Dünyası, 13 (1), 138-164. 0
2012 Özgür Külcü Külcü, Ö. (2012). Kurumsal bilgi kaynağı olarak e-posta yönetim sistemleri. Bilgi Dünyası, 13 (1), 226-248. 0
2012 Özgür Külcü Külcü, Ö. (2012). Türkiye’de kurumsal elektronik bilgi ve belge yönetimi uygulamalarına dönük koşulların değerlendirilmesi: 57 Örnek kurumun analizi. Türk Kütüphaneciliği, 26 (1), 30-52. 0
2012 Özlem Şenyurt Topçu , Bülent Yılmaz Şenyurt Topçu, Ö. ve Yılmaz, B. (2012). Ankara’daki halk kütüphanesi hizmet niteliğinin değerlendirilmesi (Measuring the service quality of public libraries in Ankara). Türk Kütüphaneciliği, 26 (1), 53-77. 0
2012 Selda Ekici , Nazan Özenç Uçak Ekici, S. ve Uçak, N. Ö. (2012). İlköğretim öğrencilerinin internet’te bilgi arama davranışları (Information seeking behaviours of primary school students on the internet). Türk Kütüphaneciliği, 26 (1), 78-96. 0
2012 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2012). Okumanın nörobiyolojisi. Türk Kütüphaneciliği, 26 (1), 142-147. 0
2012 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2012). Kütüphanecilik ve Bilgibilim Eğitiminde Gelişmeler ve Program Değişiklikleri. Türk Kütüphaneciliği, 26 (2), 227-261. 0
2012 İrfan Çakın Çakın, İ. (2012). Bilgi Profesyonellerinin Eğitiminde 40 Yıl: Hacettepe Üniversitesinin Lisans Programındaki Değişiklikler. Türk Kütüphaneciliği, 26 (2), 262-290. 0
2012 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2012). Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Lisans Programının Güncelleştirilmesi (2009-2011). Türk Kütüphaneciliği, 26 (2), 291-314. 0
2012 Gülbün Baydur Baydur, G. (2012). Kataloglama Eğitimi. Türk Kütüphaneciliği, 26 (2), 315-328. 0
2012 Nazan Özenç Uçak , Serap Kurbanoğlu , İpek Şencan , Güleda Doğan Uçak, N. Ö., Kurbanoğlu, S., Şencan, İ. ve Doğan, G. (2012). Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencileri üzerine bir araştırma (A survey on students of department of information management at Hacettepe University). Türk Kütüphaneciliği-Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nün 40. Kuruluş Yıldönümü Özel Sayısı , 26 (2), 329-348. 0
2012 Umut Al , Güleda Doğan Al, U. ve Doğan, G. (2012). Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tezlerinin atıf analizi. Türk Kütüphaneciliği, 26 (2), 349-369. 0
2012 Bülent Yılmaz , Özgür Külcü , Yurdagül Ünal , Tolga Çakmak Yılmaz, B., Külcü, Ö., Ünal, Y. ve Çakmak, T. (2012). AccessIT projesi ve dijitalleştirme uzaktan eğitim programının değerlendirilmesi. Türk Kütüphaneciliği, 26 (2), 370-390. 0
2005 Yaşar Tonta , Gail Hodge Tonta, Y. ve Hodge, G. (2005). Introduction (Special issue on electronic information management). Information Services & Use, 25 (1), 1-2. 0
2005 Yaşar Tonta , Gail Hodge Tonta, Y. ve Hodge, G. (2005). Internet and electronic information management (Special issue on electronic information management). Information Services & Use, 25 (1), 10-12. 0
2012 Turgay Henkoğlu , Nazan Özenç Uçak Henkoğlu, T. ve Uçak, N. Ö. (2012). Elektronik bilgi güvenliğinin sağlanması ile ilgili hukuki ve etik sorumluluklar (Legal and ethical responsibilities for ensuring electronic information security). Bilgi Dünyası, 13 (2), 377-396. 0
2008 Necip Erol Olcay , Seyit Koçberber , İrem Soydal , Gülten Alır Olcay, N. E., Koçberber, S., Soydal, İ. ve Alır, G. (2008). OPAC kullanıcılarının bilgi arama stratejilerinin analizi (Analysis of OPAC users’ information seeking strategies). Edebiyat Fakültesi Dergisi, 25 (2), 165-186. 0
2013 Umut Al , Orçun Madran Al, U. ve Madran, O. (2013). Açık ders malzemelerine genel bakış: Türkiye Bilimler Akademisi örneği (An overview to open courseware: An example of the Turkish Academy of Sciences) . Bilgi Dünyası, 14 (1), 1-16. 0
2013 Selda Ekici , Bülent Yılmaz Ekici, S. ve Yılmaz, B. (2013). Hacettepe Üniversitesi ilköğretim bölümü öğrencilerinin düşünce özgürlüğüne ilişkin tutumları (Attitudes of Hacettepe University, division of primary education students for intellectual freedom). Bilgi Dünyası, 14 (1), 17-36. 0
2013 Eda Köse Uysal , Nazan Özenç Uçak Uysal, E. K. ve Uçak, N. Ö. (2013). Tıp akademisyenlerinin kanıta dayalı bilgi gereksinimleri ve bilgi arama davranışları (The evidence based information needs and information seeking behaviours of medical faculty). Bilgi Dünyası, 14 (1), 37-61. 0
2013 Türkay Henkoğlu , Özgür Külcü Henkoğlu, T. ve Külcü, Ö. (2013). Bilgi erişim platformu olarak bulut bilişim: Riskler ve hukuksal koşullar üzerine bir inceleme (Cloud computing as an information access platform: A study on threats and legal requirements). Bilgi Dünyası, 14 (1), 62-86. 0
2013 Semanur Öztemiz , Bülent Yılmaz Öztemiz, S. ve Yılmaz, B. (2013). Bilgi merkezlerinde bilgi güvenliği farkındalığı: Ankara'daki üniversite kütüphaneleri örneği (Awareness of information security in information centers: Sample of academic libraries in Ankara). Bilgi Dünyası, 14 (1), 87-100. 0
2012 Umut Al , Umut Sezen , İrem Soydal Al, U., Sezen, U. ve Soydal, İ. (2012). Hacettepe Üniversitesi bilimsel yayınlarının sosyal ağ analizi yöntemiyle değerlendirilmesi (The evaluation of scientific publications of Hacettepe University using social network analysis method). Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 29 (1), 53-71. 0
2011 İrem Soydal , Yurdagül Ünal , Gülten Alır Soydal, İ., Ünal, Y. ve Alır, G. (2011). Are Turkish universities ready for e-learning: A case of Hacettepe University Faculty of Letters. Information Services & Use, 31, 281-291. 0
2005 İrem Soydal , Umut Al , Umut Sezen Soydal, İ., Al, U. ve Sezen, U. (2005). İçerik tabanlı görüntü erişim sistemleri (Content-based image retrieval systems). Bilgi Dünyası, 6 (2), 155-170. 0
2003 Mehmet Emin Küçük , İrem Soydal Küçük, M. E. ve Soydal, İ. (2003). Dijital kütüphanelerde standartlar ve protokoller (Standards and protocols for digital libraries). Türk Kütüphaneciliği, 27 (2), 121-146. 0
