Yayın Türü
Tüm Yayınlar
Yıl Künye   tezdurumu
2000 Umut Al , Hatice Kübra Bahşişoğlu Al, U. ve Bahşişoğlu, H. K. (2000). Türkiye'deki üniversite kütüphanelerine ait web sitelerinin içerik açısından değerlendirilmesi. Bilgi Dünyası, 1 (2), 307-329. 0
2002 Umut Al Al, U. (2002). Üniversite kütüphanelerinde bilgi hizmetlerinin internet aracılığıyla pazarlanması. Bilgi Dünyası, 3 (1), 1-11. 0
1995 Seher Erdem Erdem, S. (1995). Hacettepe Üniversitesi Kütüphanelerinde kullanıcı tatmini. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1979 Şebnem Avcıoğlu Avcıoğlu, Ş. (1979). Yetişkinler için yazılıp çocuk klasikleri arasına giren eserler: İki örnek (Gulliver'in Gezileri ve Robinson Crusoe). Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1999 İlknur Kocabaş Kocabaş, İ. (1999). Çocuk kitabı seçim kriterleri ve 1997 yılını kapsayan bir değerlendirme. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1999 Coşkun Polat Polat, C. (1999). Başlangıcından günümüze ülkemizde derleme çalışmaları. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1998 Dilek Bayır Toplu Toplu, D. B. (1998). Kamu kurum arşivlerinde çalışan personelin iş tatmini. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1997 Faik Keskin Keskin, F. (1997). Müzik kütüphanelerinde koleksiyon geliştirme ve Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1983 Gülseven Altınörs Altınörs, G. (1983). Türkiye'de kütüphanecilik bilim dalı konusunda yapılmış olan doçentlik, doktora ve bilim uzmanlığı tezlerinde kullanılmış araştırma metodları. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2000 Eylem Özkaramanlı Özkaramanlı, E. (2000). Türkiye'de web tabanlı kütüphane kataloglarının incelenmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1988 Münevver Dikeç Dikeç, M. (1988). Bilgisayara dayalı kütüphane ve bilgi sistemleri : Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi için alternatif bir sistem seçimi ve değerlendirilmesi . Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1988 Ayşegül Acun Acun, A. (1988). Çevrimiçi bibliyografik yayın taramalarında okuyucunun ön çalışmasının sonucun tatmin edici olmasına etkisi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1994 Aysun Ülkü Aydın Aydın, A. Ü. (1994). Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümünde uygulanmakta olan staj programının değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1986 Hatice Kübra Bahşişoğlu Bahşişoğlu, H. K. (1986). Kütüphanecilik öğrencilerinin kütüphanecilik bölümünü seçme nedenleri ve kütüphanecilik mesleğine yaklaşımları. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1990 Ahmet Çelik Çelik, A. (1990). Türkiye'de üniversite kütüphaneleri bilgi ağı kurulmasına ilişkin sorunlar. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1994 Nazlı Alkan Alkan, N. (1994). Bilgi tarama hizmetleri: Geleneksel ve bilgisayara dayalı tarama tekniklerinin karşılaştırmalı değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1997 M. Tayfun Gülle Gülle, M. T. (1997). Türkiye'de düşünce özgürlüğü sorunu ve halk kütüphanelerine yansıması. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2001 Emine Kavuncu Kavuncu, E. (2001). Özel ilköğretim okul kütüphnelerinde kullanıcı eğitim programlarının geliştirilmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1988 Gülsema İlhan İlhan, G. (1988). Türkiye'de kütüphane otomasyonu ve sorunları. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1985 Esra Fındık Fındık, E. (1985). Türkiye'deki halk kütüphanelerinde halkla ilişkiler. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1979 Meral Öztürk Öztürk, M. (1979). Hacettepe Üniversitesi Tıp Kütüphanesindeki süreli yayınlar dermesinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1982 P. Sevinç Genç Genç, P. S. (1982). Kütüphane istatistiklerinin ölçünleştirilmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2001 Şemsa Olşen Olşen, Ş. (2001). Kullanıcının bilgi seçiminde karar vermesini etkileyen bilişsel yapısı üzerinde bir inceleme. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1979 Hansın Tunçkanat Tunçkanat, H. (1979). Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri bilgisayara yönelik süreli yayınlar sistemi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1982 Gülbün Baydur Baydur, G. (1982). Evrensel Bibliyografik Denetim (UBC) ve Türkiye Bibliyografyası. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1990 Salih Lütfi Gürbüz Gürbüz, S. L. (1990). Belge erişiminde teknolojik yaklaşım. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1989 Zeynep Onat Öz Öz, Z. O. (1989). Halk kütüphanelerinin mekansal organizasyonu. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1978 Ayşen Atlıoğlu Atlıoğlu, A. (1978). Üniversite kütüphanelerine merkezi ve merkezi olmayan sistemlerin uygulanması ve Hacettepe Üniversitesi Kütüphanelerindeki durum. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1993 Elçin Özel Özbudak Özbudak, E. Ö. (1993). Yükseköğretim Kurulu Dokümantasyon ve Uluslararası Bilgi Tarama Merkezi koleksiyonunda bulunan sanat ve beşeri bilimler konulu süreli yayınların kullanım değerlendirmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1978 O. Tekin Aybaş Aybaş, O. T. (1978). Türkiye'de toplu katalog çalışmaları. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1977 Phyllis Lepon Erdoğan Erdoğan, P. L. (1977). Türkiye'de kütüphanecilik mezunlarının uğraşıları ve statüleri. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1980 Tülin Sağlamtunç Sağlamtunç, T. (1980). Ankara'da halk kütüphanesi hizmeti. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2001 Nazmiye Özkan Özkan, N. (2001). Çocuk kitaplarında dil sorunu. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1990 Nuray Erol Erol, N. (1990). Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin mevcut ödünç verme sisteminin otomasyon tasarımı ve sistem analizi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1978 Sözer Mercan Mercan, S. (1978). Üniversitelerde görsel ve işitsel araçlar merkezinin yeri. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1994 Zafer Kızılkan Kızılkan, Z. (1994). Düşünce özgürlüğü ve Türkiye'de kütüphanecilik eğitimi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1990 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1990). Okuma alışkanlığı ve Yenimahalle İlçe Halk Kütüphanesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1987 Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (1987). Arşivlerde mikroform uygulamaları. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1984 Aydın Lodi Lodi, A. (1984). Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı orta dereceli askeri okul kütüphanelerinin yapısal ve işlevsel analizi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1989 Reyhan Demirel Demirel, R. (1989). Yaş, cinsiyet ve mesleki deneyimin üniversite kütüphanelerinde çalışan kütüphanecilerin iş tatminine etkisi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1995 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1995). Ankara'da halk kütüphanesi kullanımı: Sosyo-ekonomik çözümleme. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1997 Zeynep Onat Öz Öz, Z. O. (1997). Toplumsal değişme sürecinde halk kütüphanelerinin yeri ve yeniden organizasyonu için bir model önerisi . Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1997 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (1997). Bilim adamlarının bilgi arama davranışları ve bunları etkileyen nedenler. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1978 İsmet Hüsrevoğlu Hüsrevoğlu, İ. (1978). Kongre Kütüphanesi sınıflama dizgesi içinde Türk kukuku sınıflama şemasının oluşturulması üzerine bir deneme. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1976 Nihal Öztükel Öztükel, N. (1976). Yürütülmekte olan yapı araştırmalarının duyurulması. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1989 Nesrin İnce İnce, N. (1989). Özel kütüphanelerde kullanıcı eğitimi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1977 Gamze Özgül Özgül, G. (1977). Bilgisayar desteği İle hazırlanmış bir doküman toplu kataloğu denemesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1992 Deniz Acun Sezgen Sezgen, D. A. (1992). Ankara üniversite kütüphane binaları. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1980 Z. İlhan Altuğ Altuğ, Z. İ. (1980). Geri gönderilebilen kitap alım sisteminin Türkiye uygulaması ve Hacettepe Üniversitesi örneğinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1982 Fahriye Mercanlıgi Gündoğdu Gündoğdu, F. M. (1982). Ebuzziya Tevfik'in Türk basımcılığına getirdiği yenilikler ve Türk kütüphaneciliğine katkıları. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1979 Dilek Keyman Keyman, D. (1979). Hacettepe Üniversitesi Kütüphanesi - Beytepe akademik personeline ait tanıtım ve öğretim programı taslağı. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1980 Erguvun Kocatürk Kocatürk, E. (1980). İş kütüphaneleri ve Türkiye İş Bankası A.Ş.'de kütüphane hizmeti. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1986 Müjgan Şan Şan, M. (1986). Başbakanlık ve bağlı kurumların yöneticilerinin kütüphane kavramı, personelinin bilgi ihtiyacı ve kütüphanelerinin durumu. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1996 Salahaddin Abuisneineh Abuisneineh, S. (1996). Türkiye ve Ürdün'de yayımlanan kütüphanecilik dergilerinin karşılaştırmalı içerik analizi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1978 Sönmez Taner Taner, S. (1978). Uluslararası enformasyon sistemleri. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1989 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (1989). Türkiye'de ansiklopedik yayınlar ve 1980-1989 yılları arasında yayınlanan ansiklopedilerin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1999 Ümit Gürler Gürler, Ü. (1999). Çocuk kitapları ve anne babaların bu konudaki tutumları üzerine bir inceleme. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1985 İnci Önal Önal, İ. (1985). Türkiye'de okul kütüphanelerinin yönetimi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1982 Salih Lütfi Gürbüz Gürbüz, S. L. (1982). Ankara yükseköğretim kurum kütüphanelerinde iş analizi ve eğitim gereksinimleri. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1989 Mehmet Emin Küçük Küçük, M. E. (1989). Otomatikleşmiş süreli yayın denetim sistemleri : Ankara'da bulunan üniversite kütüphaneleri için sistem seçimi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1994 Dilek Köprülü Köprülü, D. (1994). Üniversite kütüphanelerinde kitap kolleksiyonunun kullanımı üzerine bir araştırma . Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1990 Olcay Bayram Bayram, O. (1990). İlkokul çağı çocuklarının okuma alışkanlığı ve Yenimahalle İlçe Halk Kütüphanesi gezici kütüphane hizmeti. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1978 Nazlı Köksal Köksal, N. (1978). Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde hastalara kütüphane hizmeti verilmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1994 Leyla Kanık Kanık, L. (1994). Görme engellilere yönelik kütüphane hizmetleri. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1991 Nurbül Acarbaş Acarbaş, N. (1991). Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi koleksiyon geliştirme politikası üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1978 Sema Günsel Korul Korul, S. G. (1978). Korul sınıflama sistemi: Teknik resimler için tüm sektörleri kapsayan ve otomasyona açık sistem geliştirme. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1983 Sema Tutumel Tutumel, S. (1983). Tıp kütüphaneleri arasında bilgi sağlama açısından işbirliği. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1989 Fatemeh Sabokrooh Sabokrooh, F. (1989). Problems of medical record department in teaching hospitals of Iran. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1980 Yıldız Çakın Çakın, Y. (1980). Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteninin içerik ve yazar yönünden değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1996 Ayşen Küyük Küyük, A. (1996). Türk tıp literatüründe bilgi erişim. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2000 İrem Soydal Soydal, İ. (2000). Web arama motorlarında performans değerlendirmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1992 İnci Önal Önal, İ. (1992). Bilgi gereksinimlerinin karşılanması ve okul kütüphaneleri. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1978 O. Üstün Yıldırım Yıldırım, O. Ü. (1978). Okuyucu istatistikleri terimi üzerinde bir inceleme ve yeniden tanımlanması. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1982 Hasan Uyanık Uyanık, H. (1982). Halk kütüphanelerinde yetişkin eğitimi ve Cebeci Halk Kütüphanesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1994 Aylin Esen Rumelili Rumelili, A. E. (1994). Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü eğitim programının değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1984 Tülin Öncel Öncel, T. (1984). Türkiye'de yayınlanan süreli yayınların Türk standartları gereklerine uygunluğunun incelenmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1994 Kadir Çetin Çetin, K. (1994). Türk Silahlı Kuvvetleri ve kütüphane otomasyonu. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1978 Ersay Gürsoy Gürsoy, E. (1978). Gerçek zamanlı bilgisayarla kütüphane dolaşım izleme sistemi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1982 Filiz Önder Önder, F. (1982). Ankara'daki özel ilkokullara devam eden sekiz yaş çocuklarının masallar ve gerçekçi öykülerle ilgili beğenilerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2010 Deniz Tümer Tümer, D. (2010). Eğitim kurumlarında belge yönetimi uygulamaları: Türk Eğitim Derneği Okulları. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1978 Esra Fındık Fındık, E. (1978). Hacettepe Tıp Merkezi Kütüphanesinde kaynakların kullanılmasını arttırıcı önlemler. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1989 M. Tayfun Gülle Gülle, M. T. (1989). Uluslararası standart kitap numarası (ISBN) ve yayınevlerimiz. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1996 Necip Erol Olcay Olcay, N. E. (1996). Ankara üniversite kütüphanelerinde internet kullanımı. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2000 Hatice Kübra Bahşişoğlu Bahşişoğlu, H. K. (2000). Türkiye'deki bilgi merkezlerinde gri yayınların sağlanması üzerine bir inceleme. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1976 Sevgi Kıral Kıral, S. (1976). Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Kütüphanesi kurulurken okuyucu istekleri üzerine yapılan bir araştırma. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2001 Gülten Alır Alır, G. (2001). Türk basınında bilgi erişim sorunları. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1997 Fatma Kılıçarslan Kılıçarslan, F. (1997). Farklı sosyo ekonomik düzeylerdeki anaokulu çocuklarının okumaya hazır olma durumu. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1987 Hansın Tunçkanat Tunçkanat, H. (1987). Üniversite kütüphanesinin yönetiminde planlama, kontrol ve karar verme sürecinde bilgi sistemi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1998 Özgür Külcü Külcü, Ö. (1998). Üniversitelerde belge yönetimi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1996 Erol Yılmaz Yılmaz, E. (1996). Kütüphanecilikte halkla ilişkiler ve kitle iletişim araçları. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1975 Ersay Gürsoy Gürsoy, E. (1975). Hacettepe Üniversitesi Kütüphanelerinde bulunan süreli yayınlar kataloğunun bilgisayar katkısıyla geliştirilmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2001 Mehmet Boz Boz, M. (2001). İnternet üzerinden tezlere tam metin erişim: Türk üniversiteleri için kavramsal bir model . Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1979 Sezen Tan Tan, S. (1979). Hacettepe Üniversitesinde kütüphane hizmetlerinin planlanmasına ilişkin görüşler. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1990 Fahriye Mercanlıgil Gündoğdu Gündoğdu, F. M. (1990). Türk-İslam kültürü eserleri için bir sınıflandırma modeli denemesi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1977 Ülker Sanalan Sanalan, Ü. (1977). Bibliyografik denetim ve Türkiye. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1974 Nilüfer Tuncer Tuncer, N. (1974). Türkiye'de yayımlanmış resimli çocuk kitapları (1960-1972). Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2008 Hande Uzun Külcü Külcü, H. U. (2008). Belge yönetiminde kapasite değerlendirme: Türkiye Kızılay Derneği. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2008 Zahire Canan Duran Duran, Z. C. (2008). Ekonomi kütüphanelerinde işbirliği: Ulusal e-kütüphane model önerisi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2008 Şenol Karadeniz Karadeniz, Ş. (2008). Türkiye'de halk kütüphanecilerinin hizmet içi eğitim gereksinimleri. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2007 Nevzat Özel Özel, N. (2007). Üniversite kütüphanelerinin kataloglama birimlerinde çalışan kütüphanecilerin eğitim gereksinimleri üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2007 Selahattin Cihan Doğan Doğan, S. C. (2007). Tıp akademisyenlerinin elektronik veri tabanı ve elektronik dergi kullanımları: Hacettepe Üniversitesi örneği. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2007 Ziya Kutluoğlu Kutluoğlu, Z. (2007). Üniversite kütüphanelerinde pazarlama: Başkent Üniversitesi Kütüphanesi örneği. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2007 Can Besimoğlu Besimoğlu, C. (2007). Akademisyenlerin elektronik dergi kullanımında disiplinler arasındaki farklılıklar. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2007 Özden Demircioğlu Demircioğlu, Ö. (2007). Türkiye'de halk kütüphanesi hizmetlerinin yerel yönetimlere devri konusunda kütüphane yöneticileri ve kütüphanecilerin yaklaşımları. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2007 Haydar Yalçın Yalçın, H. (2007). Küçük ve orta ölçekli işletmelerde belge yönetimi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2007 Mithat Baver Zencir Zencir, M. B. (2007). Güzel sanatlar alanındaki kullanıcıların bilgi gereksinimleri ve bilgi kullanım özellikleri: Hacettepe Üniversitesi örneği. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2006 Nermin Gül Çağlar Çağlar, N. G. (2006). Üniversite kütüphanelerinde halkla ilişkiler ve Başkent Üniversitesi Kütüphanesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2006 Yusuf Yalçın Yalçın, Y. (2006). Elektronik veri tabanlarında maliyet-fayda analizi: Başkent Üniversitesi Kütüphanesi uygulaması. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2006 Çiğdem Özbağ Ören Ören, Ç. Ö. (2006). Elektronik danışma hizmetleri: ODTÜ Kütüphanesi örneği. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2006 Ali Murat Ünlü Ünlü, A. M. (2006). Kara harp okulu kütüphanesi koleksiyonunun kullanım analizi: Bir koleksiyon geliştirme önerisi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2006 Asiye Şermin Dengiz Dengiz, A. Ş. (2006). 2004 İlköğretim programı'nın okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıkları açısından değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2006 Hacer Batı Batı, H. (2006). Elektronik bilgi kaynaklarında maliyet-yarar analizi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi üzerine bir değerlendirme. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2006 Hatice Gülşen Birinci Birinci, H. G. (2006). Tarih alanındaki kullanıcıların bilgi gereksinimleri ve bilgi kullanım özellikleri. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2006 Burcu Tanrıkulu Tanrıkulu, B. (2006). Akademisyen mühendislerin bilgi arama davranışlarına bilgi teknolojilerinin etkisi Bilkent Üniversitesi örneği. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2005 Ayşe Gül Aksaçlıoğlu Aksaçlıoğlu, A. G. (2005). Öğrencilerin televizyon izlemeleri ve bilgisayar kullanmalarının okuma alışkanlıkları üzerine etkisi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2005 Emre Hasan Akbayrak Akbayrak, E. H. (2005). Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi'nde hizmet kalitesi ölçümü. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2004 Ahmet Aldemir Aldemir, A. (2004). Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı düzeyleri üzerine bir araştırma: Sakarya Üniversitesi örneği. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2004 Korhan Levent Ertürk Ertürk, K. L. (2004). Web tabanlı yüksek lisans eğitimi: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü için bir platform önerisi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2004 Ahmet Özekmekçi Özekmekçi, A. (2004). Üniversite kütüphanelerinde kütüphanecilik eğitimi olmayan personelin iş doyumu. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2004 Sezin Tiryaki Ersen Ersen, S. T. (2004). Üniversite kütüphaneleri web sitelerinin değerlendirilmesi: Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri örneği. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2004 Mehmet Ayhan Hazırlar Hazırlar, M. A. (2004). Halk kütüphanelerinde iç mimari. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2004 Esin Sultan Oğuz Oğuz, E. S. (2004). Avrupa Birliği sürecinde profesyonel üniversite kütüphanecileri. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2003 Mehdi Afzali Afzali, M. (2003). Elektronik bilgi kaynaklarının üniversite kütüphanelerine ekonomik etkisi: İran Temel Bilimler İleri Araştırmalar Enstitüsü örneği. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2003 Duygu Bilgin Bilgin, D. (2003). Üniversite kütüphanelerinde yönetime katılma: Ankara Üniversite Kütüphaneleri üzerine bir inceleme. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2003 Emel Mantar Mantar, E. (2003). Kütüphanecilikte sürekli eğitim: Ankara'da bulunan üniversite kütüphaneleri üzerine bir inceleme. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2003 Ebru Akçeken Akçeken, E. (2003). Avrupa birliğine uyum sürecinde Türkiye'deki enformasyon hizmetleri. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2002 Umut Al Al, U. (2002). Üniversite kütüphanelerinde bilgi hizmetlerinin pazarlanması: Beytepe Merkez Kütüphanesi örneği. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2002 Didem Aksoy Aksoy, D. (2002). 12-15 Yaş yrubu öğrencilerinin katalog kullanımı: TED Ankara Koleji örneği. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2002 Pınar Salman Salman, P. (2002). Elektronik bilgi kaynaklarının seçimi ve değerlendirilmesi: Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri örneği. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2002 Yurdagül Ünal Ünal, Y. (2002). Belge sağlamanın maliyet analizi: ULAKBİM örneği. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2008 Gülten Alır Alır, G. (2008). E-Türkiye uygulamaları: Elektronik belge yönetimi ve üst veri. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2008 Korhan Levent Ertürk Ertürk, K. L. (2008). Türkiye'de bilimsel iletişim: Bir açık erişim modeli önerisi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2008 İrem Soydal Soydal, İ. (2008). Web bilgi sistemlerinde hizmet kalitesi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2008 Yurdagül Ünal Ünal, Y. (2008). Dergi kullanım verilerinin bibliyometrik analizi ve koleksiyon yönetiminde kullanımı. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2008 Umut Al Al, U. (2008). Türkiye'nin bilimsel yayın politikası: Atıf dizinlerine dayalı bibliyometrik bir yaklaşım. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2006 Elif Aytek Kaynak Gürses Kaynak Gürses, E. A. (2006). Kütüphane web sitelerinde kullanılabilirlik ve kullanılabilirlik ilkelerine dayalı tasarım. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2005 Coşkun Polat Polat, C. (2005). Üniversitelerde kütüphane merkezli bilgi okuryazarlığı programlarının geliştirilmesi: Hacettepe Üniversitesi örneği. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2005 Özgür Külcü Külcü, Ö. (2005). Kamu üniversitelerinde kalite yönetimi ve kalite sistem dokümantasyonu çerçevesinde belge yönetimi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2003 Müjgan Şan Şan, M. (2003). Kalkınma planlamasında bilgi yönetimi ve Devlet Planlama Teşkilatı için kurumsal bilgi politikası modeli. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2003 Erol Yılmaz Yılmaz, E. (2003). Üniversite kütüphanelerinde kullanıcı merkezli yapılanma: Hacettepe Üniversitesi örneği. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2003 Necip Erol Olcay Olcay, N. E. (2003). Türkçe internet tarama motoru kullanıcılarının arama stratejilerinin analizi: Arabul örneği. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2002 Nesrin İnce İnce, N. (2002). Kamu kurumlarında bilgi yönetimi: Ekonomi alanındaki kurumlar. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2009 Mehdi Afzali Afzali, M. (2009). Türkiye'de açık erişim, kurumsal arşivler ve akademik kütüphaneler. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2010 Esin Sultan Oğuz Oğuz, E. S. (2010). Türkiye'de kültür politikaları ve kütüphaneler. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2010 Doğan Karabulut Karabulut, D. (2010). Bilgisayara dayalı iletişim: Kutup-l tartışma listesinin bibliyometrik analizi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2009 Aynur Ersoy Ersoy, A. (2009). Yaşam boyu öğrenme ve Türkiye'de halk kütüphaneleri. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2008 Leyla Kanık Kanık, L. (2008). Türk üniversitelerinde kütüphane çalışanlarının performans değerlendirmeleri. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2010 Diğdem Özbağ Özbağ, D. (2010). Ulusal dijital kültür mirasının korunması ve arşivlenmesine yönelik kavramsal bir model önerisi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2010 Sinem Arıcan Arıcan, S. (2010). 100 Temel eser uygulamasının öğrencilerin okuma alışkanlıklarına etkileri konusunda öğretmen görüşleri. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2010 Ayşen Öçalan Öçalan, A. (2010). Halk kütüphaneleri ve okul kütüphaneleri arasındaki işbirliği. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2010 İlknur Darçın Şahin Şahin, İ. D. (2010). Yerel kültür mirasının dijitalleştirilmesi ve halk kütüphaneleri: Yalova örneği. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2003 Umut Al , Pınar Al Al, U. ve Al, P. (2003). Elektronik bilgi kaynaklarının seçimi. Bilgi Dünyası, 3 (1), 1-14. 0
2004 Umut Al , Orçun Madran Al, U. ve Madran, O. (2004). Web tabanlı uzaktan eğitim sistemleri: Sahip olması gereken özellikler ve standartlar. Bilgi Dünyası, 5 (2), 259-271. 0
2010 Umut Al , İrem Soydal , Yaşar Tonta Al, U., Soydal, İ. ve Tonta, Y. (2010). Analysis of e-book use: The case of ebrary. Publishing in the Networked World: Transforming the Nature of Communication: 14th International Conference on Electronic Publishing. 16-18 June 2010, Helsinki, Finland içinde (s. 315-329). Helsinki: Hanken School of Economics. 0
2010 Umut Al Al, U. (2010). Atıf dizinlerinde yayın yapılması nereye kadar desteklenecek?. Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji, 14-15 0
2010 Zehra Taşkın , Tolga Çakmak Taşkın, Z. ve Çakmak, T. (2010). Başlangıcından bugüne Bilgi Dünyası dergisi bibliyometrik profili. Bilgi Dünyası, 11 (2), 332-348. 0
2010 Umut Al , İrem Soydal Al, U. ve Soydal, İ. (2010). Bilgibilim alanında kendine atıf üzerine bir çalışma. Bilgi Dünyası, 11 (2), 349-364. 0
2010 Umut Al , İrem Soydal , Haydar Yalçın Al, U., Soydal, İ. ve Yalçın, H. (2010). Bibliyometrik özellikleri açısından Bilig'in değerlendirilmesi. Bilig, (55), 1-20. 0
2010 Umut Al Al, U. (2010). Türkiye'nin göreli atıf etkisi üzerine biliometrik bir çalışma. Bilgi Dünyası, 10 (2), 231-244. 0
2010 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2010). Public libraries in Turkey. Fontees Artis Musicae, 57 (3), 303-308. 0
2002 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2002). Social change, industrialisation and public libraries: A theoretical approach. Aslib Proceedings, 54 (5), 326-334. 0
2010 Yaşar Tonta , Yurdagül Ünal Tonta, Y. ve Ünal, Y. (2010). Does Urquhart’s Law hold for consortial use of electronic journals?. Scientometrics, 83 (3), 793-808. 0
2010 Yaşar Tonta , Hamid R. Darvish Tonta, Y. ve Darvish, H. R. (2010). Diffusion of latent semantic analysis as a research tool: A social network analysis approach. Journal of Informetrics, 4 (2), 166-174. 0
2009 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2009). Dijital yerliler, sosyal ağlar ve kütüphanelerin geleceği. Türk Kütüphaneciliği, 23 (4), 742-768. 0
2010 Yaşar Tonta , İrem Soydal Tonta, Y. ve Soydal, İ. (2010). Service quality of web information systems. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 27 (2), 117-128. 0
2009 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2009). Preservation of scientific and cultural heritage in Balkan countries. Program: electronic library and information systems, 43 (4), 419-429. 0
2008 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2008). Libraries and museums in the flat world: Are they becoming virtual destinations?. Library Collections, Acquisitions, & Technical Services, 32 (1), 1-9. 0
2002 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2002). Reading and library usage habits of students whose mother tongue is Turkish in Vienna, Austria. IFLA Journal, (2), 74-80. 0
2001 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2001). Lesen und bibliotheksnutzung Türkischer Grundschüler in Wien. Bulletin Jugend & Literatur, (3), 4-5. 0
2000 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2000). Lese-und Bibliothekbenutzungsverhalten von Schülern mit türkischer Muttersprache in Wien. Bücherei Perspektiven, (4), 18-22. 0
1999 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1999). The right to information: Is it possible for developing countries. IFLA Journal, 25 (2), 104-107. 0
1998 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1998). A sociological study of public library use in Ankara, Turkey. Journal of Librarianship and Information Science, 30 (4), 259-267. 0
2010 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2010). Türkiye’nin bilgi toplumu politikasında kütüphane kurumuna yaklaşım. Bilgi Dünyası, 11 (2), 263-289. 0
2010 Bülent Yılmaz , Derya Baklacı , Ömer Çetin , Vuslat Güler , Yelda Güneyoğlu , Dilek İskenderoğlu Yılmaz, B., Baklacı, D., Çetin, Ö., Güler, V., Güneyoğlu, Y. ve İskenderoğlu, D. (2010). Türkiye’de halk kütüphanelerinin yerel yönetimlere devredilme süreci üzerine Ankara özel idare yöneticilerinin düşünceleri. Türk Kütüphaneciliği, 24 (3), 471-479. 0
2010 Sinem Arıcan , Bülent Yılmaz Arıcan, S. ve Yılmaz, B. (2010). 100 Temel eser uygulamasının öğrencilerin okuma alışkanlıklarına etkisi ve bu uygulamada kütüphanelerin rolü konusunda öğretmen görüşleri. Türk Kütüphaneciliği, 24 (3), 495-518. 0
2010 Bülent Yılmaz , Şelale Korkut , Eda Köse Yılmaz, B., Korkut, Ş. ve Köse, E. (2010). Ankara'daki üniversite ve halk kütüphanelerinde çalışan kütüphanecilerin iş doyumları üzerine bir araştırma. Bilgi Dünyası, 11 (1), 49-80. 0
2009 Aynur Ersoy , Bülent Yılmaz Ersoy, A. ve Yılmaz, B. (2009). Yaşam boyu öğrenme ve Türkiye'de halk kütüphaneleri. Türk Kütüphaneciliği, 23 (4), 803-834. 0
2009 Tolga Çakmak , Bülent Yılmaz Çakmak, T. ve Yılmaz, B. (2009). Okul öncesi dönem çocuklarının okuma alışkanlığına hazırlık durumları üzerine bir araştırma: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Anaokulu örneği. Türk Kütüphaneciliği, 23 (3), 489-509. 0
2009 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2009). Gerçekliğin toplumsal inşasında bilgi ve bilgi merkezi. Bilgi Dünyası, 10 (1), 28-45. 0
2009 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2009). Bilgi ve Belge Yönetimi / Kütüphanecilik Bölümü mezunlarının teknik hizmetler sınıfı kapsamına alınması ile ilgili gerekçe. Türk Kütüphaneciliği, 23 (2), 366-372. 0
1999 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1999). The right to information: Is it possible for developing countries?. Sci-Tech Libraries, 6 (9), 4-10. 0
2009 Bülent Yılmaz , Eda Köse , Şelale Korkut Yılmaz, B., Köse, E. ve Korkut, Ş. (2009). Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi öğrencilerinin okuma alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Türk Kütüphaneciliği, 23 (1), 22-51. 0
2009 Şenol Karadeniz , Bülent Yılmaz Karadeniz, Ş. ve Yılmaz, B. (2009). Türkiye'de halk kütüphanecilerinin hizmet içi eğitim gereksinimleri. Türk Kütüphaneciliği, 23 (1), 52-82. 0
2008 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2008). İlkçağ Anadolu uygarlıklarında sosyo-ekonomik ve kültürel yapı bağlamında kütüphane/arşiv kurumu. Türk Kütüphaneciliği, 22 (3), 351-376. 0
2007 Ayşe Gül Aksaçlıoğlu , Bülent Yılmaz Aksaçlıoğlu, A. G. ve Yılmaz, B. (2007). Öğrencilerin televizyon izlemeleri ve bilgisayar kullanmalarının okuma alışkanlıkları üzerine etkisi. Türk Kütüphaneciliği, 21 (1), 3-28. 0
2006 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2006). Avrupa Birliği sürecinde Türk halk kütüphaneleri: Nicel bir değerlendirme. Türk Kütüphaneciliği, 20 (1), 61-84. 0
2002 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2002). Public libraries in Turkey. PULMAN Express, (3), 11-13. 0
2005 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2005). Türkiye'de kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması süreci ve halk kütüphaneleri. Türk Kütüphaneciliği, 19 (1), 56-77. 0
2004 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2004). Öğrencilerin okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıklarında ebeveynlerinin duyarlılığı. Bilgi Dünyası, 5 (2), 115-136. 0
2003 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2003). Toplumsal iletişim ve kütüphane. H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 20 (2), 11-29. 0
2008 Yaşar Tonta , Yurdagül Ünal Tonta, Y. ve Ünal, Y. (2008). Dergi kullanım verilerinin bibliyometrik analizi ve koleksiyon yönetiminde kullanımı. Türk Kütüphaneciliği, 22 (3), 335-350. 0
2002 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2002). Bilgi toplum ilişkisi ve Türkiye. H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 19 (2), 101-114. 0
2008 Yaşar Tonta , Umut Al Tonta, Y. ve Al, U. (2008). Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyası 1923-1999: Eleştirel bir değerlendirme. Türk Kütüphaneciliği, 22 (3), 320-334. 0
2002 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2002). Ankara'da ilköğretim öğretmenlerinin okuma ve halk kütüphanesi kullanma alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Türk Kütüphaneciliği, 16 (4), 441-460. 0
2001 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2001). Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve Türkiye'de halk kütüphaneleri: Niceliksel bir karşılaştırma. Türk Kütüphaneciliği, 15 (4), 378-398. 0
2008 Yaşar Tonta , Umut Al Tonta, Y. ve Al, U. (2008). Türkçe makalelerin dergilere dağılımı ve Bradford Yasası. Bilgi Dünyası, 9 (1), 41-66. 0
2008 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2008). Open access and institutional repositories: The Turkish landscape. Trends in Information Management, 4 (1), 52-76. 0
2006 Mícheál Mac An Airchinnigh , Kalina Sotirova , Yaşar Tonta Mac An Airchinnigh, M., Sotirova, K. ve Tonta, Y. (2006). Digital re-discovery of culture game of inquiry & the physicality of soul. Review of the National Center for Digitization, 9, 19-37. 0
2006 Yaşar Tonta , Umut Al Tonta, Y. ve Al, U. (2006). Scatter and obsolescence of journals cited in dissertations of librarianship. Library & Information Science Research, 28 (2), 281-296. 0
2000 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2000). Türk toplumunun halk kütüphanesi kültürü: "Ankara'da oturanlar üzerine bir araştırma", Türkiye'de Kütüphane ve Enformasyon Biliminin kurumsal gelişimi. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü'nün Kuruluşunun 36. Yılı Anısına Düzenlenen Sempozyum Bildirileri (11-12 Mayıs 2000, İstanbul) içinde (s. 98-108). İstanbul: TKD İstanbul Şubesi. 0
2005 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2005). Internet and electronic information management. Information Services & Use, 25 (1), 3-12. 0
2004 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2004). Türkiye'de okul kütüphaneciliği sorununda halk kütüphaneleri: Bir işbirliği yaklaşımı. I. Ulusal Okul Kütüphanecileri Konferansı: Bildiriler içinde (s. 93-100). İstanbul: Oğlak. 0
2005 Yaşar Tonta , Mehmet Emin Küçük Tonta, Y. ve Küçük, M. E. (2005). Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş sürecinde temel dinamikler. Türk Kütüphaneciliği, 19 (4), 449-464. 0
1999 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1999). Halk kütüphanelerinin toplumsal kaynakları üzerine bazı saptamalar: Bir giriş. Bilginin Serüveni: Dünü Bugünü Yarını Türk Kütüphaneciler Derneği'nin Kuruluşunun 50.Yılı Uluslararası Sempozyum Bildirileri, 17-21 Kasım 1999, Ankara içinde (s. 544-564). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. 0
2005 Yaşar Tonta , Yurdagül Ünal Tonta, Y. ve Ünal, Y. (2005). Scatter of journals and literature obsolescence reflected in document delivery requests. Journal of the American Society for Information Science & Technology, 56 (1), 84-94. 0
2001 Nazmiye Özkan , Bülent Yılmaz Özkan, N. ve Yılmaz, B. (2001). Çocuk kitaplarında dil sorunu. Bilgi Dünyası, 2 (2), 147-168. 0
2000 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2000). Viyana ilkokullarında okuyan Türk öğrencilerin okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Bilgi Dünyası, 1 (2), 280-306. 0
2000 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2000). Çok kültürlü toplumlarda etnik azınlık çocuklarının okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıkları. Türk Kütüphaneciliği, 14 (4), 451-465. 0
2000 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2000). Halk kütüphanesi sorunlarına yöneticilerin yaklaşımı: Ankara örneği. Türk Kütüphaneciliği, 14 (3), 332-346. 0
2000 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2000). Reading and library usage habits of the students whose mother tongue is Turkish in Vienna, Austria. 66th IFLA Council and General Conference, August 13-18, 2000 içinde. Jerusalem, Israel: . 0
2000 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2000). Eğitimde nitelik sorunu ve Internet. Türk Kütüphaneciliği, 14 (1), 47-59. 0
1999 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1999). Halk kütüphaneleri üzerine güncel bir karşılaştırma. Türk Kütüphaneciliği, 13 (1), 28-39. 0
1998 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1998). Halk kütüphaneleri-okul kütüphaneleri arasında işbirliği ve Türkiye'de durum. Türk Kütüphaneciliği, 12 (2), 110-130. 0
1998 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1998). Ankara'daki halk kütüphanesi sisteminin niceliksel analizi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Dergisi Belge Bilgi Kütüphane Araştırmaları, (4), 49-70. 0
1997 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1997). Yerel yönetimler ve halk kütüphanesi hizmeti: Türkiye için bir değerlendirme. Türk Kütüphaneciliği, 11 (2), 113-133. 0
1998 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1998). Bilgi toplumu: Eleştirel bir yaklaşım. H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 15 (1), 147-158. 0
1996 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1996). Halk kütüphanesi kullanımına sosyolojik bir yaklaşım. Türk Kütüphaneciliği, 10 (4), 360-383.
1995 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1995). Okuma sosyolojisi: Ankara'da oturanların okuma alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Türk Kütüphaneciliği, 9 (3), 325-336. 0
1993 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1993). Türkiye'de Kütüphanecilik, Arşivcilik ve Dokümantasyon ve Enformasyon Anabilim Dallarının/Bölümlerinin tercih edilme eğilimleri: 1988-1991: I. Türk Kütüphaneciliği, 8 (1), 41-52. 0
1993 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1993). Türkiye'de Kütüphanecilik, Arşivcilik ve Dokümantantasyon ve Enformasyon Anabilim Dallarının /Bölümlerinin tercih edilme eğilimleri: 1988 - 1991: II. Türk Kütüphaneciliği, 7 (2), 107-118. 0
1992 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1992). Okuma alışkanlığında öğretmenlerin rolü. Eğitim, 1 (2), 5-12. 0
1992 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1992). Eğitimde başarı sorununa sosyo-ekonomik bir yaklaşım: I. Öğretmen Dünyası, 13 (149), 21-23. 0
1992 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1992). Eğitimde başarı sorununa sosyo-ekonomik bir yaklaşım: II. Öğretmen Dünyası, 13 (150), 19-21. 0
1992 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1992). Uluslararası Standart Süreli Yayın Numarası: ISSN. H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 9 (1.02.2019), 195-205. 0
1991 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1991). Kütüphanelerde sağlama işlemlerinin otomasyonu. H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 8 (1.02.2019), 205-216. 0
1991 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1991). Türkiye'de ekonomi - halk kütüphaneleri ilişkileri. Türk Kütüphaneciliği, 5 (3), 122-131. 0
1991 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1991). Halk kütüphaneleri ve istatistik. Türk Kütüphaneciliği, 5 (1), 22-26. 0
1989 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1989). Boş zaman ve halk kütüphanesi: Kavramsal bir yaklaşım. Türk Kütüphaneciliği, 3 (4), 200-206. 0
1989 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1989). Okuryazarlık ve okuma alışkanlığı üzerine. Türk Kütüphaneciliği, 3 (1), 48-53. 0
2009 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2009). Türkiye'de kültür politikası ve kütüphane: 1980 Sonrası durum. Ankara: TKD Ankara Şubesi. 0
2004 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2004). Türkiye'de eğitim politikası ve kütüphane. Ankara: TKD Ankara Şubesi. 0
1996 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1996). Halk kütüphanesi kullanımı: Sosyo-ekonomik bir çözümleme. İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi. 0
1993 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1993). Okuma alışkanlığında halk kütüphanelerinin rolü. Ankara: Kültür Bakanlığı. 0
2005 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2005). Türkiye'de halk kütüphaneleriyle ilgili yönetmelikler üzerine bir değerlendirme. Prof. Dr. Nilüfer Tuncer'e Armağan içinde (s. 302-313). Ankara: TKD. 0
1997 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1997). Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü lisansüstü tezlerinin niceliksel ve konusal analizi: 1974-1997. Kütüphanecilik Bölümü 25.Yıl'a Armağan içinde (s. 191-198). Ankara: H.Ü. Kütüphanecilik Bölümü. 0
1994 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1994). Türkiye'de halk kütüphanesi kullanımı: bölgesel durum. Prof. Dr. İlhan KUM'a Armağan içinde içinde (s. 97-111). Ankara: TKD. 0
1990 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1990). Okuma alışkanlığında halk kütüphanelerinin rolü. Prof. Dr. Osman Ersoy'a Armağan içinde (s. 152-165). Ankara: TKD. 0
1990 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1990). Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü'nde yapılan tezler kaynakçası: 1972-1990. Türk Kütüphaneciliği, 4 (2), 83-87. 0
2009 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2009). Bilgi ve Belge Yönetiminde (Kütüphanecilikte) etik: Kuramsal bir yaklaşım. Kamu Etiği Sempozyumu 25-26 Mayıs 2009 TODAİE/Ankara içinde (s. 395-404). Ankara: TODAİE. 0
2008 Mehmet Emin Küçük , Umut Al , Necip Erol Olcay Küçük, M. E., Al, U. ve Olcay, N. E. (2008). Türkiye’de bilimsel elektronik dergiler. Türk Kütüphaneciliği, 22 (3), 308-319. 0
2005 Bülent Yılmaz , İsmail Akman Yılmaz, B. ve Akman, İ. (2005). Yerel yönetimler ve halk kütüphaneleri: Almanya örneği ve Türkiye üzerine bazı değerlendirmeler. Networking People and Libraries, 1. Uluslararası Konferans 19-21 Eylül 2005 içinde. İstanbul: Bilgi Üniversitesi. 0
2008 Umut Al , Mehdi Afzali Al, U. ve Afzali, M. (2008). Caygah-e Iran ve Turkiye der Tolid-e Menabe-e Etla-e Resani der Cahan. Faslname-ye Ketab, 19 (3), 119-136. 0
2004 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2004). Integration and personalization of digital information services. International Journal: Information Theories & Applications, 11 (3), 263-266. 0
2003 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2003). The personalization of information services. Information Management Report, , 1-6. 0
2008 Umut Al Al, U. (2008). Bilimsel yayınların değerlendirilmesi: h-endeksi ve Türkiye’nin performansı. Bilgi Dünyası, 9 (2), 263-285. 0
2002 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2002). Türk Kütüphaneciliği Dergisi, 1987-2001. Türk Kütüphaneciliği, 16 (3), 282-320. 0
2004 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2004). Türk kütüphaneciliğinde siyaset öğesi. Kütüphaneciliğin Destanı Uluslararası Sempozyumu 21-24 Ekim 2004, Ankara içinde (s. 317-329). Ankara: Ankara Üniversitesi. 0
2002 Yaşar Tonta , Mustafa İlhan Tonta, Y. ve İlhan, M. (2002). Contribution of Hacettepe University Faculty of Medicine to the world’s biomedical literature (1988-1997). Scientometrics, 55 (1), 123-136. 0
2007 Umut Al , Recai Coştur Al, U. ve Coştur, R. (2007). Türk Psikoloji Dergisi’nin bibliyometrik profili. Türk Kütüphaneciliği, 21 (2), 142-163. 0
2001 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2001). Collection development of electronic information resources in Turkish university libraries. Library Collections, Acquisitions and Technical Services, 25 (3), 291-298. 0
2000 Yaşar Tonta , Mehmet Emin Küçük Tonta, Y. ve Küçük, M. E. (2000). Elektronik kütüphanecilik semineri: Bir değerlendirme. Bilgi Dünyası, 1 (2), 354-375. 0
2000 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2000). Elektronik yayıncılıkta son gelişmeler. Bilgi Dünyası, 1 (1), 89-132. 0
2000 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2000). Contribution of Turkish researchers to the world’s biomedical literature (1988-1997). Scientometrics, 48 (1), 71-84. 0
2006 Umut Al , Mehdi Afzali Al, U. ve Afzali, M. (2006). İran ve Türkiye'nin dünya bilgibilim literatürüne katkıları: Karşılaştırmalı bir çalışma. Bilgi Dünyası, 7 (2), 181-201. 0
1999 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1999). Bilgi toplumu ve bilgi teknolojisi. Türk Kütüphaneciliği, 13 (4), 363-375. 0
1999 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1999). Bilimsel araştırmalarda istatistik tekniklerin kullanımı ve bulguların sunumu üzerine. Türk Kütüphaneciliği, 13 (2), 112-124. 0
1998 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1998). Elektronik kütüphaneler. Özel Ulak, 1 (2), 2-3. 0
2006 Umut Al , Mustafa Şahiner , Yaşar Tonta Al, U., Şahiner, M. ve Tonta, Y. (2006). Arts and humanities literature: Bibliometric characteristics of contributions by Turkish authors. Journal of the American Society for Information Science & Technology, 57 (8), 1011-1022. 0
1998 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1998). Ulusal akademik ağ ve bilgi merkezi. Bilim ve Teknik, 31 (364), 66-71. 0
2004 Pınar Al , Umut Al , Hatice Kübra Bahşişoğlu Al, P., Al, U. ve Bahşişoğlu, H. K. (2004). Science Citation Index’de Hacettepe Üniversitesi: 1975-2003. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 21 (2), 229-244. 0
2004 Mehmet Emin Küçük , Umut Al , Gülten Alır , İrem Soydal , Yurdagül Ünal Küçük, M. E., Al, U., Alır, G., Soydal, İ. ve Ünal, Y. (2004). Türkiye'de kütüphanelerarası işbirliği üzerine br değerlendirme. Türk Kütüphaneciliği, 18 (2), 119-134. 0
1998 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1998). Kültür politikası yoksunluğu. Türk Kütüphaneciliği, 12 (1), 3-4. 0
1998 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1998). Tartışma ve özeleştiri gereksinimi. Türk Kütüphaneciliği, 12 (2), 99-100. 0
1998 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1998). Türk Kütüphaneciliği'nin kurumsallaşması üzerine. Türk Kütüphaneciliği, 12 (3), 195-196. 0
1997 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1997). İyimserlik ve karamsarlık birarada. Türk Kütüphaneciliği, 11 (2), 83- 84. 0
1997 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1997). Sorumluluk zamanı. Türk Kütüphaneciliği, 11 (3), 203-204. 0
1997 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1997). 1997'nin değerlendirilmesi. Türk Kütüphaneciliği, 11 (4), 301-302. 0
2004 Umut Al , Yaşar Tonta Al, U. ve Tonta, Y. (2004). Atıf analizi: Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü tezlerinde atıf yapılan kaynaklar. Bilgi Dünyası, 5 (1), 19-47. 0
1997 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1997). Ulusal bilgi politikasi. Türk Kütüphaneciliği, 11 (1), 3-4. 0
2003 Umut Al , Mehmet Emin Küçük Al, U. ve Küçük, M. E. (2003). Üst veri standartları ve uygulamaları. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 20 (1), 167-185. 0
1998 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1998). Elektronik bilgi erişim ve belge sağlama sistemleri. Özel Ulak, 1 (1), 3-3. 0
2002 Umut Al Al, U. (2002). Internet'te veri güvenliği. Oluşum, 10 (38), 37-50. 0
1997 Yaşar Tonta , Mustafa İlhan Tonta, Y. ve İlhan, M. (1997). Sosyal bilimlerde Türkiye'nin dünyadaki yeri. Türk Psikoloji Dergisi, 12 (40), 67-75. 0
1997 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1997). Elektronik yayıncılık, bilimsel iletişim ve kütüphaneler. Türk Kütüphaneciliği, 11 (4), 305-314. 0
2003 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2003). Toplumsal kimlik ve kütüphane olgusu. Cumhuriyet Gazetesi, 2-2 0
1997 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1997). Türkiye'de bilgi hizmetleri ve internet: Temel sorunlar ve politika geliştirme. Türk Kütüphaneciliği, 11 (3), 217-232. 0
2001 Mehmet Emin Küçük , Umut Al Küçük, M. E. ve Al, U. (2001). Metadata kavramı. Bilgi Dünyası, 2 (2), 169-187. 0
2001 Umut Al Al, U. (2001). Filtreleme ve kütüphaneler. Oluşum, 9 (36), 1-15. 0
2001 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2001). Kütüphane: Böyle güzel bir günde mi?. Radikal, 7-7 0
2009 Umut Al Al, U. (2009). Türkiye'nin mühendislikteki bilimsel yayın performansı. Elektrik Elektronik Bilgisayar Biyomedikal Mühendislikleri Eğitimi 4. Ulusal Sempozyumu. 22-23-24 Ekim 2009. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Bildiri - Panel Kitabı içinde (s. 291-295). Eskişehir: TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi. 0
2007 Umut Al , Yaşar Tonta Al, U. ve Tonta, Y. (2007). Tam metin makale kullanım verilerinin bibliyometrik analizi. (Bibliometric analysis of full-text article use data). Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu: 24-26 Ekim 2007, Ankara:Bildiriler. S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve U. Al (Yay.Haz.) içinde (s. 209-217). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2007 Mehmet Emin Küçük , Umut Al , Necip Erol Olcay Küçük, M. E., Al, U. ve Olcay, N. E. (2007). Türkiye'de bilimsel elektronik dergiler. (Scholarly electronic journals in Turkey). Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu: 24-26 Ekim 2007, Ankara:Bildiriler. S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve U. Al (Yay.Haz.) içinde (s. 144-149). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2005 Umut Al Al, U. (2005). Çok yazarlılığın bilimsel iletişimdeki yeri. Prof. Dr. Nilüfer Tuncer'e Armağan içinde (s. 31-41). Ankara: TKD. 0
2002 Mehmet Emin Küçük , Umut Al Küçük, M. E. ve Al, U. (2002). Metadata. Kütüphanecilikte Yeni Gelişmeler, Kavramlar, Olgular... 37. Kütüphane Haftası Bildirileri, 26 Mart - 1 Nisan 2001, Ankara içinde (s. 75-82). Ankara: TKD. 0
2011 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2011). Aklı ile yaşayan toplumu yaratmak!. Cumhuriyet Gazetesi, 2-2 0
1997 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1997). Sekiz yıllık eğitim ve öğretmen sorunu. Liberal Bakış, 11-11 0
1996 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1996). Türkiye bilgi toplumuna hazır mı?. Yeni Yüzyıl, 20-20 0
1996 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1996). Türkiye'nin hala ulusal bir bilgi politikası yok. Yeni Yüzyıl, 0
1992 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1992). Okuma alışkanlığı. Milliyet Gazetesi, 0
1992 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1992). Üniversite kütüphaneleri. Milliyet Gazetesi, 13-13 0
2011 Umut Al , İrem Soydal Al, U. ve Soydal, İ. (2011). Atıf dizinlerinin değişen yapısı. Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji, 12-13 0
2008 Umut Al Al, U. (2008). Bilimsel performans nedir?. Milliyet, 0
2008 Seda Kesen , Canan Şenol , Zehra Yanar Kesen, S., Şenol, C. ve Yanar, Z. (2008). Google Scholar ve Scirus arama motorlarında Türkçe anahtar sözcüklerle yapılan aramalar üzerine bir değerlendirme. Bilgi Dünyası, 9 (1), 140-157. 0
1996 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1996). Scholarly communication and the use of networked information sources. IFLA Journal, 22 (3), 240-245. 0
1996 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1996). Internet, elektronik kütüphaneler ve bilgi erişim. Türk Kütüphaneciliği, 10 (3), 215-230. 0
1996 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1996). İnternet kaynakçası. Türk Kütüphaneciliği, 10 (3), 305-306. 0
1998 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1998). The right to information: Is it possible for developing countries?. 64th IFLA General Conference 1998 Amsterdam 16-22 August 1998 içinde (s. 45-50). Amsterdam: IFLA. 0
1996 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1996). İlk ve ortaöğretim öğretmen adaylarının kütüphane kurumuna ilişkin bilinç, tutum ve yaşantıları. Simpozyum 96 Modern Öğretmen Yetiştirmede Gelişme ve İlerlemeler. Ankara: 30 Eylül- 4 Ekim 1996 içinde (s. 306-327). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı. 0
2002 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2002). Halk kütüphaneciliğinde son gelişmeler: Münih halk kütüphanesi sistemi ve hizmetleri örneği. Kütüphanecilikte yeni gelişmeler kavramlar olgular...37. Kütüphane Haftası bildirileri içinde (s. 286-293). Ankara: TKD. 0
1999 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1999). Bilgi çağı (mı?). Bilgi Çağı Bilgi Merkezleri ve Bilgi Teknolojileri Sempozyumu Bildiriler içinde (s. 127-130). Ankara: Ankara Üniversitesi. 0
1997 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1997). Ulusal bilgi politikası: Kuramsal bir yaklaşım. 33.Kütüphane Haftası bildirileri içinde (s. 22-30). Ankara: TKD. 0
1997 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1997). Bilgi kullanımının sosyo-kültürel temelleri. IFLA 95'e Doğru Türk Kütüphaneciliği Sempozyumu ve I.Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Konferansı içinde (s. 56-62). Ankara: TKD. 0
1993 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1993). Halk kütüphanesi için yeni bir bakış açısı. I. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu, 29 Kasım- 1 Aralık 1993. Bildiriler içinde (s. 40-42). Ankara: Kütüphaneler Genel Müdürlüğü. 0
1992 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1992). Gençlik turizmi ve halk kütüphaneleri: İşbirliği olanakları. Gençlik Turizmi Konferans-Workshop 14-16 Mayıs 1992 Ankara içinde (s. 85-88). Ankara: Turizm Bakanlığı. 0
1991 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1991). Eğitimde nitelik geliştirme, okuma alışkanlığı ve kütüphane. Eğitimde Nitelik Geliştirme Eğitimde Arayışlar 1. Sempozyumu Bildiri Metinleri 13 - 14 Nisan 1991 içinde (s. 390-392). İstanbul: Kültür Koleji Genel Müdürlüğü. 0
1991 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1991). Kütüphanecilik alanındaki yeni teknolojilerin insan boyutu. Kütüphane Enformasyon - Arşiv Alanında Yeni Teknolojiler ve TÜRKMARC Sempozyumu Bildiri Metinleri 1 - 4 Ekim 1991 içinde (s. 51-70). İstanbul: TKD İstanbul Şubesi. 0
1990 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1990). Türk üniversite kütüphanelerinde bütçe: 1983-1989. Türk Kütüphaneciler Derneği 40. Yıl Kurultayı 30 Kasım - 1 Aralık 1989 Ankara içinde (s. 87-98). Ankara: TKD. 0
2007 Hayri Sever , Fuat Akal , Güven Köse Sever, H., Akal, F. ve Köse, G. (2007). Kavram tabanlı bilgi geri getirim yaklaşımı. Bilgi Dünyası, 8 (1), 49-75. 0
2010 Güven Köse , Mehmet Emin Küçük Köse, G. ve Küçük, M. E. (2010). Açık erişim farkındalığı: Başkent Üniversitesi. (Open access awareness: Başkent University). Bilgi Yönetiminde Teknolojik Yakınsama ve Sosyal Ağlar: 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 22-24 Eylül 2010, Ankara. /Technological Convergence and Social Networks in Information Management: 2nd International Symposium on Informatio içinde (s. 264-270). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2010 Güven Köse , Kerem Özen Köse, G. ve Özen, K. (2010). Internet'te sansür üzerine bir değerlendirme. (Review of internet censorship). Bilgi Yönetiminde Teknolojik Yakınsama ve Sosyal Ağlar: 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 22-24 Eylül 2010, Ankara. /Technological Convergence and Social Networks in Information Management: 2nd International Symposium on Informati içinde (s. 113-122). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2005 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2005). Mülkiyet konusu olarak bilgi: Bilgiyi özel mülk saymak ahlaklı mı?. Cumhuriyet Bilim Teknik , (977), 2-2. 0
2005 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2005). Türk halk kütüphanecilerinin Almanya halk kütüphanesi sistemi üzerine yaptıkları inceleme gezisi gözlemleri. Türk Kütüphaneciliği, 19 (3), 356-362. 0
2004 Bülent Yılmaz , Didar Bayır Yılmaz, B. ve Bayır, D. (2004). PULMAN-XT Projesi ve Türk kütüphaneciliğine etkileri (Okuyucu Mektubu). Türk Kütüphaneciliği, 18 (1), 79-84. 0
2003 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2003). Toplumsal kimlik ve kütüphane olgusu. Düşünceler, (59), 11-11. 0
Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (Devam Ediyor) Türkiye'de eğitim politikası ve kütüphane. Bilim ve Ütopya, 12 (139), 49-51. 0
2005 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2005). Türkiye'deki kültürel yaşam: Sayısal bir değerlendirme. 66-68, (561), 66-68. 0
2002 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2002). Çok kültürlü toplumlar ve halk kütüphaneleri: Yunanistan'daki Türk azınlık örneği. Düşünceler, (58), 2-22. 0
2003 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2003). Kültür ve aldatmak ilişkisi üzerine. Bilim ve Ütopya, (104), 5-5. 0
2002 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2002). Avrupa Birliği sürecinde PULMAN Projesi ve Türk halk kütüphaneleri. 38. Kütüphane Haftası Bildirileri, 25-31 Mart 2002 içinde (s. 76-80). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. 0
2008 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2008). Bilim adamı ve kütüphane. Cumhuriyet Bilim Teknik, (799), 12-12. 0
2002 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2002). Konu, ülke orijini ve dil dağılımı açısından atıf dizinleri (SCI ve SSCI). Bilim ve Ütopya, (94), 47-51. 0
2001 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2001). Bilimde öncelikler sorunu. Cumhuriyet Bilim Teknik , (770), 14-14. 0
2001 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2001). Bilgi kültürü. Bilim ve Ütopya, (90), 13-15. 0
2001 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2001). Türkiye'de kitap ve dergi üretimi üzerine niceliksel bir değerlendirme. Kalkınmada Verimlilik Anahtar, 13 (154), 18-19. 0
2001 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2001). Faklı olanın kabulü. Milliyet Sanat Dergisi, (512), 40-42. 0
2001 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2001). Türkiye bilgiyi denetleyemiyor. Cumhuriyet Bilim Teknik , (760), 16-17. 0
2001 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2001). Kütüphane: Böyle güzel bir günde mi?. Düşünceler, (56), 6-8. 0
2010 Milena Dobreva , Emma Mcculloch , Duncan Birrell , Pierluigi Feliciati , Ian Ruthven , Jonathan Sykes , Yurdagül Ünal Dobreva, M., Mcculloch, E., Birrell, D., Feliciati, P., Ruthven, I., Sykes, J. ve diğerleri (2010). User and functional testing: Final report. Rapor No: 558001. 0
2005 Yurdagül Ünal Ünal, Y. (2005). ULAKBİM Cahit Arf Bilgi Merkezinde belge sağlamanın maliyet analizi. Türk Kütüphaneciliği, 19 (2), 171-192. 0
2004 Yurdagül Ünal Ünal, Y. (2004). ULAKBİM belge sağlama verilerinin analizi. Türk Kütüphaneciliği, 18 (2), 135-162. 0
2000 Yurdagül Ünal , Nevin Selçuk Ünal, Y. ve Selçuk, N. (2000). Elektronik bilgi kaynakları için entellektüel mülkiyet ve dijital içerik hakları, düzenleme ve dijital ödeme sistemleri. Bilgi Dünyası, 1 (1), 180-191. 0
2010 Milena Dobreva , Emma Mcculloch , Duncan Birrell , Yurdagül Ünal , Pierluigi Feliciati Dobreva, M., Mcculloch, E., Birrell, D., Ünal, Y. ve Feliciati, P. (2010). Digital natives and specialised digital libraries: A study of Europeana users. Technological Convergence and Social Networks in Information Management: 2nd International Symposium on Information Management in a Changing World, IMCW 2010, Ankara, Turkey, September 2010 Proceedings. S.Kurbanoğlu, U. Al, P.L. Erdoğan, Y. Tonta, N.Ö. Uça içinde (s. 45-60). Berlin: Springer. 0
2010 Duncan Birrell , Milena Dobreva , Yurdagül Ünal , Pierluigi Feliciati Birrell, D., Dobreva, M., Ünal, Y. ve Feliciati, P. (2010). Constituencies of use: Representative usage scenarios in international digital library user studies, a case study on Europeana. Publishing in the Networked World: Transforming the Nature of Communication, 14th International Conference on Electronic Publishing 16-18 June 2010, Helsinki, Finland içinde (s. 245-257). Helsinki: Hanken School of Economics. 0
2001 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2001). Grek mucizesi ve uygarlık. Cumhuriyet Bilim Teknik , (755), 16-17. 0
2009 Yurdagül Ünal , Yaşar Tonta Ünal, Y. ve Tonta, Y. (2009). An analysis of consortial use of electronic journals in Turkey: The case of SpringerLink and Wiley InterScience databases. Rethinking Electronic Publishing: Innovation in Communication Paradigms and Technologies - Proceedings of the 13th International Conference on Electronic Publishing. Milan, Italy, June 10-12 2009 içinde (s. 535-542). Milan: ICCC. 0
2001 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2001). Türkiye'de kitap ve dergi üretimi üzerine niceliksel bir değerlendirme. Cumhuriyet Kitap, (603), 12-13. 0
2001 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2001). Kültür Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan kütüphanecilerin maaşlarının iyileştirilmesine yönelik rapor. Türk Kütüphaneciliği, 15 (1), 75-84. 0
2000 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2000). Eğitimde nitelik ve Internet'e doğru bakmak. Cumhuriyet Bilim Teknik , 2 (691), 17-17. 0
2000 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2000). Kültür'e bakış ya da kültürel bakış: Binde iki. Kalkınmada Anahtar Verimlilik, 11 (134), 4-4. 0
2000 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2000). Eğitimde nitelik ve Internet'e doğru bakmak. Kalkınmada Anahtar Verimlilik, 12 (141), 21-21. 0
1999 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1999). 21. Yüzyılda halk kütüphaneciliği ve okuma alışkanlığı. Hedef Bilgi Toplumu, (3), 7-9. 0
1998 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1998). Avusturya halk kütüphaneleri ve halk kütüphanesi sistemi üzerine bazı gözlemler. Türk Kütüphaneciliği, 12 (3), 259-262. 0
1998 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1998). Okuma alışkanlığı sorunu ile bir mücadele örneği ve Türkiye için öneriler. Türk Kütüphaneciliği, 12 (3), 252-258. 0
1998 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1998). Okuma alışkanlığı sorunu, bir enstitü örneği ve Türkiye için öneriler. Türk Kütüphaneciliği, 12 (3), 244-251. 0
1998 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1998). Türkiye'de bilimsel üretim ve SCI. Cumhuriyet Bilim ve Teknik, (590), 15-15. 0
1998 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1998). İnsan kaynakları açısından Türkiye'de halk kütüphaneleri. Türk Kütüphaneciliği, 12 (2), 160-163. 0
1998 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1998). Çocuklarda kitap okuma alışkanlığı. Informationsmagazin für Zuwandererlnnen aus der Türke, Viyana Postası, (31), 9-10. 0
1998 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1998). Hangi bilgi toplumu ve nasıl?. İzmir Kent Kültürü ve Sanat Dergisi, 3 (14), 17-19. 0
1998 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1998). Bilginin metalaşması sorunu. Kalkınmada Anahtar Verimlilik, 10 (115), 2-2. 0
1997 Bülent Yılmaz , Sadiye Lallı Yılmaz, B. ve Lallı, S. (1997). Perran (Eralp) Özben: Güzel bir yaşamın, iyi bir kütüphanecinin özeti. Türk Kütüphaneciliği, 11 (1), 65-66. 0
1996 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1996). UNESCO Halk Kütüphanesi Bildirgesi: 1972'den 1994'e. Türk Kütüphaneciliği, 10 (2), 157-162. 0
1996 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1996). İngiltere'de halk kütüphanelerine yapılan kısa bir gezinin ardından. Türk Kütüphaneciliği, 10 (4), 405-406. 0
1996 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1996). Bilgi okuryazarı: Bilgi toplumunun bireyi. Yaşadıkça Eğitim, (46), 2-3. 0
1996 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1996). Türkiye'de kütüphane kullanımının sosyo-ekonomik boyutu. Bilim ve Ütopya, (22), 23-23. 0
1996 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1996). Bilgi-kültür ilişkisi üzerine kısa bir inceleme. Son Duvar, 1 (1), 30-30. 0
1995 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1995). Neden okunsun ki?. Düşünceler, , 12-13. 0
1994 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1994). Çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmada ebeveynlerin rolü. Yaşadıkca Eğitim, 32, 9-13. 0
1994 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1994). Eğitim-halk kütüphanesi ilişkisi. Ayna, 1 (2), 103-106. 0
1993 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1993). Sansür ve okuma alışkanlığı: karşıtların birliği mi?. Kitap Gazetesi, 2 (18), 25-25. 0
1993 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1993). Kütüphane kullanma alışkanlığı. Yaşadıkça Eğitim, 3 (27), 6-8. 0
1991 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1991). Türkiye'de kağıt ve yayıncılık. Milliyet Sanat Dergisi, (272), 16-17. 0
1990 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1990). Yayın yaşamına bir kanal: kütüphaneler. Bülten, (1), 1-2. 0
1990 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1990). Kültürel yaşamımızda sayıların dili. Milliyet Sanat Dergisi, (235), 36-38. 0
1991 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1991). Okuma alışkanlığı ve halk kütüphaneleri. Çağdaş Eğitim, 16 (164), 37-40. 0
1991 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1991). Okuma alışkanlığı. Yaşadıkça Eğitim, (15), 5-10. 0
1991 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1991). Kütüphane ve okuma alışkanlığı. Kalkınmada Anahtar Verimlilik, 3 (33), 5-5. 0
1989 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1989). Ülkemizde okuma olgusu. Yayın Dünyası, 9, 2-3. 0
1989 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1989). Batı ülkelerinde okuma olgusu. Mülkiyeliler Birliği Dergisi, 23 (3), 56-61. 0
1989 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (1989). Ülkemizde okuma olgusunun ekonomik boyutu. Öğretmen Dünyası, , 15-17. 0
2011 Esin Sultan Oğuz Oğuz, E. S. (2011). Türk devriminin kültür politikaları ve Türkiye'de kütüphane kurumunun gelişimine etkileri. H.Ü. Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, 6 (12), 113-130. 0
2011 Selda Önderoğlu , Bugay Turhan , Esin Sultan Oğuz Önderoğlu, S., Turhan, B. ve Oğuz, E. S. (2011). Developing an entrepreneur mindset through erasmus: Hacettepe University case . International Journal of Euro-Mediterranean Studies, 3 (1), 105-114. 0
2006 Ahmet Aldemir , Esin Sultan Oğuz Aldemir, A. ve Oğuz, E. S. (2006). Sayısal (Dijital) kültürün korunması: Web arşivleme. Türk Kütüphaneciliği, 20 (3), 283-312. 0
2005 Esin Sultan Oğuz Oğuz, E. S. (2005). UNESCO Dünya Belleği Programı ve Türkiye'nin belgesel mirasları (Görüş). Türk Kütüphaneciliği, 19 (3), 321-331. 0
2010 Esin Sultan Oğuz , Leif Kajberg Oğuz, E. S. ve Kajberg, L. (2010). The implications of information democracy and digital socialism for public libraries. Technological convergence and social networks in information management: Second International Symposium in a Changing World, IMCW 2010 içinde (s. 3-17). Berlin: Springer. 0
2008 Leif Kajberg , Aleksandra Horvat , Esin Sultan Oğuz Kajberg, L., Horvat, A. ve Oğuz, E. S. (2008). Europe: LIS education. Global Library and Information Science içinde (s. 343-363). Hague: K.G. Saur . 0
2008 Esin Sultan Oğuz Oğuz, E. S. (2008). Web arşivleme yaklaşımları ve örneklerle web arşivleri. ÜNAK 06: Bilimsel İletişim ve Bilgi Yönetimi 12-14 Ekim 2006 içinde (s. 55-62). Ankara: ÜNAK. 0
2007 Esin Sultan Oğuz Oğuz, E. S. (2007). Kütüphanecilik ve bilgibilim eğitiminde uluslararası işbirliği: Avrupa Birliği faaliyetleri. (International cooperation in library and information science education: The European Union activities) . Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu: 24-26 Ekim 2007, Ankara:Bildiriler. S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve U. Al (Yay.Haz.) içinde (s. 284-288). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2005 Esin Sultan Oğuz Oğuz, E. S. (2005). Avrupa bilgi toplumu. Prof. Dr. Nilüfer Tuncer'e Armağan içinde (s. 208-217). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. 0
1996 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1996). Bilgi uzmanlarının mesleki örgütü Türk Kütüphaneciler Derneği. Bilim ve Teknik, (343), 70-70. 0
1995 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1995). Internet: An innovative environment for information dissemination, access, and retrieval in distance education. European Journal of Distance Education, (2), 6-32. 0
1995 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1995). Bilgi erişim sistemleri. Türk Kütüphaneciliği, 9 (3), 302-314. 0
1995 Yaşar Tonta , Serap Kurbanoğlu Tonta, Y. ve Kurbanoğlu, S. (1995). Networked information in Turkey. Türk Kütüphaneciliği, 9 (3), 230-234. 0