2012 Umut Al , İrem Soydal Al, U. ve Soydal, İ. (2012). Dergi kendine atıfının etkisi: Energy Education Science and Technology örneği (The impact of journal self-citation: The case of Energy Education Science and Technology). Türk Kütüphaneciliği, 26 (4), 699-714. 0
2012 Umut Al Al, U. (2012). Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye’nin yayın ve atıf performansı (Publication and citation performances of European Union Countries and Turkey). Bilig, 62, 1-20. 0
2013 Bülent Yılmaz , Özgür Külcü , Yurdagül Ünal , Tolga Çakmak Yılmaz, B., Külcü, Ö., Ünal, Y. ve Çakmak, T. (2013). Distance education on digitization: evaluation of an application in Turkey. Aslib Proceedings, 65 (4), 336-357. 0
2013 Özgür Külcü , Metin Turan Külcü, Ö. ve Turan, M. (2013). Kamu hukukunda geleneksel ve elektronik iletişim, bilgi ve belge yönetimi uygulamaları. Türk Kütüphaneciliği, 27 (2), 266-300. 0
2013 Özgür Külcü , Ömer Dalkıran Külcü, Ö. ve Dalkıran, Ö. (2013). Bilgi profesyonellerinin meslek derneklerine bakışı: TKD ve ÜNAK örneklerinin değerlendirilmesi. Türk Kütüphaneciliği, 27 (2), 340-360. 0
2014 Zehra Taşkın , Umut Al Taşkın, Z. ve Al, U. (2014). Standardization problem of author affiliations in citation indexes. Scientometrics, 98 (1), 347-368. 0
2013 Yaşar Tonta , Ayşe Esra Özkan Çelik Tonta, Y. ve Çelik, A. E. (2013). Cahit Arf: Exploring his scientific influence using social network analysis, author co-citation maps and single publication h index. Journal of Scientometric Research, 2 (1), 37-51. 0
2013 Tolga Çakmak , Haydar Yalçın Çakmak, T. ve Yalçın, H. (2013). Üniversite öğrencilerin mobil teknoloji kullanımı: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü örneği (The Use of Mobile Technology by University Students: The Sample of the Department of Information Management at Hacettepe University). Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Bahar (18), 47-61. 0
2008 İnci Önal Önal, İ. (2008). Türkiye’de gazetecilerin bilgi gereksinimlerinin ve arama davranışlarının değerlendirilmesi (Assessment of journalists’ information needs and seeking behaviour in Turkey). Bilgi Dünyası, 9 (2), 286-314. 0
2007 İnci Önal Önal, İ. (2007). Haberin geleceği: Gazetelerle ilgili bilgi hizmetlerinin yapılanması ve kullanımı (The future of news: Building and using information services in connection with newspapers). Bilgi Dünyası, 8 (1), 99-122. 0
2013 İnci Önal , Özlem Şenyurt Topçu Önal, İ. ve Şenyurt Topçu, Ö. (2013). Eğitimi gerçekleştirmek: Öğretim programlarında okul kütüphanelerinin yeri (Realizing the education: School libraries in curriculum). Bilgi Dünyası, 14 (2), 306-328. 0
2013 Türkay Henkoğlu , Bülent Yılmaz Henkoğlu, T. ve Yılmaz, B. (2013). İnternet erişim özgürlüğünün kısıtlanması: Türkiye üzerine bir değerlendirme (Restrictions of internet access freedom: An evaluation study of Turkey). Bilgi Dünyası, 14 (2), 215-239. 0
2013 Özgür Külcü , Tolga Çakmak , Nevzat Özel Külcü, Ö., Çakmak, T. ve Özel, N. (2013). Kurumsal bilgi sistemleri içerisinde belge yönetimi: Türkiye’deki kamu üniversitelerinde gerçekleştirilen uygulamalara yönelik bir durum analizi (Records management in enterprise information systems: A case study carried out on the practices in state. Bilgi Dünyası, 14 (2), 251-269. 0
2013 Esin Sultan Oğuz , Serap Kurbanoğlu Oğuz, E. S. ve Kurbanoğlu, S. (2013). Strengthening social inclusion in multicultural societies through information literacy (Çok kültürlü toplumlarda bilgi okuryazarlığı aracılığıyla sosyal bütünleşmenin artırılması). Bilgi Dünyası, 14 (2), 270-290. 0
2013 Şahika Eroğlu , Özgür Külcü Eroğlu, Ş. ve Külcü, Ö. (2013). e-Devlet kapsamında kurumsal bilgi sistemlerinin değerlendirilmesi: İçişleri Bakanlığı örneği (The evaluation of enterprise information systems within the scope of e-Government: A case of the Ministry of Internal Affairs. Bilgi Dünyası, 14 (2), 329-357. 0
2013 Tolga Çakmak , İnci Önal Çakmak, T. ve Önal, İ. (2013). Bilgi okuryazarlığı becerilerinin kazandırılmasında okul kütüphanecilerinin rolleri ve algıları (The roles and perceptions of school librarians with regard to achieving information literacy skills). Türk Kütüphaneciliği, 27 (4), 633-647. 0
2013 Orhan Açıkgöz , Bülent Yılmaz Açıkgöz, O. ve Yılmaz, B. (2013). Türkiye’de halk kütüphanesi hizmetlerinin özel idarelere devri konusunda özel idare yöneticilerinin görüşleri (Opinions of special provincial administration directors on the transferring of public library services to the special provincial administra. Türk Kütüphaneciliği, 27 (1), 136-153. 0
2013 Selda Ekici , Bülent Yılmaz Ekici, S. ve Yılmaz, B. (2013). FATİH projesi üzerine bir değerlendirme (An evaluation on FATIH project). Türk Kütüphaneciliği, 27 (2), 317-339. 0
2013 Selda Ekici , Bülent Yılmaz Ekici, S. ve Yılmaz, B. (2013). Hacettepe Üniversitesi ilköğretim bölümü sınıf öğretmenliği anabilim dalı öğrencilerinin düşünce özgürlüğüne ilişkin tutumları (Attitudes of Hacettepe University, division of primary education students for intellectual freedom). Bilgi Dünyası, 14 (1), 17-36. 0
2013 Türkay Henkoğlu , Bülent Yılmaz Henkoğlu, T. ve Yılmaz, B. (2013). Avrupa Birliği (AB) bilgi güvenliği politikaları (European Union (EU) information security policies). Türk Kütüphaneciliği, 27 (3), 451-471. 0
2013 İnci Önal Önal, İ. (2013). Future thinking with young generations. Atlanti, 23 (2), 63-69. 0
2013 Semanur Öztemiz , İnci Önal Öztemiz, S. ve Önal, İ. (2013). İlkokul öğrencilerinin oyun tekniği ile okuma alışkanlığı kazanmasına yönelik öğretmen görüşleri: Ankara Beytepe İlkokulu örneği (Teacher opinions regarding primary school students to gain reading habits by means of play technique: Ankara Beytepe Primary S. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2 (1), 70-84. 0