1995 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1995). Library associations in Turkey. Türk Kütüphaneciliği, 9 (3), 281-285. 0
1995 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1995). Turkish librarianship: A selected bibliography. Türk Kütüphaneciliği, 9 (3), 286-293. 0
1994 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1994). Son kullanıcı' ve 'ön uç' terimleri üzerine kısa bir not. Düşünceler, (10), 2-5. 0
1992 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1992). Analysis of search failures in document retrieval systems: A review. The Public-Access Computer Systems Review, 3 (1), 4-53. 0
1991 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1991). A study of indexing consistency between Library of Congress and British Library catalogers. Library Resources & Technical Services, 35 (2), 177-185. 0
1990 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1990). An interlending network for Turkish university libraries. Information Development, 6 (2), 105-111. 0
1998 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1998). Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi. Popüler Bilim, , 53-57. 0
1990 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1990). A brief look at automation activities in Turkish university libraries. Program, 24 (1), 73-80. 0
1990 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1990). Konu erişimi: Kütüphane kataloglarında yapılan konu aramaları üzerine bir deneme. Türk Kütüphaneciliği, 4 (2), 60-69. 0
1989 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1989). Bilgisayara dayalı bir ödünç verme sistemi tasarımı sırasında göz önünde bulundurulması gereken ilkeler. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Dergisi: Belge Bilgi Kütüphane Araştırmaları, (2), 17-26. 0
1988 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1988). Kütüphanelerde mikrobilgisayar kullanımı. Türk Kütüphaneciliği, 2 (1), 23-35. 0
1988 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1988). Kütüphaneler insanlığın ortak belleğidir. Öğretmen Dünyası, (99), 25-26. 0
1987 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1987). Turkish university libraries. Libri, 37 (4), 259-278. 0
1987 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1987). Interlending services in Turkish university libraries. Interlending and Document Supply, 17 (4), 122-125. 0
1987 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1987). Bilgisayar ağlarının kütüphanelerarası işbirliğine katkısı. Bakış Bilgisayar Teknolojisi Dergisi, (6), 13-17. 0
1987 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1987). Bilgi ağları ve kütüphanelerarası işbirliği. Türk Kütüphaneciliği, 1 (3), 139-156. 0
1986 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1986). Turkish librarianship: An annotated bibliography (1950-1984). International Library Review, 18 (4), 317-326. 0
1985 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1985). Maliyet analizi: Hacettepe Üniversitesi Tıp Merkezi Kütüphanesi'nde 1981/1982 mali yılında ödünç verilen bir yayının ödünç verme birim maliyeti. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 34 (1), 14-22. 0
1985 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1985). Ahmed Rasim'in İbrahim Müteferrika ve matbaacılık üzerine yazdıklarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 3 (1), 153-167. 0
1985 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1985). Türk Kütüphaneciliği hakkında yabancı dergilerde yayımlanmış makaleler kaynakçası (1950-1984). Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 34 (3), 134-140. 0
1984 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1984). Mikroformlar. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 33 (3), 102-115. 0
1983 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1983). Kitap dışı materyaller: Terminolojik bir yaklaşım. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 32 (3), 121-126. 0
1982 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1982). Kütüphanecilikte son gelişmeler. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 31 (3), 121-124. 0
2003 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2003). Bir yılda 9303 yayın ne kadar doğru? (editöre mektup). Cumhuriyet Bilim Teknik, 12-12 0
2001 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2001). Bilimsel yayın sayısı daha yüksek (editöre mektup). Cumhuriyet Bilim Teknik, 16-16 0
1997 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1997). ’inet-tr ve ULAKNET’ üzerine. BT/haber, 21-21 0
1987 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1987). Bilgisayar ağları ve üniversite kütüphanelerimiz. Zaman, 2-2 0
2010 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2010). Açık erişim ve tıpta bilimsel iletişimin geleceği. Bilimsel Yayınlar Kitabı içinde (s. 225-235). Ankara: Bilimsel Tıp Yayınevi. 0
2004 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2004). Electronic information management . Ottawa : RTO/NATO. 0
2007 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2007). Libraries and museums in the flat world: Are they becoming virtual destinations?. Sofia 2006: Globalization, Digitization, Access, and Preservation of Cultural Heritage, 8-10 November 2006, Sofia, Bulgaria içinde. Sofia: St. Kliment Ohridski, University of Sofia. 0
2007 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2007). Kütüphaneler sanal güzergâhlara mı dönüşüyor?. I. Uluslararası Bilgi Hizmetleri Sempozyumu: İletişim, 25-26 Mayıs 2006, İstanbul (Bildiriler) içinde (s. 353-366). İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi. 0
2002 Yaşar Tonta , Yıltan Bitirim , Hayri Sever Tonta, Y., Bitirim, Y. ve Sever, H. (2002). Türkçe arama motorlarında performans değerlendirme (Performance evaluation of Turkish search engines). Ankara: Total Bilişim Ltd. Şti. 0
1996 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1996). Internet ve uygulamaları (Internet and its applications). Ankara: Hava Kuvvetleri Karargah Basımevi. 0
1996 Yaşar Tonta , Ahmet Çelik Tonta, Y. ve Çelik, A. (1996). Bilgi edinme özgürlüğü (Freedom of informatiom). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. 0
1992 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1992). LCSH and PRECIS in library and information science: A comparative study. Champaign, IL: University of Illinois Graduate School of Library and Information Science. 0
2004 Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (2004). Kaynak gösterme el kitabı. Ankara: ÜNAK. 0
2009 Serap Kurbanoğlu , Buket Akkoyunlu Kurbanoğlu, S. ve Akkoyunlu, B. (2009). Öğretmen eğitiminde bilgi okuryazarlığının önemi. İ. Kesin, M.H. Kutluoğlu ve S. Kurbanoğlu (Ed.). Hidayet Yavuz Nuhoğlu Armağanı içinde (s. 267-274). İstanbul: Pamuk Yayıncılık. 0
2005 Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (2005). Çocuklar, bilgisayar ve İnternet. M.E. Küçük (Ed.). Prof. Dr. Nilüfer Tuncer’e Armağan içinde (s. 144-155). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. 0
1998 Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (1998). Dönüşü olmayan noktada. G. Büken ve diğerleri (Ed.). Evrenselliğe Yolculuk: Hacettepe Üniversitesi’nin Emel Doğramacı’ya armağanı içinde (s. 337-339). Ankara: H. Ü. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü. 0
2010 Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (2010). Bilgi okuryazarlığı: Kavramsal bir analiz. Türk Kütüphaneciliği, 24 (4), 723-747. 0
2008 Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (2008). Information literacy in the electronic age. Electronic Library: International Scientific Conference, Belgrade, September 25th-28th, 2008 içinde (s. 51-57). Belgrade: Belgrade University. 0
2008 Serap Kurbanoğlu , Buket Akkoyunlu Kurbanoğlu, S. ve Akkoyunlu, B. (2008). Bilgi Yönetimi Bölümü öğrencilerinin öğrenme stilleri. Türk Kütüphaneciliği, 22 (3), 296-307. 0
2006 Serap Kurbanoğlu , Buket Akkoyunlu , Aysun Umay Kurbanoğlu, S., Akkoyunlu, B. ve Umay, A. (2006). Developing the information literacy self-efficacy scale. Journal of Documentation, 62 (4), 730-743. 0
2004 Buket Akkoyunlu , Serap Kurbanoğlu Akkoyunlu, B. ve Kurbanoğlu, S. (2004). Öğretmenlerin bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik algıları üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (27), 11-20. 0
2004 Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (2004). An overview of information literacy studies in Turkey. The International Information and Library Review, (36), 23-27. 0
2004 Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (2004). Bilgi ve Belge Yönetimi bölümlerinde öğrenci profili. Bilgi Dünyası, 5 (1), 1-18. 0
2004 Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (2004). Öz-yeterlik inancı ve bilgi profesyonelleri için önemi. Bilgi Dünyası, 5 (2), 137-152. 0
2003 Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (2003). Self-efficacy: A concept closely linked to ınformation literacy and lifelong learning. Journal of Documentation, 59 (6), 635-646. 0
2003 Buket Akkoyunlu , Serap Kurbanoğlu Akkoyunlu, B. ve Kurbanoğlu, S. (2003). Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı ve bilgisayar öz-yeterlik algıları üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (24), 1-10. 0
2002 Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (2002). Www bilgi kaynaklarının değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 19 (1), 11-25. 0
2002 Serap Kurbanoğlu , Buket Akkoyunlu Kurbanoğlu, S. ve Akkoyunlu, B. (2002). Bilgi okuryazarlığı: Bir ilköğretim okulunda yürütülen uygulama çalışması. Türk Kütüphaneciliği, 16 (1), 20-40. 0
2010 Özgür Külcü , Tolga Çakmak Külcü, Ö. ve Çakmak, T. (2010). Evaluation of the ERM application in Turkey within the framework of InterPARES project. International Journal of Information Management, 30 (3), 199-211. 0
2007 Özgür Külcü , Hande Uzun Külcü Külcü, Ö. ve Külcü, H. U. (2007). Değişen koşullarda kurumsal belge ve arşiv hizmetleri: Bir uygulama örneği olarak Türkiye Kızılay Derneği. (Institutional records and archival services in changing conditions: The case of the Turkish Red Crescent Society). Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu: 24-26 Ekim 2007, Ankara:Bildiriler. S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve U. Al (Yay.Haz.) içinde (s. 245-252). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2002 Buket Akkoyunlu , Serap Kurbanoğlu Akkoyunlu, B. ve Kurbanoğlu, S. (2002). Öğretmenlere bilgi okuryazarlığı becerilerinin kazandırılması üzerine bir çalışma. Türk Kütüphaneciliği, 16 (2), 123-138. 0
2002 Serap Kurbanoğlu , Buket Akkoyunlu Kurbanoğlu, S. ve Akkoyunlu, B. (2002). Öğretmen adaylarına uygulanan bilgi okuryazarlığı programının etkililiği ve bilgi okuryazarlığı becerileri ile bilgisayar öz-yeterlik algısı arasındaki ilişki. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (22), 98-105. 0
2001 Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (2001). Öğrencilere bilgi okuryazarlığı becerilerinin kazandırılmasının önemi ve okul kütüphanecilerinin bu alandaki rolü. Bilgi Dünyası, 2 (1), 1-19. 0
2001 Serap Kurbanoğlu , Buket Akkoyunlu Kurbanoğlu, S. ve Akkoyunlu, B. (2001). Öğrencilere bilgi okuryazarlığı becerilerinin kazandırılması üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (21), 81-88. 0
1996 Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (1996). Müracaat hizmetlerinde internet. Türk Kütüphaneciliği, 10 (3), 265-276. 0
1996 Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (1996). Kütüphanecilik ve bilgi bilim tezlerinde kullanılan bilimsel araştırma yöntemleri: Bir değerlendirme. Türk Kütüphaneciliği, 10 (4), 350-359. 0
1996 Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (1996). Kütüphanecilik literatüründe atıf hataları. Türk Kütüphaneciliği, 10 (2), 137-148. 0
1996 Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (1996). Türk kütüphanecilerinin kullandığı dergiler. Türk Kütüphaneciliği, 10 (2), 105-118. 0
1996 Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (1996). Sanal gerçeklik: Gerçek mi, değil mi?. Türk Kütüphaneciliği, 10 (1), 21-31. 0
1996 Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (1996). Internet’te uyulması gereken kurallar. H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 13 (1.02.2019), 113-123. 0
1995 Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (1995). Elektronik uzayda suç ve ceza. H. Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 12 (1.02.2019), 167-186. 0
1995 Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (1995). Sanal gerçeklik: Günümüzdeki ve gelecekteki uygulama alanları. Bilim ve Ütopya, 12, 31-33. 0
1995 Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (1995). Sanal gerçeklik’ten sanal kütüphane’ye. Bilişim, 23 (62), 20-22. 0
1993 Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (1993). Sistem yaklaşımına dayalı bir metodoloji: Yumuşak Sistemler Metodolojisi. Türk Kütüphaneciliği, 7 (2), 89-100. 0
1993 Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (1993). Sistem yaklaşımı ve kütüphanecilik bilimi. Türk Kütüphaneciliği, 7 (1), 33-40. 0
1992 Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (1992). Uzman sistemler. Türk Kütüphaneciliği, 6 (4), 189-193. 0
1988 Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (1988). Mikroformlarda erişim. Türk Kütüphaneciliği, 2 (3), 103-108. 0
1988 Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (1988). Arşivler ve mikroformlar. Türk Kütüphaneciliği, 2 (1), 36-41. 0
1973 İrfan Çakın Çakın, İ. (1973). Kütüphane ve enformasyon hizmetlerinin planlanması. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 22 (1.02.2019), 63-74. 0
1973 İrfan Çakın Çakın, İ. (1973). Ayniyata tutkumuz. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 22 (3.04.2019), 110-113. 0
1974 İrfan Çakın Çakın, İ. (1974). Mukayeseli kütüphanecilik (comparative librarianship). Yeni Yayınlar Aylık Bibliyografya Dergisi, 19 (2), 75-77. 0
1981 İrfan Çakın Çakın, İ. (1981). Türkiye’de ortaöğretim ve sorunları. Okul Kütüphaneciliği içinde (s. 191-196). İstanbul: Dünya Kitabevi. 0
1982 İrfan Çakın Çakın, İ. (1982). Karşılaştırmalı kütüphanecilik:Teorik bir yaklaşım. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 31 (1), 6-10. 0
1982 İrfan Çakın Çakın, İ. (1982). Çağdaş eğitimde kütüphanenin işlevleri. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 31 (2), 55-66. 0
1982 İrfan Çakın Çakın, İ. (1982). Kütüphanecilikte felsefi yaklaşım. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 31 (4), 155-157. 0
1983 İrfan Çakın Çakın, İ. (1983). Üniversite kütüphane ilişkisi. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 32 (2), 61-64. 0
1984 İrfan Çakın Çakın, İ. (1984). Turkish libraries: Historical context. International Library Review, 16 (1), 71-77. 0
1986 İrfan Çakın Çakın, İ. (1986). Kütüphanenin toplumsal konumu ve işlevleri. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 35 (1), 6-15. 0
1988 İrfan Çakın Çakın, İ. (1988). Kütüphane türlerine ilişkin derslerde teori-uygulama ilişkisi. Türkiye’de Kütüphane Alanında Teori ile Uygulama İlişkisi Sempozyumu 7-8 Mayıs 1987 içinde (s. 129-138). İstanbul: İ.Ü. Ed. Fak. Küt. Böl. Yayınları. 0
1989 İrfan Çakın Çakın, İ. (1989). Karşılaştırmalı kütüphanecilik: Yöntemi ve özellikleri. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 6 (1.02.2019), 113-130. 0
1989 İrfan Çakın Çakın, İ. (1989). Kütüphanecilik: Bilim dalı olarak tanımı ve özellikleri. Türk Kütüphaneciliği, 3 (2), 59-64. 0
1992 İrfan Çakın Çakın, İ. (1992). Araştırma faaliyetleri ve kütüphaneler. İstanbul Üniversitesi Edebiyat fakültesi Kütüphanecilik Bölümü Belge-Bilgi Araştırmaları, (3), 27-38. 0
1991 İrfan Çakın Çakın, İ. (1991). Özel kütüphaneler: Tanım boşluğu. Türk Kütüphaneciliği, 5 (2), 49-55. 0
1993 İrfan Çakın Çakın, İ. (1993). Türk kütüphaneciliğinin sorunları ve çözüm önerileri. Türk Kütüphaneciliği, 7 (3), 220-226. 0
1994 İrfan Çakın Çakın, İ. (1994). Prof. Dr. İlhan Kum’un yaşamı ve mesleki katkıları. Prof. Dr. İlhan Kum’a Armağan içinde (s. vii-x). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği Yayınları. 0
1995 İrfan Çakın Çakın, İ. (1995). Üniversite kütüphanelerinin sorunları. Bilim ve Ütopya, (16), 28-29. 0
1996 İrfan Çakın Çakın, İ. (1996). Yeniden yapılanma ortamında Türk Milli Kütüphanesi. 50. Kuruluş Yılında Ulusaldan Evrensele Türk Milli Kütüphanesi (1946-1996) içinde (s. 118-125). Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı, Milli Kütüphane Yayınları. 0
1997 İrfan Çakın Çakın, İ. (1997). Sunuş. Kütüphanecilik Bölümü 25. Yıla Armağan içinde (s. 5-5). Ankara: H.Ü. Kütüphanecilik Bölümü. 0
2011 Umut Al , İrem Soydal Al, U. ve Soydal, İ. (2011). Atıf dizinlerindeki Türkiye adresli dergiler üzerine bir değerlendirme. Bilgi Dünyası, 12 (1), 13-29. 0
2010 Özgür Külcü , Hande Uzun Külcü Külcü, Ö. ve Külcü, H. U. (2010). The contextual analysis of the e-records management requirements of Turkish red crescent society. The Electronic Library, 28 (2), 314-333. 0
2009 Özgür Külcü Külcü, Ö. (2009). Records management practices in universities: Comparative study of examples in Canada and Turkey. The Canadian Journal of Information and Library Science, 33 (1.02.2019), 85-107. 0
2010 Yaşar Tonta , İrem Soydal Tonta, Y. ve Soydal, İ. (2010). Performance evaluation of web information systems. Technological Convergence and Social Networks in Information Management: 2nd International Symposium on Information Management in a Changing World, IMCW 2010, Ankara, Turkey, September 22-24, 2010. Proceedings. S.Kurbanoğlu, Y. Tonta, U. Al, P.L. Erdoğan, içinde (s. 175-188). Berlin: Springer. 0
2010 Doğan Karabulut , Yaşar Tonta Karabulut, D. ve Tonta, Y. (2010). Mesleki bir tartışma listesi olarak KUTUP-L’nin içerik analizi. (Content analysis of the Turkish professional librarians' discussion list KUTUP-L) . Bilgi Yönetiminde Teknolojik Yakınsama ve Sosyal Ağlar: 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 22-24 Eylül 2010, Ankara. /Technological Convergence and Social Networks in Information Management: 2nd International Symposium on Informatio içinde (s. 148-154). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2010 Mehdi Afzali , Yaşar Tonta Afzali, M. ve Tonta, Y. (2010). Türkiye’de kurumsal arşivlerin web analizi. (Web analysis on institutional repositories in Turkey). Bilgi Yönetiminde Teknolojik Yakınsama ve Sosyal Ağlar: 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 22-24 Eylül 2010, Ankara. /Technological Convergence and Social Networks in Information Management: 2nd International Symposium on Informatio içinde (s. 155-163). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2010 Yaşar Tonta , İrem Soydal Tonta, Y. ve Soydal, İ. (2010). Performance evaluation of web information systems. (Web bilgi sistemlerinde performans değerlendirmesi). Bilgi Yönetiminde Teknolojik Yakınsama ve Sosyal Ağlar: 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 22-24 Eylül 2010, Ankara. /Technological Convergence and Social Networks in Information Management: 2nd International Symposium on Informatio içinde (s. 217-226). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2010 Yaşar Tonta , Doğan Karabulut Tonta, Y. ve Karabulut, D. (2010). The anatomy of an electronic discussion list for librarians, KUTUP-L: Bibliometric and content analyses of postings. Publishing in the Networked World: Transforming the Nature of Communication. 14th International Conference on Electronic Publishing 16-18 June 2010, Helsinki, Finland içinde (s. 234-244). Helsinki: Hanken School of Economics. 0
2009 Özgür Külcü Külcü, Ö. (2009). Quality documentation and records management: a survey of Turkish universities. Aslib Proceedings, 61 (6), 459-473. 0
2010 Yaşar Tonta , Güleda Düzyol Tonta, Y. ve Düzyol, G. (2010). Mapping the structure and evolution of electronic publishing as a research field using co-citation analysis. Publishing in the Networked World: Transforming the Nature of Communication. içinde (s. 406-420). Helsinki: Hanken School of Economics. 0
2008 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2008). Information services and web 2.0: New challenges and opportunities. Electronic Library: International Scientific Conference, Belgrade, September 25th-28th, 2008. Proceedings içinde (s. 237-249). Belgrade: Ministry of Culture and Ministry of Science. 0
2008 Yaşar Tonta , Yurdagül Ünal Tonta, Y. ve Ünal, Y. (2008). Consortial use of electronic journals in Turkish universities. Open Scholarship: Authority, Community and Sustainability in the Age of Web 2.0: Proceedings of the 12th International Conference on Electronic Publishing. Toronto, June 25-27, 2008 içinde (s. 203-216). Toronto, Canada: International Conference on Electronic Publishing (ELPUB). 0
2009 Özgür Külcü Külcü, Ö. (2009). Evolution of the e-records management practices in e-government: reflections from Turkey. The Electronic Library, 27 (6), 999-1009. 0
2008 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2008). Open access and institutional repositories: The Turkish landscape. Turkish Libraries in Transition: New Opportunities and Challenges içinde (s. 27-47). İstanbul: Turkish Librarians’ Association. 0
2008 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2008). Balkan ülkeleri arasında bilimsel ve kültürel bilgilerin korunması ve yönetiminde işbirliği. Balkan Ülkeleri Kütüphaneler Arası Bilgi-Belge Yönetimi ve İşbirliği Sempozyumu Bildirileri, 5-7 Haziran 2008, Edirne / Türkiye içinde (s. 8-13). Edirne: Trakya Üniversitesi. 0
2009 Özgür Külcü , Hande Uzun Külcü Külcü, Ö. ve Külcü, H. U. (2009). The records management capacity assessment system (RMCAS) as a tool for program development at the Turkish red crescent society. International Journal of Information Management, 29 (6), 483-487. 0
2007 Yaşar Tonta , Umut Al Tonta, Y. ve Al, U. (2007). Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyası 1923-1999: Eleştirel bir değerlendirme. (The bibliography of articles of the Republican Era 1923-1999: A critical review ). Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu: 24-26 Ekim 2007, Ankara:Bildiriler. S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve U. Al (Yay.Haz.) içinde (s. 105-112). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2007 Yaşar Tonta , Umut Al Tonta, Y. ve Al, U. (2007). Türkçe dergilerde yayımlanan makaleler üzerine bir inceleme. (A study on articles published in Turkish journals). Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu: 24-26 Ekim 2007, Ankara:Bildiriler. S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve U. Al (Yay.Haz.) içinde (s. 185-192). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2007 Özgür Külcü Külcü, Ö. (2007). Belge yönetim programlarının geliştirilmesi: Hacettepe Üniversitesine yönelik gerçekleştirilen yasal analiz uygulaması. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 24 (1), 153-178. 0
2007 Yaşar Tonta , Yurdagül Ünal Tonta, Y. ve Ünal, Y. (2007). Dergi kullanım verilerinin bibliyometrik analizi ve koleksiyon yönetiminde kullanımı. (Bibliometric analysis of journal usage data and ıts use in collection management). Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu: 24-26 Ekim 2007, Ankara:Bildiriler. S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve U. Al (Yay.Haz.) içinde (s. 193-200). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2007 Yaşar Tonta , Umut Al Tonta, Y. ve Al, U. (2007). Tam metin makale kullanım verilerinin bibliyometrik analizi. Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24-26 Ekim 2007, Ankara Bildiriler içinde (s. 209-217). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2006 Özgür Külcü Külcü, Ö. (2006). Üniversitelerde kalite uygulamaları ve belge yönetimi: Hacettepe Üniversitesi örneği. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 23 (1), 205-229. 0
2007 Yaşar Tonta , Umut Al Tonta, Y. ve Al, U. (2007). Türkçe makalelerin dergilere dağılımı ve Bradford Yasası. (Scatter of Turkish articles to journals and the Bradford Law). Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu: 24-26 Ekim 2007, Ankara:Bildiriler. S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve U. Al (Yay.Haz.) içinde (s. 218-228). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2007 Yaşar Tonta , Yurdagül Ünal , Umut Al Tonta, Y., Ünal, Y. ve Al, U. (2007). The research impact of open access journal articles. Openness in Digital Publishing: Awareness, Discovery and Access - Proceedings of the 11th International Conference on Electronic Publishing held in Vienna, Austria 13-15 June 2007 içinde (s. 321-330). . 0
2006 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2006). Açık erişim: Bilimsel iletişim ve sosyal bilimlerde süreli yayıncılık üzerine etkileri. Sosyal Bilimlerde Yayıncılık 1. Ulusal Kurultay Bildirileri [2-3 Kasım 2006, Ankara ] içinde (s. 23-32). Ankara: TÜBİTAK ULAKBİM. 0
2006 Yaşar Tonta , Yurdagül Ünal Tonta, Y. ve Ünal, Y. (2006). The impact of electronic journals on document delivery services. Digital Spectrum: Integrating Technology and Culture - Proceedings of the 10th International Conference on Electronic Publishing. Bansko, Bulgaria June 14-16, 2006 içinde (s. 329-338). Sofia: FOI-Commerce. 0
2006 Hayri Sever , Yaşar Tonta Sever, H. ve Tonta, Y. (2006). Arama motorları. Türkiye Bilişim Ansiklopedisi içinde (s. 95-99). İstanbul: Papatya Yayıncılık. 0
2011 Özgür Külcü , Yurdagül Ünal Külcü, Ö. ve Ünal, Y. (2011). AccessIT projesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler ve geliştirilen elektronik sistemler. Türk Kütüphaneciliği, 25 (1), 125-131. 0
2010 Özgür Külcü Külcü, Ö. (2010). Belge yönetiminde yeni fırsatlar: Dijitalleştirme ve içerik yönetimi uygulamaları. Bilgi Dünyası, 11 (2), 290-331. 0
2010 Deniz Tümer , Özgür Külcü Tümer, D. ve Külcü, Ö. (2010). İlk ve ortaöğretim okullarında belge yönetimi programları ve Türkiye’deki durum. Bilgi Dünyası, 11 (2), 408-443. 0
2010 Deniz Tümer , Özgür Külcü Tümer, D. ve Külcü, Ö. (2010). Eğitim kurumlarında belge yönetimi koşullarının değerlendirilmesi: 22 ilk ve orta dereceli özel okulda yapılmış bir araştırma. Türk Kütüphaneciliği, 24 (3), 404-438. 0
2010 Özgür Külcü , Hande Uzun Külcü Külcü, Ö. ve Külcü, H. U. (2010). Belge yönetiminde kapasite değerlendirme sistemi: Bir uygulama örneği olarak Türkiye Kızılay Derneği. Bilgi Dünyası, 11 (1), 22-48. 0
2009 Özgür Külcü , Hande Uzun Külcü Külcü, Ö. ve Külcü, H. U. (2009). Belge yönetiminde program geliştirme: Belge yönetimi kapasite değerlendirme sistemi. Bilgi Dünyası, 10 (2), 261-286. 0
2009 Özgür Külcü , Tolga Çakmak Külcü, Ö. ve Çakmak, T. (2009). Elektronik belge yönetimi üzerine InterPARES projesi ve Türkiye takımı faaliyetleri. 0
2009 Özgür Külcü , Hande Uzun Külcü Külcü, Ö. ve Külcü, H. U. (2009). Belge yönetiminde kurumsal koşulların değerlendirilmesi: Türkiye Kızılay Derneği örneği. Bilgi Dünyası, 10 (1), 35-59. 0
2009 İnci Önal Önal, İ. (2009). IFLA / UNESCO School Library Manifesto for creating one world: Germany, Iran and Turkey in comparative perspective. Libri, 59 (1), 45-54. 0
2005 İnci Önal Önal, İ. (2005). New developments on the Turkish school library scene. Journal of Librarianship and Information Science, 37 (3), 141-151. 0
2008 Özgür Külcü Külcü, Ö. (2008). Hacettepe, British Columbia ve Simon Frazer Üniversitelerinde belge yönetimi uygulamalarının karşılaştırmalı analizi. Bilgi Dünyası, 9 (2), 370-398. 0
2007 Özgür Külcü Külcü, Ö. (2007). Belge yönetiminin değişen yüzü: Standartlaşma çalışmaları ve uluslararası uygulamalar. Bilgi Dünyası, 8 (2), 230-279. 0
2006 Özgür Külcü Külcü, Ö. (2006). Küreselleşme sürecince Avrupa Birliği’nde belge yönetimi uygulamaları ve Türkiye. Bilgi Dünyası, 7 (2), 202-229. 0
2003 Özgür Külcü Külcü, Ö. (2003). Batıda aydınlanma süreci ve bu süreçte belge ve arşivler II: Fransız Devrimi ve arşivciliğe etkisi. Türk Kütüphaneciliği, 17 (1), 421-440. 0
2001 Özgür Külcü Külcü, Ö. (2001). Toplumsal ve ekonomik değişim sürecince bilgi ve bilgi hizmetleri. Türk Kütüphaneciliği, 15 (1), 3-19. 0
2000 Özgür Külcü Külcü, Ö. (2000). Kuramsal bilginin oluşumu ve toplumsal bilgiye dönüşümünde epistemoloji bilgi hizmetleri ilişkisi I. Türk Kütüphaneciliği, 14 (4), 386-411. 0
2000 Özgür Külcü Külcü, Ö. (2000). Modern kurumlarda bir denetim aracı olarak belge yönetimi ve ülkemizdeki durum. Türk kütüphaneciliği. Türk Kütüphaneciliği, 14 (1), 18-46. 0
2010 İnci Önal Önal, İ. (2010). Tarihsel değişim sürecinde yaşam boyu öğrenme ve okuryazarlık: Türkiye deneyimi. Bilgi Dünyası, 11 (1), 101-121. 0
2007 İnci Önal Önal, İ. (2007). Medya okuryazarlığı: Kütüphanelerde yeni çalışma alanı. Türk Kütüphaneciliği, 3 (21), 335-359. 0
2006 İnci Önal Önal, İ. (2006). Türkiye’de basımcılık ve yayıncılığın bilgi hizmetlerine etkisi: Tarihsel araştırma. Bilgi Dünyası, 7 (1), 1-22. 0
2005 İnci Önal Önal, İ. (2005). Okul kütüphanelerinde derme geliştirme: Politikalar ve dermelerin betimlenmesi. Bilgi Dünyası, 2 (6), 193-218. 0
2004 İnci Önal Önal, İ. (2004). Eğitim ve bilgi hizmetlerinde toplam kalite uygulamaları. Türk Kütüphaneciliği, 1 (18), 27-42. 0
1997 İnci Önal Önal, İ. (1997). Multimedya örneğinde etkileşimli bilgi kaynaklarını değerlendirme. Türk Kütüphaneciliği, 2 (11), 158-170. 0
1995 İnci Önal Önal, İ. (1995). School library development in Turkey. Türk Kütüphaneciliği, 3 (9), 255-257. 0
1984 İnci Önal Önal, İ. (1984). Cezaevlerine halk kütüphanesi hizmetleri. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 3 (33), 119-131. 0
1996 İnci Önal Önal, İ. (1996). Okul kütüphanesi personelinin eğitiminde kuram ve uygulama. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 131 (2), 87-100. 0
1994 İnci Önal Önal, İ. (1994). Gençliğin bilgi gereksinimlerini etkileyen unsurların araştırılması. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 1 (11), 159-168. 0
2009 İnci Önal Önal, İ. (2009). Designing tomorrow’s libraries with children’s views. Libraries create futures: Building on cultural heritage, World Library and Information Congress: 75 th IFLA General Conference and Council, 23 – 27 August, 2009, Milan, Italy. Proceedings içinde (s. 1-16). Milan : IFLA. 0
2005 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2005). Bibliyografik kayıtlar için işlevsel gerekler (FRBR) kavramsal modeli. Prof. Dr. Nilüfer Tuncer'e Armağan içinde (s. 278-290). Ankara: TKD. 0
2004 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2004). Bilgi yönetiminin kavramsal tanımı ve uygulama alanları. Kütüphaneciliğin Destanı Uluslararası Sempozyumu, 21-24 Ekim 2004, Ankara (Bildiriler) içinde (s. 55-68). Ankara: AÜ DTCF Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2003 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2003). Elektronik kaynaklarda yasal sorunlar. Bilgi Toplumuna Doğru Halk Kütüphaneleri: PULMAN-XT Türkiye Ulusal Toplantıs Sonuç Raporu, 16-19 Kasım 2002, Milli Kütüphane, Ankara içinde (s. 81-88). Ankara: ANKOS ve TKD. 0
2003 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2003). Dijital hizmetlere ve kaynaklara erişim. Bilgi Toplumuna Doğru Halk Kütüphaneleri: PULMAN-XT Türkiye Ulusal Toplantıs Sonuç Raporu, 16-19 Kasım 2002, Milli Kütüphane, Ankara içinde (s. 103-108). Ankara: ANKOS ve TKD. 0
2002 Yıltan Bitirim , Yaşar Tonta , Hayri Sever Bitirim, Y., Tonta, Y. ve Sever, H. (2002). Information retrieval effectiveness of Turkish search engines. Advances in Information Systems: Second International Conference, ADVIS 2002, İzmir, Turkey, October 23-25, 2002, Proceedings içinde (s. 93-103). Berlin: Springer-Verlag. 0
2004 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2004). Internet and electronic information management. Electronic Information Management içinde (s. 1-22). Ottawa: RTO/NATO. 0
2002 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2002). Internet and electronic information management. Electronic Information Management for PfP Nations içinde (s. 1-20). Ottawa: RTO/NATO. 0
2002 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2002). e-Türkiye sürecinde kütüphaneler. e-Türkiye Sürecinde Kütüphaneler…38. Kütüphane Haftası Bildirileri, 25-31 Mart 2002, Ankara içinde (s. 42-61). Ankara: TKD. 0
2002 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2002). Bilgi erişim sorunları ve Internet. Kütüphanecilikte Yeni gelişmeler, Kavramlar, Olgular... 37. Kütüphane Haftası Bildirileri, 26 Mart - 01 Nisan 2001 içinde (s. 52-62). Ankara: TKD. 0
2001 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2001). Bilgi erişim sorunu. 21. Yüzyıla Girerken Enformasyon Olgusu: Ulusal Sempozyum Bildirileri, 19-20 Nisan 2001, Hatay içinde (s. 198-206). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. 0
2000 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2000). Türkiye'de kütüphanecilik eğitiminin yeniden yapılanması. Türkiye'de Kütüphane ve Enformasyon Biliminin Kurumsal Gelişimi: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü'nün Kuruluşunun 36. Yılı Anısına Düzenlenen Sempozyum Bildirileri (11-12 Mayıs 2000, İstanbul) içinde (s. 74-89). İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi. 0
1999 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1999). Kütüphanelerarası işbirliğinin neresindeyiz?. Bilginin Serüveni: Dünü, Bugünü ve Yarını... Türk Kütüphaneciler Derneği'nin Kuruluşunun 50. Yılı Uluslararası Sempozyum Bildirileri 17-21 Kasım 1999, Ankara içinde (s. 493-514). Ankara: TKD. 0
1999 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1999). Tıp ve yaşam bilimleri literatürüne Türkiye'nin katkısı (1988-1997). Bilginin Serüveni: Dünü, Bugünü ve Yarını... Türk Kütüphaneciler Derneği'nin Kuruluşunun 50. Yılı Uluslararası Sempozyum Bildirileri 17-21 Kasım 1999, Ankara içinde (s. 421-438). Ankara: TKD. 0
1997 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1997). Kütüphanelerarası işbirliği ve bilgi kaynaklarının etkin kullanımı. Kütüphanecilik Bölümü 25. Yıl'a Armağan içinde (s. 100-108). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü. 0
1997 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1997). Ulusal bilgi ağları ve ULAKBİM. Kütüphane Haftası Bildirileri (31 Mart-6 Nisan 1997, Ankara) içinde (s. 59-69). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. 0
1996 Ahmet Çelik , Yaşar Tonta Çelik, A. ve Tonta, Y. (1996). Düşünce özgürlüğü, bilgi edinme özgürlüğü ve bilgi hizmetleri. Bilgi Edinme Özgürlüğü içinde (s. 1-13). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. 0
1992 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1992). Indexing in hypertext databases. Studies in Multimedia: State-of-the-Art Solutions in Multimedia and Hypertext içinde (s. 21-30). NJ: Learned Information. 0
1990 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1990). Kataloglamada tutarlılık üzerine bir araştırma: Kongre Kütüphanesi katalogcuları ile İngiliz Ulusal Kütüphanesi katalogcuları arasındaki tutarlılık. Prof. Dr. Osman Ersoy'a Armağan içinde (s. 135-146). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. 0
1987 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1987). Kütüphanecilik eğitiminde son gelişmeler ve Türkiye. Kütüphaneciliğimiz Üzerine Görüşler: 1987 içinde (s. 85-97). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı. 0
1992 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1992). An analysis of search failures in online library catalogs. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
1985 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1985). Türk Kütüphaneciler Derneği'nin gelişmesini engelleyen nedenler. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2010 Yaşar Tonta , İrem Soydal Tonta, Y. ve Soydal, İ. (2010). Web bilgi sistemlerinde kullanılabilirlik değerlendirmesi. Rapor No: 06-A-701-002. 0
2008 Yaşar Tonta , Yurdagül Ünal Tonta, Y. ve Ünal, Y. (2008). Dergi kullanım verilerinin bibliyometrik analizi ve koleksiyon yönetiminde kullanımı. Rapor No: SOBAG 106K068. 0
2007 Yaşar Tonta , Umut Al Tonta, Y. ve Al, U. (2007). Türkiye’nin bilimsel yayın haritası: Türkiye’de dergi yayıncılığı üzerine bir araştırma. Rapor No: SOBAG 105K088. 0
2006 Yaşar Tonta , Mehmet Emin Küçük , Umut Al , Gülten Alır , Korhan Levent Ertürk , Necip Erol Olcay , İrem Soydal , Yurdagül Ünal Tonta, Y., Küçük, M. E., Al, U., Alır, G., Ertürk, K. L., Olcay, N. E. ve diğerleri (2006). Hacettepe Üniversitesi elektronik tez projesi: Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik tezlerinin dijitalleştirilmesi ve tam metinlerinin internet aracılığıyla erişime açılması. Rapor No: 02-G-064. 0
2001 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2001). Bilişim teknolojileri ve politikaları özel ihtisas komisyonu raporu. Rapor No: DPT: 2560 ÖİK: 57. 0
2002 İnci Önal Önal, İ. (2002). Geçmişimizi anımsatacak,geleceğimizi aydınlatacak bilgi merkezleri olarak kütüphaneler. Eğitim, 25 (3), 9-11. 0
1999 İnci Önal Önal, İ. (1999). Yer ve zaman sınırlarını aşan kütüphaneler: Elektronik – sayısal kütüphaneler, Uzaktan Eğitim. Kış, (2), 1929-1929. 0
1997 İrfan Çakın Çakın, İ. (1997). 25. yılında Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü. Kütüphanecilik Bölümü 25. Yıla Armağan içinde (s. 7-31). Ankara: H.Ü. Kütüphanecilik Bölümü. 0
1997 İrfan Çakın Çakın, İ. (1997). Kütüphanecilik konusunu tartıştırdık: Kütüphanecilik öğrencilerine iş umudu doğuyor. Nokta: Haftalık Siyasi Haber Dergisi, , 30-34. 0
1998 İrfan Çakın Çakın, İ. (1998). Üniversitelerimizin bilgiye erişim ortamları: Genel değerlendirme. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cumhuriyetimizin 75. Yılı Özel Sayısı, , 37-68. 0
1997 İrfan Çakın Çakın, İ. (1997). Sanayi toplumunda bilgi profesyonellerinin eğitimi: Etkileşim ve değişim. Düşünceler: TKD’nin 50. Yılına Armağan içinde (s. 137-160). Ankara: TKD Ankara Şubesi. 0
1999 İrfan Çakın Çakın, İ. (1999). Kütüphanecilik eğitimi ve yeni hedefler. 21.Yüzyıla Doğru Türk Kütüphaneciliği: 35. Kütüphane Haftası Bildirileri içinde (s. 135-146). Ankara: TKD. 0
2000 İrfan Çakın Çakın, İ. (2000). Bilgi profesyonellerinin eğitiminde yeniden yapılanma: Hacettepe Üniversitesi örneği. Türk Kütüphaneciliği, 14 (1), 3-17. 0
2000 İrfan Çakın Çakın, İ. (2000). Üniversitelerimizin bilgiye erişim sorunları ve Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi. Bilgi Dünyası, 1 (1), 26-41. 0
2000 İrfan Çakın Çakın, İ. (2000). Prof. Dr. İlhan Kum’u uğurlarken... Bilgi Dünyası, 1 (2), 253-254. 0
2001 İrfan Çakın Çakın, İ. (2001). Değerli hocamız Prof. Dr. İlhan Kum’u düşünürken. Türk Kütüphaneciliği, 15 (1), 85-89. 0
2001 İrfan Çakın Çakın, İ. (2001). Cumhuriyet döneminde Bilgi ve Belge Yönetimi alanında gelişmeler. Atatürk’ün Ölümünün 62. Yılında Cumhuriyet Türkiyesinde Bilimsel Gelişmeler Sempozyumu, 8-10 Kasım 2000, Ankara: Bildiriler ve Tartışmalar içinde (s. 61-74). Ankara: H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü. 0
2002 İrfan Çakın Çakın, İ. (2002). Kütüphanecilik bölümleri: Yeniden biçimlenirken... Düşünceler, (58), 3-9. 0
2004 İrfan Çakın Çakın, İ. (2004). Müteferrika Matbaası’nın düşündürdükleri ve Avrupa’da basımcılığın etkileri: Gelecek için geçmişi anlamak. Bilgi Dünyası, 5 (2), 153-167. 0
2005 İrfan Çakın Çakın, İ. (2005). Cumhuriyet’ten günümüze bilgi profesyonellerinin eğitiminde başlıca yönelişler. Türk Kütüphaneciliği, 19 (1), 7-24. 0
2005 İrfan Çakın Çakın, İ. (2005). Üniversite kütüphanelerimiz: Sorunlar yumağında kazanımlarımız. Prof. Dr. Nilüfer Tuncer’e Armağan içinde (s. 114-126). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. 0
2007 İrfan Çakın Çakın, İ. (2007). Kütüphanecilerin eğitiminden bilgi profesyonellerinin eğitimine: Hacettepe Üniversitesi’nde son 20 yıl. (From the education of librarians to the education of information professionals: The last twenty years at Hacettepe University). Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu: 24-26 Ekim 2007, Ankara:Bildiriler. S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve U. Al (Yay.Haz.) içinde (s. 19-23). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi. 0
2011 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2011). Information use in art: A citation analysis of sources used in art theses in Turkey. The Journal of Academic Librarianship, 37 (1), 77-81. 0
2009 Nazan Özenç Uçak , Umut Al Uçak, N. Ö. ve Al, U. (2009). The differences among disciplines in scholarly communication: A bibliometric analysis of theses. Libri, 59 (3), 166-179. 0
2009 Nazan Özenç Uçak , Tolga Çakmak Uçak, N. Ö. ve Çakmak, T. (2009). Web sayfasının kullanılabilirliğinin ölçülmesi: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü web sayfası örneği (Measurment of web usability: Web page of Hacettepe University Department of Information Management). Türk Kütüphaneciliği, 23 (2), 278-298. 0
2009 Nazan Özenç Uçak , Umut Al Uçak, N. Ö. ve Al, U. (2009). Bilimsel iletişimin zamana göre değişimi: Bir atıf analizi çalışması (Changes in scholarly communication over time: A citation analysis study). Bilgi Dünyası, 10 (1), 1-22. 0
2008 Nazan Özenç Uçak , Umut Al Uçak, N. Ö. ve Al, U. (2008). Sosyal bilim tezlerinin atıf analizi (Citation characteristics of social sciences theses). Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 25 (2), 223-240. 0
2008 Nazan Özenç Uçak , Hatice Gülşen Birinci Uçak, N. Ö. ve Birinci, H. G. (2008). Bilimsel etik ve intihal (Scientific ethics and plagiarism). Türk Kütüphaneciliği, 22 (2), 187-204. 0
2008 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2008). Kütüphanecilik ve bilgi yönetimi literatüründe kullanıcı (Users in literature of librarianship and information management). Bilgi Dünyası, 9 (1), 20-40. 0
2006 Nazan Özenç Uçak , Şemsa Olşen Güzeldere Uçak, N. Ö. ve Güzeldere, Ş. O. (2006). Bilişsel yapının ve işlemlerin bilgi arama davranışı üzerine etkisi (The impact of cognitive structure and processes on information seeking). Türk Kütüphaneciliği, 20 (1), 7-28. 0
2004 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2004). Değişen bilgi ortamının danışma hizmetine etkisi (The impact of changing information environment on rerefence services) . Türk Kütüphaneciliği, 18 (4), 407-417. 0
2007 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2007). Internet using habits of the students of the department of information management: Hacettepe University, Ankara. The Journal of Academic Librarianship, 33 (6), 697-707. 0
2004 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2004). User studies in Turkey: An evaluation of dissertations. Information Development, 20 (2), 122-129. 0
2003 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2003). Elektronik danışma hizmetleri (Digital reference services). Bilgi Dünyası, 4 (2), 103-121. 0
2003 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2003). The Importance of user-centered university library design. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (8), 197-204. 0
2000 Nazan Özenç Uçak Özenç Uçak, N. (2000). Sosyal bilimler ve kütüphanecilik alanında nitel araştırma yöntemlerinin kullanımı (Use of qualitative research methods in social sciences and librarienship). Bilgi Dünyası, 1 (2), 255-279. 0
2000 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2000). Bilgi üzerine kuramsal bir yaklaşım. Bilgi Dünyası, 1 (1), 143-159. 0
2000 Nazan Özenç Uçak , Umut Al Uçak, N. Ö. ve Al, U. (2000). İnternet'te bilgi arama davranışları. Türk Kütüphaneciliği, 14 (3), 317-331. 0
1997 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (1997). Bilgi gereksinimi ve bilgi arama davranışı. Türk Kütüphaneciliği, 11 (4), 315-325. 0
1999 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (1999). Sosyal ve insan bilimleri alanlarında bilgi gereksinimi ve kullanımı. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 16 (1), 115-128. 0
1995 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (1995). Kütüphanecilikte sürekli eğitim. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 12 (1.02.2019), 207-216. 0
1995 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (1995). Kütüphaneleri etkileyen teknolojik yenilikler ve geleceğin kütüphaneleri. Türk Kütüphaneciliği, 9 (1), 49-55. 0
1993 Ahmet Çelik , Nazan Özenç Uçak Çelik, A. ve Uçak, N. Ö. (1993). Üniversite kütüphaneleri üzerine. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 10 (2), 115-121. 0
2009 Nazan Özenç Uçak , Bülent Yılmaz Uçak, N. Ö. ve Yılmaz, B. (2009). Kongre Kütüphanesi (LC) ve Dewey Onlu Sınıflama (DDC) sistemlerinde kadın konusuna yaklaşım. D. F. Türe ve B. T. Keşoğlu (Yay Haz.) . Kadın Belleğini oluşturmada Kaynak Sorunu , Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı 20. Yıl Sempozyumu, 17-19 Nisan 2009/ Women's Memory: The Problem of Sources, 20th. Anniversary Semposium of the Women's Library and Information Centre Foundation içinde (s. 163-173). İstanbul: Kadir Has Üniversitesi. 0
2008 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2008). Sosyal bilimler yayınlarının görünürlüğü ve değerlendirilmesinde yaşanan sorunlar. Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık:III. Kurultay Bildirileri içinde (s. 77-85). Ankara: ULAKBİM. 0
2007 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2007). Kütüphanecilik ve bilgi yönetimi literatüründe kullanıcı. (Users in literature of librarianship and information management). Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu: 24-26 Ekim 2007, Ankara:Bildiriler. S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve U. Al (Yay.Haz.) içinde (s. 113-120). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2006 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2006). Bilimsel iletişimde değişen roller ve kütüphanelerin yeri. I. Uluslararası Bilgi Hizmetleri Sempozyum: İletişim 25-26 Mayıs, İstanbul içinde (s. 122-131). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2001 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2001). Kullanıcı araştırmalarının sorunları. 21. Yüzyıla Girerken Enformasyon Olgusu, Ulusal Sempozyum Bildirileri 19-20 Nisan içinde (s. 207-214). Hatay: TKD. 0
2001 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2001). Internet kullanıcıları. 37. Kütüphane Haftası, 26 Mart- 1 Nisan içinde (s. 44-51). Ankara: TKD. 0
1998 Nazan Özenç Uçak , Serap Kurbanoğlu Uçak, N. Ö. ve Kurbanoğlu, S. (1998). Information needs and information seeking behaviours of scholars at a Turkish university. The 64th IFLA General Conference on Crossroads of Information and Culture. Amsterdam, 16-21 Ağustos içinde. IFLA. 0
1990 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (1990). Türkiye’de ansiklopedik yayınlar. Türk Kütüphaneciler Derneği 40. Yıl Kütüphanecilik Kurultayı içinde (s. 203-205). Ankara: TKD. 0
2010 Nazan Özenç Uçak , Tolga Çakmak Uçak, N. Ö. ve Çakmak, T. (2010). Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Öğrencilerinin Web 2.0 Araçlarını Kullanım Özellikleri. (Web 2.0 usage attributes of students at the Hacettepe University Department of Information Management) . Bilgi Yönetiminde Teknolojik Yakınsama ve Sosyal Ağlar: 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 22-24 Eylül 2010, Ankara. /Technological Convergence and Social Networks in Information Management: 2nd International Symposium on Informatio içinde (s. 44-53). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2009 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2009). Bilimsel iletişim ve üniversite kütüphaneleri. Hidayet Nuhoğlu’na Armağan içinde (s. 291-298). İstanbul: Pamuk Yayıncılık. 0
2005 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2005). Danışma hizmetinin değerlendirilmesi. Prof. Dr. Nilüfer Tuncer'e armağan içinde (s. 291-301). Ankara: TKD. 0
1998 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (1998). Çocuk, gençlik ve özürlülere yönelik yayıncılık komisyon raporu. T.C. Kültür Bakanlığı IV. Ulusal Yayın Kongresi Komisyon Raporları. Ankara, Kültür Bakanlığı, 16-19 Aralık içinde (s. 49-63). Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı. 0
2007 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2007). Adile Günden anısına armağan: ÜNAK’03 Bildiriler, Bilgiye Erişimde Değişen Yollar ve II. Tıbbi Bilgi Yönetimi ve Teknolojileri Sempozyumu Ankara, 25-26 Eylül 2003 (Kitap Tanıtımı). Bilgi Dünyası, 8 (2), 326-328. 0
2006 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2006). Bilgi Merkezlerinde Toplam Kalite Yönetimi (Kitap Tanıtımı). Bilgi Dünyası, 7 (1), 159-160. 0
2002 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2002). Türkiye'de ve dünyada Nazım Hikmet (Toplu Katalog) = Nazım Hikmet'inTurkey and in the World (Union Catalogue) (Tanıtım). Türk Kütüphaneciliği, 16 (3), 396-396. 0
1996 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (1996). TÜRKMED Türk Tıp İndeksleri Dizisi (Tanıtım-Eleştiri). Türk Kütüphaneciliği, 10 (2), 186-187. 0
2007 Özgür Külcü , Hande Uzun Külcü Külcü, Ö. ve Külcü, H. U. (2007). Değişen koşullarda kurumsal belge ve arşiv hizmetleri: Bir uygulama örneği olarak Türkiye Kızılay Derneği. Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı içinde (s. 245-252). Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 0
2007 Gülbün Baydur , Özgür Külcü Baydur, G. ve Külcü, Ö. (2007). Arşivcilik eğitimi: Hacettepe deneyiminin ardından. (Archival education: The experience of Hacettepe University). Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu: 24-26 Ekim 2007, Ankara:Bildiriler. S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve U. Al (Yay.Haz.) içinde (s. 24-31). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi. 0
2005 Özgür Külcü Külcü, Ö. (2005). Kurumsal belge yönetim programları ve yasal düzenlemeler. Prof.Dr. Nilüfer Tuncer’e Armağan Kitabı içinde (s. 185-207). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. 0
2001 Özgür Külcü Külcü, Ö. (2001). Üniversitelerde belge yönetimi: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde üretilen ve kullanılan belgelere yönelik yasal düzenlemelerin değerlendirilmesi. 21.Yüzyıla Girerken Enformasyon Olgusu Ulusal Sempozyumu Bildirileri Kitabı içinde (s. 146-157). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. 0
1999 Özgür Külcü Külcü, Ö. (1999). Kurumsal bilginin denetlenmesinde belge yönetimi: Üniversitelerde belge yönetim çalışmaları. bilginin serüveni dünü bugünü yarını. Türk Kütüphaneciler Derneğinin Kuruluşunun 50. Yılı: Uluslararası Sempozyum Bildirileri Kitabı içinde (s. 384-421). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. 0
1997 Özgür Külcü Külcü, Ö. (1997). Belge yönetiminde form üretimi. Kütüphanecilik Bölümü 25. Yıl'a Armağan Kitabı içinde (s. 226-241). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü. 0
2009 Özgür Külcü , Tolga Çakmak Külcü, Ö. ve Çakmak, T. (2009). Elektronik belge yönetimi üzerine InterPARES projesi ve Türkiye takımı faaliyetleri (InterPARES project on the electronic records management and team Turkey activities). 0
2001 Özgür Külcü Külcü, Ö. (2001). Yönetimde iletişim: İletişim türleri ve özellikleri. Düşünceler, 56, 15-28. 0
2010 Özgür Külcü Külcü, Ö. (2010). Kurumsal İçerik Yönetimi Kapsamında E-Posta Yönetimi: Türkiye’den Yansımalar. (E-mail management in the context of enterprise content management: Reflections from Turkey). Bilgi Yönetiminde Teknolojik Yakınsama ve Sosyal Ağlar: 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 22-24 Eylül 2010, Ankara. /Technological Convergence and Social Networks in Information Management: 2nd International Symposium on Informati içinde (s. 74-82). Ankara: H.Ü.Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2009 Özgür Külcü , Tolga Çakmak Külcü, Ö. ve Çakmak, T. (2009). Türkiye’de elektronik belge yönetimine dönük koşulların değerlendirilmesi: 17 Kurumda gerçekleştirilen analiz sonuçları/ Evaluation of institutional conditions for ERM in Turkey: Results of surveys carried out in 17 Institutions. UNAK 09, Bilgi Çağında Varoluş: Fırsatlar ve Tehditler içinde. İstanbul: UNAK. 0
2009 Özgür Külcü , Tolga Çakmak Külcü, Ö. ve Çakmak, T. (2009). Evaluation of institutional conditions for electronic records management (ERM) in Turkey: Results of surveys carried out in 17 Institution. InterPARES 3 Symposium içinde. Seoul: . 0
1983 Yaşar Tonta Tonta, Y. (1983). Bir ulusal enformasyon sisteminde enformasyon transfer döngüsünün önemi ve Türkiye'de durum. TÜBITAK/TÜRDOK Ulusal Enformasyon Sistemi I. Ulusal Sempozyumu Ankara, 20-21 Aralık 1983 içinde. . 0
2011 Güleda Düzyol Düzyol, G. (2011). Türkiye kütüphanecilik ve bilgibilim literatürünün entellektüel haritasının çıkarılması: Bir yazar ortak atıf analizi çalışması. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2010 Nevzat Özel , Tolga Çakmak Özel, N. ve Çakmak, T. (2010). Users’ expectations on restructuring OPACs through social network applications. Peidong Zhu, Lizhe Wang, Feng Xia,Huajun Chen, Ian McLoughlin, Shiao-Li Tsao, Mitsuhisa Sato, Sun-Ki Chai ve Irwin King (Ed.). . 2010 IEEE/ACM International Conference on Green Computing and Communications & 2010 IEEE/ACM International Conference on Cyber, Physical and Social Computing içinde (s. 798-803). Los Alamitos: The Institute of Electrical and Electronics Engineers. 0
2012 Umut Al , Umut Sezen , İrem Soydal , Zehra Taşkın , Güleda Düzyol Al, U., Sezen, U., Soydal, İ., Taşkın, Z. ve Düzyol, G. (2012). Collaboration of Turkish scholars: Local or global?. CollNet Journal of Scientometrics and Information Management, 6 (1), 145-159. 0
2012 Umut Al , Zehra Taşkın , Güleda Düzyol Al, U., Taşkın, Z. ve Düzyol, G. (2012). Use of Social Network Analysis in Bibliometric Researches. Bobcatsss2012: Information on E-Motion içinde. Amsterdam: . 0
2012 Güleda Düzyol , Sibel Akın , Zehra Taşkın Düzyol, G., Akın, S. ve Taşkın, Z. (2012). E-Learning and an Adutainment Tool Xtranormal. Bobcatsss2012: Information on E-Motion içinde. Amsterdam: . 0
2010 Zehra Taşkın Taşkın, Z. (2010). Contribution of Turkish Scholars to Earthquake Literature: the impact of the Marmara Earthquake. Communications in Computer and Information Science (CCIS) içinde (s. 222-230). Ankara: . 0
2010 Güleda Düzyol , Zehra Taşkın , Yaşar Tonta Düzyol, G., Taşkın, Z. ve Tonta, Y. (2010). Mapping the Intellectual Structure of Open Access Field Through Co-Citation Analysis. Open Access to STM Information içinde (s. 177-186). Yunanistan: . 0
2007 Zehra Yanar Yanar, Z. (2007). Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Eğitim Programının Değerlendirilmesi. (Evaluation of the curriculum of the Department of Information Management of Hacettepe University) . Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu: 24-26 Ekim 2007, Ankara:Bildiriler. S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve U. Al (Yay.Haz.) içinde (s. 173-178). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi. 0
2011 S. Şeker , Güleda Düzyol Şeker, S. ve Düzyol, G. (2011). Content Analysis of ACRL Blog. Digital Publishing and Mobile Technologies. 15th Inernational Conference on Electronic Publishing içinde (s. 139-149). İstanbul: . 0
2012 Umut Al , İrem Soydal , Gülten Alır Al, U., Soydal, İ. ve Alır, G. (2012). Trends in research librarianship literature: A social network analysis of articles. Liber Quarterly, (21(3/4)), 429-444. 0
2012 Umut Al Al, U. (2012). Türk kültürü ve Hacı Bektaş Veli araştırma dergisi, 2008-2010. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, (61), 273-286. 0
2011 Umut Al , İrem Soydal Al, U. ve Soydal, İ. (2011). Koleksiyon yönetiminde ödünç verme istatistiklerinin kullanımı: Hacettepe Üniversitesi örneği (Use of circulation statistics in collection management: A case study of Hacettepe University). Bilgi Dünyası, 12 (2), 223-238. 0
2011 Tolga Çakmak , Özgür Külcü Çakmak, T. ve Külcü, Ö. (2011). Kurumsal içerik yönetimi bileşenlerinin bir savunma sanayii organizasyonu örneğinde değerlendirilmesi. Bilgi Dünyası , (12(2)), 263-279. 0
2011 Nevzat Özel , Tolga Çakmak Özel, N. ve Çakmak, T. (2011). Çevrimiçi kütüphane kataloglarına yönelik kullanıcı beklentileri: Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri örneği. Bilgi Dünyası , (12(1)), 30-45. 0
2012 Tolga Çakmak , Hüseyin Körpeoğlu Çakmak, T. ve Körpeoğlu, H. (2012). Web content management within the organizational identity framework: A Study for Hacettepe University Department of Information Management web content management system.. BOBCATSSS 2012 Information in E-motion içinde (s. 91-93). Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam. 0
2012 Tania Todorova , Aneta Raykova , Tolga Çakmak , Petra Miočić Todorova, T., Raykova, A., Çakmak, T. ve Miočić, P. (2012). E-Motion of the Manager of Cultural Institutions Experiences within ERASMUS IP LibCMASS at State University of Library Studies and Information Technologies in Sofia. BOBCATSSS 2012 Information in E-motion içinde (s. 324-327). Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam. 0
2009 Tolga Çakmak Çakmak, T. (2009). Belge Yönetimi ve "Enterprise 2.0". 8. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi içinde (s. 205-220). Ankara: Ankara Üniversitesi. 0
2009 Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (2009). Report of the UNESCO "Training the Trainers in Information Literacy" ("TTT") workshop. Ankara, Turkey, September 3-5, 2008. The International Information and Library Review, 41 (4), 252-256. 0
2009 Benlihan Uğur , Buket Akkoyunlu , Serap Kurbanoğlu Uğur, B., Akkoyunlu, B. ve Kurbanoğlu, S. (2009). Students' opinions on blended learning and its implementation in terms of their learning styles. Education and Information Technologies, 16, 5-23. 0
2010 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2010). Bilgi: Çok yüzlü bir kavram (Information: A multi-faceted concept). Türk Kütüphaneciliği, 24 (4), 705-722. 0
2011 Tania Todorova , Aleksandra Horvat , Yaşar Tonta , Tolga Çakmak Todorova, T., Horvat, A., Tonta, Y. ve Çakmak, T. (2011). International collaboration in IP Erasmus ‘Library, Information and Cultural Management . National Conference on Library and Cultural Management and ICT, 3-4 September 2011 Proceedings içinde (s. 20-37). Bulgaristan: Burgas. 0
2012 Zehra Taşkın Taşkın, Z. (2012). Atıf dizinlerinde üniversite adreslerinin standardizasyon sorunu. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2012 Serap Kurbanoğlu , Zehra Taşkın Kurbanoğlu, S. ve Taşkın, Z. (2012). Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrenci profili: 2011-2012 Akademik yılı. Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan içinde (s. 49-64). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2012 Özgür Külcü Külcü, Ö. (2012). Kalite yönetimi, kalite sistem dokümantasyonu ve ISO standartlarında belge yönetimi. Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan içinde (s. 65-87). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2012 İnci Önal Önal, İ. (2012). Yarın nasılsınız? Eğitim yayıncılığıyla geleceği tahmin etme. Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan içinde (s. 101-110). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2012 Nevzat Özel , Tolga Çakmak Özel, N. ve Çakmak, T. (2012). Yeni nesil kütüphane katalogları: OPAC 2.0. Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan içinde (s. 111-116). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2012 İrem Soydal , Gülten Alır , Yurdagül Ünal Soydal, İ., Alır, G. ve Ünal, Y. (2012). Türk üniversiteleri e-öğrenmeye hazır mı? Hacettepe Üniversitesi Edebiyet Fakültesi örneği. Ö. Külcü, T. Çakmak, N. Özel (Yay. Haz). Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan içinde (s. 133-144). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2012 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2012). Bilgi sınıflama, bilgi düzenleme ve bilgi erişim. Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan içinde (s. 155-172). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2012 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2012). Öğrencilerin intihal algısı. Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan içinde (s. 173-182). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2012 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2012). Okuma alışkanlığının okuma başarısına etkisi: Ankara Keçiören Atapark İlköğretim Okulu öğrencileri üzerine bir araştırma . Prof. Dr. K. Gülbün Baydur'a Armağan içinde (s. 209-218). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2012 Bülent Yılmaz , Ömer Dalkıran Yılmaz, B. ve Dalkıran, Ö. (2012). Türkiye'nin bilim-teknoloji politikalarında kütüphane kurumuna yaklaşım. Bilgi Dünyası, 13 (1), 57-81. 0
2012 İnci Önal , Selda Ekici Önal, İ. ve Ekici, S. (2012). Okul kütüphanecilerinin görüşlerine göre okul kültürü değerlendirmesi. Bilgi Dünyası, 13 (1), 138-164. 0
2012 Özgür Külcü Külcü, Ö. (2012). Kurumsal bilgi kaynağı olarak e-posta yönetim sistemleri. Bilgi Dünyası, 13 (1), 226-248. 0
2011 Eda Köse Köse, E. (2011). Tıp akademisyenlerinin kanıta dayalı bilgi gereksinimleri ve bilgi arama davranışları: Hacettepe Üniversitesi örneği. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2012 Özgür Külcü Külcü, Ö. (2012). Türkiye’de kurumsal elektronik bilgi ve belge yönetimi uygulamalarına dönük koşulların değerlendirilmesi: 57 Örnek kurumun analizi. Türk Kütüphaneciliği, 26 (1), 30-52. 0
2012 Özlem Şenyurt Topçu , Bülent Yılmaz Şenyurt Topçu, Ö. ve Yılmaz, B. (2012). Ankara’daki halk kütüphanesi hizmet niteliğinin değerlendirilmesi (Measuring the service quality of public libraries in Ankara). Türk Kütüphaneciliği, 26 (1), 53-77. 0
2012 Selda Ekici , Nazan Özenç Uçak Ekici, S. ve Uçak, N. Ö. (2012). İlköğretim öğrencilerinin internet’te bilgi arama davranışları (Information seeking behaviours of primary school students on the internet). Türk Kütüphaneciliği, 26 (1), 78-96. 0
2012 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2012). Okumanın nörobiyolojisi. Türk Kütüphaneciliği, 26 (1), 142-147. 0