2013 Laura Saunders , Serap Kurbanoğlu , Mary Wilkins Jordan , Joumana Boustany , Brenda.... Chawner Saunders, L., Kurbanoğlu, S., Jordan, M. W., Boustany, J. ve Chawner, B. (2013). Culture and competencies: A multi-country examination of reference services competencies. Libri, 63 (1), 33-46. 0
2013 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2013). Halk kütüphaneleri bölge seminerleri 2006-2012: Türkiye'de bir hizmetiçi eğitim modelinin değerlendirilmesi (Public libraries regional seminars 2006-2012: An evaluation of in-service training model in Turkey). Türk Kütüphaneciliği, 27 (1), 180-185. 0
2014 Yurdagül Ünal , Tolga Çakmak , Nazan Özenç Uçak Ünal, Y., Çakmak, T. ve Uçak, N. Ö. (2014). Açık dergi sisteminin Edebiyat Fakültesi Dergisine uyarlanması. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 31 (1), 235-254. 0
2014 Hakan Yıldız , Nazan Özenç Uçak Yıldız, H. ve Uçak, N. Ö. (2014). Bireyselden ortak bilgi davranışına. Bilgi Dünyası, 15 (1), 1-26. 0
2014 Gülçin Umut , Özgür Külcü Umut, G. ve Külcü, Ö. (2014). Elektronik belge yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunların analizi ve çözüm önerileri: Kalkınma Bakanlığı örneği. Bilgi Dünyası, 15 (1), 761-769. 0
2014 Özgür Külcü , Türkay Henkoğlu Külcü, Ö. ve Henkoğlu, T. (2014). Privacy in social networks: An analysis of Facebook. International Journal of Information Management, 34, 761-769. 0
2014 Metin Turan , Özgür Külcü Turan, M. ve Külcü, Ö. (2014). Türkiye’de bilişim suçlarının tanımlanması ve yaşanan ihlallere yönelik içerik analizi. Türk Kütüphaneciliği, 28 (1), 18-46. 0
2014 Özgür Külcü , Türkay Henkoğlu Külcü, Ö. ve Henkoğlu, T. (2014). Sosyal paylaşım ağlarında gizlilik: Facebook incelemesi. Bilgi Dünyası, 15 (2), 231-252. 0
2014 Şahika Eroğlu , Özgür Külcü Eroğlu, Ş. ve Külcü, Ö. (2014). TS 13298 çerçevesinde kurumsal bilgi sistemleri ve elektronik belge yönetimi standartlarının değerlendirilmesi: İçişleri Bakanlığı örneği. Bilgi Dünyası, 15 (2), 327-352. 0
2014 Metin Turan , Bülent Yılmaz Turan, M. ve Yılmaz, B. (2014). Türkiye’de telif hakları ihlalleri: Yargıtay kararları çerçevesinde bir değerlendirme. Bilgi Dünyası, 15 (1), 55-75. 0
2015 Türkay Henkoğlu , Nazan Özenç Uçak Henkoğlu, T. ve Uçak, N. Ö. (2015). Üniversite kütüphanelerinde kişisel verilerin korunması. Bilgi Dünyası, 16 (1), 45-74. 0
2015 Şahika Eroğlu , Bülent Yılmaz Eroğlu, Ş. ve Yılmaz, B. (2015). Akademisyenlerin Türkiye’de internet sansürüne yönelik yaklaşımları: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi örneği. Bilgi Dünyası, 16 (1), 75-104. 0
2015 İnci Önal , Erdinç Alaca Önal, İ. ve Alaca, E. (2015). Okul kütüphanesi kullanımında öğretmenlerin rolü ve sorumlulukları. Bilgi Dünyası, 16 (1), 105-126. 0
2015 Umut Al , İrem Soydal Al, U. ve Soydal, İ. (2015). Kütüphan-e Türkiye Projesi etki değerlendirme çalışmaları: Halk kütüphanesi kullanım araştırması. Türk Kütüphaneciliği, 29 (3), 433-460. 0
2014 Umut Al , İrem Soydal Al, U. ve Soydal, İ. (2014). Kütüphan-e Türkiye Projesi: Halk kütüphanesi potansiyel kullanım araştırması. Türk Kütüphaneciliği, 28 (4), 526-546. 0
2014 Selda Ekici , Bülent Yılmaz Ekici, S. ve Yılmaz, B. (2014). Ankara’daki anaokullarının okuma alışkanlığına hazırlık yeterlilikleri açısından değerlendirilmesi. Türk Kütüphaneciliği, 28 (4), 547-582. 0
2014 Umut Al , İrem Soydal Al, U. ve Soydal, İ. (2014). Kütüphan-e Türkiye Projesi: Halk kütüphanesi kullanım araştırması. Türk Kütüphaneciliği, 28 (3), 288-307. 0
2014 Zehra Taşkın Taşkın, Z. (2014). Elektronik kaynak lisans anlaşmaları: Türkiye’de kütüphane ve kütüphanecilerin durumu. Türk Kütüphaneciliği, 28 (1), 6-17. 0
2015 Umut Al , Pablo Andrade Blanco , Marcel Chiranov , Lina Maria Cruz Silva , Luba Nikolaeva Devetakova , Yulianto Dewata Al, U., Blanco, P. A., Chiranov, M., Silva, L. M., Devetakova, L. N. ve Dewata, Y. (2015). Global libraries impact planning and assessment pogress.. Performance Measurement and Metrics, 16 (2), 109-131. 0
2015 Umut Al , Zehra Taşkın Al, U. ve Taşkın, Z. (2015). Relationship between economic development and intellectual production. Collnet Journal of Scientometrics and Information Management, 9 (1), 25-35. 0
2015 Umut Al , Sinan Akıllı Al, U. ve Akıllı, S. (2015). Public libraries in Turkey: A retrospective look and the present state. Journal of Librarianship and Information Science, July (7), 1-12. 0
2014 Umut Al , İrem Soydal Al, U. ve Soydal, İ. (2014). Akademinin atıf dizinleri ile savaşı. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 31 (1), 23-42. 0
2016 Zehra Taşkın , Güleda Düzyol Doğan , Sümeyye Akça , İpek Şencan , Müge Akbulut Taşkın, Z., Doğan, G. D., Akça, S., Şencan, İ. ve Akbulut, M. (2016). Scopus dergi seçim kriterleri üzerine bir değerlendirme. Türk Kütüphaneciliği, 30 (1), 8-19. 0
2016 Şenol Karadeniz , Bülent Yılmaz Karadeniz, Ş. ve Yılmaz, B. (2016). Türkiye’nin 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı'nda kütüphane kurumuna yaklaşım. Türk Kütüphaneciliği, 30 (1), 59-83. 0
2016 Özgür Külcü Külcü, Ö. (2016). Bilgi içerikli kültürel mirasın yönetiminde yeni gelişmeler. Türk Kütüphaneciliği, 30 (4), 640-663. 0
2016 Umut Al , İpek Şencan Al, U. ve Şencan, İ. (2016). Bilimsel iletişimin dikenli yolları: Makalelerin yayın süreci üzerine bir değerlendirme. Türk Kütüphaneciliği, 30 (3), 449-470. 0
2016 Semanur Öztemiz , Elsa Bitri , Bülent Yılmaz Öztemiz, S., Bitri, E. ve Yılmaz, B. (2016). Ankara'da yaşayan sosyal bireylerin okuma alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Eğitim Bilim Toplum, 14 (54), 152-171. 0
2016 Zehra Taşkın , Sümeyye Akça Taşkın, Z. ve Akça, S. (2016). Mapping and bibliometric analysis of American Historical Review . Journal of Information and Knowledge Management, 15 (4), 1650039.
2016 Türkay Henkoğlu , Nazan Özenç Uçak Henkoğlu, T. ve Uçak, N. Ö. (2016). Information security and the protection of personal data in universities. International Journal of Business and Management Invention, 5 (11), 30-43. 0
2017 Yurdagül Ünal , Nazan Özenç Uçak Ünal, Y. ve Uçak, N. Ö. (2017). Farklı eğitim ve kültürlerdeki üniversite öğrencilerinin intihale ilişkin görüş ve davranışları. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 34 (1), 179-194. 0
2017 Umut Al , İrem Soydal Al, U. ve Soydal, İ. (2017). Publication lag and early view effects in information science journals. Aslib Journal of Information Management, 69 (2), 118-130. 0
2017 Umut Al , Güleda Düzyol Doğan , İrem Soydal , Zehra Taşkın Al, U., Doğan, G. D., Soydal, İ. ve Taşkın, Z. (2017). Herkes İçin Kütüphane Projesi başlangıç çalışması. Türk Kütüphaneciliği, 31 (1), 11-30. 0
2017 Tolga Çakmak , Bülent Yılmaz Çakmak, T. ve Yılmaz, B. (2017). Bellek kurumlarında dijitalleştirme ve dijital koruma: Türkiye’deki uygulamaların analizi. Bilgi Dünyası, 18 (1), 49-91. 0
2015 Doğan Atılgan , Nevzat Özel , Tolga Çakmak Atılgan, D., Özel, N. ve Çakmak, T. (2015). RDA in Turkey: Perceptions and expectations on implementation. Italian Journal of Library, Archives, and Information Science , 6 (2). 0
2014 Yurdagül Ünal , Tolga Çakmak , Nazan Özenç Uçak Ünal, Y., Çakmak, T. ve Uçak, N. Ö. (2014). Açık Dergi Sisteminin Edebiyat Fakültesi Dergisi’ne uygulanması. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 3 (1), 235-254. 0
2014 Doğan Atılgan , Nevzat Özel , Tolga Çakmak Atılgan, D., Özel, N. ve Çakmak, T. (2014). Awareness, perceptions and expectations of academic librarians in Turkey about Resource Description and Access (RDA). Cataloging and Classification Quarterly , 52 (6.07.2019), 660-676. 0
2017 Semanur Öztemiz , Bülent Yılmaz Öztemiz, S. ve Yılmaz, B. (2017). Kültürel bellek kurumlarında dijitalleştirme: Kültürel miras ürünlerine yönelik uygulamalar üzerine bir araştırma. DTCF Dergisi, 57 (1), 493-523. 0
2017 Tania Yordanova Todorova , Serap Kurbanoğlu , Joumana Boustany , Güleda Düzyol Doğan , Laura Saunders , Aleksandra Horvat , Ana Lúcia Terra , Ane Landøy , Angela Repanovici , Chris Morrison , Egbert J. Sanchez Vanderkast , Jane Secker , Jurgita Rudzioniene Todorova, T. Y., Kurbanoğlu, S., Boustany, J., Doğan, G. D., Saunders, L., Horvat, A. ve diğerleri (2017). Information professionals and copyright literacy: A multinational study. Library Management, 38 (6.07.2019), 323-344. 0
2017 Arsev Umur Aydınoğlu , Güleda Düzyol Doğan , Zehra Taşkın Aydınoğlu, A. U., Doğan, G. D. ve Taşkın, Z. (2017). Research data management in Turkey: Perceptions and practices. Library Hi Tech, 35 (2), 271-289.
2017 Fatih Canata , Çağdaş Çapkın , Güleda Düzyol Doğan , Burcu Sünger , Esra Oynak Canata, F., Çapkın, Ç., Doğan, G. D., Sünger, B. ve Oynak, E. (2017). İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü lisansüstü tezlerinin atıf analizi. Türk Kütüphaneciliği, 31 (1), 31-46. 0
2015 Mafalda Picarra , Marina Angelaki , Güleda Düzyol Doğan , Marieke Guy , Claudio Artusio Picarra, M., Angelaki, M., Doğan, G. D., Guy, M. ve Artusio, C. (2015). Aligning European OA Policies with the Horizon 2020 OA Policy. UKSG Insights, 28 (3), 32-43. 0
2015 Laura Saunders , Serap Kurbanoğlu , Joumana Boustany , Güleda Düzyol Doğan , Peter Becker , Eliane Blumer Saunders, L., Kurbanoğlu, S., Boustany, J., Doğan, G. D., Becker, P. ve Blumer, E. (2015). Information behaviors and information literacy skills of LIS students: An international perspective. Journal of Educationfor Library and Information Science, 56 (1), 80-99. 0
2015 Bülent Yılmaz , Nilay Cevher Yılmaz, B. ve Cevher, N. (2015). Future of public libraries: Opinions of public librarians in Turkey. IFLA Journal, 41 (4), 336-352. 0
2016 Demet Soylu , Nilay Cevher , Marco Schirone , Tunç Medeni Soylu, D., Cevher, N., Schirone, M. ve Medeni, T. (2016). A comparative study of information-seeking behaviour and digital information needs of farmers in Turkey and Sweden. International Journal of eBusiness and eGovernment Studies, 8 (2), 18-33.
2017 Erdinç Alaca , İnci Önal Alaca, E. ve Önal, İ. (2017). Teachers in e-libraries: Research and application. Journal of Teacher Education and Educators, 6 (1), 89-116. 0
2017 İnci Önal , Erdinç Alaca Önal, İ. ve Alaca, E. (2017). Vatandaşlık okuryazarlığı çerçevesinde e-belediye uygulamalarının değerlendirilmesi. Bilgi Dünyası, 18 (1), 93-124. 0
2018 Zehra Taşkın , Umut Al Taşkın, Z. ve Al, U. (2018). A content-based citation analysis study based on text categorization. Scientometrics, 114 (1), 335-357.
2018 Tolga Çakmak Çakmak, T. (2018). RDA Transition in Turkey: Perspectives and experiences of the libraries. Italian Journal of Library, Archives, and Information Science, 9 (1), 31-43. 0
2017 Tolga Çakmak Çakmak, T. (2017). Müzelere yönelik bilgi yönetimi eğitimi: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencilerinin analizi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 57 (2), 796-821. 0
2018 Zehra Taşkın Taşkın, Z. (2018). Origins of Life Research: A Bibliometric Approach. Origins of Life and Evolution of Biospheres, 48 (1), 55-71. 0
2017 İnci Önal , Meltem Dişli Önal, İ. ve Dişli, M. (2017). Hacettepe’li Profesörlerin Bilgi Yönetimi Alanına Bilimsel Katkıları. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 34 (2), 158-171. 0
2017 Özgür Külcü , Sevgi Koyuncu Tunç Külcü, Ö. ve Tunç, S. K. (2017). Usability Evaluation of Electronic Document Management System: Hacettepe University as the Example. Zhejiang Archive, 8 (1). 0
2019 Güleda Doğan , Umut Al Doğan, G. ve Al, U. (2019). Is It Possible to Rank Universities Using Fewer Indicators? A Study on Five International University Rankings. Aslib Journal of Information Management, 71 (1), 18-37.
2019 Umut Al , Güleda Doğan , İrem Soydal , Zehra Taşkın Al, U., Doğan, G., Soydal, İ. ve Taşkın, Z. (2019). Libraries as Learning Environments: The Example of “Libraries for Everyone. Library Management, 40 (1.02.2019), 74-87. 0
2018 Güleda Doğan , Umut Al Doğan, G. ve Al, U. (2018). Üniversite Sıralama Sistemlerindeki Üniversite Adlarının Standardizasyon Sorunu: URAP Örneği. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 8 (3), 583-592. 0
2018 Güleda Doğan , Sefa Mustafa Dhyi , Umut Al Doğan, G., Dhyi, S. M. ve Al, U. (2018). Web of Science’tan Çıkarılan Türkiye Adresli Dergiler Üzerine Bir Araştırma.. Türk Kütüphaneciliği, 32 (3), 151-162. 0
2019 Yurdagül Ünal , Gobinda Chowdhury , Serap Kurbanoğlu , Joumana Boustany , Geoff Walton Ünal, Y., Chowdhury, G., Kurbanoğlu, S., Boustany, J. ve Walton, G. (2019). Research data management and data sharing behaviour of university researchers In Proceedings of ISIC, The Information Behaviour Conference, Krakow, Poland, 9-11 October: Part 2. Information Research, 24 (1), paper isic1818.