2012 Bülent Yılmaz , Ayşegül Kaşıkçı Çam Yılmaz, B. ve Çam, A. K. (2012). İlköğretim öğrencilerinin düşünce özgürlüğüne ilişkin bilinç ve tutumları. Bilgi Eksenli Kuram ve Uygulamalar: Sorgulayıcı ve Çözümleyici Yaklaşımlar Sempozyumu, 31 Mayıs-02 Haziran 2012, Ürgüp, Nevşehir: Bildiriler içinde (s. 233-254). Ankara: Ankara Üniversitesi. 0
2012 Esin Sultan Oğuz Oğuz, E. S. (2012). Kültürlerarası iletişimde toplumsal bütünleşme merkezi olarak halk kütüphaneleri. 2. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu: Değişen Dünyada Halk Kütüphaneleri 9-12 Mayıs 2012, Bodrum: Bildiriler, Posterler ve Çalıştay Raporları içinde (s. 48-58). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı. 0
2012 Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (2012). Bilgi okuryazarlığı becerilerinin önemi ve halk kütüphanelerinin bilgi okuryazarlığı becerilerinin toplum bireylerine kazandırılmasındaki rolü. 2. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu: Değişen Dünyada Halk Kütüphaneleri 9-12 Mayıs 2012, Bodrum: Bildiriler, Posterler ve Çalıştay Raporları içinde (s. 59-61). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı. 0
2012 İnci Önal Önal, İ. (2012). Hizmet verme yarışı. 2. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu: Değişen Dünyada Halk Kütüphaneleri 9-12 Mayıs 2012, Bodrum: Bildiriler, Posterler ve Çalıştay Raporları içinde (s. 62-68). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı. 0
2012 Özden Demircioğlu Faydalıgül , Bülent Yılmaz Faydalıgül, Ö. D. ve Yılmaz, B. (2012). Türkiye'de halk kütüphanelerinin yerel yönetimlere devri: Kütüphaneciler ne düşünüyor?. 2. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu: Değişen Dünyada Halk Kütüphaneleri 9-12 Mayıs 2012, Bodrum: Bildiriler, Posterler ve Çalıştay Raporları içinde (s. 96-119). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı. 0
2012 Nazan Özenç Uçak , Özlem Şenyurt Topçu Uçak, N. Ö. ve Şenyurt Topçu, Ö. (2012). Günlük yaşamda bilgi gereksinimi ve halk kütüphaneleri. 2. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu: Değişen Dünyada Halk Kütüphaneleri 9-12 Mayıs 2012, Bodrum: Bildiriler, Posterler ve Çalıştay Raporları içinde (s. 120-134). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı. 0
2012 Yurdagül Ünal , Bülent Yılmaz Ünal, Y. ve Yılmaz, B. (2012). Europeana (Avrupa Dijital Kütüphanesi) ve halk kütüphaneleri. 2. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu: Değişen Dünyada Halk Kütüphaneleri 9-12 Mayıs 2012, Bodrum: Bildiriler, Posterler ve Çalıştay Raporları içinde (s. 135-145). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı. 0
2012 İpek Şencan , Bülent Yılmaz Şencan, İ. ve Yılmaz, B. (2012). İnternet'in halk kütüphanesi kullanımına etkisi: Ankara'da ortaöğretim öğrencileri üzerine yapılan bir araştırma. 2. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu: Değişen Dünyada Halk Kütüphaneleri 9-12 Mayıs 2012, Bodrum: Bildiriler, Posterler ve Çalıştay Raporları içinde (s. 151-167). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı. 0
2012 Gülbün Baydur Baydur, G. (2012). Halk kütüphanelerinin yerel arşiv fonksiyonu. 2. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu: Değişen Dünyada Halk Kütüphaneleri 9-12 Mayıs 2012, Bodrum: Bildiriler, Posterler ve Çalıştay Raporları içinde (s. 168-172). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı. 0
2012 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2012). Kütüphanecilik ve Bilgibilim Eğitiminde Gelişmeler ve Program Değişiklikleri. Türk Kütüphaneciliği, 26 (2), 227-261. 0
2012 İrfan Çakın Çakın, İ. (2012). Bilgi Profesyonellerinin Eğitiminde 40 Yıl: Hacettepe Üniversitesinin Lisans Programındaki Değişiklikler. Türk Kütüphaneciliği, 26 (2), 262-290. 0
2012 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2012). Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Lisans Programının Güncelleştirilmesi (2009-2011). Türk Kütüphaneciliği, 26 (2), 291-314. 0
2012 Gülbün Baydur Baydur, G. (2012). Kataloglama Eğitimi. Türk Kütüphaneciliği, 26 (2), 315-328. 0
2012 Nazan Özenç Uçak , Serap Kurbanoğlu , İpek Şencan , Güleda Doğan Uçak, N. Ö., Kurbanoğlu, S., Şencan, İ. ve Doğan, G. (2012). Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencileri üzerine bir araştırma (A survey on students of department of information management at Hacettepe University). Türk Kütüphaneciliği-Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nün 40. Kuruluş Yıldönümü Özel Sayısı , 26 (2), 329-348. 0
2012 Umut Al , Güleda Doğan Al, U. ve Doğan, G. (2012). Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tezlerinin atıf analizi. Türk Kütüphaneciliği, 26 (2), 349-369. 0
2012 Bülent Yılmaz , Özgür Külcü , Yurdagül Ünal , Tolga Çakmak Yılmaz, B., Külcü, Ö., Ünal, Y. ve Çakmak, T. (2012). AccessIT projesi ve dijitalleştirme uzaktan eğitim programının değerlendirilmesi. Türk Kütüphaneciliği, 26 (2), 370-390. 0
2012 Tolga Çakmak , Bülent Yılmaz Çakmak, T. ve Yılmaz, B. (2012). Overview of the digitization policies in cultural memory institutions in Turkey. E- Bilim ve Belge Yönetimi: 3. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 19-21 Eylül 2012, Ankara, Türkiye. Bildiriler / E-Science and Information Management: 3rd International Symposium on Information Management in a Changing World, Septembe içinde (s. 146-154). Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2012 Özgür Külcü Külcü, Ö. (2012). Kurumlarda internet, e-posta, blog ve sosyal ağların kullanımı ve denetimi üzerine bir değerlendirme. E- Bilim ve Belge Yönetimi: 3. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 19-21 Eylül 2012, Ankara, Türkiye. Bildiriler / E-Science and Information Management: 3rd International Symposium on Information Management in a Changing World, Septembe içinde (s. 155-160). Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2007 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2007). İlkçağ Anadolu uygarlıklarında sosyo-ekonomik ve kültürel yapı bağlamında kütüphane/arşiv kurumu. (The institution of library/archive in the context of socio-economic and cultural structure of the ancient anatolia civilizations). Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu: 24-26 Ekim 2007, Ankara:Bildiriler. S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve U. Al (Yay.Haz.) içinde (s. 60-72). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi. 0
2007 Seda Kesen , Canan Şenol , Zehra Yanar Kesen, S., Şenol, C. ve Yanar, Z. (2007). Google Scholar ve Scirus arama motorlarında Türkçe anahtar sözcüklerle yapılan aramalar üzerine bir değerlendirme.( An evaluation of Google Scholar and Scirus search engines using Turkish search queries) . Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu: 24-26 Ekim 2007, Ankara:Bildiriler. S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve U. Al (Yay.Haz.) içinde (s. 92-98). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi. 0
2007 Gülten Alır , İrem Soydal , Özgür Öztürk Alır, G., Soydal, İ. ve Öztürk, Ö. (2007). Türkiye'de e-devlet uygulamaları kapsamında kamu kurumlarına ait web sayfalarının değerlendirilmesi. (Assessment of public agencies' web pages in terms of e-government applications in Turkey). Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu: 24-26 Ekim 2007, Ankara:Bildiriler. S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve U. Al (Yay.Haz.) içinde (s. 158-166). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi. 0
2007 Serap Kurbanoğlu , Buket Akkoyunlu Kurbanoğlu, S. ve Akkoyunlu, B. (2007). Bilgi Yönetimi Bölümü öğrencilerinin öğrenme stilleri. (Learning styles of the Department of Information Management ). Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu: 24-26 Ekim 2007, Ankara:Bildiriler. S. Kurbanoğlu, Y. Tonta ve U. Al (Yay.Haz.) içinde (s. 167-172). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi. 0
2010 Esin Sultan Oğuz , Leif Kajberg Oğuz, E. S. ve Kajberg, L. (2010). The implications of information democracy and digital socialism for public libraries. (Bilgi demokrasisinin gerekleri ve halk kütüphaneleri için sayısal sosyalizm). Bilgi Yönetiminde Teknolojik Yakınsama ve Sosyal Ağlar: 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 22-24 Eylül 2010, Ankara. /Technological Convergence and Social Networks in Information Management: 2nd International Symposium on Informatio içinde (s. 4-13). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi. 0
2010 Milena Dobreva , Emma Mcculloch , Duncan Birrell , Yurdagül Ünal , Pierluigi Feliciati Dobreva, M., Mcculloch, E., Birrell, D., Ünal, Y. ve Feliciati, P. (2010). Digital natives and specialised digital libraries: A study of Europeana users. (Dijital yerliler ve özelleşmiş dijital kütüphaneler: Europeana kullanıcıları üzerine bir çalışma) . Bilgi Yönetiminde Teknolojik Yakınsama ve Sosyal Ağlar: 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 22-24 Eylül 2010, Ankara. /Technological Convergence and Social Networks in Information Management: 2nd International Symposium on Informatio içinde (s. 33-43). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2010 Gülten Alır , Thomas Sodring , İrem Soydal Alır, G., Sodring, T. ve Soydal, İ. (2010). An evaluation of TS13298 in the scope of MoReq2. (TS 13298: MoReq2 kapsamında bir değerlendirme). Bilgi Yönetiminde Teknolojik Yakınsama ve Sosyal Ağlar: 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 22-24 Eylül 2010, Ankara. /Technological Convergence and Social Networks in Information Management: 2nd International Symposium on Informatio içinde (s. 137-147). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2010 Zehra Taşkın Taşkın, Z. (2010). Contribution of Turkish Scholars to Earthquake Literature: The impact of the Marmara Earthquake. (Türk bilim adamlarının deprem literatürüne katkıları: Marmara depremi'nin etkisi). Bilgi Yönetiminde Teknolojik Yakınsama ve Sosyal Ağlar: 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 22-24 Eylül 2010, Ankara. /Technological Convergence and Social Networks in Information Management: 2nd International Symposium on Informatio içinde (s. 210-216). Ankara: H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2010 Zehra Taşkın Taşkın, Z. (2010). Contribution of Turkish scholars to earthquake literature: The impact of the Marmara earthquake . Technological Convergence and Social Networks in Information Management: 2nd International Symposium on Information Management in a Changing World, IMCW 2010. Ankara, Turkey, September 2010 Proceedings. S. Kurbanoğlu, U. Al, P. L. Erdoğan, Y. Tonta, N. Uça içinde (s. 222-230). Berlin: Springer. 0
2010 Gülten Alır , Thomas Sodring , İrem Soydal Alır, G., Sodring, T. ve Soydal, İ. (2010). An evaluation of TS13298 in the scope of MoReq2. Technological Convergence and Social Networks in Information Management: 2nd International Symposium on Information Management in a Changing World, IMCW 2010 Ankara, Turkey, September 2010 Proceedings. S. Kurbanoğlu, U. Al, P. L. Erdoğan, Y. Tonta, N. Uçak içinde (s. 129-144). Berlin: Springer. 0
2011 Tolga Çakmak Çakmak, T. (2011). Kurumsal içerik yönetimi kapsamında elektronik bilgi ve belge sistemlerinin bir kurum örneğinde değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2010 Serap Kurbanoğlu , Yaşar Tonta , Umut Al , Phyllis Lepon Erdoğan , Nazan Özenç Uçak Kurbanoğlu, S., Tonta, Y., Al, U., Lepon Erdoğan, P. ve Uçak, N. Ö. (2010). Bilgi yönetiminde teknolojik yakınsama ve sosyal ağlar: 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 22-24 Eylül 2010, Ankara, Türkiye: Bildiriler/Technological convergence and social networks in information management: 2nd International Symp. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2010 Serap Kurbanoğlu , Umut Al , Phyllis Leopan Erdoğan , Nazan Özenç Uçak Kurbanoğlu, S., Al, U., Leopan Erdoğan, P. ve Uçak, N. Ö. (2010). Technological convergence and social networks information management: 2nd International Symposium in a Changing World, IMCW 2010, Ankara, Turkey, September 2010. Berlin: Springer. 0
2007 Serap Kurbanoğlu , Yaşar Tonta , Umut Al Kurbanoğlu, S., Tonta, Y. ve Al, U. (2007). Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 24-26 Ekim 2007, Ankara: Bildiriler . Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2012 Serap Kurbanoğlu , Umut Al , Phyllis Lepon Erdoğan , Yaşar Tonta , Nazan Özenç Uçak Kurbanoğlu, S., Al, U., Lepon Erdoğan, P., Tonta, Y. ve Uçak, N. Ö. (2012). E-bilim ve bilgi yönetimi: 3. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 19-21 Eylül 2012, Ankara, Türkiye: Bildiriler / E-science and information management: 3rd International Symposium on Information Management in a Changing World, September. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2012 Serap Kurbanoğlu , Umut Al , Phyllis Lepon Erdoğan , Yaşar Tonta , Nazan Özenç Uçak Kurbanoğlu, S., Al, U., Lepon Erdoğan, P., Tonta, Y. ve Uçak, N. Ö. (2012). E-science and information management: 3 rd International Symposium on Information Management in a Changing World , IMCW 2012, Ankara, Turkey, September 19-21, 2012. Proceedings.. Berlin: Springer. 0
2011 Yaşar Tonta , Umut Al , Phllis Lepon Erdoğan , Ana Alice Baptista Tonta, Y., Al, U., Lepon Erdoğan, P. ve Baptista, A. A. (2011). Digital publishing and mobile technologies: 15th International Conference on Electronic Publishing, June 22-24, 2011, Istanbul, Turkey: Proceedings. . Ankara: Hacettepe University Department of Information Management. 0
2010 Turid Hedlund , Yaşar Tonta Hedlund, T. ve Tonta, Y. (2010). Publishing in the networked wold: Transforming the nature of communication. 14th International Conference on Electronic Publishing 16-18 June 2010, Helsinki, Finland. Helsinki: Hanken School of Economics. 0
2003 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2003). Electronic information management (Elektronik bilgi yönetimi). Ottowa: RTO/NATO. 0
2002 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2002). Electronic information management for PfP nations (PfP ülkeleri için elektronik bilgi yönetimi). Ottowa: RTO/NATO. 0
1996 Roy Tennant , John Ober , Anne G. Lipow Tennant, R., Ober, J. ve Lipow, A. G. (1996). Internet el kitabı (Crossing the threshold of internet). Y. Tonta, A. Çelik, A. Kaygusuz, M. Şan (çev.). Y. Tonta (çev. ed.). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. 0
2005 Yaşar Tonta , Gail Hodge Tonta, Y. ve Hodge, G. (2005). Introduction (Special issue on electronic information management). Information Services & Use, 25 (1), 1-2. 0
2005 Yaşar Tonta , Gail Hodge Tonta, Y. ve Hodge, G. (2005). Internet and electronic information management (Special issue on electronic information management). Information Services & Use, 25 (1), 10-12. 0
2012 Turgay Henkoğlu , Nazan Özenç Uçak Henkoğlu, T. ve Uçak, N. Ö. (2012). Elektronik bilgi güvenliğinin sağlanması ile ilgili hukuki ve etik sorumluluklar (Legal and ethical responsibilities for ensuring electronic information security). Bilgi Dünyası, 13 (2), 377-396. 0
2007 Necip Erol Olcay , Seyit Koçberber Olcay, N. E. ve Koçberber, S. (2007). OPAC kullanıcılarının bilgi arama stratejilerinin analizi. Rapor No: SOBAG 105K225. 0
2008 Necip Erol Olcay , Seyit Koçberber , İrem Soydal , Gülten Alır Olcay, N. E., Koçberber, S., Soydal, İ. ve Alır, G. (2008). OPAC kullanıcılarının bilgi arama stratejilerinin analizi (Analysis of OPAC users’ information seeking strategies). Edebiyat Fakültesi Dergisi, 25 (2), 165-186. 0
2013 Umut Al , Orçun Madran Al, U. ve Madran, O. (2013). Açık ders malzemelerine genel bakış: Türkiye Bilimler Akademisi örneği (An overview to open courseware: An example of the Turkish Academy of Sciences) . Bilgi Dünyası, 14 (1), 1-16. 0
2013 Selda Ekici , Bülent Yılmaz Ekici, S. ve Yılmaz, B. (2013). Hacettepe Üniversitesi ilköğretim bölümü öğrencilerinin düşünce özgürlüğüne ilişkin tutumları (Attitudes of Hacettepe University, division of primary education students for intellectual freedom). Bilgi Dünyası, 14 (1), 17-36. 0
2013 Eda Köse Uysal , Nazan Özenç Uçak Uysal, E. K. ve Uçak, N. Ö. (2013). Tıp akademisyenlerinin kanıta dayalı bilgi gereksinimleri ve bilgi arama davranışları (The evidence based information needs and information seeking behaviours of medical faculty). Bilgi Dünyası, 14 (1), 37-61. 0
2013 Türkay Henkoğlu , Özgür Külcü Henkoğlu, T. ve Külcü, Ö. (2013). Bilgi erişim platformu olarak bulut bilişim: Riskler ve hukuksal koşullar üzerine bir inceleme (Cloud computing as an information access platform: A study on threats and legal requirements). Bilgi Dünyası, 14 (1), 62-86. 0
2013 Semanur Öztemiz , Bülent Yılmaz Öztemiz, S. ve Yılmaz, B. (2013). Bilgi merkezlerinde bilgi güvenliği farkındalığı: Ankara'daki üniversite kütüphaneleri örneği (Awareness of information security in information centers: Sample of academic libraries in Ankara). Bilgi Dünyası, 14 (1), 87-100. 0
2012 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2012). Sosyal bilimlerde etik: İntihal ve alıntılar (Yayınlanmamış Bildiri). Süleyman Demirel Üniversitesi, 23 Şubat 2012. 0
2010 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2010). Çocuk ve kitap (Yayınlanmamış Bildiri). Halk Kütüphanecileri Çanakkale Bölge Semineri, Çanakkale, 3-5 Aralık.. 0
2001 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2001). Bilgi toplumu ve kurum kütüphaneleri (Yayınlanmamış Bildiri). Ankara, Sayıştay.. 0
2000 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2000). İnternet ve biilgi erişim (Yayınlanmamış Bildiri). Ankara, Sayıştay.. 0
2005 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2005). Sosyal bilimlerde bilginin üretimi erişimi ve kullanımı. Sosyal Bilimlerde Süreli Yayınlar ve Bilgi Teknolojileri Sempozyumu, 2 Nisan, Ankara içinde. Ankara: Yeni Avrasya Yayınları. 0
2004 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2004). Değişen bilgi ortamının danışma hizmetlerine etkisi.. ÜNAK '04 Bilgide Kaybolmamak için Bilgiyi Yönetmek ve 3. Tıbbi Bilgi Yönetimi ve Teknolojileri Sempozyumu içinde. Ankara: ÜNAK. 0
2010 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2010). Bilimsel İletişim ve intihal. Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık: V Kurultay Bildirileri içinde. Ankara: ULAKBİM. 0
2001 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (2001). İnternet kullanıcıları. A. Can, M. T. Gülle, O. Gürdal, E. Yılmaz (Yay. Haz.). 37. Kütüphane Haftası 26 Mart-1 Nisan içinde. Ankara: TKD. 0
1990 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (1990). Türkiye'de ansiklopedik yayınlar . Türk Kütüphaneciler Derneği 40. Yıl Kütüphanecilik Kurultayı içinde (s. 203-205). Ankara: TKD. 0
1997 Nazan Özenç Uçak Uçak, N. Ö. (1997). Akademik disiplinin bilgi gereksinimi ve bilgi arama davranışı üzerine etkisi . 21. Yüzyılda Bilgi ve Belge Hizmetleri Sempozyumu içinde. Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 0
2012 Umut Al , Umut Sezen , İrem Soydal Al, U., Sezen, U. ve Soydal, İ. (2012). Hacettepe Üniversitesi bilimsel yayınlarının sosyal ağ analizi yöntemiyle değerlendirilmesi (The evaluation of scientific publications of Hacettepe University using social network analysis method). Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 29 (1), 53-71. 0
2011 İrem Soydal , Yurdagül Ünal , Gülten Alır Soydal, İ., Ünal, Y. ve Alır, G. (2011). Are Turkish universities ready for e-learning: A case of Hacettepe University Faculty of Letters. Information Services & Use, 31, 281-291. 0
2005 İrem Soydal , Umut Al , Umut Sezen Soydal, İ., Al, U. ve Sezen, U. (2005). İçerik tabanlı görüntü erişim sistemleri (Content-based image retrieval systems). Bilgi Dünyası, 6 (2), 155-170. 0
2003 Mehmet Emin Küçük , İrem Soydal Küçük, M. E. ve Soydal, İ. (2003). Dijital kütüphanelerde standartlar ve protokoller (Standards and protocols for digital libraries). Türk Kütüphaneciliği, 27 (2), 121-146. 0
2011 Umut Al , Umut Sezen , İrem Soydal , Zehra Taşkın , Güleda Düzyol Al, U., Sezen, U., Soydal, İ., Taşkın, Z. ve Düzyol, G. (2011). Collaboration of Turkish Scholars: Local or Global?. 7th International Conference on Webometrics, Informetrics and Scientometrics (WIS) and 12th COLLNET Meeting, September 20–23, 2011, Istanbul Bilgi University, Istanbul, Turkey. içinde (s. 522-532). . 0
2010 Yaşar Tonta , İrem Soydal Tonta, Y. ve Soydal, İ. (2010). Service quality of web information systems. A. Katsirikou ve C. H. Skiadas (Yay. Haz.). Qualitative and Quantitative Methods in Libraries: Theory and Applications içinde. Hackensack, NJ: World Scientific Publishing. 0
2011 İrem Soydal , Umut Al , Gülten Alır Soydal, İ., Al, U. ve Alır, G. (2011). Türkiye'nin yayın sayısına farklı bir bakış: Bir quadrant analizi çalışması (A different view of the publication numbers of Turkey: A quadrant analysis study). Akademik Bilişim’11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 2 - 4 Şubat 2011 içinde (s. 757-764). Malatya: İnönü Üniversitesi. 0
1999 İrem Soydal , Gülten Alır , Eylem Özkaramanlı Soydal, İ., Alır, G. ve Özkaramanlı, E. (1999). Yazma katalogları ve TÜYATOK: Sorunlar ve çözüm önerileri (Manuscript catalogues and TÜYATOK: Problems and proposed solutions). Ö. Bayram, E. Erkan, T. Gülle, D. Toplu, M. Toplu ve E. Yılmaz (Yay. Haz.). Bilginin Serüveni: Dünü, Bugünü ve Yarını.. Türk Kütüphaneciler Derneği'nin 50. Yılı Uluslararsı Sempozyum Bildirileri 17-21 Kasım 1999 içinde (s. 257-271). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. 0
2012 Umut Al , Umut Sezen , İrem Soydal Al, U., Sezen, U. ve Soydal, İ. (2012). Türkiye’nin bilimsel yayınlarının sosyal ağ analizi yöntemiyle değerlendirilmesi. Rapor No: SOBAG 110K044. 0
2013 Şahika Eroğlu Eroğlu, Ş. (2013). e-Devlet kapsamında kurumsal bilgi sistemlerinin değerlendirilmesi: İçişleri Bakanlığı örneği. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2012 Umut Al , İrem Soydal Al, U. ve Soydal, İ. (2012). Dergi kendine atıfının etkisi: Energy Education Science and Technology örneği (The impact of journal self-citation: The case of Energy Education Science and Technology). Türk Kütüphaneciliği, 26 (4), 699-714. 0
2012 Umut Al Al, U. (2012). Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye’nin yayın ve atıf performansı (Publication and citation performances of European Union Countries and Turkey). Bilig, 62, 1-20. 0
2013 Bülent Yılmaz , Özgür Külcü , Yurdagül Ünal , Tolga Çakmak Yılmaz, B., Külcü, Ö., Ünal, Y. ve Çakmak, T. (2013). Distance education on digitization: evaluation of an application in Turkey. Aslib Proceedings, 65 (4), 336-357. 0
2013 Özgür Külcü , Metin Turan Külcü, Ö. ve Turan, M. (2013). Kamu hukukunda geleneksel ve elektronik iletişim, bilgi ve belge yönetimi uygulamaları. Türk Kütüphaneciliği, 27 (2), 266-300. 0
2013 Özgür Külcü , Ömer Dalkıran Külcü, Ö. ve Dalkıran, Ö. (2013). Bilgi profesyonellerinin meslek derneklerine bakışı: TKD ve ÜNAK örneklerinin değerlendirilmesi. Türk Kütüphaneciliği, 27 (2), 340-360. 0
2014 Zehra Taşkın , Umut Al Taşkın, Z. ve Al, U. (2014). Standardization problem of author affiliations in citation indexes. Scientometrics, 98 (1), 347-368. 0
2013 Yaşar Tonta , Serap Kurbanoğlu , John Gathegi , Umut Al , Zehra Taşkın Tonta, Y., Kurbanoğlu, S., Gathegi, J., Al, U. ve Taşkın, Z. (2013). Beyond the Cloud: Information…Innovation…Collaboration…:4th International Symposium on Information Management in a Changing World, September 4-6, 2013, Limerick, Ireland. Abstracts. Ankara: Hacettepe University Department of Information Management. 0
2013 Zehra Taşkın , Umut Al Taşkın, Z. ve Al, U. (2013). Institutional name confusion on citation indexes: The example of the names of Turkish hospitals. In Procedia - Social and Behavioral Sciences içinde (s. 544-550). Hungary: Elsevier. 0
2013 Yaşar Tonta , Ayşe Esra Özkan Çelik Tonta, Y. ve Çelik, A. E. (2013). Cahit Arf: Exploring his scientific influence using social network analysis, author co-citation maps and single publication h index. Journal of Scientometric Research, 2 (1), 37-51. 0
2013 Tolga Çakmak , Haydar Yalçın Çakmak, T. ve Yalçın, H. (2013). Üniversite öğrencilerin mobil teknoloji kullanımı: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü örneği (The Use of Mobile Technology by University Students: The Sample of the Department of Information Management at Hacettepe University). Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Bahar (18), 47-61. 0
2013 Tolga Çakmak , Nevzat Özel , Muharrem Yılmaz Çakmak, T., Özel, N. ve Yılmaz, M. (2013). Evaluation of the open course ware initiatives within the scope of digital literacy skills: Turkish Open Course Ware Consortium case. Procedia - Social and Behavioral Sciences Journal içinde (s. 65-70). Amsterdam: Elsevier. 0
2012 Semanur Öztemiz Öztemiz, S. (2012). Bilgi teknolojilerinin statü bağlamında bilgi profesyonelliğine yansıması: Ankara'da çalışan kütüphaneciler üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2008 İnci Önal Önal, İ. (2008). Türkiye’de gazetecilerin bilgi gereksinimlerinin ve arama davranışlarının değerlendirilmesi (Assessment of journalists’ information needs and seeking behaviour in Turkey). Bilgi Dünyası, 9 (2), 286-314. 0
2007 İnci Önal Önal, İ. (2007). Haberin geleceği: Gazetelerle ilgili bilgi hizmetlerinin yapılanması ve kullanımı (The future of news: Building and using information services in connection with newspapers). Bilgi Dünyası, 8 (1), 99-122. 0
2013 İnci Önal , Özlem Şenyurt Topçu Önal, İ. ve Şenyurt Topçu, Ö. (2013). Eğitimi gerçekleştirmek: Öğretim programlarında okul kütüphanelerinin yeri (Realizing the education: School libraries in curriculum). Bilgi Dünyası, 14 (2), 306-328. 0
2013 Türkay Henkoğlu , Bülent Yılmaz Henkoğlu, T. ve Yılmaz, B. (2013). İnternet erişim özgürlüğünün kısıtlanması: Türkiye üzerine bir değerlendirme (Restrictions of internet access freedom: An evaluation study of Turkey). Bilgi Dünyası, 14 (2), 215-239. 0
2013 Özgür Külcü , Tolga Çakmak , Nevzat Özel Külcü, Ö., Çakmak, T. ve Özel, N. (2013). Kurumsal bilgi sistemleri içerisinde belge yönetimi: Türkiye’deki kamu üniversitelerinde gerçekleştirilen uygulamalara yönelik bir durum analizi (Records management in enterprise information systems: A case study carried out on the practices in state. Bilgi Dünyası, 14 (2), 251-269. 0
2013 Esin Sultan Oğuz , Serap Kurbanoğlu Oğuz, E. S. ve Kurbanoğlu, S. (2013). Strengthening social inclusion in multicultural societies through information literacy (Çok kültürlü toplumlarda bilgi okuryazarlığı aracılığıyla sosyal bütünleşmenin artırılması). Bilgi Dünyası, 14 (2), 270-290. 0
2013 Şahika Eroğlu , Özgür Külcü Eroğlu, Ş. ve Külcü, Ö. (2013). e-Devlet kapsamında kurumsal bilgi sistemlerinin değerlendirilmesi: İçişleri Bakanlığı örneği (The evaluation of enterprise information systems within the scope of e-Government: A case of the Ministry of Internal Affairs. Bilgi Dünyası, 14 (2), 329-357. 0
2013 Tolga Çakmak , İnci Önal Çakmak, T. ve Önal, İ. (2013). Bilgi okuryazarlığı becerilerinin kazandırılmasında okul kütüphanecilerinin rolleri ve algıları (The roles and perceptions of school librarians with regard to achieving information literacy skills). Türk Kütüphaneciliği, 27 (4), 633-647. 0
2013 Orhan Açıkgöz , Bülent Yılmaz Açıkgöz, O. ve Yılmaz, B. (2013). Türkiye’de halk kütüphanesi hizmetlerinin özel idarelere devri konusunda özel idare yöneticilerinin görüşleri (Opinions of special provincial administration directors on the transferring of public library services to the special provincial administra. Türk Kütüphaneciliği, 27 (1), 136-153. 0
2013 Selda Ekici , Bülent Yılmaz Ekici, S. ve Yılmaz, B. (2013). FATİH projesi üzerine bir değerlendirme (An evaluation on FATIH project). Türk Kütüphaneciliği, 27 (2), 317-339. 0
2013 Selda Ekici , Bülent Yılmaz Ekici, S. ve Yılmaz, B. (2013). Hacettepe Üniversitesi ilköğretim bölümü sınıf öğretmenliği anabilim dalı öğrencilerinin düşünce özgürlüğüne ilişkin tutumları (Attitudes of Hacettepe University, division of primary education students for intellectual freedom). Bilgi Dünyası, 14 (1), 17-36. 0
2013 Türkay Henkoğlu , Bülent Yılmaz Henkoğlu, T. ve Yılmaz, B. (2013). Avrupa Birliği (AB) bilgi güvenliği politikaları (European Union (EU) information security policies). Türk Kütüphaneciliği, 27 (3), 451-471. 0
2013 İnci Önal Önal, İ. (2013). Future thinking with young generations. Atlanti, 23 (2), 63-69. 0
2013 Semanur Öztemiz , İnci Önal Öztemiz, S. ve Önal, İ. (2013). İlkokul öğrencilerinin oyun tekniği ile okuma alışkanlığı kazanmasına yönelik öğretmen görüşleri: Ankara Beytepe İlkokulu örneği (Teacher opinions regarding primary school students to gain reading habits by means of play technique: Ankara Beytepe Primary S. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2 (1), 70-84. 0
2013 Laura Saunders , Serap Kurbanoğlu , Mary Wilkins Jordan , Joumana Boustany , Brenda.... Chawner Saunders, L., Kurbanoğlu, S., Jordan, M. W., Boustany, J. ve Chawner, B. (2013). Culture and competencies: A multi-country examination of reference services competencies. Libri, 63 (1), 33-46. 0
2013 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2013). Halk kütüphaneleri bölge seminerleri 2006-2012: Türkiye'de bir hizmetiçi eğitim modelinin değerlendirilmesi (Public libraries regional seminars 2006-2012: An evaluation of in-service training model in Turkey). Türk Kütüphaneciliği, 27 (1), 180-185. 0
2013 İrfan Çakın Çakın, İ. (2013). Türkiye'de Cumhuriyet dönemi kütüphanecilik eğitimi. B. Yılmaz (Ed.). Anadolu Kütüphaneleri içinde (s. 387-404). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü. 0
2013 Serap Kurbanoğlu Kurbanoğlu, S. (2013). An analysis of concept of information literacy. E. Kuzmin ve A. Parshakova (Eds.). Media and İnformation Literacy for Knowledge Societies içinde (s. 78-87). Moskow: Interregional Library Cooperation Centre. 0
2013 Özgür Külcü Külcü, Ö. (2013). Ontolojik çalışmalar kapsamında elektronik arşiv kaynaklarının tanımlanması ve üstveri alanlarının geliştirilmesi. N. Oğuz ve İ. Keskin (Ed.). Arşiv Emektarlarına Armağan Kitabı içinde (s. 319-352). İstanbul: Türk Edebiyat Vakfı. 0
2013 Tolga Çakmak , Hüseyin Körpeoğlu , H. Fırat Akın , Nevzat Özel Çakmak, T., Körpeoğlu, H., Akın, H. F. ve Özel, N. (2013). ÜNAK 2013 Konferansı: Bilgi sistemleri, platformlar, mimariler ve teknolojiler, 19-21 Eylül 2013 Marmara Üniversitesi, İstanbul: Bildiri özetleri . Ankara: ÜNAK. 0
2013 Serap Kurbanoğlu , E Grassian , D Mizrachi , Sümeyye Akça , S Spiranec Kurbanoğlu, S., Grassian, E., Mizrachi, D., Akça, S. ve Spiranec, S. (2013). European Conference on Information Literacy (ECIL), İstanbul, Turkey, 22-25 October 2013: Abstracts. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2013 Serap Kurbanoğlu , E Grassian , D Mizrachi , R Catts , S Spiranec Kurbanoğlu, S., Grassian, E., Mizrachi, D., Catts, R. ve Spiranec, S. (2013). Worldwide commonalities and challenges in information literacy research and practice: European Conference on Information Literacy, ECIL 2013, October 22-25, 2013: Revised selected papers. Communications in Computer and Information Science Series, volume 39. Heidelberg, New York, Dordrecht, London: Springer. 0
2013 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2013). Anadolu kütüphaneleri. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü. 0
2013 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2013). Halk kütüphaneleri: Araştırmalar ve görüşler. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği Ankara Şubesi. 0
2013 Tolga Çakmak , Nevzat Özel Çakmak, T. ve Özel, N. (2013). Dijital varlık yönetimi ve bilgi hizmetleri. Osmanlı Coğrafyası Kültürel Arşiv Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşivlerinin Rolü Uluslararsı Kongresi içinde (s. 571-576). Ankara: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü. 0
2013 Özgür Külcü Külcü, Ö. (2013). Kurum kültürünün kurumsal bilgi sistemlerine etkisinin değerlendirilmesi . XV. Akademik Bilişim Konferansı Bildiriler Kitabı 23-25 Ocak 2013 içinde (s. 538-544). Antalya: Akdeniz Üniversitesi. 0
2013 Zehra Taşkın , Güleda Düzyol , İpek Şencan Taşkın, Z., Düzyol, G. ve Şencan, İ. (2013). Analyzing the intellectual structure of world information literacy literature through citations and co-citations. In Worldwide Commonalities and Challenges in Information Literacy Research and Practice içinde (s. 54-60). Switzerland: Springer. 0
2014 Selda Ekici Ekici, S. (2014). Ankara'daki anaokullarının okuma alışkanlığına hazırlık yeterlilikleri açısından değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2013 Turgay Baş Baş, T. (2013). Eğitsel web ortamlarının değerlendirilmesinde çeşitli kullanılabilirlik yöntemlerinin karşılaştırılması. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2014 İpek Şencan Şencan, İ. (2014). Haber metinlerinin kategorizasyonunda varlık isimleri ve konu başlıkları ilişkisi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2014 Yurdagül Ünal , Tolga Çakmak , Nazan Özenç Uçak Ünal, Y., Çakmak, T. ve Uçak, N. Ö. (2014). Açık dergi sisteminin Edebiyat Fakültesi Dergisine uyarlanması. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 31 (1), 235-254. 0
2014 Hakan Yıldız , Nazan Özenç Uçak Yıldız, H. ve Uçak, N. Ö. (2014). Bireyselden ortak bilgi davranışına. Bilgi Dünyası, 15 (1), 1-26. 0
2014 Gülçin Umut , Özgür Külcü Umut, G. ve Külcü, Ö. (2014). Elektronik belge yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunların analizi ve çözüm önerileri: Kalkınma Bakanlığı örneği. Bilgi Dünyası, 15 (1), 761-769. 0
2014 Özgür Külcü , Türkay Henkoğlu Külcü, Ö. ve Henkoğlu, T. (2014). Privacy in social networks: An analysis of Facebook. International Journal of Information Management, 34, 761-769. 0
2014 Metin Turan , Özgür Külcü Turan, M. ve Külcü, Ö. (2014). Türkiye’de bilişim suçlarının tanımlanması ve yaşanan ihlallere yönelik içerik analizi. Türk Kütüphaneciliği, 28 (1), 18-46. 0
2015 Umut Al , Zehra Taşkın Al, U. ve Taşkın, Z. (2015). Prof. Dr. İrfan Çakın'a Armağan. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2015 Umut Al , İrem Soydal Al, U. ve Soydal, İ. (2015). Bilimsel iletişimin farklı bir yüzü: Geri çekilen makaleler. Prof. Dr. İrfan Çakın'a Armağan içinde (s. 22-37). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2015 Gülbün Baydur Baydur, G. (2015). Terimleştirme. Prof. Dr. İrfan Çakın'a Armağan içinde (s. 38-42). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2015 Ahmet Çelik , Mehmet Emin Küçük Çelik, A. ve Küçük, M. E. (2015). Kültürlerarası diyalog ve halk kütüphaneleri. Prof. Dr. İrfan Çakın'a Armağan içinde (s. 62-68). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2015 Ömer Dalkıran Dalkıran, Ö. (2015). ÜNAK List'in içerik analizi. Prof. Dr. İrfan Çakın'a Armağan içinde (s. 69-81). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2015 Serap Kurbanoğlu , Güleda Doğan Kurbanoğlu, S. ve Doğan, G. (2015). Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencilerinin bilgi okuryazarlığı becerileri. Prof. Dr. İrfan Çakın'a Armağan içinde (s. 124-134). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2015 Özgür Külcü , Tolga Çakmak , Şahika Eroğlu Külcü, Ö., Çakmak, T. ve Eroğlu, Ş. (2015). Zamansal ve uzamsal tanımlamalara dayalı bilgi erişim sistemleri. Prof. Dr. İrfan Çakın'a Armağan içinde (s. 143-161). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2015 İnci Önal Önal, İ. (2015). Yaratıcı kütüphanelerde yenilikçi bilgi hizmetleri. Prof. Dr. İrfan Çakın'a Armağan içinde (s. 162-174). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2015 Semanur Öztemiz Öztemiz, S. (2015). Türkiye'de Ar-Ge ve innovasyona bağlı dönüşümün bilgi merkezlerine yansıması. Prof. Dr. İrfan Çakın'a Armağan içinde (s. 199-208). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2015 Özlem Şenyurt Şenyurt, Ö. (2015). Türk eğitim sisteminde bilgi hizmetleri projeleri. Prof. Dr. İrfan Çakın'a Armağan içinde (s. 221-234). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2015 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2015). Açık bilim ve açık erişim. Prof. Dr. İrfan Çakın'a Armağan içinde (s. 235-250). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2015 Nazan Özenç Uçak , Yurdagül Ünal Uçak, N. Ö. ve Ünal, Y. (2015). Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencilerinin akademik sahtekarlık ve intihal konusundaki görüşleri. Prof. Dr. İrfan Çakın'a Armağan içinde (s. 251-264). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2015 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2015). Halk kütüphanelerinin geleceği: IFLA 2013 eğilim raporu bağlamında bir değerlendirme. Prof. Dr. İrfan Çakın'a Armağan içinde (s. 265-272). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2014 Özgür Külcü , Türkay Henkoğlu Külcü, Ö. ve Henkoğlu, T. (2014). Sosyal paylaşım ağlarında gizlilik: Facebook incelemesi. Bilgi Dünyası, 15 (2), 231-252. 0
2014 Şahika Eroğlu , Özgür Külcü Eroğlu, Ş. ve Külcü, Ö. (2014). TS 13298 çerçevesinde kurumsal bilgi sistemleri ve elektronik belge yönetimi standartlarının değerlendirilmesi: İçişleri Bakanlığı örneği. Bilgi Dünyası, 15 (2), 327-352. 0
2014 Ömer Dalkıran Dalkıran, Ö. (2014). Türkiye’de eğitim – halk kütüphanesi ilişkisi. 0
2014 Metin Turan , Bülent Yılmaz Turan, M. ve Yılmaz, B. (2014). Türkiye’de telif hakları ihlalleri: Yargıtay kararları çerçevesinde bir değerlendirme. Bilgi Dünyası, 15 (1), 55-75. 0
2014 Ömer Dalkıran Dalkıran, Ö. (2014). İslam dünyasında kitabın tarihi. 0
2015 Türkay Henkoğlu , Nazan Özenç Uçak Henkoğlu, T. ve Uçak, N. Ö. (2015). Üniversite kütüphanelerinde kişisel verilerin korunması. Bilgi Dünyası, 16 (1), 45-74. 0
2015 Şahika Eroğlu , Bülent Yılmaz Eroğlu, Ş. ve Yılmaz, B. (2015). Akademisyenlerin Türkiye’de internet sansürüne yönelik yaklaşımları: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi örneği. Bilgi Dünyası, 16 (1), 75-104. 0
2015 İnci Önal , Erdinç Alaca Önal, İ. ve Alaca, E. (2015). Okul kütüphanesi kullanımında öğretmenlerin rolü ve sorumlulukları. Bilgi Dünyası, 16 (1), 105-126. 0
2015 Umut Al , İrem Soydal Al, U. ve Soydal, İ. (2015). Kütüphan-e Türkiye Projesi etki değerlendirme çalışmaları: Halk kütüphanesi kullanım araştırması. Türk Kütüphaneciliği, 29 (3), 433-460. 0
2015 Yaşar Tonta , Umut Al Tonta, Y. ve Al, U. (2015). Araştırma verilerinin yönetimi. 0
2014 Umut Al , İrem Soydal Al, U. ve Soydal, İ. (2014). Kütüphan-e Türkiye Projesi: Halk kütüphanesi potansiyel kullanım araştırması. Türk Kütüphaneciliği, 28 (4), 526-546. 0
2014 Selda Ekici , Bülent Yılmaz Ekici, S. ve Yılmaz, B. (2014). Ankara’daki anaokullarının okuma alışkanlığına hazırlık yeterlilikleri açısından değerlendirilmesi. Türk Kütüphaneciliği, 28 (4), 547-582. 0
2014 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2014). 2014 Yılı kamuya kütüphaneci alımı kontenjanları ya da Türkiye’de kütüphaneciyi ciddiye almama sorunu üzerine. 0
2014 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2014). Türkiye’de halk kütüphanelerine ilişkin güncel sorunlar üzerine bir rapor - 2009. 0
2014 Nilay Cevher Cevher, N. (2014). Halk kütüphaneleri: Araştırmalar ve görüşler. 0
2014 Umut Al , İrem Soydal Al, U. ve Soydal, İ. (2014). Kütüphan-e Türkiye Projesi: Halk kütüphanesi kullanım araştırması. Türk Kütüphaneciliği, 28 (3), 288-307. 0
2014 Ömer Dalkıran Dalkıran, Ö. (2014). Hizmet içi eğitimde Türk Kütüphaneciler Derneği’nin (TKD) rolü. 0
2014 Zehra Taşkın Taşkın, Z. (2014). Elektronik kaynak lisans anlaşmaları: Türkiye’de kütüphane ve kütüphanecilerin durumu. Türk Kütüphaneciliği, 28 (1), 6-17. 0
2015 Albert Ali Salah , Yaşar Tonta , Alkım Almıla Akdağ Salah , Cassidy Sugimoto , Umut Al Salah, A. A., Tonta, Y., Akdağ Salah, A. A., Sugimoto, C. ve Al, U. (2015). Proceedings of ISSI 2015 Istanbul: 15th International society of scientometrics and informetrics conference, Istanbul, Turkey. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi. 0
2014 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2014). Araştırma yapan ve destekleyen kurumlar için MedOANet açık erişim politikaları uygulama ilkeleri. 0
2014 Umut Al , Yaşar Tonta Al, U. ve Tonta, Y. (2014). Açık erişim politikalarının geliştirilmesi ve PASTEUR4OA projesi. 0
2015 Nilay Cevher , Özgür Külcü Cevher, N. ve Külcü, Ö. (2015). Türkiye’de ve dünyada bellek kurumlarında kültürel mirasın dijitalleştirilmesi, tanımlanması ve bütünleştirilmesine dönük koşullar. 1. Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu: Etik: Kuram ve Uygulama, 3-5 Eylül 2014, Kastamonu içinde (s. 484-496). İstanbul: Hiperlink. 0
2015 Nilay Cevher , Demet Soylu Cevher, N. ve Soylu, D. (2015). Information-seeking behavior of the Google Generation [Poster]. European Conference on Information Literacy, Tallinn. 0
2015 Engin Cihad Tekin , Bülent Yılmaz Tekin, E. C. ve Yılmaz, B. (2015). Düşünce özgürlüğü tarihi: Roma kilisesi yasaklı kitaplar dizini üzerine bir değerlendirme. 1. Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu: Etik: Kuram ve Uygulama, 3-5 Eylül 2014, Kastamonu içinde (s. 24-48). İstanbul: Hiperlink. 0
2015 Mandana Mir Moftakhari , Bülent Yılmaz Moftakhari, M. M. ve Yılmaz, B. (2015). Evaluation of the intellectual freedom statements in libraries by countries. 1. Ulararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu: Etik: Kuram ve Uygulama, 3-5 Eylül 2014, Kastamonu içinde (s. 49-59). İstanbul: Hiperlink. 0
2015 Şahika Eroğlu , Tolga Çakmak Eroğlu, Ş. ve Çakmak, T. (2015). İnternet erişiminde sansür: Türkiye açısından bir durum değerlendirmesi. 1. Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu: Etik: Kuram ve Uygulama, 3-5 Eylül 2014, Kastamonu içinde (s. 60-68). İstanbul: Hiperlink. 0
2015 Nadide Güher Erer , Bülent Yılmaz Erer, N. G. ve Yılmaz, B. (2015). Türkiye'de profesyonel çeviri etkinliklerinde düşünce özgürlüğü sorunu. 1. Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu: Etik: Kuram ve Uygulama, 3-5 Eylül 2014, Kastamonu içinde (s. 69-86). İstanbul: Hiperlink. 0
2015 Erdinç Alaca , Bülent Yılmaz Alaca, E. ve Yılmaz, B. (2015). Halk kütüphanecilğinde sansür ve düşünce özgürlüğü konusunda kullanıcı algısı üzerine bir araştırma. 1. Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu: Etik: Kuram ve Uygulama, 3-5 Eylül 2014, Kastamonu içinde (s. 87-102). İstanbul: Hiperlink. 0
2015 Ömer Dalkıran , Bülent Yılmaz Dalkıran, Ö. ve Yılmaz, B. (2015). Ankara'daki üniversite kütüphanecilerinin düşünce özgürlüğü konusundaki yaklaşımları. 1. Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu: Etik: Kuram ve Uygulama, 3-5 Eylül 2014, Kastamonu içinde (s. 103-135). İstanbul: Hiperlink. 0
2015 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2015). Bilgi ve belge yönetimi etiği ya da "iyi kütüphaneci" olmak. 1. Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu: Etik: Kuram ve Uygulama, 3-5 Eylül 2014, Kastamonu içinde (s. 136-143). İstanbul: Hiperlink. 0
2015 Semanur Öztemiz , İnci Önal Öztemiz, S. ve Önal, İ. (2015). Türkiye'de bir meslek olarak bilgi profesyonelliği. 1. Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu: Etik: Kuram ve Uygulama, 3-5 Eylül 2014, Kastamonu içinde (s. 173-187). İstanbul: Hiperlink. 0
2015 Leila Hashempour , Özlem Şenyurt Topçu Hashempour, L. ve Şenyurt Topçu, Ö. (2015). Bilgi profesyonellerinin mesleki etik ilkeleri: Türkiye ve İran kapsamında karşılaştırmalar. 1. Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu: Etik: Kuram ve Uygulama, 3-5 Eylül 2014, Kastamonu içinde (s. 325-335). İstanbul: Hiperlink. 0
2015 Zehra Taşkın Taşkın, Z. (2015). Türk kütüphanecilik literatüründe yazar adı karmaşası. 1. Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu: Etik: Kuram ve Uygulama, 3-5 Eylül 2014, Kastamonu içinde (s. 391-406). İstanbul: Hiperlink. 0
2015 Umut Al , Pablo Andrade Blanco , Marcel Chiranov , Lina Maria Cruz Silva , Luba Nikolaeva Devetakova , Yulianto Dewata Al, U., Blanco, P. A., Chiranov, M., Silva, L. M., Devetakova, L. N. ve Dewata, Y. (2015). Global libraries impact planning and assessment pogress.. Performance Measurement and Metrics, 16 (2), 109-131. 0
2015 Umut Al , Zehra Taşkın Al, U. ve Taşkın, Z. (2015). Relationship between economic development and intellectual production. Collnet Journal of Scientometrics and Information Management, 9 (1), 25-35. 0
2015 Umut Al , Sinan Akıllı Al, U. ve Akıllı, S. (2015). Public libraries in Turkey: A retrospective look and the present state. Journal of Librarianship and Information Science, July (7), 1-12. 0
2014 Umut Al , İrem Soydal Al, U. ve Soydal, İ. (2014). Akademinin atıf dizinleri ile savaşı. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 31 (1), 23-42. 0
2014 Umut Al , Zehra Taşkın Al, U. ve Taşkın, Z. (2014). Relationship between economic development and intellectual production. Collaboration – Changing the Global Landscape of Science: Proceedings of 10th International Conference on Webometrics, Informetrics and Scientometrics & 15th COLLNET Meeting 2014 içinde. Germany: Technische Universität Ilmenau. 0
2014 Umut Al , İrem Soydal , Umut Sezen , Orçun Madran Al, U., Soydal, İ., Sezen, U. ve Madran, O. (2014). The impact of Turkey in the library and information science. Collaboration – Changing the Global Landscape of Science: Proceedings of 10th International Conference on Webometrics, Informetrics and Scientometrics & 15th COLLNET Meeting 2014 içinde. Germany: Technische Universität Ilmenau. 0
2014 Yurdagül Ünal , Gülten Alır , İrem Soydal Ünal, Y., Alır, G. ve Soydal, İ. (2014). Students readiness for e-learning: An assessment on Hacettepe University Department of Information Management. Beyond the Cloud: Information... Innovation... Collaboration... : 4th International Symposium on Information Management in a Changing World, September 4-6, 2013, Limerick, Ireland. Proceedings. içinde (s. 137-147). Berlin: Springer. 0
2014 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2014). Türkiye'de bilgi ve belge yönetimi eğitiminde Hacettepe Üniversitesi deneyimi. Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 60. Yıl Armağan Kitabı içinde (s. 93-108). Ankara: Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2010 Güleda Düzyol Düzyol, G. (2010). Atlas of science, visualizing what we know, Katy Börner. 0
2010 Güleda Düzyol Düzyol, G. (2010). Bilgi iletişim teknolojileri ve yansımaları. 0
2015 Özgür Külcü , Tolga Çakmak , Nevzat Özel Külcü, Ö., Çakmak, T. ve Özel, N. (2015). Kamusal bilgi ve elektronik belge yönetimi: Organizasyonlar ve üniversitelere yönelik koşulların analizi. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. 0
2014 Zehra Taşkın , Tolga Çakmak , Güleda Düzyol Taşkın, Z., Çakmak, T. ve Düzyol, G. (2014). From collections to connections: Turning libraries "inside-out": Bobcatsss 2013. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 0
2014 Şahika Eroğlu , Tolga Çakmak Eroğlu, Ş. ve Çakmak, T. (2014). Evaluation of organizational literacy in context of organizational learning: A literature review. Communications in Computer and Information Science içinde (s. 540-549). Switzerland: Springer. 0
2010 Tolga Çakmak Çakmak, T. (2010). İTO Bilgi merkezi ve uluslararası ticari sınıflandırma sistemi. 0
2014 Güven Köse Köse, G. (2014). Sınırlı alanlarda konu tespit ve takibi için geliştirlmiş bir mimari yapı önerisi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2014 Hamid Derviş Derviş, H. (2014). Türkiye' de nanoteknoloji yayılımının değerlendirilmesi: Bir sosyal ağ analizi yaklaşımı. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2014 Hacer Özen Özen, H. (2014). Dergi koleksiyonlarının değeri: Kullanım ve atıf verilerine dayalı bir analiz. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2015 Türkay Henkoğlu Henkoğlu, T. (2015). Hassas bilgi varlıklarının ve kişisel verilerin hukuksal düzenlemeler ile korunması ve bu kapsamda üniversiteler için bilgi güvenliği politikasının gerçekleştirilmesi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2015 Can Besimoğlu Besimoğlu, C. (2015). Türkiye'deki ziraat fakültelerinin tarımsal araştırma eğilimleri: 1996-2011 yıllarının bibliyometrik analizi.. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2014 Haydar Yalçın Yalçın, H. (2014). Sosyal ağlar ve bilgi hizmetleri: Ağ kuşağının kütüphanelerden beklentileri. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2015 Metin Turan Turan, M. (2015). Türkiye'de hukuksal koşullar çerçevesinde elektronik bilgi ve finansal bilgi politikalarının geliştirilmesi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2016 Semanur Öztemiz Öztemiz, S. (2016). Türkiye'de dijitalleştirilen kültürel miras ürünlerine açık erişim: Bir model önerisi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2016 Tolga Çakmak Çakmak, T. (2016). Türkiye’de kültürel bellek kurumlarında dijitalleştirme ve dijital koruma politikaları: Bir model önerisi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2018 Özlem Şenyurt Şenyurt, Ö. (2018). Türk milli eğitim sisteminde bilgi okuryazarlığı gereksinimlerinin karşılanması. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2018 Ömer Dalkıran Dalkıran, Ö. (2018). Ağ kuşağının bilgi davranışları: Üniversite öğrencileri üzerine bir inceleme. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2017 Sümeyye Akça Akça, S. (2017). Dijital insani bilimler yaklaşımıyla kültür varlıklarının görünürlüğünün ve kullanımının artırılması: Türkiye için kavramsal bir model önerisi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2017 Şahika Eroğlu Eroğlu, Ş. (2017). Türkiye'de kamu verilerinin açık devlet uygulamaları ve belge yönetimi çerçevesinde değerlendirilmesi: Bir model önerisi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2017 Zehra Taşkın Taşkın, Z. (2017). İçerik tabanlı atıf analizi modeli tasarımı: Türkçe atıflar için metin kategorizasyonuna dayalı bir uygulama. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2017 Güleda Düzyol Doğan Doğan, G. D. (2017). Akademik performans odaklı uluslararası üniversite sıralama sistemlerinin genel sıralamalarına ve ölçütlerine göre değerlendirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı, Ankara. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2017 Engin Cihad Tekin Tekin, E. C. (2017). Avrupalı seyyahların bakış açısından Osmanlı'da kitap ve kütüphane kültürü (1453-1699). Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2017 Ebru Kaya Kaya, E. (2017). Değişen kullanıcı alışkanlıkları doğrultusunda bir web keşif aracı tasarımı. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2017 Hakan Aydın Aydın, H. (2017). Bilgi hizmetlerinin buluta taşınması: Üniversite kütüphaneleri için bir model önerisi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2017 Jahangir Gholipour Gholipour, J. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Değerlendirilmesi: İran Örneği. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2018 Leila Hashempour Hashempour, L. (2018). “Sağlık ve Diyabet Okuryazarlığı: Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Örneği. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2019 Sevgi Koyuncu Tunç Tunç, S. K. (2019). Elektronik belge yönetim sisteminin kullanılabilirlik ve insan-bilgisayar etkileşimi açısından değerlendirilmesi: Hacettepe Üniversitesi örneği. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2017 Ayşegül Yücebaş Yücebaş, A. (2017). Ankara'daki ilköğretim öğretmenlerinin kütüphane kullanma alışkanlıkları. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2016 Demet Soylu Soylu, D. (2016). Halk kütüphanesi kullanıcılarının bilgi gereksinimleri ve bilgi okuryazarlığı becerileri üzerine bir çalışma. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2017 Emine Cengiz Cengiz, E. (2017). Halk kütüphanelerinde derme geliştirme politikaları: Türkiye’de halk kütüphaneleri üzerine bir değerlendirme. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2019 Geylani Özçubukçu Özçubukçu, G. (2019). Arşivlerde Dijitalleştirme ve Kullanıcı Hizmetleri: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Örneği. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2016 Müge Akbulut Akbulut, M. (2016). Akbulut, M. (2016). Atıf klasiklerinin etkisinin ve ilgililik sıralamalarının Pennant Diyagramları ile analizi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2017 Nahide Feyha Kundak Kundak, N. F. (2017). Bilgi ve Belge Yönetimi lisans öğrencilerinin meslek bilinci. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2016 Nilay Cevher Cevher, N. (2016). Ankara'daki halk kütüphaneleri çocuk bölümlerinin çocukların okuma alışkanlığındaki rolü.. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2018 Sefa Mustafa Dhyi Dhyi, S. M. (2018). Atıf dizinlerinden çıkarılan dergiler ve etkileri. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2017 Tuğba Kızılöz Kızılöz, T. (2017). Ankara' daki üniversite kütüphanecilerinin mesleki etik konusundaki bilinç ve yaklaşımları üzerine bir değerlendirme. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2018 Zarife Yıldırım Yıldırım, Z. (2018). Çankırı Karatekin Üniversitesi Araştırma Görevlilerinin İntihal Algısı. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2018 İçden Irmak Benli Benli, İ. I. (2018). Web bilgi sistemlerinde hizmet kalitesi değerlendirmesi: Hacettepe üniversitesi kütüphaneleri örneği. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2015 Erdinç Alaca Alaca, E. (2015). Halk kütüphanelerinde yenilikçi hizmet geliştirme süreci: Bartın Ulus Kültür ve Sanat Evi Halk Kütüphanesi örneği . Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2016 Zehra Taşkın , Güleda Düzyol Doğan , Sümeyye Akça , İpek Şencan , Müge Akbulut Taşkın, Z., Doğan, G. D., Akça, S., Şencan, İ. ve Akbulut, M. (2016). Scopus dergi seçim kriterleri üzerine bir değerlendirme. Türk Kütüphaneciliği, 30 (1), 8-19. 0
2016 Şenol Karadeniz , Bülent Yılmaz Karadeniz, Ş. ve Yılmaz, B. (2016). Türkiye’nin 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı'nda kütüphane kurumuna yaklaşım. Türk Kütüphaneciliği, 30 (1), 59-83. 0
2016 Özgür Külcü Külcü, Ö. (2016). Bilgi içerikli kültürel mirasın yönetiminde yeni gelişmeler. Türk Kütüphaneciliği, 30 (4), 640-663. 0
2016 Umut Al , İpek Şencan Al, U. ve Şencan, İ. (2016). Bilimsel iletişimin dikenli yolları: Makalelerin yayın süreci üzerine bir değerlendirme. Türk Kütüphaneciliği, 30 (3), 449-470. 0
2016 Semanur Öztemiz , Elsa Bitri , Bülent Yılmaz Öztemiz, S., Bitri, E. ve Yılmaz, B. (2016). Ankara'da yaşayan sosyal bireylerin okuma alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Eğitim Bilim Toplum, 14 (54), 152-171. 0
2016 İpek Şencan , Güleda Düzyol Doğan Şencan, İ. ve Doğan, G. D. (2016). Bilimsel Yayınlarda Kaynak Gösterme, Tablo ve Şekil Oluşturma Rehberi: APA 6 Kuralları. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. 0
2016 Zehra Taşkın , Sümeyye Akça Taşkın, Z. ve Akça, S. (2016). Mapping and bibliometric analysis of American Historical Review . Journal of Information and Knowledge Management, 15 (4), 1650039.
2016 Ömer Dalkıran Dalkıran, Ö. (2016). Bilgi profesyonellerinin açık erişim yaklaşımları. ÜNAK 2013 Bilgi Sistemleri, Platformlar, Mimariler ve Teknolojiler Konferansı, 19-21 Eylül 2013, İstanbul: Bildiriler içinde. Ankara: Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği. 0
2016 İpek Şencan Şencan, İ. (2016). Konu başlıkları ve kullanıcı etiketleri üzerine bir değerlendirme: Hacettepe Üniversitesi Kütüphane kataloğu ve LibraryThing örneği. ÜNAK 2015: Elektronik Çağda İçerikten Mimariye Kütüphaneler içinde. Ankara: Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği . 0
2016 Türkay Henkoğlu , Nazan Özenç Uçak Henkoğlu, T. ve Uçak, N. Ö. (2016). Information security and the protection of personal data in universities. International Journal of Business and Management Invention, 5 (11), 30-43. 0
2017 Yurdagül Ünal , Nazan Özenç Uçak Ünal, Y. ve Uçak, N. Ö. (2017). Farklı eğitim ve kültürlerdeki üniversite öğrencilerinin intihale ilişkin görüş ve davranışları. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 34 (1), 179-194. 0
2017 Umut Al , İrem Soydal Al, U. ve Soydal, İ. (2017). Publication lag and early view effects in information science journals. Aslib Journal of Information Management, 69 (2), 118-130. 0
2017 Umut Al , Güleda Düzyol Doğan , İrem Soydal , Zehra Taşkın Al, U., Doğan, G. D., Soydal, İ. ve Taşkın, Z. (2017). Herkes İçin Kütüphane Projesi başlangıç çalışması. Türk Kütüphaneciliği, 31 (1), 11-30. 0
2016 Umut Al , Orçun Madran Al, U. ve Madran, O. (2016). Herkes İçin Kütüphane Projesi: Belediye kütüphanelerindeki personelin bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı. TBD 33. Ulusal Bilişim Kurultayı, 8-9 Aralık 2016, Ankara içinde (s. 14-18). Ankara: Türkiye Bilişim Derneği. 0
2016 Zehra Taşkın , Güleda Düzyol Doğan , Umut Al Taşkın, Z., Doğan, G. D. ve Al, U. (2016). Sub-fields of Library and Information Science in Turkey: A visualization study. Proceedings of the 21st International Conference on Science and Technology Indicators içinde (s. 1494-1497). Valencia (Spain): Editorial Universitat Politecnica de Valencia. 0
2017 Tolga Çakmak Çakmak, T. (2017). Bilgi merkezlerinde üstveri paylaşımı ve entegrasyonu. Bilişim Teknolojilerinin Bilgi Merkezlerine ve Hizmetlerine Etkileri içinde (s. 49-65). İstanbul: Hiperyayın. 0
2017 Tolga Çakmak , Bülent Yılmaz Çakmak, T. ve Yılmaz, B. (2017). Bellek kurumlarında dijitalleştirme ve dijital koruma: Türkiye’deki uygulamaların analizi. Bilgi Dünyası, 18 (1), 49-91. 0
2017 Tolga Çakmak Çakmak, T. (2017). Kültürel bellek kurumlarında dijitalleştirme ve dijital koruma politikaları. İstanbul: Hiperyayın. 0
2015 Doğan Atılgan , Nevzat Özel , Tolga Çakmak Atılgan, D., Özel, N. ve Çakmak, T. (2015). RDA in Turkey: Perceptions and expectations on implementation. Italian Journal of Library, Archives, and Information Science , 6 (2). 0
2014 Yurdagül Ünal , Tolga Çakmak , Nazan Özenç Uçak Ünal, Y., Çakmak, T. ve Uçak, N. Ö. (2014). Açık Dergi Sisteminin Edebiyat Fakültesi Dergisi’ne uygulanması. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 3 (1), 235-254. 0
2014 Doğan Atılgan , Nevzat Özel , Tolga Çakmak Atılgan, D., Özel, N. ve Çakmak, T. (2014). Awareness, perceptions and expectations of academic librarians in Turkey about Resource Description and Access (RDA). Cataloging and Classification Quarterly , 52 (6.07.2019), 660-676. 0
2017 Semanur Öztemiz , Bülent Yılmaz Öztemiz, S. ve Yılmaz, B. (2017). Kültürel bellek kurumlarında dijitalleştirme: Kültürel miras ürünlerine yönelik uygulamalar üzerine bir araştırma. DTCF Dergisi, 57 (1), 493-523. 0
2017 Semanur Öztemiz Öztemiz, S. (2017). Türkiye'de dijital kültürel miras ürünlerine açık erişim. İstanbul: Hiperyayın. 0
2017 Semanur Öztemiz Öztemiz, S. (2017). Bilgi yönetiminde kuram-model ilişkisi: Bilgi davranışı modelleri çerçevesinde bir inceleme. Bilgi ve Belge Yönetimi: Kuramsal Yaklaşımlar içinde (s. 335-364). İstanbul: Hiperyayın. 0
2017 Bülent Yılmaz , Turgay Baş , Semanur Öztemiz , Meltem Dişli Yılmaz, B., Baş, T., Öztemiz, S. ve Dişli, M. (2017). Bilgi ve belge yönetimi: Kuramsal yaklaşımlar. İstanbul: Hiperyayın. 0
2016 Semanur Öztemiz Öztemiz, S. (2016). Belediye arşivlerinde dijitalleştirme uygulamaları: Altındağ Belediyesi örneği. Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2015, Nilüfer Beldiyesi, Bursa: Bildiri özetleri içinde (s. 40-41). Bursa: Nilüfer Belediyesi. 0
2016 Semanur Öztemiz , Sümeyye Akça Öztemiz, S. ve Akça, S. (2016). Belediyelerde kültürel miras ürünlerinin yönetimi: İstanbul Üsküdar Belediyesi örneği. Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2015, Nilüfer Beldiyesi, Bursa: Bildiri özetleri içinde (s. 23-24). Bursa: Nilüfer Belediyesi. 0
2016 Şahika Eroğlu Eroğlu, Ş. (2016). e-Devlet süreçlerinde yerel yönetimlerin arşiv hizmetleri ve arşivcilerin değişen rolleri. Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu Bildiriler içinde (s. 254-265). Bursa: Nilüfer Belediyesi. 0
2016 Şahika Eroğlu , Tolga Çakmak Eroğlu, Ş. ve Çakmak, T. (2016). Enterprise information systems within the context of information security: a risk assessment for a health organization in Turkey. Procedia Computer Science içinde (s. 979-986). Elsevier. 0
2016 Şahika Eroğlu Eroğlu, Ş. (2016). Intellectual property rights of digital cultural heritage works: Evaluation of the conditions in Turkey within the scope of Europeana. ÜNAK 2014: Uluslararası Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Kongresi: Bildiriler içinde (s. 288-296). Ankara: ÜNAK. 0
2016 Şahika Eroğlu , Tolga Çakmak , Özgür Külcü Eroğlu, Ş., Çakmak, T. ve Külcü, Ö. (2016). Kurumlararası bilgi paylaşımı ve birlikte çalışabilirlik. e-BEYAS 2015 Sempozyumu: Kurumsal Belleklerin Geleceği: Dijitalleştirme-Elektronik Arşiv-Elektronik Belge Yönetimi: Bildiriler içinde (s. 155-162). Ankara: Ankara Üniversitesi BEYAS Koordinatörlüğü. 0
2015 Şahika Eroğlu Eroğlu, Ş. (2015). Public libraries and their roles within the context of e-government literacy. Communications in Computer and Information Science içinde (s. 569-575). İsviçre: Springer. 0
2017 Tania Yordanova Todorova , Serap Kurbanoğlu , Joumana Boustany , Güleda Düzyol Doğan , Laura Saunders , Aleksandra Horvat , Ana Lúcia Terra , Ane Landøy , Angela Repanovici , Chris Morrison , Egbert J. Sanchez Vanderkast , Jane Secker , Jurgita Rudzioniene Todorova, T. Y., Kurbanoğlu, S., Boustany, J., Doğan, G. D., Saunders, L., Horvat, A. ve diğerleri (2017). Information professionals and copyright literacy: A multinational study. Library Management, 38 (6.07.2019), 323-344. 0
2017 Arsev Umur Aydınoğlu , Güleda Düzyol Doğan , Zehra Taşkın Aydınoğlu, A. U., Doğan, G. D. ve Taşkın, Z. (2017). Research data management in Turkey: Perceptions and practices. Library Hi Tech, 35 (2), 271-289.