2018 Yurdagül Ünal , Serap Kurbanoğlu Ünal, Y. ve Kurbanoğlu, S. (2018). Araştırma Verilerinin Yönetimi: Türk Araştırmacılar Verilerini Açmaya Hazır mı?. Türk Kütüphaneciliği, 32 (4), 287-311. 0
2017 Yurdagül Ünal , Nazan Özenç Uçak Ünal, Y. ve Uçak, N. Ö. (2017). Farklı Eğitim ve Kültürlerdeki Üniversite Öğrencilerinin İntihale İlişkin Görüş ve Davranışları. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 34 (1), 177-194. 0
2019 Tolga Çakmak Çakmak, T. (2019). Cataloguing practices at university libraries: Analysis of current conditions and practices in Turkey. The Electronic Library, 37 (1), 155-172.
2018 Şahika Eroğlu , Tolga Çakmak Eroğlu, Ş. ve Çakmak, T. (2018). Information as an organizational asset: Assessment of a public organization’s capabilities in Turkey. Information Development, .
2018 Tolga Çakmak Çakmak, T. (2018). Kültürel bellek kurumlarında dijitalleştirme: Ankara’daki 17 kurumun uygulamalarının analizi. Ankara Araştırmaları Dergisi, 6 (2), 167-182. 0
2018 Semanur Öztemiz Öztemiz, S. (2018). Sosyal bilişim üzerine kavramsal bir değerlendirme. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 11 (4), 309-319.
2018 Müge Akbulut , Erdinç Alaca , Tubanur Büyükçolpan , Nilay Cevher , Serap Kurbanoğlu , Demet Soylu , Banu Fulya Yıldırım Akbulut, M., Alaca, E., Büyükçolpan, T., Cevher, N., Kurbanoğlu, S., Soylu, D. ve diğerleri (2018). Üniversite Kütüphanelerinde Yeşil (Çevreci) Yaklaşımlar: Türkiye Genelinde Bir Araştırma. Bilgi Dünyası, 19 (2), 203-230. 0
2018 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2018). Açık Bilim. Yüksek Öğretim Dergisi, (10), 23-28. 0
2018 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2018). Does Monetary Support Increase the Number of Scientific Papers? An Interrupted Time Series Analysis. Journal of Data and Information Science, 3 (1), 19-39. 0
2017 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2017). Türkiye’de Yayımlanan ve Web of Science’ta Dizinlenen Dergilerle İlgili Bir Değerlendirme. Türk Kütüphaneciliği, 31 (4), 449-482. 0
2016 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2016). Future of cultural heritage. New Review of Information Networking, 21 (1), 63-78. 0
2016 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2016). Developments in Education for Information: Will "Data" Trigger the Next Wave of Curriculum Changes in LIS Schools?. Pakistan Journal of Information Management & Libraries, 17 (2), 2-12. 0
2016 Hamid R. Darvish , Yaşar Tonta Darvish, H. R. ve Tonta, Y. (2016). Diffusion of nanotechnology knowledge in Turkey and its network structure. Scientometrics, 107 (2), 569-592. 0
2015 Yaşar Tonta , Umut Al Tonta, Y. ve Al, U. (2015). Araştırma verilerinin yönetimi. Türk Kütüphaneciliği, 29 (1), 36-45.
2014 Umut Al , Yaşar Tonta Al, U. ve Tonta, Y. (2014). Açık Erişim Politikalarının Geliştirilmesi ve PASTEUR4OA Projesi. Türk Kütüphaneciliği, 28 (3), 384-387. 0
2018 Diane Mizrachi , Alicia Salaz , Serap Kurbanoğlu , Joumana Boustany Mizrachi, D., Salaz, A., Kurbanoğlu, S. ve Boustany, J. (2018). Lessons learned from the Academic Reading Format International Study: Developing and coordinating a large international study. College and Research Libraries News, 79 (11), 602-606.
2016 Duygu Kevser Ülger , Özgür Külcü Ülger, D. K. ve Külcü, Ö. (2016). Dijitalleştirme Çalışmalarına Kültürel Miras Ölçeğinde Genel Bir Bakış: VEKAM Örneği. Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 2 (1), 42-55. 0
2019 Semanur Öztemiz Öztemiz, S. (2019). Türkiye Nogaylarına ait dilbilgisel belgelere ve kültürel miras ürünlerine erişim. Tehlikedeki Diller Dergisi (jofEL), Kış2019 (15), 185-197.
2019 Semanur Öztemiz Öztemiz, S. (2019). Cultural heritage literacy: A survey of academics from humanities and social sciences. Journal of Librarianship and Information Science, 52 (3), 818-831.
2018 Semanur Öztemiz , Bülent Yılmaz Öztemiz, S. ve Yılmaz, B. (2018). Open access to digitized cultural heritage: A model proposal for Turkey. DTCF Dergisi, 58 (2), 1647-1666.
2019 H. İnci Önal , Alaca Erdinç Önal, H. İ. ve Erdinç, A. (2019). Bilgi Erişim Sürecinde Gençlere Okul Kütüphanesi Hizmetlerinin Sağlanması. Gençlik Araştırmaları Dergisi, 7 (19), 121-140.
2019 Eda Peri Erbaş , Bülent Yılmaz Erbaş, E. P. ve Yılmaz, B. (2019). Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Bakü Devlet Üniversitesi Azerbaycan Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme. Bilgi Dünyası, 20 (2), 119-142.
2019 Zehra Taşkın , Umut Al Taşkın, Z. ve Al, U. (2019). Natural language processing applications in library and information science. Online Information Review, 43 (4), 676-690.
2019 Yaşar Tonta , Müge Akbulut Tonta, Y. ve Akbulut, M. (2019). Türkiye’de Lisansüstü Tezlere Açık Erişim. Türk Kütüphaneciliği, 33 (4), 219-248.
2020 Müge Akbulut , Yaşar Tonta , Howard D. White Akbulut, M., Tonta, Y. ve White, H. D. (2020). Related records retrieval and pennant retrieval: an exploratory case study. Scientometrics, 122 (2), 957–987.
2019 Semanur Öztemiz Öztemiz, S. (2019). Usability of electronic records management system (ERMS) of the Republic of Turkey Ministry of Health. Türk Kütüphaneciliği, 33 (4), 282-295.
2019 Semanur Öztemiz , Nevzat Özel Öztemiz, S. ve Özel, N. (2019). Dijital küratörlük: Kavramsal bir değerlendirme. DTCF Dergisi, 59 (2), 1208-1226.
2019 Semanur Öztemiz Öztemiz, S. (2019). Cultural heritage literacy: A survey of academics from humanities and social sciences. Journal of Librarianship and Information Science, .
2020 Şahika Eroğlu , Tolga Çakmak Eroğlu, Ş. ve Çakmak, T. (2020). Post-truth dönemini anlamak: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencilerinin yeni medya araçları kapsamında bilgi bozuklukları ve doğrulama algılarının değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 39, 307-326.
2020 Şahika Eroğlu Eroğlu, Ş. (2020). Regulations on Access to Government Information and Impacts on Open Government: A Case of Turkey. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi , 8 (1), 43-65.
2020 Tolga Çakmak , Şahika Eroğlu Çakmak, T. ve Eroğlu, Ş. (2020). Zenginleştirilmiş Kütüphanelerdeki Mevcut Durum ve Uygulamaların Analizi: Ankara’nın Çankaya İlçesindeki 12 Okulda Gerçekleştirilen Araştırmanın Sonuçları. Türk Kütüphaneciliği, 34 (1), 3-28.
2020 Semanur Öztemiz , Mustafa Agah Tekindal Öztemiz, S. ve Tekindal, M. A. (2020). Estimation of GDP from public library usage: Turkey sample. Library Management, 41 (4/5), 153-171.
2020 Güleda Doğan , Zehra Taşkın , Arsev Umur Aydınoğlu Doğan, G., Taşkın, Z. ve Aydınoğlu, A. U. (2020). Research Data Management in Turkey: A Survey to Build an Effective National Data Repository. IFLA Journal, .
2019 David Streatfield , Richard Abisla , Umut Al , Violeta Bunescu , Yulianto Dewata , Camila Garroux , Daniela Greeb , Artiom Maister , Jeremy Paley , Shipra Sharma , Tripti Sharma , İrem Soydal Streatfield, D., Abisla, R., Al, U., Bunescu, V., Dewata, Y., Garroux, C. ve diğerleri (2019). Global Libraries Impact Planning and Assessment Progress: Part 2. Performance Measurement and Metrics, 20 (2), 85-104.
2019 Emine Cengiz , Özgür Külcü , Bülent Yılmaz Cengiz, E., Külcü, Ö. ve Yılmaz, B. (2019). Türkiye’deki Halk Kütüphanelerinin Derme Geliştirme Politikaları Açısından Değerlendirilmesi. Bilgi Dünyası, 20 (1), 1-24.
2019 Özlem Şenyurt , H. İnci Önal Şenyurt, Ö. ve Önal, H. İ. (2019). Türk Millî Eğitim Sisteminde Bilgi Okuryazarlığı: Politikalar, Öğretim Programları, Öğretmenler ve Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma. Bilgi Dünyası, 20 (1), 25-63.
2019 Selda Ekici , H. İnci Önal Ekici, S. ve Önal, H. İ. (2019). ODTÜ Kütüphanesi Mentorluk Uygulaması. Türk Kütüphaneciliği, 33 (1), 24-42.
2020 Tolga Çakmak , Sercan Tırnavalı Çakmak, T. ve Tırnavalı, S. (2020). Danışma Hizmetlerinin Değerlendirilmesi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi Danışma Hizmetlerine Yönelik Bir Araştırma. Bilgi Dünyası, 21 (1), 7-33.
2020 Meltem Dişli , Özgür Külcü Dişli, M. ve Külcü, Ö. (2020). Üniversitelerde Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinin Birlikte Çalışabilirlik Açısından Değerlendirilmesi. Bilgi Dünyası, 21 (1), 35-63.
2020 Semanur Öztemiz Öztemiz, S. (2020). Bilgi ve Belge Yönetimi Öğrencilerinin Kültürel Miras Okuryazarlığı: Hacettepe Üniversitesi Örneği. Bilgi Dünyası, 21 (1), 65-87.
2020 Zehra Taşkın Taşkın, Z. (2020). TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programınca Desteklenen Dergiler Üzerine Bir Değerlendirme: Yayıncı Ülkeler ve Disiplin Farklılıklarına Yakından Bakış. Türk Kütüphaneciliği, 34 (2), 135-159.
2020 Zehra Taşkın Taşkın, Z. (2020). Birikimli Üstünlük ve “Bilimin Seçkinleri”. Türk Kütüphaneciliği, 34 (2), 249-254.
2020 Semanur Öztemiz , Nevzat Özel Öztemiz, S. ve Özel, N. (2020). Dijital insani bilimler araçları üzerine bir değerlendirme. DTCF Dergisi, 60 (1), 390-414.
2020 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2020). Dijital kültürel kaydın korunması. Türk Kütüphaneciliği, 34 (2), 229-248.
2020 Güleda Doğan , Zehra Taşkın Doğan, G. ve Taşkın, Z. (2020). Humanities: The Outlier of Research Assessments. Information, 11 (11), 540..
2021 Tolga Çakmak , Şahika Eroğlu Çakmak, T. ve Eroğlu, Ş. (2021). Public libraries on Facebook: content analysis of Turkish public libraries' posts. Library Hi Tech, 39 (2), 602-624.
2020 Dilan Şerife Şişkin , Tolga Çakmak Şişkin, D. Ş. ve Çakmak, T. (2020). Üniversite kütüphanelerinde kişisel veriler: Ankara’daki 15 üniversite kütüphanesindeki uygulamaların analizi. Türk Kütüphaneciliği, 34 (3), 458-484.
2020 Meltem Dişli , Bülent Yılmaz Dişli, M. ve Yılmaz, B. (2020). Türkiye’deki Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri Ders Programlarının Düşünce Özgürlüğü Eğitimi Açısından Değerlendirmesi. Türk Kütüphaneciliği, 34 (4), 638-662.
2020 Şahika Eroğlu , Tolga Çakmak Eroğlu, Ş. ve Çakmak, T. (2020). Personal data perceptions and privacy in Turkish academic libraries: An evaluation for administrations. Journal of Academic Librarianship, 46 (6), 102251.
2020 Tolga Çakmak , Şahika Eroğlu Çakmak, T. ve Eroğlu, Ş. (2020). Sosyal medyada kullanıcı etkileşimi ve içerik kategorizasyonu: Ankara’daki halk kütüphanelerinin Facebook gönderilerinin analizi. Türk Kütüphaneciliği, 34 (2), 160-186.
2020 Yaşar Tonta , Müge Akbulut Tonta, Y. ve Akbulut, M. (2020). Does monetary support increase citation impact of scholarly papers?. Scientometrics, 125, 1617–1641.
2020 Damla Yılmaz , Yurdagül Ünal Yılmaz, D. ve Ünal, Y. (2020). E-kitaplar için Koleksiyon Geliştirmede Farklı Sağlama Modellerinin Etkisi. Türk Kütüphaneciliği, 34 (3), 432-457.
2020 Meltem Dişli Dişli, M. (2020). Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı Lisansüstü Tezlerinin Konu Analizi. Türk Kütüphaneciliği, 34 (4), 773-789.
2020 Meltem Dişli Dişli, M. (2020). Doğal Dilde Yapılan Türkçe Sorgularda Google Arama Motoru’nun Performans Değerlendirmesi. Bilgi Dünyası, 21 (2), 247-267.
2020 Sevgi Koyuncu Tunç , Özgür Külcü Tunç, S. K. ve Külcü, Ö. (2020). Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinin Sezgisel Değerlendirme Yöntemi ile Kullanılabilirlik Açısından Değerlendirilmesi. Bilgi Dünyası, 21 (2), 269-297.
2020 Şenol Karadeniz , Bülent Yılmaz Karadeniz, Ş. ve Yılmaz, B. (2020). Türkiye’deki Halk Kütüphaneleri için Ulusal Strateji ve Eylem Planı Geliştirme Süreci: Durum Değerlendirmesi ve Bir Model Önerisi. Bilgi Dünyası, 21 (2), 299-349.