2017 Fatih Canata , Çağdaş Çapkın , Güleda Düzyol Doğan , Burcu Sünger , Esra Oynak Canata, F., Çapkın, Ç., Doğan, G. D., Sünger, B. ve Oynak, E. (2017). İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü lisansüstü tezlerinin atıf analizi. Türk Kütüphaneciliği, 31 (1), 31-46. 0
2015 Mafalda Picarra , Marina Angelaki , Güleda Düzyol Doğan , Marieke Guy , Claudio Artusio Picarra, M., Angelaki, M., Doğan, G. D., Guy, M. ve Artusio, C. (2015). Aligning European OA Policies with the Horizon 2020 OA Policy. UKSG Insights, 28 (3), 32-43. 0
2015 Laura Saunders , Serap Kurbanoğlu , Joumana Boustany , Güleda Düzyol Doğan , Peter Becker , Eliane Blumer Saunders, L., Kurbanoğlu, S., Boustany, J., Doğan, G. D., Becker, P. ve Blumer, E. (2015). Information behaviors and information literacy skills of LIS students: An international perspective. Journal of Educationfor Library and Information Science, 56 (1), 80-99. 0
2017 Özlem Şenyurt Şenyurt, Ö. (2017). Information literacy in Turkish education system. The Fifth European Conference on Information Literacy, September 18-21, 2017, Saint-Malo, France: Abstracts içinde (s. 163-163). France: Information Literacy Association (InLitAs). 0
2015 Bülent Yılmaz , Nilay Cevher Yılmaz, B. ve Cevher, N. (2015). Future of public libraries: Opinions of public librarians in Turkey. IFLA Journal, 41 (4), 336-352. 0
2016 Demet Soylu , Nilay Cevher , Marco Schirone , Tunç Medeni Soylu, D., Cevher, N., Schirone, M. ve Medeni, T. (2016). A comparative study of information-seeking behaviour and digital information needs of farmers in Turkey and Sweden. International Journal of eBusiness and eGovernment Studies, 8 (2), 18-33.
2016 Serap Kurbanoğlu , Joumana Boustany , Sonja Špiranec , Esther Grassian , Diane Mizrachi , Loriene Roy , Tolga Çakmak Kurbanoğlu, S., Boustany, J., Špiranec, S., Grassian, E., Mizrachi, D., Roy, L. ve diğerleri (2016). Information Literacy: Key to an Inclusive Society: 4th European Conference, ECIL 2016, Prague, Czech Republic, October 10-13, 2016, Revised Selected Papers. Springer. 0
2014 Özlem Şenyurt Topçu , Tolga Çakmak , Güleda Doğan Şenyurt Topçu, Ö., Çakmak, T. ve Doğan, G. (2014). Data standardization in digital libraries: An ETD case in Turkey. Procedia - Social and Behavioral Sciences 147 içinde (s. 223-228). Prag: Elsevier. 0
2017 Erdinç Alaca , İnci Önal Alaca, E. ve Önal, İ. (2017). Teachers in e-libraries: Research and application. Journal of Teacher Education and Educators, 6 (1), 89-116. 0
2017 İnci Önal , Erdinç Alaca Önal, İ. ve Alaca, E. (2017). Vatandaşlık okuryazarlığı çerçevesinde e-belediye uygulamalarının değerlendirilmesi. Bilgi Dünyası, 18 (1), 93-124. 0
2018 Zehra Taşkın , Umut Al Taşkın, Z. ve Al, U. (2018). A content-based citation analysis study based on text categorization. Scientometrics, 114 (1), 335-357.
2018 Tolga Çakmak Çakmak, T. (2018). RDA Transition in Turkey: Perspectives and experiences of the libraries. Italian Journal of Library, Archives, and Information Science, 9 (1), 31-43. 0
2017 Tolga Çakmak Çakmak, T. (2017). Müzelere yönelik bilgi yönetimi eğitimi: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencilerinin analizi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 57 (2), 796-821. 0
2017 Özgür Külcü , Tolga Çakmak , Şahika Eroğlu Külcü, Ö., Çakmak, T. ve Eroğlu, Ş. (2017). Kamusal alan olarak bilgi merkezleri ve yenilikçi yaklaşımlar. İstanbul: Hiperyayın. 0
2018 Zehra Taşkın Taşkın, Z. (2018). Üniversiteler neden bölünmemeli! Sayılara dayalı performans değerlendirme sistemleri bile buna hazır değil. 0
2018 Zehra Taşkın Taşkın, Z. (2018). Çöp yayınlar başarıyı ölçmemeli! (Garbages can not be a measure for success!). 0
2018 Zehra Taşkın Taşkın, Z. (2018). Origins of Life Research: A Bibliometric Approach. Origins of Life and Evolution of Biospheres, 48 (1), 55-71. 0
2018 Eda Peri Erbaş Erbaş, E. P. (2018). Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Türk Dili Ve Edebiyati Bölümü ile Bakü Devlet Üniversitesi Azerbaycan Dili Ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2019 Meltem Dişli Dişli, M. (2019). Üniversitelerde Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinin Birlikte Çalışabilirlik Açısından Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2017 İnci Önal , Meltem Dişli Önal, İ. ve Dişli, M. (2017). Hacettepe’li Profesörlerin Bilgi Yönetimi Alanına Bilimsel Katkıları. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 34 (2), 158-171. 0
2018 Özgür Külcü Külcü, Ö. (2018). Bilgi Kuramı ve Bilgi Yönetimi. İstanbul: Hiper Yayın. 0
2018 Özgür Külcü Külcü, Ö. (2018). Kurumsal Bilgi Sistemleri ve Belge Yönetimi. İstanbul: Hiper Yayın. 0
2017 Özgür Külcü Külcü, Ö. (2017). Kurumsal Bilgi ve Belge Yönetiminde Uluslararası Standartlaşma Çalışmaları. Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetimi içinde. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları.
2017 Özgür Külcü Külcü, Ö. (2017). Tarihsel Süreçte Bilgi Kuramının Gelişim ve Bilig Hizmetleri Dijital Çağda Bilginin Güvenilirliği, Korunması ve Erişilebilirliği Sorunsalı. Bigli ve Belge Yönetimi Kuramsal Yaklaşımlar içinde. İstanbul: Hiper Yayın.
2017 Özgür Külcü Külcü, Ö. (2017). Kimin Doğrusu? Gerçek Ötesi ve Yanlış Bilgiler Dünyasında Kanıt Olarak Dijital Belgeler ve Arşivlere Yönelik InterPARES Projesi. Kamusal Alan Olarak Bilgi Merkezleri ve Yenilikçi Yaklaşımlar içinde. İstanbul: Hiper Yayın.
2017 Özgür Külcü , Sevgi Koyuncu Tunç Külcü, Ö. ve Tunç, S. K. (2017). Usability Evaluation of Electronic Document Management System: Hacettepe University as the Example. Zhejiang Archive, 8 (1). 0
2019 Güleda Doğan , Umut Al Doğan, G. ve Al, U. (2019). Is It Possible to Rank Universities Using Fewer Indicators? A Study on Five International University Rankings. Aslib Journal of Information Management, 71 (1), 18-37.
2019 Umut Al , Güleda Doğan , İrem Soydal , Zehra Taşkın Al, U., Doğan, G., Soydal, İ. ve Taşkın, Z. (2019). Libraries as Learning Environments: The Example of “Libraries for Everyone. Library Management, 40 (1.02.2019), 74-87. 0
2018 Güleda Doğan , Umut Al Doğan, G. ve Al, U. (2018). Üniversite Sıralama Sistemlerindeki Üniversite Adlarının Standardizasyon Sorunu: URAP Örneği. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 8 (3), 583-592. 0
2018 Güleda Doğan , Sefa Mustafa Dhyi , Umut Al Doğan, G., Dhyi, S. M. ve Al, U. (2018). Web of Science’tan Çıkarılan Türkiye Adresli Dergiler Üzerine Bir Araştırma.. Türk Kütüphaneciliği, 32 (3), 151-162. 0
2019 Serap Kurbanoğlu , Sonja Špiranec , Yurdagül Ünal , Joumana Boustany , Maija Leena Huotari , Esther Grassian , Diane Mizrachi , Loriene Roy Kurbanoğlu, S., Špiranec, S., Ünal, Y., Boustany, J., Huotari, M. L., Grassian, E. ve diğerleri (2019). Information Literacy in Everyday Life. 6th European Conference, ECIL 2018 Oulu, Finland, September 24-27, 2018 Revised Selected Papers. CCIS 989. Switzerland: Springer.
2018 Sanjica Faletar Tanacković , Jure Žilić , Serap Kurbanoğlu , Yurdagül Ünal Tanacković, S. F., Žilić, J., Kurbanoğlu, S. ve Ünal, Y. (2018). Student perceptions of LIS programs and profession: Study among undergraduates in Croatia and Turkey.. The Future of Education in Information Science: Proceedings from FEIS – International EINFOSE Symposium, 10 - 11 September 2018, Pisa, Italy içinde (s. 46-61). Croatia: University of Osijek, Faculty of Humanities and Social Sciences. 0
2017 Gobinda Chowdhury , Joumana Boustany , Serap Kurbanoğlu , Yurdagül Ünal , Geoff Walton Chowdhury, G., Boustany, J., Kurbanoğlu, S., Ünal, Y. ve Walton, G. (2017). Preparedness for Research Data Sharing: A Study of University Researchers in Three European Countries.. Digital Libraries: Data, Information, and Knowledge for Digital Lives: 19th International Conference on Asia-Pasific Digital Libraries, ICADL 2017 Bangkok, Thailand, November 13-15, 2017. Proceedings. ICADL 2017. LNCS 10647 içinde (s. 104-116). Cham: Springer. 0
2019 Yurdagül Ünal , Gobinda Chowdhury , Serap Kurbanoğlu , Joumana Boustany , Geoff Walton Ünal, Y., Chowdhury, G., Kurbanoğlu, S., Boustany, J. ve Walton, G. (2019). Research data management and data sharing behaviour of university researchers In Proceedings of ISIC, The Information Behaviour Conference, Krakow, Poland, 9-11 October: Part 2. Information Research, 24 (1), paper isic1818.
2018 Yurdagül Ünal , Serap Kurbanoğlu Ünal, Y. ve Kurbanoğlu, S. (2018). Araştırma Verilerinin Yönetimi: Türk Araştırmacılar Verilerini Açmaya Hazır mı?. Türk Kütüphaneciliği, 32 (4), 287-311. 0
2017 Yurdagül Ünal , Nazan Özenç Uçak Ünal, Y. ve Uçak, N. Ö. (2017). Farklı Eğitim ve Kültürlerdeki Üniversite Öğrencilerinin İntihale İlişkin Görüş ve Davranışları. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 34 (1), 177-194. 0
2019 Bülent Yılmaz , Özgür Külcü , Tolga Çakmak Yılmaz, B., Külcü, Ö. ve Çakmak, T. (2019). Kültürel Mirasın Dijitalleştirilmesi: LoCloud Projesi Bağlamında Bir Değerlendirme. Kültürel Bellek 2016 içinde (s. 545-553). Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
2019 Tolga Çakmak Çakmak, T. (2019). Cataloguing practices at university libraries: Analysis of current conditions and practices in Turkey. The Electronic Library, 37 (1), 155-172.
2018 Tolga Çakmak Çakmak, T. (2018). Dijitalleştirilen kültürel miras ürünlerinin erişime sunulmasına yönelik bir çalışma: Türkiye Yardım Sevenler Derneği Dijital Arşivi. Cumhuriyet’le Büyüyen Yardım Sevenler içinde (s. 238-249). Ankara: Türkiye Yardım Sevenler Derneği.
2018 Şahika Eroğlu , Tolga Çakmak Eroğlu, Ş. ve Çakmak, T. (2018). Information as an organizational asset: Assessment of a public organization’s capabilities in Turkey. Information Development, .
2018 Tolga Çakmak Çakmak, T. (2018). Dijitalleşmenin Halk Kütüphanelerine Yansımaları. Halk Kütüphaneleri: Geçmişten Geleceğe Yönelimler ve Yeni Roller içinde (s. 451-466). İstanbul: Hiper Yayın.
2018 Tolga Çakmak Çakmak, T. (2018). Kültürel bellek kurumlarında dijitalleştirme: Ankara’daki 17 kurumun uygulamalarının analizi. Ankara Araştırmaları Dergisi, 6 (2), 167-182. 0
2018 Semanur Öztemiz Öztemiz, S. (2018). Sosyal bilişim üzerine kavramsal bir değerlendirme. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 11 (4), 309-319.
2020 İpek Şencan Şencan, İ. (2020). Haber okuryazarlığı programı: İçerik Tasarımı ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2018 Müge Akbulut , Erdinç Alaca , Tubanur Büyükçolpan , Nilay Cevher , Serap Kurbanoğlu , Demet Soylu , Banu Fulya Yıldırım Akbulut, M., Alaca, E., Büyükçolpan, T., Cevher, N., Kurbanoğlu, S., Soylu, D. ve diğerleri (2018). Üniversite Kütüphanelerinde Yeşil (Çevreci) Yaklaşımlar: Türkiye Genelinde Bir Araştırma. Bilgi Dünyası, 19 (2), 203-230. 0
2017 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2017). TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) Programının Değerlendirilmesi. Ankara: TÜBİTAK ULAKBİM.
2017 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2017). Does Monetary Support Increase the Number of Scientific Papers? An Interrupted Time Series Analysis. 16th International Conference on Scientometrics & Informetrics: Conference Proceedings içinde (s. 1228-1239). Wuhan, China: Wuhan University. 0
2016 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2016). Library collaboration in the Middle East and North Africa. Library and information science in the Middle East and North Africa içinde (s. 270-301). Berlin: De Gruyter. 0
2015 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2015). Developments in Education for Information: Will “Data” Trigger the Next Wave of Curriculum Changes in LIS Schools?. Looking Back, Moving Forward: International Conference on Information Management & Libraries ICIML 2015 içinde (s. 2-19). Lahore: Department of Information Management University of the Punjab. 0
2018 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2018). Açık Bilim. Yüksek Öğretim Dergisi, (10), 23-28. 0
2018 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2018). Does Monetary Support Increase the Number of Scientific Papers? An Interrupted Time Series Analysis. Journal of Data and Information Science, 3 (1), 19-39. 0
2017 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2017). Türkiye’de Yayımlanan ve Web of Science’ta Dizinlenen Dergilerle İlgili Bir Değerlendirme. Türk Kütüphaneciliği, 31 (4), 449-482. 0
2016 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2016). Future of cultural heritage. New Review of Information Networking, 21 (1), 63-78. 0
2016 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2016). Developments in Education for Information: Will "Data" Trigger the Next Wave of Curriculum Changes in LIS Schools?. Pakistan Journal of Information Management & Libraries, 17 (2), 2-12. 0
2016 Hamid R. Darvish , Yaşar Tonta Darvish, H. R. ve Tonta, Y. (2016). Diffusion of nanotechnology knowledge in Turkey and its network structure. Scientometrics, 107 (2), 569-592. 0
2015 Yaşar Tonta , Umut Al Tonta, Y. ve Al, U. (2015). Araştırma verilerinin yönetimi. Türk Kütüphaneciliği, 29 (1), 36-45.
2014 Umut Al , Yaşar Tonta Al, U. ve Tonta, Y. (2014). Açık Erişim Politikalarının Geliştirilmesi ve PASTEUR4OA Projesi. Türk Kütüphaneciliği, 28 (3), 384-387. 0
2018 Diane Mizrachi , Alicia Salaz , Serap Kurbanoğlu , Joumana Boustany Mizrachi, D., Salaz, A., Kurbanoğlu, S. ve Boustany, J. (2018). Lessons learned from the Academic Reading Format International Study: Developing and coordinating a large international study. College and Research Libraries News, 79 (11), 602-606.
2016 Diane Mizrachi , Joumana Boustany , Serap Kurbanoğlu , Güleda Doğan , Tania Todorova , Polona Vilar Mizrachi, D., Boustany, J., Kurbanoğlu, S., Doğan, G., Todorova, T. ve Vilar, P. (2016). The Academic Reading Format International Study (ARFIS): Investigating Students Around the World. Information Literacy: Key to an Inclusive Society. ECIL 2016 içinde (s. 215-227). Cham: Springer. 0
2019 Yıldırım Tuba Tuba, Y. (2019). Öğrencilerin İstihdam Edilebilirlik ve Bilgi Okuryazarlığı Becerileri: Hacettepe Üniversitesi Örneği. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2019 Damla Yılmaz Yılmaz, D. (2019). E-kitap Sağlama Modellerinin Karşılaştırmalı Analizi: Hacettepe Üniversitesi Örneği. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2019 Duygu Kevser Karadağ Karadağ, D. K. (2019). Dijital Kültürel Mirasın Yönetiminde Dijital Kürasyon Uygulamaları Çerçevesinde Türkiye’de Müzelerde İçerik Yönetimi Sistemlerinin Geliştirilmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2016 Duygu Kevser Ülger , Özgür Külcü Ülger, D. K. ve Külcü, Ö. (2016). Dijitalleştirme Çalışmalarına Kültürel Miras Ölçeğinde Genel Bir Bakış: VEKAM Örneği. Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 2 (1), 42-55. 0
2019 Hüseyin Ünal Ünal, H. (2019). Dijitalleştirme Ve Kurumsal Elektronik Arşiv Yönetim Sistemlerinin Yapılandırılması. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2019 Deniz Ermişoğlu Ermişoğlu, D. (2019). Bir akademik dergi yönetim sistemi olarak DergiPARK'ın kullanılabilirlik değerlendirmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2019 Semanur Öztemiz Öztemiz, S. (2019). Türkiye Nogaylarına ait dilbilgisel belgelere ve kültürel miras ürünlerine erişim. Tehlikedeki Diller Dergisi (jofEL), Kış2019 (15), 185-197.
2019 Semanur Öztemiz Öztemiz, S. (2019). Cultural heritage literacy: A survey of academics from humanities and social sciences. Journal of Librarianship and Information Science, 52 (3), 818-831.
2018 Semanur Öztemiz , Bülent Yılmaz Öztemiz, S. ve Yılmaz, B. (2018). Open access to digitized cultural heritage: A model proposal for Turkey. DTCF Dergisi, 58 (2), 1647-1666.
2019 Nisa Öktem , Nilay Cevher Öktem, N. ve Cevher, N. (2019). Avrupa Bilgi Bilim Yaz Okulundan izlenimler.
2019 H. İnci Önal , Alaca Erdinç Önal, H. İ. ve Erdinç, A. (2019). Bilgi Erişim Sürecinde Gençlere Okul Kütüphanesi Hizmetlerinin Sağlanması. Gençlik Araştırmaları Dergisi, 7 (19), 121-140.
2019 Eda Peri Erbaş , Bülent Yılmaz Erbaş, E. P. ve Yılmaz, B. (2019). Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Bakü Devlet Üniversitesi Azerbaycan Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme. Bilgi Dünyası, 20 (2), 119-142.
2019 Şahika Eroğlu Eroğlu, Ş. (2019). Nitel araştırmacılar için 30 temel beceri [Nitel Araştırmacılar için 30 Temel Beceri başlıklı kitabın değerlendirmesi, J.W. Creswell (Yazar)]. .
2019 Şahika Eroğlu Eroğlu, Ş. (2019). Content Management Bible [Content Management Bible başlıklı kitabın değerlendirmesi, B. Boiko (Yazar)]..
2019 Zehra Taşkın , Umut Al Taşkın, Z. ve Al, U. (2019). Natural language processing applications in library and information science. Online Information Review, 43 (4), 676-690.
2019 Yaşar Tonta , Müge Akbulut Tonta, Y. ve Akbulut, M. (2019). Türkiye’de Lisansüstü Tezlere Açık Erişim. Türk Kütüphaneciliği, 33 (4), 219-248.
2020 Müge Akbulut , Yaşar Tonta , Howard D. White Akbulut, M., Tonta, Y. ve White, H. D. (2020). Related records retrieval and pennant retrieval: an exploratory case study. Scientometrics, 122 (2), 957–987.
2019 Semanur Öztemiz Öztemiz, S. (2019). Usability of electronic records management system (ERMS) of the Republic of Turkey Ministry of Health. Türk Kütüphaneciliği, 33 (4), 282-295.
2019 Semanur Öztemiz , Nevzat Özel Öztemiz, S. ve Özel, N. (2019). Dijital küratörlük: Kavramsal bir değerlendirme. DTCF Dergisi, 59 (2), 1208-1226.
2019 Semanur Öztemiz Öztemiz, S. (2019). Cultural heritage literacy: A survey of academics from humanities and social sciences. Journal of Librarianship and Information Science, .
2019 Dilan Şerife Şişkin , Tolga Çakmak Şişkin, D. Ş. ve Çakmak, T. (2019). Türkiye’de kişisel verilerin korunması: 1996-2019 yılları arasındaki bilgi politikası belgelerine yönelik bir değerlendirme. e-BEYAS 2019: Endüstri 4.0 Sürecinde Bilgi Yönetimi ve Bilgi Güvenliği: eBelge-eArşiv-eDevlet-Bulut Bilişim-Büyük Veri-Yapay Zekâ içinde (s. 465-482). Ankara: Ankara Üniversitesi.
2019 Tolga Çakmak , Şahika Eroğlu Çakmak, T. ve Eroğlu, Ş. (2019). User privacy in mobile health applications: Analysis of e-pulse application. HEALTHINFO 2019 The Fourth International Conference on Informatics and Assistive Technologies for Health-Care, Medical Support and Wellbeing içinde (s. 26-30). .
2019 Meltem Dişli , Özgür Külcü Dişli, M. ve Külcü, Ö. (2019). Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinde Birlikte Çalışabilirlik: Türkiye’deki Koşullar Üzerine Bir Değerlendirme. e-BEYAS 2019: Endüstri 4.0 Sürecinde Bilgi Yönetimi ve Bilgi Güvenliği: eBelge-eArşiv-eDevlet-Bulut Bilişim-Büyük Veri-Yapay Zekâ içinde (s. 25-44). Ankara: Ankara Üniversitesi.
2019 Duygu Kevser Karadağ , Özgür Külcü Karadağ, D. K. ve Külcü, Ö. (2019). Dijital Kürasyon Standartları ve Uygulamalar Çerçevesinde Türkiye’deki Müzeler Üzerine Bir Değerlendirme . e-BEYAS 2019: Endüstri 4.0 Sürecinde Bilgi Yönetimi ve Bilgi Güvenliği: eBelge-eArşiv-eDevlet-Bulut Bilişim-Büyük Veri-Yapay Zekâ içinde (s. 325-347). Ankara: Ankara Üniversitesi.
2019 Hatice Sena Uluer , Özgür Külcü Uluer, H. S. ve Külcü, Ö. (2019). Sosyal Medyada Veri Analizi Çalışması: Orta Doğu’da Etkisi Bulunan Ülkelerle İlgili Twitter Üzerine Bir Çalışma . e-BEYAS 2019: Endüstri 4.0 Sürecinde Bilgi Yönetimi ve Bilgi Güvenliği: eBelge-eArşiv-eDevlet-Bulut Bilişim-Büyük Veri-Yapay Zekâ içinde (s. 409-430). Ankara: Ankara Üniversitesi.
2019 Şahika Eroğlu Eroğlu, Ş. (2019). Açık Devlet Verisinin Sosyo-ekonomik Değeri ve Kullanım Engelleri: Uluslararası Göstergelerde Türkiye . e-BEYAS 2019: Endüstri 4.0 Sürecinde Bilgi Yönetimi ve Bilgi Güvenliği: eBelge-eArşiv-eDevlet-Bulut Bilişim-Büyük Veri-Yapay Zekâ içinde (s. 431-449). Ankara: Ankara Üniversitesi.
2020 Dilan Şerife Şişkin Şişkin, D. Ş. (2020). Üniversite Kütüphanelerinde Bilgi Güvenliği ve Kişisel Verilerin Korunması: Ankara’daki Üniversite Kütüphanelerinin Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2020 Şahika Eroğlu , Tolga Çakmak Eroğlu, Ş. ve Çakmak, T. (2020). Post-truth dönemini anlamak: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencilerinin yeni medya araçları kapsamında bilgi bozuklukları ve doğrulama algılarının değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 39, 307-326.
2020 Şahika Eroğlu Eroğlu, Ş. (2020). Regulations on Access to Government Information and Impacts on Open Government: A Case of Turkey. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi , 8 (1), 43-65.
2020 Tolga Çakmak , Şahika Eroğlu Çakmak, T. ve Eroğlu, Ş. (2020). Zenginleştirilmiş Kütüphanelerdeki Mevcut Durum ve Uygulamaların Analizi: Ankara’nın Çankaya İlçesindeki 12 Okulda Gerçekleştirilen Araştırmanın Sonuçları. Türk Kütüphaneciliği, 34 (1), 3-28.
2018 Tolga Çakmak , İpek Şencan Çakmak, T. ve Şencan, İ. (2018). Bildiri özetleri: Gerçek ötesi ve bilgi yönetimi: 8. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 1-3 Kasım 2018, H.Ü. Beytepe Kampüsü, Ankara, Türkiye. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
2020 Semanur Öztemiz , Mustafa Agah Tekindal Öztemiz, S. ve Tekindal, M. A. (2020). Estimation of GDP from public library usage: Turkey sample. Library Management, 41 (4/5), 153-171.
2020 Semanur Öztemiz , Melike Tekindal Öztemiz, S. ve Tekindal, M. (2020). Mesleğe dayalı stresle başa çıkmada bibliyoterapi. Ankara: Nobel Yayınevi.
2019 Güleda Doğan , Zehra Taşkın Doğan, G. ve Taşkın, Z. (2019). Başlangıcından Bugüne Entelektüel Birikimi ve Bilime Katkılarıyla Hacettepe Üniversitesi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları..
2020 Güleda Doğan , Zehra Taşkın , Arsev Umur Aydınoğlu Doğan, G., Taşkın, Z. ve Aydınoğlu, A. U. (2020). Research Data Management in Turkey: A Survey to Build an Effective National Data Repository. IFLA Journal, .
2019 David Streatfield , Richard Abisla , Umut Al , Violeta Bunescu , Yulianto Dewata , Camila Garroux , Daniela Greeb , Artiom Maister , Jeremy Paley , Shipra Sharma , Tripti Sharma , İrem Soydal Streatfield, D., Abisla, R., Al, U., Bunescu, V., Dewata, Y., Garroux, C. ve diğerleri (2019). Global Libraries Impact Planning and Assessment Progress: Part 2. Performance Measurement and Metrics, 20 (2), 85-104.
2019 Emine Cengiz , Özgür Külcü , Bülent Yılmaz Cengiz, E., Külcü, Ö. ve Yılmaz, B. (2019). Türkiye’deki Halk Kütüphanelerinin Derme Geliştirme Politikaları Açısından Değerlendirilmesi. Bilgi Dünyası, 20 (1), 1-24.
2019 Özlem Şenyurt , H. İnci Önal Şenyurt, Ö. ve Önal, H. İ. (2019). Türk Millî Eğitim Sisteminde Bilgi Okuryazarlığı: Politikalar, Öğretim Programları, Öğretmenler ve Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma. Bilgi Dünyası, 20 (1), 25-63.
2019 Selda Ekici , H. İnci Önal Ekici, S. ve Önal, H. İ. (2019). ODTÜ Kütüphanesi Mentorluk Uygulaması. Türk Kütüphaneciliği, 33 (1), 24-42.
2020 Tolga Çakmak , Sercan Tırnavalı Çakmak, T. ve Tırnavalı, S. (2020). Danışma Hizmetlerinin Değerlendirilmesi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi Danışma Hizmetlerine Yönelik Bir Araştırma. Bilgi Dünyası, 21 (1), 7-33.
2020 Meltem Dişli , Özgür Külcü Dişli, M. ve Külcü, Ö. (2020). Üniversitelerde Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinin Birlikte Çalışabilirlik Açısından Değerlendirilmesi. Bilgi Dünyası, 21 (1), 35-63.
2020 Semanur Öztemiz Öztemiz, S. (2020). Bilgi ve Belge Yönetimi Öğrencilerinin Kültürel Miras Okuryazarlığı: Hacettepe Üniversitesi Örneği. Bilgi Dünyası, 21 (1), 65-87.
2020 Zehra Taşkın Taşkın, Z. (2020). TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programınca Desteklenen Dergiler Üzerine Bir Değerlendirme: Yayıncı Ülkeler ve Disiplin Farklılıklarına Yakından Bakış. Türk Kütüphaneciliği, 34 (2), 135-159.
2020 Zehra Taşkın Taşkın, Z. (2020). Birikimli Üstünlük ve “Bilimin Seçkinleri”. Türk Kütüphaneciliği, 34 (2), 249-254.
2020 Semanur Öztemiz , Nevzat Özel Öztemiz, S. ve Özel, N. (2020). Dijital insani bilimler araçları üzerine bir değerlendirme. DTCF Dergisi, 60 (1), 390-414.
2020 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2020). Dijital kültürel kaydın korunması. Türk Kütüphaneciliği, 34 (2), 229-248.
2020 Güleda Doğan , Zehra Taşkın Doğan, G. ve Taşkın, Z. (2020). Humanities: The Outlier of Research Assessments. Information, 11 (11), 540..
2021 Tolga Çakmak , Şahika Eroğlu Çakmak, T. ve Eroğlu, Ş. (2021). Public libraries on Facebook: content analysis of Turkish public libraries' posts. Library Hi Tech, 39 (2), 602-624.
2020 Dilan Şerife Şişkin , Tolga Çakmak Şişkin, D. Ş. ve Çakmak, T. (2020). Üniversite kütüphanelerinde kişisel veriler: Ankara’daki 15 üniversite kütüphanesindeki uygulamaların analizi. Türk Kütüphaneciliği, 34 (3), 458-484.
2020 Meltem Dişli , Bülent Yılmaz Dişli, M. ve Yılmaz, B. (2020). Türkiye’deki Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri Ders Programlarının Düşünce Özgürlüğü Eğitimi Açısından Değerlendirmesi. Türk Kütüphaneciliği, 34 (4), 638-662.
2020 Şahika Eroğlu , Tolga Çakmak Eroğlu, Ş. ve Çakmak, T. (2020). Personal data perceptions and privacy in Turkish academic libraries: An evaluation for administrations. Journal of Academic Librarianship, 46 (6), 102251.
2020 Özgür Külcü , Tolga Çakmak , Şahika Eroğlu Külcü, Ö., Çakmak, T. ve Eroğlu, Ş. (2020). Metadata description schemas of cultural heritage institutions in the context of interoperability. Trust and Records in an Open Digital Environment içinde. Routledge.
2020 Tolga Çakmak , Şahika Eroğlu Çakmak, T. ve Eroğlu, Ş. (2020). Sosyal medyada kullanıcı etkileşimi ve içerik kategorizasyonu: Ankara’daki halk kütüphanelerinin Facebook gönderilerinin analizi. Türk Kütüphaneciliği, 34 (2), 160-186.
2020 Yaşar Tonta , Müge Akbulut Tonta, Y. ve Akbulut, M. (2020). Does monetary support increase citation impact of scholarly papers?. Scientometrics, 125, 1617–1641.
2020 Damla Yılmaz , Yurdagül Ünal Yılmaz, D. ve Ünal, Y. (2020). E-kitaplar için Koleksiyon Geliştirmede Farklı Sağlama Modellerinin Etkisi. Türk Kütüphaneciliği, 34 (3), 432-457.
2020 Özgür Külcü Külcü, Ö. (2020). Verification of Information and Evaluation of Approaches of Information Professionals in Accessing Accurate Information. Navigating Fake News, Alternative Facts, and Misinformation in a Post-Truth World içinde. IGI Global.
2020 Safa Burak Gürleyen Gürleyen, S. B. (2020). Kültürel Varlıkların Yönetiminde Semantik Ağ ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri Çerçevesinde Bir Sürdürülebilirlik Yaklaşımı: Konumsal Semantik Kültür Ağı (KoSeKA) Modeli. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2020 Tolga Çakmak , Bülent Yılmaz Çakmak, T. ve Yılmaz, B. (2020). Gerçek ötesi ve bilgi yönetimi: 8. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 1-3 Kasım 2018, H.Ü. Beytepe Kampüsü, Ankara, Türkiye. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
2020 Meltem Dişli Dişli, M. (2020). Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı Lisansüstü Tezlerinin Konu Analizi. Türk Kütüphaneciliği, 34 (4), 773-789.
2020 Meltem Dişli Dişli, M. (2020). Doğal Dilde Yapılan Türkçe Sorgularda Google Arama Motoru’nun Performans Değerlendirmesi. Bilgi Dünyası, 21 (2), 247-267.
2020 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2020). Bilgi Dünyası Dergisi: 2000-2019 Dönemi için Makale, Yazar ve Konu Unsurları Açısından Niceliksel Bir Değerlendirme.
2020 Tolga Çakmak Çakmak, T. (2020). Bir Dergi Yönetim Sistemi Yapılandırması Süreci: Bilgi Dünyası Dergisi ve Açık Dergi Sistemleri.
2020 Sevgi Koyuncu Tunç , Özgür Külcü Tunç, S. K. ve Külcü, Ö. (2020). Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinin Sezgisel Değerlendirme Yöntemi ile Kullanılabilirlik Açısından Değerlendirilmesi. Bilgi Dünyası, 21 (2), 269-297.
2020 Şenol Karadeniz , Bülent Yılmaz Karadeniz, Ş. ve Yılmaz, B. (2020). Türkiye’deki Halk Kütüphaneleri için Ulusal Strateji ve Eylem Planı Geliştirme Süreci: Durum Değerlendirmesi ve Bir Model Önerisi. Bilgi Dünyası, 21 (2), 299-349.
2020 Yaşar Tonta , Müge Akbulut Tonta, Y. ve Akbulut, M. (2020). TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) Programının Yeni Destek Algoritmasının Değerlendirilmesi. Türk Kütüphaneciliği, 34 (4), 606-637.