2020 Yaşar Tonta , Müge Akbulut Tonta, Y. ve Akbulut, M. (2020). TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) Programının Yeni Destek Algoritmasının Değerlendirilmesi. Türk Kütüphaneciliği, 34 (4), 606-637.
2020 Bülent Yılmaz , Sevim Oztimurlenk Yılmaz, B. ve Oztimurlenk, S. (2020). The Relationship between Emotional Intelligence and Information Behavior of Academics in Hacettepe University. Bilgi Yönetimi, 3 (2), 157 - 169.
2020 Ela Ankaralı , Özgür Külcü Ankaralı, E. ve Külcü, Ö. (2020). RapidMiner ile Twitter Verilerinin Konu Modellemesi. Bilgi Yönetimi, 3 (1), 1-10.
2018 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2018). Türkiye’de Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri Ders Programlarının Arşivcilik ve Belge Yönetimi Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi. Bilgi Yönetimi, 1 (1), 44 - 62.
2018 Şahika Eroğlu Eroğlu, Ş. (2018). Açık devlet yaklaşımında açık devlet verisi: Belge yönetimi kapsamında bir değerlendirme. Bilgi Dünyası, 19 (1), 33-68.
2022 Meltem Dişli , Özgür Külcü Dişli, M. ve Külcü, Ö. (2022). Interoperability in electronic records management systems: An evaluation of the universities in Ankara. Information Development, 38 (4), 589-598.
2022 Semanur Öztemiz , Melike Tekindal Öztemiz, S. ve Tekindal, M. (2022). The effect of bibliotherapy on the development of self-efficacy of women with disabled children. Information Development, 38 (3), 452-463.
2021 Yaşar Tonta , Müge Akbulut Tonta, Y. ve Akbulut, M. (2021). Uluslararası Dergilerde Yayımlanan Türkiye Adresli Makalelerin Atıf Etkisini Artıran Faktörler. Türk Kütüphaneciliği, 35 (3), 388-409.
2021 Gözde Anıl Yılmaz , Bülent Yılmaz Anıl Yılmaz, G. ve Yılmaz, B. (2021). Eskişehir İl Halk Kütüphanesi dermesinde bulunan resimli çocuk kitaplarının fiziksel ve içerik özelliklerinin ödünç alınma üzerine etkisi. Türk Kütüphaneciliği, 35 (3), 353-387.
2021 Erdinç Alaca , Bülent Yılmaz Alaca, E. ve Yılmaz, B. (2021). Türkiye’de Halk Kütüphanesi Yönetim ve Hizmet Yapısının Yenilikçi Örgüt Kültürü Açısından Değerlendirilmesi ve Yenilikçi Örgüt Kültürü Stratejisi ve Eylem Planı Önerisi. Bilgi Yönetimi, 4 (2), 186-221.
2021 Eda Peri Erbaş , Bülent Yılmaz Erbaş, E. P. ve Yılmaz, B. (2021). Azerbaycan’ın Ulusal Bilgi Toplumu Politikasında Kütüphane Kurumuna Yaklaşım ve Bir Model Önerisi. Bilgi Yönetimi, 4 (1).
2021 Nihan Temiz , Bülent Yılmaz Temiz, N. ve Yılmaz, B. (2021). Türkiye’de ilk ve orta öğretimde özel gereksinimli öğrencilere yönelik eğitim politikalarının incelenmesi. Yaşadıkça Eğitim, 35 (1), 104-131.
2021 Semanur Öztemiz , M. A. Tekindal Öztemiz, S. ve Tekindal, M. A. (2021). Forecasting the number of visitors of the museums and ruins by using time series analysis: The case of Turkey. Türk Kütüphaneciliği, 35 (2), 232-248.
2022 Müge Akbulut , Yaşar Tonta Akbulut, M. ve Tonta, Y. (2022). İlgi Sıralamalarının Artırımlı Olarak Geliştirilmesi: Pennant Erişimle Desteklenen Yeni Bir Yöntem Önerisi. Türk Kütüphaneciliği, 36 (2), 169 - 203.
2022 Yurdagül Ünal , İpek Şencan , S. Serap Kurbanoğlu Ünal, Y., Şencan, İ. ve Kurbanoğlu, S. S. (2022). Gerçek Ötesi Dönemde Türkiye’deki Lisans Öğrencilerinin Haber Tüketim ve Paylaşım Davranışları. Türk Kütüphaneciliği, 36 (3), 334 - 359.
2023 Nihan Temiz , Bülent Yılmaz Temiz, N. ve Yılmaz, B. (2023). Çocuk Kütüphanelerinde Yaşam Becerileri Geliştirmek: Bir Kütüphane Programı Modeli. Türk Kütüphaneciliği, 37 (1), 51 - 73.
2022 Umut Al , Yaşar Tonta Al, U. ve Tonta, Y. (2022). Araştırma Değerlendirme ve Teşvik Sistemlerinin Akademisyenlerin Rant Kollama Davranışları Üzerindeki Etkileri: Bir Keşfedici Örnek Olay Araştırması. Bilgi Dünyası, 23 (1), 23-47.
2021 Demet Soylu , Özgür Külcü Soylu, D. ve Külcü, Ö. (2021). Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğrencilerinin Oyunlaştırmaya Yönelik Algı ve Motivasyonunun Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma. Bilgi Yönetimi, 4 (2), 128 - 148.
2022 Umut Al Al, U. (2022). Üniversite Tercihlerinin Yansımaları: Bilgi ve Belge Yönetimi Programları Üzerine Bir Çalışma. Bilgi Yönetimi, 5 (1), 1 - 20.
2022 Selda Ekici , Bülent Yılmaz Ekici, S. ve Yılmaz, B. (2022). Türkiye’nin Cumhuriyet Dönemi Ulusal Bilim-Teknoloji Politikalarında Bilgi Yönetimi ve Bir Model Önerisi. Bilgi Yönetimi, 5 (1), 147 - 162.
2022 Ela Ankaralı , Bülent Yılmaz Ankaralı, E. ve Yılmaz, B. (2022). Türkiye’de Düşünce Özgürlüğü Konusundaki Basılı Kaynakların Nicelik ve İçerik Analizi: 1928-2020. Bilgi Yönetimi, 5 (2), 280 - 301.
2021 Diane Mizrachi , Alicia M. Salaz , S. Serap Kurbanoğlu , Joumana Boustany Mizrachi, D., Salaz, A. M., Kurbanoğlu, S. S. ve Boustany, J. (2021). The Academic Reading Format International Study (ARFIS): final results of a comparative survey analysis of 21,265 students in 33 countries. Reference Services Review, 49 (3/4), 250-266.
2022 Bülent Yılmaz , Emine Cengiz Yılmaz, B. ve Cengiz, E. (2022). Okuma Kulüplerinin İşlevleri ve Okuma Kültürüne ve Alışkanlığına Etkileri. Yaşadıkça Eğitim, 36 (2), 264 -290.
2023 İpek Şencan , İrem Soydal Şencan, İ. ve Soydal, İ. (2023). Fact-checking behaviors of undergraduate students. Information Development, .
2022 Damla Yılmaz , Yurdagül Ünal Yılmaz, D. ve Ünal, Y. (2022). Evidence-Based Acquisition at Hacettepe University Libraries. Library Resources & Technical Services, 66 (3), 130-140.
2020 Zehra Taşkın , Güleda Doğan Taşkın, Z. ve Doğan, G. (2020). Arts and Humanities and the others: Why can’t we measure arts and humanities. ITM Web of Conferences, 33.
2023 Pınar Uyan Semerci , Emre Erdoğan , Emre Toros , Zehra Taşkın , Güleda Doğan Uyan Semerci, P., Erdoğan, E., Toros, E., Taşkın, Z. ve Doğan, G. (2023). Akademide Eşitsizlik Nasıl Kurumsallaşıyor: Sıralama, Ölçme ve Etki. Reflektif Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (1), 127–156.
2023 Zehra Taşkın , Franciszek Krawczyk , Emanuel Kulczycki Taşkın, Z., Krawczyk, F. ve Kulczycki, E. (2023). Are papers published in predatory journals worthless? A geopolitical dimension revealed by content-based analysis of citations. Quantitative Science Studies, 4 (1), 44–67.
2022 Zehra Taşkın , Abdülkadir Taşkın , Güleda Doğan , Emanuel Kulczycki Taşkın, Z., Taşkın, A., Doğan, G. ve Kulczycki, E. (2022). Factors affecting time to publication in information science. Scientometrics, 127, 7499–7515.
2022 Emanuel Kulczycki , Marek Hołowiecki , Zehra Taşkın , Güleda Doğan Kulczycki, E., Hołowiecki, M., Taşkın, Z. ve Doğan, G. (2022). Questionable conferences and presenters from top-ranked universities. Journal of Information Science, .
2022 Emanuel Kulczycki , Ying Huang , Alesia A Zuccala , Tim Ce Engels , Antonio Ferrara , Raf Guns , Janne Pölönen , Gunnar Sivertsen , Zehra Taşkın , Lin Zhang Kulczycki, E., Huang, Y., Zuccala, A. A., Engels, T. C., Ferrara, A., Guns, R. ve diğerleri (2022). Uses of the Journal Impact Factor in national journal rankings in China and Europe. Journal of the Association for Information Science and Technology, .
2022 Aleksandra M. Swatek , Zehra Taşkın , N. Claire Jackson Swatek, A. M., Taşkın, Z. ve Jackson, N. C. (2022). Revisiting “Family Matters”: How Citation Patterns in JSLW Reveal the Changing Nature of the L2W Field and the Decreasing Role of Composition & Rhetoric. Journal of Writing Analytics, 6, 145-165.
2021 Zehra Taşkın , Güleda Doğan , Emanuel Kulczycki , Alesia Ann Zuccala Taşkın, Z., Doğan, G., Kulczycki, E. ve Zuccala, A. A. (2021). Self-Citation Patterns of Journals Indexed in the Journal Citation Reports. Journal of Informetrics, 15 (4).
2021 Emanuel Kulczycki , Marek Hołowiecki , Zehra Taşkın , Franciszek Krawczyk Kulczycki, E., Hołowiecki, M., Taşkın, Z. ve Krawczyk, F. (2021). Citation patterns between impact-factor and questionable journals. Scientometrics, 126 (10), 8541-8560.
2020 Zehra Taşkın , Güleda Doğan , Emanuel Kulczycki , Alesia Ann Zuccala Taşkın, Z., Doğan, G., Kulczycki, E. ve Zuccala, A. A. (2020). Long read. Science needs to inform the public. That can’t be done solely in English. LSE Covid 19 Blog, .
2021 Güleda Doğan Doğan, G. (2021). Türkiye'deki Üniversitelerin Akademik Arşivleri: Mevcut Durum. Yüksek Öğretim Dergisi, , 65-69.
2021 Zehra Taşkın Taşkın, Z. (2021). Forecasting the future of library and information science and its sub-fields. Scientometrics, 126 (2), 1527-1551.
2023 Umut Al Al, U. (2023). Niceliğe Verilen Önemin Önlenemez Yükselişi. Bilgi Dünyası, 24 (1), 73-90.
2023 Ali Murat Ünlü , Tolga Çakmak Ünlü, A. M. ve Çakmak, T. (2023). Kamu Sektöründe Kurumlar Arasında Bilgi Paylaşımı: Türkiye’deki Politika ve Yasal Düzenlemelere Yönelik Bir Değerlendirme. Bilgi Yönetimi Dergisi, 6 (1), 1-20.
2023 Erdinç Alaca , Bülent Yılmaz Alaca, E. ve Yılmaz, B. (2023). Değişim Yönetimi ve Örgüt Kültürü: Ankara’daki Halk Kütüphaneleri Üzerine Bir Araştırma. Bilgi Yönetimi Dergisi, 6 (1), 91 - 117.
2023 Tubanur Büyükçolpan , Bülent Yılmaz Büyükçolpan, T. ve Yılmaz, B. (2023). Çeşitli Değişkenlerin Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Düzeyleri Üzerine Etkisi. Bilgi Yönetimi Dergisi, 6 (1), 146 - 178.
2023 Güleda Doğan , Zehra Taşkın , E. Kulczycki , K. Szadkowski Doğan, G., Taşkın, Z., Kulczycki, E. ve Szadkowski, K. (2023). Breaking down barriers: An analysis of inclusivity challenges at scientific conferences. Information Matters, 3 (7).
2023 Meltem Dişli , Yaşar Tonta Dişli, M. ve Tonta, Y. (2023). Veri Olarak Kültürel Miras Koleksiyonları. Türk Kütüphaneciliği, 37 (3), 191-214.
2023 Rumeysa Çölden Akgül , Güleda Doğan Akgül, R. Ç. ve Doğan, G. (2023). Interlibrary loan in Türkiye: interlibrary loan tracking system (KITS). Information Discovery and Delivery, .
2023 Onur Öztürk , Zehra Taşkın Öztürk, O. ve Taşkın, Z. (2023). How Metric-Based Performance Evaluation Systems Fuel the Growth of Questionable Publications? . , .
2023 İdris Semih Kaya , Bülent Yılmaz Kaya, İ. S. ve Yılmaz, B. (2023). Halk Kütüphanelerinde Afet Risk Yönetimi. Afet ve Risk Dergisi, 6 (3), 1145-1168.
2023 Bülent Yılmaz , Beytullah Karagöz Yılmaz, B. ve Karagöz, B. (2023). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Düşünce Özgürlüğü ve Sansüre İlişkin Yaklaşımlarının İncelenmesi. Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (Özel Sayı 1), 764-784.
2023 İpek Şencan , İrem Soydal Şencan, İ. ve Soydal, İ. (2023). Haber Okuryazarlığı Eğitimi Alan Öğrencilerin Haber Algısı. Bilgi Dünyası, 24 (2), 109-139.
2023 Mücella Sena Köksal , Umut Al Köksal, M. S. ve Al, U. (2023). Akran Makale Atıf Etkisi: Türkiye Adresli Bilgibilim Makaleleri Üzerine Bir Deneme. Bilgi Dünyası, 24 (2), 140-164.
2023 Özge Sarı , Güleda Doğan Sarı, Ö. ve Doğan, G. (2023). Türkiye’deki Üniversitelerin Açık Erişim Arşivleri ve Politikaları. Bilgi Dünyası, 24 (2), 1-30.
2023 Ülkü Özgüven Ceylan , Şahika Eroğlu Ceylan, Ü. Ö. ve Eroğlu, Ş. (2023). Elektronik Kaynaklarda Telif Hakkı ve Lisans Sözleşmeleri Üzerine Bir Değerlendirme: Bartın Üniversitesi Örneği. Bilgi Yönetimi Dergisi, 6 (2), 197-216.
2024 Semanur Öztemiz , Hatice Nur Şahin Öztemiz, S. ve Şahin, H. N. (2024). The role of research university libraries in research data management: The case of Türkiye. Information Development, .