2020 Bülent Yılmaz , Sevim Oztimurlenk Yılmaz, B. ve Oztimurlenk, S. (2020). The Relationship between Emotional Intelligence and Information Behavior of Academics in Hacettepe University. Bilgi Yönetimi, 3 (2), 157 - 169.
2020 Ela Ankaralı , Özgür Külcü Ankaralı, E. ve Külcü, Ö. (2020). RapidMiner ile Twitter Verilerinin Konu Modellemesi. Bilgi Yönetimi, 3 (1), 1-10.
2018 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2018). Türkiye’de Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri Ders Programlarının Arşivcilik ve Belge Yönetimi Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi. Bilgi Yönetimi, 1 (1), 44 - 62.
2020 H. İnci Önal Önal, H. İ. (2020). The Dynamics of Health Literacy: Cross-Sectoral Collaboration in Turkey. Growing Community Health Literacy Through Libraries: Sharing Global Perspectives içinde (s. 207 - 223). De Gruyter Saur.
2020 Nilüfer Tuncer Tuncer, N. (2020). Sevgili Hocam ve Dostum Prof. Dr. Berin U. Yurdadoğ’un Anısına.
2020 İrfan Çakın Çakın, İ. (2020). Prof. Dr. Berin U. Yurdadoğ’un Anısına.
2020 H. İnci Önal Önal, H. İ. (2020). Adana Sözlü Kültür Ortamından Yaşam Kültürüne Uzanan Yolda: Prof. Dr. Berin U. Yurdadoğ.
2020 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2020). Hocam Prof. Dr. Berin U. Yurdadoğ’un Ardından.
2019 Semanur Öztemiz Öztemiz, S. (2019). Nitel araştırmalarda yazılım kullanımı: Adım adım rehber [Nitel araştırmalarda yazılım kullanımı: Adım adım rehber başlıklı kitabın değerlendirilmesi, A. Lewins ve C. Silver (Yazar)].
2018 Şahika Eroğlu Eroğlu, Ş. (2018). Kültürel bellek kurumlarında dijitalleştirme ve dijital koruma politikaları [Kültürel bellek kurumlarında dijitalleştirme ve dijital koruma politikaları başlıklı kitabın değerlendirmesi, T. Çakmak (Yazar)].
2018 Şahika Eroğlu Eroğlu, Ş. (2018). Açık devlet yaklaşımında açık devlet verisi: Belge yönetimi kapsamında bir değerlendirme. Bilgi Dünyası, 19 (1), 33-68.
2020 Umut Al , Seda Öz Al, U. ve Öz, S. (2020). The Role of Municipal Public Libraries in the E-Transformation of Turkey. Public Library Governance: International Perspectives içinde (s. 265–282). De Gruyter Saur.
2020 Tolga Çakmak , Şahika Eroğlu Çakmak, T. ve Eroğlu, Ş. (2020). Elektronik arşivlerde dijital koruma ve bilgi güvenliği risk değerlendirmesi. Bilgi Merkezlerinde Risk ve Kriz Yönetimi içinde (s. 53-80). Hiperyayın.
2022 Meltem Dişli , Özgür Külcü Dişli, M. ve Külcü, Ö. (2022). Interoperability in electronic records management systems: An evaluation of the universities in Ankara. Information Development, 38 (4), 589-598.
2022 Semanur Öztemiz , Melike Tekindal Öztemiz, S. ve Tekindal, M. (2022). The effect of bibliotherapy on the development of self-efficacy of women with disabled children. Information Development, 38 (3), 452-463.
2019 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2019). Bilimsel yayınlara açık erişim modelleri. Meraklısına Bilim: Sarkaç'tan Bir Seçki 2019 içinde (s. 306-309). İstanbul: Doğan Kitap.
2021 Yaşar Tonta , Müge Akbulut Tonta, Y. ve Akbulut, M. (2021). Uluslararası Dergilerde Yayımlanan Türkiye Adresli Makalelerin Atıf Etkisini Artıran Faktörler. Türk Kütüphaneciliği, 35 (3), 388-409.
2021 Gözde Anıl Yılmaz , Bülent Yılmaz Anıl Yılmaz, G. ve Yılmaz, B. (2021). Eskişehir İl Halk Kütüphanesi dermesinde bulunan resimli çocuk kitaplarının fiziksel ve içerik özelliklerinin ödünç alınma üzerine etkisi. Türk Kütüphaneciliği, 35 (3), 353-387.
2021 Erdinç Alaca , Bülent Yılmaz Alaca, E. ve Yılmaz, B. (2021). Türkiye’de Halk Kütüphanesi Yönetim ve Hizmet Yapısının Yenilikçi Örgüt Kültürü Açısından Değerlendirilmesi ve Yenilikçi Örgüt Kültürü Stratejisi ve Eylem Planı Önerisi. Bilgi Yönetimi, 4 (2), 186-221.
2021 Eda Peri Erbaş , Bülent Yılmaz Erbaş, E. P. ve Yılmaz, B. (2021). Azerbaycan’ın Ulusal Bilgi Toplumu Politikasında Kütüphane Kurumuna Yaklaşım ve Bir Model Önerisi. Bilgi Yönetimi, 4 (1).
2021 Nihan Temiz , Bülent Yılmaz Temiz, N. ve Yılmaz, B. (2021). Türkiye’de ilk ve orta öğretimde özel gereksinimli öğrencilere yönelik eğitim politikalarının incelenmesi. Yaşadıkça Eğitim, 35 (1), 104-131.
2021 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2021). Uşaq kitabxanası xidmətlər bələdçisi. [Çocuk Kütüphanesi Hizmetleri Kılavuzu]. İstanbul: Hiperyayın.
2021 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2021). Балалар кітапханасы қызметі нұсқаулығы [Çocuk Kütüphanesi Hizmetleri Kılavuzu]. İstanbul: Hiperyayın.
2021 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2021). Руководство по организации деятельности детской библиотеки. [Çocuk Kütüphanesi Hizmetleri Kılavuzu]. İstanbul: Hiperyayın.
2020 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2020). Zor Zamanlarda: Denemeler. İstanbul: Hiperyayın.
2019 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2019). İnsan gibi…: Denemeler. İstanbul: Hiperyayın.
2019 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2019). Çocuk Kütüphanesi Hizmetleri Kılavuzu. İstanbul: Hiperyayın.
2016 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2016). Yine de Hayat: Denemeler. İstanbul: Hiperyayın.
2021 Şahika Eroğlu , Tolga Çakmak Eroğlu, Ş. ve Çakmak, T. (2021). Kütüphanelerde Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya. Bilgi Merkezlerinde Yönetim II içinde (s. 90-114). İstanbul: Hiperyayın.
2021 Semanur Öztemiz , M. A. Tekindal Öztemiz, S. ve Tekindal, M. A. (2021). Forecasting the number of visitors of the museums and ruins by using time series analysis: The case of Turkey. Türk Kütüphaneciliği, 35 (2), 232-248.
2022 Tolga Çakmak , Şahika Eroğlu , Vural Gökmen Çakmak, T., Eroğlu, Ş. ve Gökmen, V. (2022). Hacettepe Üniversitesi adresli yayınların konu dağılımlarının analizi: 2015-2017 ve 2018-2020 dönemlerinin kıyaslanması.
2022 Demet Soylu Soylu, D. (2022). Oyunlaştırmayla Zenginleştirilmiş Bilgi OkuryazarlığıHibrit Eğitiminin Öğrenci Başarısına Etkisi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2022 Duygu Tatar Tatar, D. (2022). Sosyo-Ekonomik Düzeyin Çocukların Okuma Alışkanlıkları Üzerine Etkisi: Ankara’daki İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2022 Kardelen Düzgören Düzgören, K. (2022). Geri Çekilen Makalelerde Açık Erişim Etkisi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2022 Elçin Ziya Ziya, E. (2022). Türkiye Adresli Yayınların Altmetric Dikkat Skorları Açısından Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2022 Rumeysa Çölden Akgül Çölden Akgül, R. (2022). Türkiye’de Kütüphanelerarası Ödünç Verme: KİTS ve TÜBESS Sistemlerinin Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2022 Gökçe Yüksel Yüksel, G. (2022). Kurumsal Bilgi Yönetiminde Ürün Yaşam Döngüsü Yaklaşımları: Bir Savunma Sanayi Şirketindeki Yapılandırma Sürecinin Analizi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2022 Özge Sarı Sarı, Ö. (2022). Türkiye’deki Üniversitelerin Açık Erişim (AE) Arşivlerinin ve Politikalarının Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2020 Burcu Tığ Demir Tığ Demir, B. (2020). Yabancı Uyruklu Öğrencilere Yönelik Kütüphane Hizmetlerinin Değerlendirilmesi: Hacettepe Üniversitesi Kütüphanesi Örneği. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2021 Selda Ekici Ekici, S. (2021). Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikalarında Bilgi Yönetimine Yaklaşım: Türkiye İçin Bir Strateji ve Eylem Planı Model Önerisi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2021 Gözde Anıl Yılmaz Anıl Yılmaz, G. (2021). Eskişehir İl Halk Kütüphanesi Resimli Çocuk Kitaplarının Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2021 Metin Arslantürk Arslantürk, M. (2021). Türkiye'deki Bakanlık İnternet Sitelerinin Erişilebilirliği: WCAG 2.1 Kullanılarak Bir Değerlendirme. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2021 Ayşe Esra Özkan Çelik Özkan Çelik, A. E. (2021). Türkçe Akademik Yayınlar İçin Yapısal Öz Çıkarım Sistemi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2021 Erdinç Alaca Alaca, E. (2021). Türkiye’deki Halk Kütüphanesi Yönetim ve Hizmet Yapısının Yenilikçi Örgüt Kültürü Açısından Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2022 İdris Semih Kaya Kaya, İ. S. (2022). Türkiye’deki Halk Kütüphanelerinin Afet Yönetimi Açısından Yönetici Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2022 Müge Akbulut Akbulut, M. (2022). Bilgi Erişimde İlgi Sıralamalarının Artırımlı Olarak Geliştirilmesi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2022 Mücella Sena Köksal Köksal, M. S. (2022). Türkiye Adresli Bilgibilim Makalelerinin Atıf Etkisi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2022 Canan Tavluoğlu Tavluoğlu, C. (2022). Araştırma Verilerinin Yönetimi: TÜBİTAK Projelerinde Yer Alan Araştırmacılar Üzerine Bir Değerlendirme. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2022 Sercan Tırnavalı Tırnavalı, S. (2022). Kütüphanelerde Veriye Dayalı Karar Verme: TBMM Kütüphanesi Koleksiyonunun Kullanım Analizi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2023 Nilay Cevher Cevher, N. (2023). Üniversite Kütüphanelerinde Değişim Yönetimi: Kullanıcı ve Personel Önceliklerinin Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2023 Emin Eray Yıldırım Yıldırım, E. E. (2023). Dergi Yönetim Sistemlerinde Sunulan Hizmetlerin Sistem Kullanıcıları Açısından Değerlendirilmesi: DergiPark Analizi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2023 Hatice Nur Şahin Şahin, H. N. (2023). Araştırma Verilerinin Yönetiminde Araştırma Üniversitelerine Bağlı Kütüphanelerin Rolü. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2023 Selma Shala Shala, S. (2023). Uluslararası Düzenlemeler Çerçevesinde Arnavutluk’ta Bilgi Edinme Hakkı Uygulamalarına Dönük Koşulların Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2023 Tuğba Ustaoğlu Ustaoğlu, T. (2023). Sosyal Medya Araştırmalarının Konusal Analizi ve Haritalandırılması (2000-2020). Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2023 Eda Özel Özel, E. (2023). Sağlık Bilimlerinde Araştırma Verilerinin Yönetimi: Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Öğrencilerinin Farkındalıklarının Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2022 Müge Akbulut , Yaşar Tonta Akbulut, M. ve Tonta, Y. (2022). İlgi Sıralamalarının Artırımlı Olarak Geliştirilmesi: Pennant Erişimle Desteklenen Yeni Bir Yöntem Önerisi. Türk Kütüphaneciliği, 36 (2), 169 - 203.
2022 Yurdagül Ünal , İpek Şencan , S. Serap Kurbanoğlu Ünal, Y., Şencan, İ. ve Kurbanoğlu, S. S. (2022). Gerçek Ötesi Dönemde Türkiye’deki Lisans Öğrencilerinin Haber Tüketim ve Paylaşım Davranışları. Türk Kütüphaneciliği, 36 (3), 334 - 359.
2022 Selda Ekici , Bülent Yılmaz Ekici, S. ve Yılmaz, B. (2022). IFLA Engelliler için kütüphanelere erişim - Kontrol Listesi.
2022 Bülent Yılmaz , Efnan Ezenel Yılmaz, B. ve Ezenel, E. (2022). IFLA-UNESCO Halk Kütüphanesi Bildirgesi 2022.
2023 Nihan Temiz , Bülent Yılmaz Temiz, N. ve Yılmaz, B. (2023). Çocuk Kütüphanelerinde Yaşam Becerileri Geliştirmek: Bir Kütüphane Programı Modeli. Türk Kütüphaneciliği, 37 (1), 51 - 73.
2022 Umut Al , Yaşar Tonta Al, U. ve Tonta, Y. (2022). Araştırma Değerlendirme ve Teşvik Sistemlerinin Akademisyenlerin Rant Kollama Davranışları Üzerindeki Etkileri: Bir Keşfedici Örnek Olay Araştırması. Bilgi Dünyası, 23 (1), 23-47.
2021 Demet Soylu , Özgür Külcü Soylu, D. ve Külcü, Ö. (2021). Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğrencilerinin Oyunlaştırmaya Yönelik Algı ve Motivasyonunun Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma. Bilgi Yönetimi, 4 (2), 128 - 148.
2022 Umut Al Al, U. (2022). Üniversite Tercihlerinin Yansımaları: Bilgi ve Belge Yönetimi Programları Üzerine Bir Çalışma. Bilgi Yönetimi, 5 (1), 1 - 20.
2022 Selda Ekici , Bülent Yılmaz Ekici, S. ve Yılmaz, B. (2022). Türkiye’nin Cumhuriyet Dönemi Ulusal Bilim-Teknoloji Politikalarında Bilgi Yönetimi ve Bir Model Önerisi. Bilgi Yönetimi, 5 (1), 147 - 162.
2022 Ela Ankaralı , Bülent Yılmaz Ankaralı, E. ve Yılmaz, B. (2022). Türkiye’de Düşünce Özgürlüğü Konusundaki Basılı Kaynakların Nicelik ve İçerik Analizi: 1928-2020. Bilgi Yönetimi, 5 (2), 280 - 301.
2022 Yaşar Tonta , Umut Al Tonta, Y. ve Al, U. (2022). Üniversitelerde rant kollama.
2022 Yaşar Tonta , Umut Al Tonta, Y. ve Al, U. (2022). Yüksek öğretimde kaliteyi sayılarla ölçme yanılgısı.
2020 Yaşar Tonta , Müge Akbulut Tonta, Y. ve Akbulut, M. (2020). Performansa dayalı akademik teşvik sistemleri üzerine.
2018 Yaşar Tonta Tonta, Y. (2018). Araştırma Değerlendirme Üzerine.
2022 Zehra Taşkın Taşkın, Z. (2022). Avrupa’da açık erişim ve araştırma değerlendirmesi üzerine umut verici gelişmeler.
2019 Zehra Taşkın , Güleda Doğan Taşkın, Z. ve Doğan, G. (2019). Akademik Performans Ölçümünde Sanat ve İnsan Bilimleri.
2019 Zehra Taşkın Taşkın, Z. (2019). Yükseköğretimde “Kalite” üzerine.
2018 Zehra Taşkın , Güleda Doğan Taşkın, Z. ve Doğan, G. (2018). Bir tuhaf savaş: Açık bilim ve yağmacı dergiler.
2022 Zehra Taşkın Taşkın, Z. (2022). “Ne olacak bu akademinin hali” sorunsalına çözüm önerileri.
2021 Zehra Taşkın , Güleda Doğan Taşkın, Z. ve Doğan, G. (2021). Akademik performans değerlendirmelerinde kitapların yeri.
2020 Zehra Taşkın Taşkın, Z. (2020). Bilim dilinde çeşitlilik arayışı üzerine.
2020 Zehra Taşkın , Güleda Doğan Taşkın, Z. ve Doğan, G. (2020). Bilimin COVID-19 ile savaşı.
2019 Zehra Taşkın , Güleda Doğan Taşkın, Z. ve Doğan, G. (2019). Büyük yanılgı: Yağmacı faaliyetlerin nedeni açık erişim felsefesi değil!.
2019 Zehra Taşkın Taşkın, Z. (2019). Akademinin Yel Değirmenleriyle Savaşında Don Kişot Olmak.
2020 Güleda Doğan Doğan, G. (2020). Türkiye’deki Akademik Arşivlerin Durumu.
2022 Yurdagül Ünal , İpek Şencan , S. Serap Kurbanoğlu Ünal, Y., Şencan, İ. ve Kurbanoğlu, S. S. (2022). News Consumption and Sharing Behaviors of Individuals in the Post-truth Era. Information Literacy in a Post-Truth Era. ECIL 2021. içinde. Cham: Springer.
2021 Diane Mizrachi , Alicia M. Salaz , S. Serap Kurbanoğlu , Joumana Boustany Mizrachi, D., Salaz, A. M., Kurbanoğlu, S. S. ve Boustany, J. (2021). The Academic Reading Format International Study (ARFIS): final results of a comparative survey analysis of 21,265 students in 33 countries. Reference Services Review, 49 (3/4), 250-266.
2022 Bülent Yılmaz , Emine Cengiz Yılmaz, B. ve Cengiz, E. (2022). Okuma Kulüplerinin İşlevleri ve Okuma Kültürüne ve Alışkanlığına Etkileri. Yaşadıkça Eğitim, 36 (2), 264 -290.
2022 Bülent Yılmaz , Özge Atalan Akdeniz , Samet Emre , Osman Ercan Yılmaz, B., Atalan Akdeniz, Ö., Emre, S. ve Ercan, O. (2022). Okuma Kültürü Kaynakçası: Türkçe Kitap, Makale ve Tezler 1970-2020.
2023 İpek Şencan , İrem Soydal Şencan, İ. ve Soydal, İ. (2023). Fact-checking behaviors of undergraduate students. Information Development, .
2022 Damla Yılmaz , Yurdagül Ünal Yılmaz, D. ve Ünal, Y. (2022). Evidence-Based Acquisition at Hacettepe University Libraries. Library Resources & Technical Services, 66 (3), 130-140.
2020 Zehra Taşkın , Güleda Doğan Taşkın, Z. ve Doğan, G. (2020). Arts and Humanities and the others: Why can’t we measure arts and humanities. ITM Web of Conferences, 33.
2023 Güleda Doğan , Zehra Taşkın , Emanuel Kulczycki , Krystian Szadkowski Doğan, G., Taşkın, Z., Kulczycki, E. ve Szadkowski, K. (2023). How Inclusive Are the International Conferences? Attending Conferences in an Unequal World. Information for a Better World: Normality, Virtuality, Physicality, Inclusivity içinde. Cham: Springer.
2023 Pınar Uyan Semerci , Emre Erdoğan , Emre Toros , Zehra Taşkın , Güleda Doğan Uyan Semerci, P., Erdoğan, E., Toros, E., Taşkın, Z. ve Doğan, G. (2023). Akademide Eşitsizlik Nasıl Kurumsallaşıyor: Sıralama, Ölçme ve Etki. Reflektif Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (1), 127–156.
2023 Zehra Taşkın , Franciszek Krawczyk , Emanuel Kulczycki Taşkın, Z., Krawczyk, F. ve Kulczycki, E. (2023). Are papers published in predatory journals worthless? A geopolitical dimension revealed by content-based analysis of citations. Quantitative Science Studies, 4 (1), 44–67.
2022 Zehra Taşkın , Abdülkadir Taşkın , Güleda Doğan , Emanuel Kulczycki Taşkın, Z., Taşkın, A., Doğan, G. ve Kulczycki, E. (2022). Factors affecting time to publication in information science. Scientometrics, 127, 7499–7515.
2022 Zehra Taşkın Taşkın, Z. (2022). Current research evaluation topics in social sciences. Handbook on Research Assessment in the Social Sciences içinde (s. 181–195). .
2022 Emanuel Kulczycki , Marek Hołowiecki , Zehra Taşkın , Güleda Doğan Kulczycki, E., Hołowiecki, M., Taşkın, Z. ve Doğan, G. (2022). Questionable conferences and presenters from top-ranked universities. Journal of Information Science, .
2022 Güleda Doğan , Zehra Taşkın , Emanuel Kulczycki , Janne Pölönen Doğan, G., Taşkın, Z., Kulczycki, E. ve Pölönen, J. (2022). What makes top 20 JIF journals “top”?: Exploring characteristics of journals indexed in the Journal Citation Reports. 26th International Conference on Science and Technology Indicators, STI 2022 (sti2242) içinde. .
2022 Emanuel Kulczycki , Ying Huang , Alesia A Zuccala , Tim Ce Engels , Antonio Ferrara , Raf Guns , Janne Pölönen , Gunnar Sivertsen , Zehra Taşkın , Lin Zhang Kulczycki, E., Huang, Y., Zuccala, A. A., Engels, T. C., Ferrara, A., Guns, R. ve diğerleri (2022). Uses of the Journal Impact Factor in national journal rankings in China and Europe. Journal of the Association for Information Science and Technology, .
2022 Aleksandra M. Swatek , Zehra Taşkın , N. Claire Jackson Swatek, A. M., Taşkın, Z. ve Jackson, N. C. (2022). Revisiting “Family Matters”: How Citation Patterns in JSLW Reveal the Changing Nature of the L2W Field and the Decreasing Role of Composition & Rhetoric. Journal of Writing Analytics, 6, 145-165.
2021 Zehra Taşkın , Güleda Doğan , Emanuel Kulczycki , Alesia Ann Zuccala Taşkın, Z., Doğan, G., Kulczycki, E. ve Zuccala, A. A. (2021). Self-Citation Patterns of Journals Indexed in the Journal Citation Reports. Journal of Informetrics, 15 (4).
2021 Emanuel Kulczycki , Marek Hołowiecki , Zehra Taşkın , Franciszek Krawczyk Kulczycki, E., Hołowiecki, M., Taşkın, Z. ve Krawczyk, F. (2021). Citation patterns between impact-factor and questionable journals. Scientometrics, 126 (10), 8541-8560.
2020 Zehra Taşkın , Güleda Doğan , Emanuel Kulczycki , Alesia Ann Zuccala Taşkın, Z., Doğan, G., Kulczycki, E. ve Zuccala, A. A. (2020). Long read. Science needs to inform the public. That can’t be done solely in English. LSE Covid 19 Blog, .
2021 Güleda Doğan Doğan, G. (2021). Türkiye'deki Üniversitelerin Akademik Arşivleri: Mevcut Durum. Yüksek Öğretim Dergisi, , 65-69.
2022 Güleda Doğan Doğan, G. (2022). Google Scholar as a data source for research assessment in the social sciences. Handbook on Research Assessment in the Social Sciences içinde (s. 162-180). Edward Elgar Publishing.
2021 Zehra Taşkın Taşkın, Z. (2021). Forecasting the future of library and information science and its sub-fields. Scientometrics, 126 (2), 1527-1551.
2023 Zeynep Tuna Öztürk Tuna Öztürk, Z. (2023). Ankara’daki Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Dijital Okuma Alışkanlıkları. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2023 Umut Al Al, U. (2023). Niceliğe Verilen Önemin Önlenemez Yükselişi. Bilgi Dünyası, 24 (1), 73-90.
2023 İpek Şencan Şencan, İ. (2023). Information Architecture: For the Web and Beyond [Information Architecture: For the Web and Beyond başlıklı kitabın değerlendirmesi, L. Rosenfeld, P. Morville ve J. Arango (Yazar)].
2023 Nihan Temiz Temiz, N. (2023). Çocuk Kütüphanelerinde Yaşam Becerilerinin Geliştirilmesi: Bir Kütüphane Programı Önerisi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2023 Orhun Uğur Uğur, O. (2023). Sokak Sanatına Erişim: Türkiye İçin Bir Web Sayfası Önerisi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2023 Onur Öztürk Öztürk, O. (2023). Yağmacı Dergilerde Yayını Olan Akademisyenlerin Yayın Tercihlerinde Mevcut Akademik Performans Değerlendirme Sistemlerinin Etkisi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2023 Ali Murat Ünlü , Tolga Çakmak Ünlü, A. M. ve Çakmak, T. (2023). Kamu Sektöründe Kurumlar Arasında Bilgi Paylaşımı: Türkiye’deki Politika ve Yasal Düzenlemelere Yönelik Bir Değerlendirme. Bilgi Yönetimi Dergisi, 6 (1), 1-20.
2023 Erdinç Alaca , Bülent Yılmaz Alaca, E. ve Yılmaz, B. (2023). Değişim Yönetimi ve Örgüt Kültürü: Ankara’daki Halk Kütüphaneleri Üzerine Bir Araştırma. Bilgi Yönetimi Dergisi, 6 (1), 91 - 117.
2023 Tubanur Büyükçolpan , Bülent Yılmaz Büyükçolpan, T. ve Yılmaz, B. (2023). Çeşitli Değişkenlerin Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığı Düzeyleri Üzerine Etkisi. Bilgi Yönetimi Dergisi, 6 (1), 146 - 178.
2023 Mandana Mir Mir, M. (2023). Araştırma Üniversitesi Kütüphanelerinde Yöneticilerin Liderlik Tarzlarının Örgütsel Öğrenmeye Etkisi: Bir Uygulama Modeli Önerisi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2023 Güleda Doğan , Zehra Taşkın , E. Kulczycki , K. Szadkowski Doğan, G., Taşkın, Z., Kulczycki, E. ve Szadkowski, K. (2023). Breaking down barriers: An analysis of inclusivity challenges at scientific conferences. Information Matters, 3 (7).
2023 Tolga Çakmak , Şahika Eroğlu Çakmak, T. ve Eroğlu, Ş. (2023). Kütüphanelerde yapay zekâ, makine öğrenimi ve derin öğrenme yaklaşımlarına yönelik bir literatür değerlendirmesi. Yapay Zekâ: Disiplinlerarası Yaklaşımlar içinde (s. 233-260). İstanbul: Vakıfbank Kültür Yayınları.
2023 Meltem Dişli , Yaşar Tonta Dişli, M. ve Tonta, Y. (2023). Veri Olarak Kültürel Miras Koleksiyonları. Türk Kütüphaneciliği, 37 (3), 191-214.
2023 Rumeysa Çölden Akgül , Güleda Doğan Akgül, R. Ç. ve Doğan, G. (2023). Interlibrary loan in Türkiye: interlibrary loan tracking system (KITS). Information Discovery and Delivery, .
2023 Tolga Çakmak Çakmak, T. (2023). Ulusal arşivlerde dijital koruma politikaları ve stratejileri. Arşivcilikte Güncel Konular içinde (s. 163-181). İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık.
2023 Şahika Eroğlu Eroğlu, Ş. (2023). Açık Veri Kullanımı ve Üst Veri Kalitesi Değerlendirme. Arşivcilikte Güncel Konular içinde (s. 185 - 204). İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık.
2023 Şahika Eroğlu , Tolga Çakmak Eroğlu, Ş. ve Çakmak, T. (2023). Mobil ortamda kişisel verilere yönelik gizlilik ve güvenlik yaklaşımları: Mobil sağlık uygulamaları üzerine bir değerlendirme. içinde. .
2023 İdris Semih Kaya , Bülent Yılmaz Kaya, İ. S. ve Yılmaz, B. (2023). Halk Kütüphanelerinde Afet Risk Yönetimi. Afet ve Risk Dergisi, 6 (3), 1145-1168.
2023 Demet Soylu , Özgür Külcü Soylu, D. ve Külcü, Ö. (2023). Bilgi Okuryazarlığı Örneğinde Oyunalaştırmayla Zenginleştirilmiş Hibrit Eğitim Model Uygulaması. İstanbul: Hiper Yayın.
2023 Bülent Yılmaz , Beytullah Karagöz Yılmaz, B. ve Karagöz, B. (2023). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Düşünce Özgürlüğü ve Sansüre İlişkin Yaklaşımlarının İncelenmesi. Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (Özel Sayı 1), 764-784.
2023 İpek Şencan , İrem Soydal Şencan, İ. ve Soydal, İ. (2023). Haber Okuryazarlığı Eğitimi Alan Öğrencilerin Haber Algısı. Bilgi Dünyası, 24 (2), 109-139.
2023 Mücella Sena Köksal , Umut Al Köksal, M. S. ve Al, U. (2023). Akran Makale Atıf Etkisi: Türkiye Adresli Bilgibilim Makaleleri Üzerine Bir Deneme. Bilgi Dünyası, 24 (2), 140-164.
2023 Özge Sarı , Güleda Doğan Sarı, Ö. ve Doğan, G. (2023). Türkiye’deki Üniversitelerin Açık Erişim Arşivleri ve Politikaları. Bilgi Dünyası, 24 (2), 1-30.
2023 Ülkü Özgüven Ceylan , Şahika Eroğlu Ceylan, Ü. Ö. ve Eroğlu, Ş. (2023). Elektronik Kaynaklarda Telif Hakkı ve Lisans Sözleşmeleri Üzerine Bir Değerlendirme: Bartın Üniversitesi Örneği. Bilgi Yönetimi Dergisi, 6 (2), 197-216.
2024 Semanur Öztemiz , Hatice Nur Şahin Öztemiz, S. ve Şahin, H. N. (2024). The role of research university libraries in research data management: The case of Türkiye. Information Development, .
2024 Semanur Öztemiz Öztemiz, S. (2024). Dijital kültür ve iletişim. Cumhuriyet’in 100. yılında bilgi ve belge yönetimi teknolojisinde güncel yaklaşımlar içinde (s. 853-879). İstanbul : İstanbul Üniversitesi Yayınları.
2024 Semanur Öztemiz Öztemiz, S. (2024). Bilgi ve belge yönetimi eğitiminde yeni eğilimler: Ters-yüz sınıf modeli bağlamında bir uygulama. Cumhuriyet’in 100. yılında bilgi ve belge yönetimi teknolojisinde güncel yaklaşımlar içinde (s. 397-420). İstanbul : İstanbul Üniversitesi Yayınları.
2024 Feride Aydın Çolak Çolak, F. A. (2024). Türkiye’de Araştırma Üniversitelerinin Kurumsal Akademik Arşivlerinde Üst Veri Kalitesinin Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2019 Şenol Karadeniz Karadeniz, Ş. (2019). Türkiye'deki halk kütüphanesi sisteminin değerlendirilmesi ve bir ulusal halk kütüphanesi stratejisi önerisi. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2024 Hande Gülbay Gülbay, H. (2024). E-Kaynak Kullanımının Zaman Serileri Modellemesi ile Tahmini: TBMM Kütüphanesi Örneği . Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2024 Can Ekşi Ekşi, C. (2024). Kütüphane Keşif Araçlarının Performans Değerlendirmesi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2024 Onur Öztürk , Zehra Taşkın Öztürk, O. ve Taşkın, Z. (2024). How Metric-Based Performance Evaluation Systems Fuel the Growth of Questionable Publications?. Scientometrics, pre-print.
2024 Şahika Eroğlu Eroğlu, Ş. (2024). Veri Yönetişimi ve Açık Veri Uygulamaları. Cumhuriyet’in 100. yılında bilgi ve belge yönetimi teknolojisinde güncel yaklaşımlar içinde (s. 965-985). İstanbul : İstanbul Üniversitesi Yayınları.
2024 Tolga Çakmak Çakmak, T. (2024). Kütüphanelerde Üst Veri Kalitesinin Değerlendirilmesi. Cumhuriyet’in 100. yılında bilgi ve belge yönetimi teknolojisinde güncel yaklaşımlar içinde (s. 987-1010). İstanbul : İstanbul Üniversitesi Yayınları.
2024 Özgür Külcü Külcü, Ö. (2024). Bilgi Bilimin Kavramsal Çerçevesinde Veri Yönetimi ve Veri Analitiği Uygulamaları. Cumhuriyet’in 100. yılında bilgi ve belge yönetimi teknolojisinde güncel yaklaşımlar içinde (s. 1011-1054). İstanbul : İstanbul Üniversitesi Yayınları.
2024 Bülent Yılmaz Yılmaz, B. (2024). Türkiye Cumhuriyeti ve Kütüphane Kurumu: Aydınlanma Kavramı Bağlamında Bir Değerlendirme. Cumhuriyet’in 100. yılında bilgi ve belge yönetimi teknolojisinde güncel yaklaşımlar içinde (s. 41-80). İstanbul : İstanbul Üniversitesi Yayınları.
2024 Samet Emre Emre, S. (2024). Halk Kütüphanelerinin Ekonomik Etkisi: İstanbul Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi için Maliyet-Yarar Analizi. Yayımlanmamış Bilim Uzmanlığı tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2
2024 S. Serap Kurbanoğlu , Sonja Špiranec , Joumana Boustany , Yurdagül Ünal , İpek Şencan , Denis Kos , Esther Grassian , Diane Mizrachi , Loriene Roy Kurbanoğlu, S. S., Špiranec, S., Boustany, J., Ünal, Y., Şencan, İ., Kos, D. ve diğerleri (2024). Information Experience and Information Literacy. 8th European Conference on Information Literacy, ECIL 2023, Kraków, Poland, October 9–12, 2023, Revised Selected Papers, Part I. Switzerland: Springer.
2024 S. Serap Kurbanoğlu , S Špiranec , J Boustany , Yurdagül Ünal , İpek Şencan , D Kos , E Grassian , D Mizrachi , L Roy Kurbanoğlu, S. S., Špiranec, S., Boustany, J., Ünal, Y., Şencan, İ., Kos, D. ve diğerleri (2024). Information Experience and Information Literacy 8th European Conference on Information Literacy, ECIL 2023, Kraków, Poland, October 9–12, 2023, Revised Selected Papers, Part II. Switzerland: Springer.
2024 Meltem Dişli Dişli, M. (2024). Veri Olarak Kültürel Miras Koleksiyonları. Yayımlanmamış Doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 2